Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gök cisimlerini gözlemlemek için kullanılan cihazın adı nedir

  1 ziyaretçi

  gök cisimlerini gözlemlemek için kullanılan cihazın adı nedir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Gökyüzünü ve gök cisimlerini incelemek için kullanılan aletin adı aşağıdaki seçeneklerin

  Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü

  (D=30 cm, f=3800 mm)

  Arazi için Tripod'u vardır. Teleskop Ekvatoral ve Azimutal sistemde çalışabilmektedir. Kendi hafızasında 65530 tane cisim kayıtlı olup,bu cisimlere otomatik olarak yönelebilmektedir.

  (D:Ayna çapı, f: odak uzaklığı)

  Yazı kaynağı : astronomi.istanbul.edu.tr

  Teleskop çeşitleri ve isimleri nelerdir? Teleskop çeşitleri hakkında bilgiler

  Teleskop çeşitleri ve isimleri nelerdir? Teleskop çeşitleri hakkında bilgiler

  Tüm teleskoplar aynı amaç ile tasarlanmıştır. Amaçları ise inceleyebilmek için tüm ışığı toplamaktır. Genellikle teleskoplar en çok kozmosu gözlemlemek amacı ile kullanmaktayız. Fakat özelliklerine göre farklı çeşitlerine de ayrılmaktadır.

   Teleskop Çeşitleri ve İsimleri Nelerdir?

   Teleskoplar uzayda bulunan gezegenleri, ayı ve Güneş gibi gök cisimlerini incelemek ve gözlemlemek için kullanılan bir alettir. Fakat teleskoplar özellikleri ve amaçlarına göre çeşitlere ayrılmaktadır. Her çeşit teleskobun birbirinden farklı özellikleri bulunmaktadır. Optik teleskoplar, kızılötesi teleskoplar, radyo teleskoplar, aynalı ve mercekli teleskoplar gibi pek çok çeşide ayrılmaktadır.

   Kızılötesi Teleskoplar

   Kızılötesi ışık kullanarak gök cisimlerini tespit etmek için kullanılan teleskoplardır. Gök cisimleri bir miktar elektromanyetik yaymaktadır. Dünya'nın atmosferik gazları tarafından kızılötesi tayfın büyük bir kısmı soğurulur. Böylece teleskoplar da uzaya yerleştirilir.

   Radyo Teleskoplar

   Uzak yıldızların ve galaksilerin doğal bir şekilde oluşan emisyonlarından kaynaklanan radyo sinyallerinin alınıp güçlendirilmesi ile çalışmaktadır. Radyo teleskopların iki farklı bileşeni bulunmaktadır. Bunlardan biri radyo antenidir. Diğeri ise radyometredir. Bu iki bileşen bir mm ile on metre arasında değişen dalga boylarına sahip olan radyo sinyallerini yansıtmaktadır. Bunları yönlendirip güçlendirerek optik dalga boyundaki anlaşılan bilgiye dönüştürmektedir.

   Optik Teleskoplar

   Optik teleskoplar çok fazla miktardaki ışığı elektromanyetik tayfın görünür kısmından kırmaktadır. Böylece ışığı kırarak yansıtır ve göz merceği sayesinde gözlemlenebilecek şekilde odak noktasında toplamaktadır. Bu teleskoplar dünya üzerinde yer almaktadır. Ayrıca görünür olan ışığı gözlemlemektedir.

   Aynalı Teleskop

   Optik teleskop türlerindendir. Çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Işık teleskop gövdesi içinde yansıtarak görüntüyü bombeli aynaya verir. Aynalı teleskoplar bu şekilde kullanılmaktadır.

   Mercekli Teleskop

   Mercekli teleskop dünyada ilk icat edilen teleskoplardan birisidir. Günümüzde hala sıklıkla kullanılmaktadır. Bir adet dışbükey objektif merceği ve bir adet içbükey göz merceği sayesinde görüntü oluşmaktadır. Fakat son yıllarda mercekli teleskopların kullanımı azalmaya başlamıştır. Bunun en büyük sebebi lens sarkması, kromatik sapma ve küresel sapma gibi teknik sorunlardır.

   Katadiyoptrik Teleskop

   Katadiyoptrik teleskoplar optik teleskopların en gelişmiş bir türüdür. Ayrıca görüntüyü oluştururken ayna ve mercek ile beraber doğruluğu sağlamak amacıyla bazı düzelticiler de kullanılmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Astrometri

  Astrometri

  Gök ölçümü, gökölçüm veya astrometri, yıldızların ve diğer gökyüzü cisimlerinin konumlarının ve hareketlerinin yüksek hassasiyetle hesaplanmasını içine alan bir gök bilimi dalıdır. Astrometrik ölçümlerden elde edilen bilgiler kinematik, Güneş Sistemi’nin fiziksel kökeni ve galaksimiz Samanyolu ile ilgili bilgiler sunar.[1]

  Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

  Astrometrinin tarihi yıldız kataloglarının tarihine dayanır. Yıldız katalogları, gökyüzündeki nesneler için referans noktaları verir, böylece astronomlar cisimlerin konumlarındaki değişimi takip edebilirler. Bu, M.Ö. 190 yıllarında yaşamış olan Hipparkos’un zamanına kadar geriye gider. Hipparkos, öncülerinden Timocharis ve Dünya’nın devinmesini keşfeden Aristillus’un yıldız kataloglarını kullandı. Aynı zamanda bugün kullandığımız kadir ölçeğini de geliştirmiş oldu. Hipparkos, konumlarıyla birlikte en az 850 yıldızı bir katalogda topladı. Hipparkos'un varisi Batlamyus, Almagest adlı eserinde 1.022 yıldızın yerini, koordinatını ve kadrini vererek kataloglamıştı.

  10. yüzyılda Abdurrahman es-Sufî, yıldızlar üzerinde gözlemler yaparak konumlarını kadirlerini ve renklerini belirtti. Ayrıca Sabit Yıldızlar Kitabı adlı kitabında bütün takımyıldızlar için de çizimler yaptı. İbn-i Yunus, yaklaşık 1,4 metre çapında büyük bir usturlab kullanarak Güneş’in konumu için yıllar boyunca 10.000’den fazla kayıt yaptı. Onun tutulmalardaki gözlemleri, Simon Newcomb'un Ay’ın hareketleri hakkında araştırmalar yaptığı zamana kadar yüzyıllarca kullanıldı. Araştırmaları Ekliptik Eğimi ve Jüpiter Satürn Eşitsizlikleri’nde Pierre-Simon Laplace’a ilham kaynağı oldu. 15. yüzyılda Timur'un astronomu Uluğ Bey, Zij-i Sultan-i adlı eserini derleyip burada 1.019 yıldızı katalogladı. Hipparkos ve Batlamyus’un önceki katalogları gibi Uluğ Bey'in kataloğu da yaklaşık olarak 20 açısal dakika doğrulukla tahmin edilerek hazırlanmıştır.

  16. yüzyılda Tycho Brahe mural aleti (İng.: İngilizcemural instrument) gibi gelişmiş aletler kullanarak yıldızların konumlarını eskiye göre çok daha yüksek hassasiyetle, 15-35 açısal dakika doğrulukla tespit etti. Takiyüddin, İstanbul’daki Takiyüddin’in Rasathanesi’nde yıldızların sağ açıklığını kendi icadı olan “gözlem saati”ni kullanarak ölçtü. Teleskoplar yaygınlaştıkça gök cisimlerinin gökyüzündeki konumlarını bulmaya yarayan ayarlama daireleri kullanılarak ölçümler hızlandı.

  James Bradley, 1729 yılında ilk defa yıldızlar arası ölçekteki ıraklık açısını hesaplamayı deneyen kişidir. Gökyüzündeki yıldız gibi cisimlerin hareketi teleskobu için çok belirsizdi. O da Dünya’nın ekseninin nutasyonunu ve sapmayı keşfetti (İng.: İngilizceaberration of light). 3.222 yıldızın kataloglandığı çalışması, modern astronominin babası sayılan Friedrich Bessel tarafından 1807 yılında tekrar hassaslaştırıldı. Yıldızlar arası ölçekteki ıraklık açısını ilk defa, bir çift yıldız olan 61 Cygni için 0,3 açısal dakika doğrulukla ölçtü.

  Ölçmesi çok zor olduğu için 19. yüzyılın sonuna kadar sadece 60 tane yıldızlar arası ölçekteki cismin ıraklık açısı ölçülebildi. Ölçümler genellikle teleskoplarda kullanılan ve gök ölçümü için özelleştirilmiş filar mikrometre ile yapılmıştır. 20. yüzyılın başlarında, astronomik fotografik levhalarda astrograf kullanılması, süreci hızlandırdı. 1960’lı yıllardaki otomatik levha ve makine ölçümleri gibi üstün ve karmaşık teknoloji yıldız kataloglarının çok daha etkili ve hızlı bir şekilde tamamlanmasına izin vermiştir. 1980’lerde CCD kameraların fotografik levhaların yerine geçmesiyle optik belirsizlik açısal saniyenin milyarda birine kadar azaltılabildi. Bu teknoloji, gök ölçümünü pahalı olmaktan çıkardı ve böylece bu alan, amatör dünyaya da kapılarını açmış oldu.

  1989 yılında Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Hipparkos uydusu sayesinde gök ölçümü Dünya yörüngesine taşındı. Böylece atmosferin optik saptırmalarından ve Dünya’nın mekanik kuvvetlerinden daha az etkilenen bir platform meydana geldi. 1989 ve 1993 yılları arasında çalışan Hipparkos, yeryüzündeki diğer optik teleskoplara göre çok daha yüksek hassasiyetle gökyüzünde büyük ve küçük açılarda ölçümler yaptı. Dört yıl boyunca 118.218 yıldızın konumlarını, ıraklık açılarını, konumlarındaki açısal değişimleri (İng.: İngilizceproper motion) eşi görülmemiş hassasiyetle belirledi. Yeni "Tycho kataloğu", 1.058.332 yıldızı 20-30 açısal dakika doğrulukla yenilenmiş oldu. Aynı zamanda 23.882 çift yıldız ve 11.597 değişen yıldız Hipparkos görevi boyunca analiz edilip kataloglandı.

  Bugün en sık kullanılan katalog USNO-B1.0’dir. Bütün gökyüzünde 1.000.000.000'dan fazla gökyüzü cisminin konumu, konumlarındaki açısal değişimleri, kadirleri ve diğer karakteristik özelliklerini içerir. Geçtiğimiz 50 yıl boyunca 7.435 Schmidt kamera levhası, çeşitli gökyüzü incelemesini tamamlamak ve USNO-B1.0 için 0,2 açısal dakika doğrulukla veri oluşturmak için kullanıldı.[2]

  Uygulamalar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Astronomlara gözlemlerini kaydetmek için çalıştıkları gözlemci çerçevesinde temel bir işlevi olmasının dışında gök mekaniği, bir astrofizik dalı olan yıldız dinamiği (İng.: İngilizcestellar dynamics) ve galaktik astronomi alanlarının da temelidir. Gözlemsel astronomide gök ölçümü teknikleri, kendilerine özgü hareketleriyle gök cisimlerini belirlemeye yarar. Aynı zamanda zaman belirleyici bir alettirler. UTC, temelde kesin gözlemlere dayanarak Dünya’nın dönüşüyle senkronize edilen bir atom saatidir. Gök ölçümü, kozmik merdiven mesafesinde önemli bir adımdır, çünkü Samanyolu içerisindeki yıldızların ıraklık açılarını saptamamızı sağlar.

  Gök ölçümü, aynı zamanda ötegezegen algılama iddialarını desteklemek için kullanılır. Sistemin kütle merkezi etrafındaki etkileşimli yörüngeye bağlı olarak gezegenin sebep olduğu ve yıldızın gökyüzündeki görünen konum değişimini ölçer. 2009 yılına kadar yer tabanlı gök ölçümü ile ötegezegenlerden hiçbiri tespit edilememişken daha sonraki çalışmalarla ötegezegenler doğrulanmıştır. Dünya’nın atmosferi gibi bozucu etkilerden etkilenmeyecek olması dolayısıyla gök ölçümü çalışmalarının uzaya taşınmasıyla daha kesin sonuçların elde edilmesi umuluyor. NASA'nın planlanmış, ancak sonradan iptal edilmiş olan Uzay İnterferometri Misyonu (İng.: İngilizceSpace Interferometry Mission) gök ölçümü tekniklerini kullanarak 200 veya daha fazla yer benzeri gezegeni ortaya çıkarmayı amaçlıyordu. Avrupa Uzay Ajansı’nın 2013’te gönderdiği Gaia adlı uzay aracı, gök ölçümü tekniklerini yıldızlar arası ortamda uyguluyor.

  Astrometrik ölçümler, astrofizikçiler tarafından gök mekaniğini belirli modellerde sınırlamak için kullanılıyor. Pulsarların hızlarını ölçerek süpernova patlamalarının asimetrisine bir limit koymak mümkündür. Aynı zamanda gök ölçümü sonuçları, galaksideki karanlık maddenin dağılımını belirlemede kullanılıyor.

  Astronomlar, gök ölçümü tekniklerini Dünya’ya yakın cisimleri izlemek için kullanıyorlar. Gök ölçümü, birçok Güneş Sistemi cisminin tespitinde rekor kırılmasının nedenidir. Astronomlar, bu cisimleri astrometri kullanarak bulmak için bütün gökyüzünü tarayan teleskoplar ve çeşitli aralıklarda fotoğraf çekmesi için büyük alan kameraları kullanıyor. Astronomlar, bu fotoğrafları işleyerek arka plandaki sabit görünen yıldızlara göre Güneş Sistemi cisimlerinin hareketlerini belirleyebiliyorlar. İlk olarak seçilen birim zamana göre gözlem yapılıyor. Astronomlar, bu süre boyunca Dünya’nın hareketinden kaynaklanan ıraklık açısını ve cismin hesaplanan Güneş merkezine olan mesafesini karşılaştırıyor. Bu mesafe ve diğer fotoğraflar kullanılarak cismin yörünge ögeleri de dahil birçok bilgi elde edilebilir.

  50000 Quaoar ve 90377 Sedna, Michael E. Brown tarafından bu yöntemlerle keşfedilen iki Güneş Sistemi cismidir. Diğerleri, Palomar Gözlemevi'nin 48 inç (1.200 mm) Samuel Oschin teleskobu ve yine Palomar'ın büyük alan CCD kamerası kullanılarak Caltech’te keşfedilmiştir. Astronomların gökyüzündeki cisimlerin konumlarını ve hareketlerini takip etme yeteneği, kendi Güneş Sistemi’mizin Evren’imizdeki diğer bütün cisimlerle birlikte geçmişini, şimdiki hâlini ve geleceğini anlamak için çok önemlidir.[3]

  İstatistik[değiştir | kaynağı değiştir]

  Gök ölçümünün temel taşı hata düzeltmedir. Atmosfer koşulları, kullanılan aletlerin kusursuz olmaması, gözlemciden kaynaklanan hatalar gibi birçok faktör, gök cisimlerinin konumlarını belirlerken çok sayıda hata üretir. Bu hatalar, gözlem aletlerinin geliştirilmesi ve alınan verilerin düzenlenmesi gibi çok sayıda teknikle azaltılabilir. Sonuçlar, daha sonra istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilebilir.[4]

  Bilgisayar programları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bilimkurguda[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ek okumalar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Gök Cisimlerini İncelemek İçin Kullanılan Uydu Ne?

  Gök Cisimlerini İncelemek İçin Kullanılan Uydu Ne?

  Gök Cisimlerini İncelemek İçin Kullanılan Uydu Ne?

  Evren çok büyük ve sürekli genişleyen bir alan olarak karşımıza çıkarken, bu alan üzerinde yer alan uzayda sayamayacağımız kadar galaksi, yıldız, gezegen ve kara delik mevcuttur.

                                     

  Evren çok büyük ve sürekli genişleyen bir alan olarak karşımıza çıkarken, bu alan üzerinde yer alan uzayda sayamayacağımız kadar galaksi, yıldız, gezegen ve kara delik mevcuttur. Bunların dışında da uzay boşluğunda pek çok meteor ve farklı cisim bulunmaktadır. Uzayda yer alan her şeye gök cismi denilmekte olup, bunları gözlemlemek mümkündür. Uzayda var olan bazılarını gözlemleyebildiğimiz, bazılarını henüz gözlemlemediğimiz her şeye, adını ne koyarsak koyalım, gök cisimleri adı altında toplarız. İnsan için uzay çok yeni bir alan olurken, ilerde bu alanda çok büyük adımlar atılması beklenmektedir. Bütün devletler yeni madenler ve yeni yaşam alanları bulmak adına, bu alanda çalışmalar yürütmektedir. İnsanlar özellikle dünyamıza benzeyen gezegenler ararken, bu gök cisimlerini titizlikle incelemektedir. Uzay diye tabir ettiğimiz yerde o kadar fazla gök cismi var ki, insan matematiğinin sınırlarını zorlayan cinstendir.

  Gök Cisimleri Çeşitleri Nelerdir?

  Son zamanlarda insanlar uzay araştırmalarına hız ermiş durumda olup, bu alanı tanımak için projeler geliştirmektedir. İncelenen bu cisimlere isim vererek ve sınıflandırarak belli kriterlere sokmaktadır. Uzayda ki gök cisimleri gezegenler, galaksiler, kara delikler, yıldızlar, meteorlar gibi daha pek çok çeşitte karşımıza çıkarken. Bu alanın büyüklü ve özellikleri karşısında hayrete düşmemek elde değildir.

  Gök Cisimlerine Göre Koordinat Belirleyen Araç Nedir?

  Uzay tüm insanların dikkatini çeken bir alan olarak karşımızda dururken, aklın sınırları içerisinde cevaplar bulmak çok zor olabilmektedir. İşte yeni teknolojik aletlerde buna uygun oyunlar hazırlanırken, Codycross ismi oyun da bunlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu oyuna gök cisimlerine göre koordinat belirleyen araç da denilirken, kelimeleri çözmek ve bu alanda bilgiler öğrenmek mümkündür.

  Gök Cisimleriyle İlgili Gözlemlerde Kullanılan Aygıt Hangisi?

  İnsanlar amatör olarak gök cisimlerini incelemek için teleskop kullanırken, daha büyük araştırmalar için dünyanın belli yerlerine dev teleskoplar kurmuşlardır. Bu teleskoplar çok büyük olurken, birçok özelliği ile de bu gök cisimlerine daha yakından bakmak mümkündür. Geliştirilen uzay araçlarında da teleskop aygıtlarına yer verilmiş olup, uzaktaki gezegenlere yakından bakılıyor.

  Gök Cisimlerini İncelemek İçin Kullanılan Uydu Ne?

  Özellikle teknolojik gelişmelerinden sonra uzay alanını incelemek daha kolay bir hal almıştır. Birçok alet ve uydu ile bu alan incelenip, bilgiler edinmek mümkün olabilmektedir. Uzay çok büyük bir alan olurken, bu alanın incelenmesi için özel uydulardan yararlanırken, bu uydular astronomi uyduları olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Dürbünle Gök Cisimleri İncelenir Mi?

  İnsanlar eski çağlarda sadece gözlerini kullanarak gök cisimlerini incelerken, daha sonra gelişen teknoloji ile birçok araç yapılarak, bu araçlarla gökyüzüne yakından bakma şansımız olmuştur. İnsanlar gezegenleri iyice incelemek adına dev teleskoplardan yararlanırken, normal el dürbünleri ile de gök cisimlerine yakından bakılabilir.

  Gök Cisimlerinden Sadece Dünya Mı Hareket Eder?

  Dünya içinde bulunduğumuz yer olarak, bizim için çok önemliyken, bu güne katar bu gezegen hakkında pek çok bilgi edindik. Bu bilgilerin en önemlisi dünya hem güneş hem de kendi etrafında dönerek, hareket halindedir. Bunun dışında büyük bir çekim gücü ile tüm gök cisimleri hareket halindedir.

  Gök Cisimlerini İncelemek Üzere Uzaya Gönderilen Robotik Araçlara Ne Denir?

  Günümüzde pek çok araç uzaya bilgi ve veri toplamak adına gönderilirken, bu araçların görevleri yıllarca sürebilmektedir. Özel olarak tasarlanan bu araçlar uzun süre çalışması için kaliteli malzemeler ile güçlendirilmiştir. Uzaya gönderilen bu robotik araçlara verilen isim uzay sondaları olarak karşımıza çıkar.

  Yazı kaynağı : gunceloku.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap