Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  en çok ithalat yaptığımız ülkenin çin olmasında ne gibi faktörler rol oynamıştır

  1 ziyaretçi

  en çok ithalat yaptığımız ülkenin çin olmasında ne gibi faktörler rol oynamıştır Ne90'dan bulabilirsiniz

  En çok ithalat yaptığımız ülkenin Çin olmasında ne gibi faktörler rol oynamıştır? Değerlendiriniz.

  En çok ithalat yaptığımız ülkenin Çin olmasında ne gibi faktörler rol oynamıştır, değerlendiriniz

  En çok ithalat yaptığımız ülkenin Çin olmasında ne gibi faktörler rol oynamıştır?

  En çok ithalat yaptığımız ülkenin Çin olmasında ne gibi faktörler rol oynamıştır?

  En çok ithalat yaptığımız ülkenin Çin olmasında ne gibi faktörler rol oynamıştır? Değerlendiriniz.

  Ülkemizin dışarıdan aldığı ürünler konusunda Çin faktörü açık ara öndedir. Çin’de üretilen ürünlerin ülkemizde fazlasıyla kullanılması ya da tüketilmesi durumu tamamen maliyet bakımından öne çıkan bir gelişme olarak adlandırılmaktadır. Çin firmaları olmasalar bile çoğu marka üretim tesislerini Çin içerisinde kurmasından ötürü ister istemez bu ülkenin mallarını kullanmak bir nevi zorunluluk olarak ifade edilebilmektedir. Tamamen maddi olan bu durumdan ötürü de ülke içerisinde bu tip Çin ithalatı işlemleri de devamlı olarak gerçekleştirilmektedir.

  Çin’in nüfus bakımından Dünya üzerindeki en kalabalık ülke olmasından ötürü, iş gücü bu ülke içerisinde oldukça düşük olarak ifade edilmektedir. İş gücünün düşük olması da malın üretilmesini doğrudan etkileyerek maliyetini düşüren temel faktörler arasında başı çekecektir. İş gücünün düşük olmasından ötürü de satışa sunulan materyallerde de ciddi oranda düşüş görülebilmektedir.

  Çin’in para değerinin de diğer ülkelere oranla düşük vaziyette seyretmesi, ülkemizin döviz kaynaklı ithalat yapması noktasında da bu ülkeyi tercih etmesinde önemli bir etmen olarak görülmektedir. Aynı zamanda da Çin’de her kalitede ürünün olmasından ötürü, üretilen her unsurun farklı yapılarda ve değişik ücretlerde var olan versiyonlarının bulunabileceği için de Çin’den ithalat yapmak ilk akla gelen durum olarak da ifade edilmektedir. Böylelikle de ülkemizin herhangi bir alanda dışarıdan alım işlemlerini gerçekleştirmeleri aşamasında Çin’e yönelmeleri durumu da aktif olarak gerçekleştirilen bir faaliyet olarak adlandırılmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.dershane.tv

  12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Küresel Ticaret Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

  12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Küresel Ticaret Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

  12. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Beşeri Sistemler Sayfa 127, 128  4. Bölüm Küresel Ticaret Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

  4. Bölüm Küresel Ticaret Ölçme ve Değerlendirme

  12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı

  Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

  1. Mal ve hizmetlerin, paranın, teknolojinin, kültürlerin ülke sınırları düşünülmeksizin akışı ve aktarımına Küreselleşme denir.
  2. Avrupa Birliği’nin temeli; 1951’de Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından kömür ve çeliğin üretim ve kullanılmasında iş birliğini amaçlayan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu kurulması ile atılmıştır.
  3. Bir ülkenin siyasi sınırları içerisinde bulunmakla beraber gümrük hattı dışında bırakılan, ülkenin diğer kesimlerinden farklı olarak ihracatın artırılmasına yönelik birtakım ekonomik imtiyazlar tanınan bölgelerine Serbest bölge denir.
  4. Dış alım giderleriyle dış satım gelirlerinin birbirine yakın olmasına Dış ticaret dengesi denir.

  Aşağıdaki ifade ve kavramları verilen örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz.

  I. Türkiye’nin en çok dış satım (ihracat) yaptığı ülke
  II. NAFTA’ya üye olan ülke
  III. Güney Ortak Pazarına üye olan ülke
  IV. Asya kaplanı olarak adlandırılan ülkelerden biridir.
  V. Türkiye’nin en çok dış alım (ithalat) yaptığı ülke

  Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayınız.
  Çin 1978 yılından sonra dışa kapalı ekonomiden serbest ekonomiye geçmiştir. 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütüne üye olarak yabancı yatırımcılara güven vermiştir. 2002’de 327 milyar dolar olan ihracat, 2016 yılında yaklaşık 2,1 trilyon dolar seviyesine yükselmiş ve ülke dünya ihracat sıralamasında ilk sırada yer almıştır. Ülke son 10 yılda ortalama %8-9 büyüme kaydetmiştir.
  Ülkenin zengin ham madde kaynakları, 1,3 milyar nüfusa sahip olması ve ucuz iş gücü, 7. üretim maliyetlerinin düşük olmasını sağlamıştır. Bu durum, Çin ekonomisini dünya pazarlarında rekabette avantajlı konuma getirmiştir.

  6.Çin’in ihracatta dünyada ilk sırada yer almasında hangilerinin etkisi olmuştur? İşaretleyiniz.

  Ucuz iş gücünün değerlendirilmesi(X)
  Yüz ölçümünün geniş olması()
  Dünya ekonomik sistemiyle bütünleşmesi (X)
  Ekonomik örgütlerin tümüne üye olması()

  7.Çin’in dış ticaretinin gelişmesinde küreselleşmenin hangi olanaklarından yararlanılmıştır?

  12. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  8. Ülkemizde ticaretin geliştiği iller hangileridir? Bu illerin ticari gelişimine katkı sağlayan unsurlar nelerdir? Yorumlayınız.

  9. İpek ve Baharat yollarının stratejik önemini o dönemdeki Anadolu devletleri açısından değerlendiriniz?

  10. En çok ithalat yaptığımız ülkenin Çin olmasında ne gibi faktörler rol oynamıştır? Değerlendiriniz.

  Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

  11. Anadolu’da Selçuklu ve Osmanlı devletleri döneminde 30-40 km’lik mesafeler arasında kervansaraylar ve hanlar yapılmış, ulaşım ağları güvenli hâle getirilmiş ve geliştirilmiştir.
  Buna göre
  I. Ticaret
  II. Eğitim
  III. Güvenlik
  IV. Turizm
  gibi unsurlardan hangileri Selçuklu ve Osmanlıların kervansaray ve hanlar kurmasında etkili olmuştur?
  A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

  12. E-ticaret; elektronik ortamda bilgisayar, cep telefonu gibi mobil cihazların kullanımı yoluyla yapılan bir ticaret türüdür. Büyük firmalar, e-ticareti destekleyen yatırımlar yapmaktadır.Böylece her geçen gün sanal ortamda alışveriş yapan kişilerin sayısı artmaktadır. Buna göre müşterilerin alışverişte e-ticareti tercih etmelerinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
  A) Zamandan tasarruf sağlanması
  B) Alınan ürünlerin garanti kapsamına girmemesi
  C) İstenilen zaman ve mekanda alışveriş yapabilme kolaylığı
  D) Bir ürünü diğer çeşitleriyle kıyas yapabilme imkânı
  E) Satış sonrası müşteri desteği gibi hizmetlerin varlığı

  13 ve 14. soruları aşağıdaki haritaya göre cevaplayınız.
  – Tarımla uğraşan nüfus fazladır.
  – Sadece o yörede yetiştirilen bazı tarım ürünleri,ülkenin iç ticaretinde etkili olur.
  13. Yukarıda özellikleri verilen il, aşağıdaki haritada numaralandırılmış yerlerden hangisidir?

  A) I B) II C) III D) IV E)

  14. II numaralı il için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) Demir-çelik tesisi vardır.
  B) Sınır ticareti yapılır.
  C) Turizm ve kültür şehridir.
  D) Tahıl ve şeker pancarının en çok yetiştiği ildir.
  E) Türkiye’nin en işlek limanlarından birine sahiptir.

  15. Türkiye’nin dış ticaret hacminin artmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez?
  A) Fuar organizasyonlarının yapılması
  B) Uluslararası ticaret yapan firmaların varlığı
  C) Türkiye’nin yüksek kapasiteli limanlara sahipolması
  D) Nüfus yoğunluğunun farklılıklar göstermesi
  E) Sanayinin gelişmiş olması

  Yazı kaynağı : cografyaodevim.com

  Page 40 - Coğrafya 12 | 2.Ünite

  Yazı kaynağı : ogmmateryal.eba.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap