Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ekim ayi aile destek parasi ne zaman yatacak

  1 ziyaretçi

  ekim ayi aile destek parasi ne zaman yatacak Ne90'dan bulabilirsiniz

  Aile destek programı Ekim ödemeleri ne zaman yatacak? Eylül-Ekim Aile destek programı sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak?

  AİLE DESTEK PROGRAMI PARASI NE ZAMAN YATACAK? Aile destek paketi başvurusu nasıl yapılır?

  AİLE DESTEK PROGRAMI PARASI NE ZAMAN YATACAK? Aile destek paketi başvurusu nasıl yapılır?

  450 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 600 Destek tutarı

  450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 550 Destek tutarı

  911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı kişi başına düşen gelir - 500 Destek tutarı

  1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL’den az kişi başına düşen gelir - 450 Destek tutarı

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Aile Destek Programı ödemesi ne kadar? Türkiye Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

  Aile Destek Programı ödemesi ne kadar? Türkiye Aile Destek Programı parası ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuru şartları neler?

  Aile Destek Programı ödemeleri temmuz ayı başı itibariyle başladı. İlk ödemeler ise 29 Temmuz’da hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. İlk etapta hane halkı gelirine 450 TL ile 600 TL arasında yapılan ödemelerin miktarı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından artırıldı. İşte Türkiye Aile Destek Programı başvuru şartları ve merak edilen diğer soruların yanıtları…

  AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMESİ NE KADAR?

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık açıklamasında “Türkiye Aile Destek Programıyla büyüyen ve gelişen Türkiye’mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

  Buna göre en düşük Aile Destek Programı ödemesi 850 TL, en yüksek ise 1.250 TL oldu.

  AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  Aile Destek Programı’ndan faydalanabilmek için gerekli olan en önemli şart ihtiyaç sahibi olmak. 18 yaşından büyük her Türk vatandaşı bu programa başvuru yapabiliyor ve yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edildiğinde ödemesi başvuruda belirttiği banka hesabına yatırılacak.

  AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU LİNKİ

  AİLE DESTEK PROGRAMI’NDAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

  Yazı kaynağı : www.posta.com.tr

  Aile Destek Program� 3. �deme ne zaman? Aile Destek Program� Aile Destek Program� �demeleri ne zaman yatacak?

  Aile Destek Program� 3. �deme ne zaman? Aile Destek Program� Aile Destek Program� �demeleri ne zaman yatacak?

  Aile Destek Program� 3. �demeleri hakk�nda ara�t�rmalar h�z kazand�. Sosyal Yard�m �dene�i alan vatanda�lar, Eyl�l ay� �demelerinin ne zaman yataca��n� ��renmek istiyor. Destek �demelerine gelen yeni iyile�tirme ile birlikte �demeler hane ba��na ayl�k 850 - 1250 TL'ye y�kseltildi. Peki Aile Destek Program� �demeleri ne zaman yatacak?

  A�LE DESTEK PROGRAMI PARASI NE ZAMAN VER�LECEK?

  Aile Destek Paketi �demelerinin ilk taksiti Temmuz'un 29'unda yat�r�lm��t�. A�ustos ay� �demeleri Eyl�l ay�nda yap�ld�. Bu tarihler g�z �n�nde bulunduruldu�u zaman Eyl�l ay� i�in al�nacak Aile Destek Program� 3. �demelerinin ekim ay�nda hesaplara yat�r�lmas� bekleniyor.

  A�LE VE SOSYAL H�ZMETLER BAKANLI�I DESTEK �DEMELER� NE KADAR OLDU?

  Ba�kan Recep Tayyip Erdo�an taraf�ndan a��klanan yeni sosyal yard�m paketinin detaylar� ��yle:

  Ba�lang��ta 450 TL – 650 TL olan �deme tutar� 850 TL – 1.250 TL'ye y�kseltildi.

  '�ocuk Destek Bile�eni' ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yard�mlardan faydalanan ailelerdeki �ocuklara ili�kin ilave ayl�k 350 TL ile 650 TL aral���nda destek sa�lanacak.

  T�rkiye Aile Destek Program�na ba�vurusu kabul edilen ancak Elektrik T�ketim Deste�i (ETD) alamayan hanelere ETD sa�lanacak. Kw kar��l��� destek verilecek (En fala 216 TL'ye kadar).

  Do�al gaz T�ketim Deste�i'nde de tutar art�r�ld�. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktar� 900 TL – 2.500 TL olacak �ekilde d�zenlendi.

  A�LE DESTEK PROGRAMI �DEMELER� NEREYE YATACAK?

  Aile Destek Paketi �demeleri PTT �ubelerinden yap�lacak olup, e-Devlet �zerinden paran�z�n yat�p yatmad���n� sorgulayabilirsiniz.

  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanl��� Sosyal Yard�m Bilgileri Sorgulamak i�in a�a��daki ba�lant�ya t�klay�n.

  A�LE DESTEK PROGRAMI �DEMELER�M� NE ZAMAN ALAB�L�R�M?

  Aile Destek Program� �demeleri, ayl�k olarak haz�rlanan �deme listeleri �er�evesinde merkezi olarak yap�lmaktad�r.

  Hane gelirine g�re de�i�en tutarlarda olan �demeler en fazla 12 ay s�reyle ger�ekle�tirilecektir. 12 ayl�k �deme d�neminin son �demesi 2023 y�l� Haziran ay� i�in olup bu d�nemin �demesi takip eden Temmuz ay� ger�ekle�tirilerek s�z konu destek program� sona erecektir.

  A�LE DESTEK PROGRAMI PARASI NE ZAMANA KADAR �DENECEK?

  Aile Destek Program� ile ihtiya� sahibi ailelerin, Haziran 2022-May�s 2023 d�neminde en fazla 12 ayl�k s�re ile hane i�indeki ki�i ba��na d��en gelir tutar�na g�re belirlenen 4 farkl� gelir aral��� i�in farkl� yard�m tutarlar� ile ayl�k periyotta desteklenmeleri sa�lanacakt�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap