Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ekpss 2023 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak

  1 ziyaretçi

  ekpss 2023 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak Ne90'dan bulabilirsiniz

  EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS tercih sonuçları sorgulama

  EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 EKPSS tercih sonuçları sorgulama

  EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

  EKPSS sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak.

  EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihinde gerçeklemişti.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS 2023: ÖSYM takvimi ile 2023 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları zaman açıklanacak, hangi tarihte? EKPSS kura ile atama ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

  EKPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı ÖSYM AİS 2023: ÖSYM takvimi ile 2023 EKPSS tercih/yerleştirme sonuçları zaman açıklanacak, hangi tarihte? EKPSS kura ile atama ne zaman yapılacak, belli oldu mu?

  EKPSS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU

  Kılavuzun yayınlanması ile birlikte atama yapılacak kontenjanlar belli oldu. Adaylar, tercihlerini özel şartlara ve nitelik kodlarına göre gerçekleştirecek. Tercih ettiği, kadroların şartını taşımayan adayların işlemleri geçersiz sayılacak.

  Atama yapılacak ilköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyi kadrolar Tablo-1'de, ortaöğretim düzeyi kadrolarTablo-2'de, ön lisans düzeyi kadrolar Tablo-3'de, lisans düzeyi kadrolar Tablo-4'te gösterilmiştir.

  EKPSS/Kura Tercih işlemleri alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve "Tercih Bildir"alanına tıkladıktan sonra ekrandaki açıklamalara göre hareket ediniz. Tercih listenizdeki kadro kodlarını sırasıyla ekleyiniz.

  EKPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  G�zler 2023 EKPSS sonu�lar�nda... EKPSS tercih sonu�lar� ne zaman a��klanacak?

  G�zler 2023 EKPSS sonu�lar�nda... EKPSS tercih sonu�lar� ne zaman a��klanacak?

  2023-EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerle�tirme: Baz� Kamu Kurum ve Kurulu�lar�n�n Kadrolar�na Yerle�tirme s�reci devam ediyor. 5 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da ba�layan tercih d�nemi 13 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Peki, EKPSS tercih sonu�lar� ne zaman a��klanacak?

  EKPSS TERC�H SONU�LARI NE ZAMAN A�IKLANACAK?

  EKPSS tercih sonu�lar� i�in tarih verilmedi. Adaylar, tercihlerini 2023-EKPSS/Kura �le Engelli Kamu Personeli Yerle�tirme Tercih K�lavuzu do�rultusunda yapacaklar.

  Tercih i�lemleri, 2023-EKPSS/Kura �le Engelli Kamu Personeli Yerle�tirme Tercih K�lavuzu kurallar�na g�re �SYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaras� ve aday �ifresi kullan�larak bireysel olarak yap�lacakt�r. Adaylar�n tercih i�lemleri i�in k�lavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

  EKPSS SONUCU �LE YERLE�T�RMEN�N YAPILMASI

  Yerle�tirme yap�l�rken s�nava girilen ��renim d�zeyi, cinsiyet, mezun olunan alan/dal/b�l�m/program ile kadrolar i�in aranan nitelikler aras�ndaki tutarl�k kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutars�zl�k tespit edildi�i takdirde s�z konusu tercih iptal edilecektir.

  Orta��retim, �n lisans ve lisans mezunu engelli adaylar�n memur kadrolar�na yerle�tirilmelerinde EKPSS'de al�nan puanlar kullan�lacakt�r. Yerle�tirmelerde ge�erlili�i devam eden birden fazla EKPSS puan� bulunan aday�n en �st e�itim d�zeyinden alm�� oldu�u en y�ksek EKPSS puan� dikkate al�nacakt�r.

  Adaylar, ilan edilen kadrolara EKPSS puan� esas al�narak tercihlerine g�re yerle�tirileceklerdir. �lan edilen kadrolar aras�ndan ayn� kadroyu tercih eden adaylar�n puan�n�n e�it olmas� halinde diploma tarihi itibar�yla �nce mezun olmu� olana, bunun ayn� olmas� halinde ya�� b�y�k olana �ncelik tan�nacakt�r. Ge�erlili�i devam eden birden fazla EKPSS puan� bulunan adaylar�n yerle�tirmelerde mezun oldu�u en �st e�itim d�zeyinden alm�� oldu�u en y�ksek EKPSS puan� kullan�lacakt�r.

  Yerle�tirme i�leminde adaylar puanlar�na ve tercih s�ralar�na bak�lmak suretiyle kadrolara yerle�tirileceklerdir. Daha y�ksek puanl� adaylar yerle�ti�i i�in birinci tercihine yerle�emeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerle�emeyen aday ���nc� tercihine yerle�tirilmeye �al���lacak, yerle�tirme i�lemi bu �ekilde devam edecektir. Bir aday�n son tercihine de daha y�ksek puanl� adaylardan biri yerle�tirildi�i takdirde bu aday herhangi bir kadroya yerle�ememi� olacakt�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap