Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  epik lirik didaktik pastoral satirik şiirler

  1 ziyaretçi

  epik lirik didaktik pastoral satirik şiirler Ne90'dan bulabilirsiniz

  Şiir Türleri: Epik, Lirik, Didaktik, Pastoral, Dramatik Şiir

  Şiir, kelimelere duyguların ve ritmin eşlik ettiği, düşler dünyasını perçinleyen, duygu ve düşüncelerin yaratıcı bir dil ile kalbe ve zihne ulaşmasıdır. Şiirin gücü bizi nasıl hissettirdiğinde saklıdır. Şiir hakkında pek çok şey söylenir, ama aslında tanımlanması zordur. Şiirin ne bir tek tarifi vardır ne de ölçülüp sınıflandırılabilir.

  Şiir sadece kulağa hitap etmez, duygulara ve hayata derinlik kazandırır ve hayatın farklı boyutlarını besler. Bir kelime, şiirdeki yeri ve anlatımı ile yazanda ve okuyanda birden fazla duygunun ve düşüncenin dalgalanmasına neden olabilir. Şiir sezgilerimizi, düşünme yetimizi, hislerimizi ve hayal gücümüzü aynı anda bir araya getirir.

  Scott Naismith, Cumulus Light

  Scott Naismith, Cumulus Light

  Şiire ahenk katan temel unsurlar ölçü ve kafiyedir. Türk şiirinde başlangıcından bugüne iki türlü ölçü kullanılmıştır:

  Diğer bir ahenk unsuru olan ve mısra sonlarındaki benzerliğe dayanan kafiyenin de farklı türleri vardır:

  Şiirde mısra sonlarında yazılışları, görev ve anlamları aynı olan ek ve sözcüklere de redif denir. Biçim özellikleri yönünden ölçü ve kafiyenin, nazım birimi olarak da mısranın esas alınmadığı şiirlere serbest şiir denilir.

  Scott Naismith, Arietta Loch Study

  Scott Naismith, Arietta Loch Study

  Epik Şiir

  Kahramanlık, tarih ve yurt sevgisi gibi konuları işleyen şiirlerdir. Destanlar, ilk epik şiirlerdir. Bu nedenle, en eski şiir türünün epik şiir olduğu söylenebilir. Bir ulusun yaşadığı savaşlar ve kahramanlıklar bu şiirin ilham kaynaklarıdır. Kahramanlıklar olağanüstü öğelerle dikkat çekici hale getirilse de, olaylar ve kişilerde masalsı öğelere az rastlanır. Epik sözcüğü Yunanca Epos, Epikos sözcüğünden gelir. Türkçe’ye Fransızca’dan Epope olarak geçmiş bir sözcüktür. Epik şiirler uzun, akıcı nehir şiirlerdir.

  Kuvayi Milliye, Nazım Hikmet

  ONLAR

  Onlar ki toprakta karınca,
  suda balık,
  havada kuş kadar
  çokturlar;
  korkak,
  cesur,
  cahil,
  hakîm
  ve çocukturlar
  ve kahreden
  yaratan ki onlardır,
  destanımızda yalnız onların maceraları vardır.

  Onlar ki uyup hainin iğvasına
  sancaklarını elden yere düşürürler
  ve düşmanı meydanda koyup
  kaçarlar evlerine
  ve onlar ki bir nice murtada hançer üşürürler
  ve yeşil bir ağaç gibi gülen
  ve merasimsiz ağlayan
  ve ana avrat küfreden ki onlardır,
  destanımızda yalnız onların maceraları vardır.

  Scott Naismith, Approaching Vibrance

  Scott Naismith, Approaching Vibrance

  Akıncılar, Yahya Kemal Beyatlı

  Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

  Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi “İlerle!”
  Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle

  Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan
  Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan

  Bir gün yine doludizgin atlarımızla
  Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla

  Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de
  Hâlâ o kızıl hatıra gitmez gözümüzde

  Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
  Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik

  Scott Naismith, Allegro

  Scott Naismith, Allegro

  Lirik Şiir

  Ozanın içinden gelen duyguyu coşkulu bir dille anlattığı şiirlerdir. Lirik şiirde coşku, heyecan, bireysel duygular ön plandadır. Acı, aşk, ayrılık, özlem, hasret ve ölüm acısı gibi bireysel duygularla toplumsal mutluluk ya da acı olaylardan doğan sevinçler ve üzüntüler lirik şiirin konuları arasındadır. İçli anlatımın esas olduğu lirik şiirde, olay değil, durum ön plandadır. Yunanca coşkulu ve esin dolu anlamında Lyrikos sözcüğünden gelmektedir. Eski Yunan Edebiyatı’nda şairler, şiirlerini lir denilen bir sazla söyledikleri için bu şiire lirik şiir ismi verilmiştir, başlangıçta müzik eşliğinde okunan şarkılar için kullanılan bir terimdir.

  Sevincin Yarısı, Melih Cevdet Anday

  Kuşlar yağmur yağdırır da
  Yağmur güneşi vururdu ya
  Ben sana gelirdim

  Sevincin yarısı ağzımda
  Zambağa birikir sabahlar
  Ovalar atlara binerdi

  Kulesine koşuşunca deniz
  Cebimde geceden yıldızlar
  Arılarla ballarla kanımda

  Yüreğim avuç olurdu da
  Sonra çeşme de olurdu ya
  Mutsuz dönüşler ayında

  Ben sana gelirdim

  Scott Naismith, Glasgow

  Scott Naismith, Glasgow

  Uzak Haziran, Necati Cumalı

  İki dudak arası bir zaman
  Gözgöze geldikse geçerken
  Mayıs’la Haziran arasında
  Yağmurlu bir saçak altından
  Aşktı uçup giden üstümüzden
  Aşktı değip geçen yanımızdan

  Uyanıp kış uykularından
  Şubat’la Mart arasında
  Eylül’le Ekim arasında
  Yaz sularından kıyıya çıkan
  İki adım arası bir zaman
  Gözgöze geldikse geçerken
  Günlük güneşlik bir kaldırımdan
  Aşktı uçup giden üstümüzden
  Aşktı değip geçen yanımızdan

  Aşktı görmedik bilmedikse
  Kimbilir hangi Eylül bir daha
  Hangi uzak Haziran

  Scott Naismith, Urban Sky

  Scott Naismith, Urban Sky

  Didaktik Şiir

  Didaktik şiirler, şairlerin değişik konularda topluma yol göstermek amacıyla yazdıkları şiirlerdir. Bu şiirler, bir tür eğitim-öğretim aracı olarak işlev görür. Didaktik sözcüğü Yunanca öğretme anlamına gelen didaktikos sözcüğünden gelir. Didaktik amaçla yazılmış şiirlerin çoğu, manzum öykü ya da manzum metin olarak değerlendirilir. Estetik yönden bir şiirin taşıdığı özellikleri bu şiir türünde görmek olanaklı değildir. Manzum fabllar da didaktik şiir örnekleridir. Satirik şiir olarak da bilinen hiciv/yergi şiirleri de didaktik şiir sayılır.

  Karga ile Tilki (La Fontaine Tercüme), Orhan Veli Kanık

  Bir dala konmuştu karga cenapları;
  Ağzında bir parça peynir vardı.
  Sayın tilki kokuyu almış olmalı,
  Ona nağme yapmaya başladı:
  “-Ooo! Karga cenapları, merhaba!
  Ne kadar güzelsiniz, ne kadar şirinsiniz!
  Gözüm kör olsun yalanım varsa.
  Tüyleriniz gibiyse sesiniz,
  Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın.”
  Keyfinden aklı başından gitti bay karganın.
  Göstermek için güzel sesini
  Açınca ağzını, düşürdü nevalesini

  Scott Naismith, My Sky

  Scott Naismith, My Sky

  Sabah Olursa, Tevfik Fikret

  Bu memlekette de bir gün sabah olursa, Halûk,
  Eğer bu memleketin sislenen şu nâsiye-i
  Mukadderâtı, kavî bir elin kavî, muhyî
  Bir ihtizâz-ı temâsıyla silkinip şu donuk,
  Şu paslı çehre-i millet biraz gülerse… O gün
  Ben ölmemiş bile olsam, haya pek ölgün
  Bir irtibâtım olur şüphesiz; -O gün benden
  Ümîdi kes, beni kötrüm ve boş muhîtimde
  Merâretimle unut; çünkü leng ü pejmürde
  Nazarlarım seni mâziye çekmek ister; sen
  Bütün hüvviyet ü uzviyyetinle âtîsin:
  Terennüm eyliyor el’an kulaklarımda sesin!

  Scott Naismith, Cumulus Consonance

  Scott Naismith, Cumulus Consonance

  Dörtlükler, Neyzen Tevfik

  Kime sordumsa seni, doğru cevap vermediler;
  Kimi hırsız, kimi alçak, kimi deyyus! dediler…
  Künyeni almak için, partiye ettim telefon,
  “Bizdeki kayda göre, şimdi o meb’us!” dediler…

  Scott Naismith, Cowal Dissonance

  Scott Naismith, Cowal Dissonance

  Pastoral Şiir

  Doğa güzelliklerini, orman, dağ, köy yaşamını, bunlara duyulan sevgi ve özlemi dile getiren kır şiirleridir. Türk Halk Edebiyatı’nda örneklerine rastlanan pastoral şiirlere Milli Edebiyat ve Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nda sık rastlanır. Fransızca pastoral çobanlığa ilişkin, kırsal sözcüğünden gelir.

  Son Bahar, Cahit Külebi

  Ağaçlar sarışın saçını yoldu,
  Çırpına çırpına dallar durdular,
  Hıçkıra hıçkıra sesi boğuldu
  Derede kıvranan, kıvranan sular.

  Titrek gölgeleri gönlüme dolan,
  Yapraklar sararıp rengi solan
  Şimdi dere için bir hayal olan,
  Sular perisini burada vurdular.

  Scott Naismith, Opening

  Scott Naismith, Opening

  Kış Bahçeleri, Faruk Nafiz Çamlıbel

  Dinmiş denizin şarkısı, rüzgar uyumakta,
  Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaltı
  Körfez düşünür, Kanlıca mahzundur uzakta,
  Mazi gibi sislenmiş Emirgan Çınaraltı.

  Can verdi kışın sunduğu taslarla zehirden
  Her gonca kızıl bir gül açarken yolumuzda,
  Üstündeki son dallar ağarmış diye birden
  Pas tuttu nihayet suların rengi havuzda.

  Yerlerde gezen hatıralar var korulukta;
  Yapraklar, atılmış…

  Scott Naismith, Cyan Sailing

  Scott Naismith, Cyan Sailing

  Dramatik Şiir

  İnsan yaşamının değişik boyutlarını, tutku, özlem, istek, kaygı ve korkularını gerçeğe uygun biçimde eyleme dönüştürerek veren şiirlere dramatik şiir denir. Dramatik sözcüğü Yunanca dramadan türemiş olup, hareket halinde olay demektir. Dramatik şiir bir yönüyle epik şiirle kesişir. Kimi edebiyat kuramcılarına göre dramatik şiir, epik şiirden doğmuş, tiyatroyu oluşturmuştur. Manzum tiyatrolardaki (tragedyalar, komedyalar ve dramlar) şiire de dramatik şiir denir. Hem edebiyat hem de tiyatro alanında kullanıldığı için bir karışıklık yaratsa da, dramatik şiir konularını tiyatro gibi canlandırma üzerine kuran, bir olay barındıran şiirlere denilmektedir.

  Çağrılmayan Yakup, Edip Cansever

  Bütün iskemleler ağır ve hastalıklı
  Bir gidip bir geliyordum kendime aptallaşarak
  Bunu Yakup söyledi
  Dedi ki, çünkü herkes Yakubu yaşıyordu, bense
  Çöllerden ve kızgın güneşlerden icatlar yapıyordum
  Kızgın kağıtların üstüne
  Ve alevler halinde dünya bana dokunuyordu
  Ve ayakta soğuk bir bira içmiş kadar bir anlamım oluyordu bazen
  Ölüyordu ve bir de
  Bir otobüse bindiğim, biletçinin bilet bile kesmek istemediği ben
  Kendimi koruyordum
  Bunu bana Yakup söyledi
  Öyle bir Yakup ki bu, onca din kitaplarının sözünü bile etmediği
  Kimsenin sözünü bile etmediği bir Yakup
  Ben
  Bunu hep biliyorum
  Bunu hep biliyorum ve işte
  Özgürüm, cezasız duruyorum.

  Scott Naismith, Harris Light

  Scott Naismith, Harris Light

  Küfe, Mehmet Akif Ersoy

  Adın nedir senin, oğlum?
  – Hasan.
  -Hasan, dinle.
  Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.

  Benim de yandı içim anlayınca derdinizi…
  Fakat, baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.

  O, bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni
  Nasıl büyüttü? Bugün, sen de kendi kardeşini,

  Yetim bırakmıyarak besleyip büyütmelisin.
  – Küfeyle öyle mi?
  – Hay hay! Neden bu söz lâkin?

  Kuzum, ayıp mı çalışmak, günah mı yük taşımak?
  Ayıp: Dilencilik, işlerken el, yürürken ayak.

  Kaynak
  Çocuk Edebiyatı TürleriBir Görüntü Sanatı Olarak ŞiirŞiir ve Türleri, Kapak Resmi: Scott Naismith, Silver Lining

  Yazı kaynağı : www.leblebitozu.com

  Şiir Bilgisi: Şiir Türleri, Özellikleri, Örnekleri

  Şiir Bilgisi: Şiir Türleri, Özellikleri, Örnekleri

  ENDÜLÜSTE RAKS

  Zil, şal ve gül. Bu bahcede raksın bütün hızı…
  Şevk akşamında endülüs üc defa kırmızı.

  Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir
  İspanya neş’esi ile bu akşam bu zildedir.

  Yelpaze çevrilir gibi birden dönüşleri,
  İşveyle devriliş, örtünüşleri…

  Her rengi istemez, gözümüz şimdi aldadır.
  İspanya dalga dalga bu akşam bu şaldadır..

  Alnında halka halka aşüfte kakülü
  Gögsünde yosma gırnatanın en güzel gülü…

  Raks ortasında bir durup oynar, yürür gibi;
  Bir baş çevirmesiyle bakar öldürür gibi…

  Gül tenli, kor dudaklı, kömür gözlü sürmeli,
  Şeytan diyor ki, sarmalı yüz kere öpmeli.

  Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle
  Her kalbi dolduran zile, her sineden “Ole!”

  (Yahya Kemal Beyatlı)

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Şiir Türleri - Epik - Lirik - Didaktik - Pastoral ... Şiir Vakti - Şiir Vakti

  Şiir Türleri Nedir

  Lirik Şiir

  Epik Şiir

  Didaktik Şiir

  Pastoral Şiir

  Satirik Şiir

  Dramatik Şiir

  Yazı kaynağı : siir-turleri.nedir.org

  Şiir Türleri Nelerdir? Konularına Göre Şiir Çeşitleri, Örnekleri Ve Özellikleri

  Şiir Türleri Nelerdir? Konularına Göre Şiir Çeşitleri, Örnekleri Ve Özellikleri

  Şiir duygu düşünce ve hayallerin anlatıldığı yazın türlerinden bir tanesidir. Bu sebeple duygularını ifade etmek isteyenler için en çok kullandığı duygularını ifade etme şekli şiirdir. Binlerce yıldır insanoğlunun kullandığı biçimi şiir olmuştur.

   Şiir Türleri Nelerdir?

   - Şiir türleri birçok Konuyu anlatmak için farklı kategorize edilmiş türlerdir.

   - Lirik şiir: duyguları, Coşku, heyecan ve aşkın ifade edildiği şiir türüne verilen isimdir.

   - Epik şiir: yiğitlik kahramanlık savaş gibi konuları işleyen destansı şiirlere verilen isimdir.

   - Didaktik şiir: düşüncelerin ifade edildiği şiir türüdür. Öğreticilik esastır. Çünkü ve bir ders verme gayesi vardır.

   - Pastoral şiir: doğanın güzelliklerini, kır yaşamını, ağacı, doğayı, hayvanları anlatan şiirlerdir. Pastoral şiir kendi içinde iki alt türe ayrılır. İdil ve eglog. İdil; tabiat sevgisini anlatan şiirlere verilen isimken, eglog; çobanların karşılıklı konuşmasını yer aldığı şiirlerdir.

   - Satirik şiir; diğer adı ile eleştirel şiir olan satirik şiir kişi kurum, toplum veya düşünceyi eleştirmek amacıyla kaleme alınmış şiir türüdür.

   - Dramatik şiir; şiirsel kaleme alınan tiyatro kaynaklarında kullanılan şiir türüdür. Özellikle eski Yunan'da tiyatro eserleri manzum şekilde kaleme alınmıştır.

   Konularına Göre Şiir Türleri

   - Lirik şiir Duygu heyecan ve coşkuları dile getirir. Türk edebiyatında semai, koşma, ağıt, ilahi, mersiye lirik şiir örnekleridir.

   -Epik şiir; Savaş, kahramanlık, yiğitlik gibi konuları işler. Halk edebiyatındaki koçaklamaları epik şiire örnektir. Doğal ve yapma destanlar olarak da 2’ye ayrılır.

   - Didaktik şiir; düşünce ağırlıklı ve eğitici şiirdir. Fabl türü didaktik şiire örnektir.

   - Pastoral şiir; doğa ve kır yaşamını anlatan şiirlerdir. Genellikle doğanın güzelliğinden bahseder.

   - Satirik şiir; düşünce, kişi ya da kurumu eleştirmek amacıyla yazılmış şiirlere verilen isimdir. Halk edebiyatında taşlama, günümüz edebiyatında yergi, Divan edebiyatında Hiciv isimleriyle görülmüştür.

   - Dramatik şiir; bugünkü tiyatronun ilk metinleri dramatik şiir şeklinde eski Yunan’da görülmektedir. Bu sebeple tiyatronun geçmişi dramatik şiirden türemiştir. 

   Şiir Örnekleri

   Lirik Şiir

   Bütün sevgileri atıp içimden

   Varlığımı yalnız ona verdim ben

   Elverir ki bir gün bana derinden

   Ta Derinden bir gün bana ‘gel’ desin

   Ahmet Kutsi Tecer

   Pastoral Şiir 

   Tam otların sarardığı zamanlar

   Yere Yüzükoyun uzanıyorum

   Toprakta bir telaş, bir telaş

   Karıncalar öteden beri dostum.

   Behçet Necatigil

   Epik Şiir

   Köroğluyum mehdim merde yiğide

   Koçyiğit değişmez rengi düğüne

   Sere serpe gider düşman önüne

   Ölümü karşılar Meydan içinde

   Köroğlu 

   Didaktik Şiir

   Yeni Mektup Aldım gül yüzlü yardan

   Gözletme yolları gel diye yazmış

   Sivrialan köyünden bizim Diyardan

   Dağlar mor Menevşe Gül deyi yazmış

   Aşık Veysel Şatıroğlu

   Satirik Şiir 

   Köyümün malı ganimet

   Çalan diyor velinimet

   Han hırsızlara emanet

   Bak şu işe Muhtar Emmi

   Aşık Akçay 

   Dramatik Şiir 

   Sala verilirken kalktık kahveden

   Kızın babası yanımızda boyu uzun,

   Zayıf, ağzı mırıltılar,

   On Köylü, iki subay, bir teskereci er,

   Sıralandık ahşap mescidin avlusunda

   Aldık cenazeyi sarsmadan iğreti

   Ve hafif Gözlerimiz yerde,

   Kayıp bir tayın izini süreriz sanki…

   Melih Cevdet Anday

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap