Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz

  1 ziyaretçi

  günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz Ne90'dan bulabilirsiniz

  Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz

  Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz.

  Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz.

  Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz.... Idea question from @cesetleyici1511

  Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz.... Idea question from @cesetleyici1511

  Açıklama:

  Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler olarak,

  - Yaşanan savaşlar, baskılar, sosyal gelişmeler ve ülkede yaşanan hukuksuzlar

  - Suriye’de yaşanan savaş sonucu ülkemize göç edenler,

  - 1980’li yıllarda Bulgaristan’ın Türklere yaptığı etnik baskılar sonucu ülkemize göç eden Türk vatandaşlarımız

  - Doğu bölgesinde terör nedeniyle göç eden vatandaşlarımız

  - İsrail’in dini, siyasi ve etnik baskıları sonucu Filistinlileri sahibi oldukları topraklardan göçe zorlamaları

  - Afganistan’da yaşanan siyasi olaylar sonucu yaşanan göçler örnekler olarak verilebilir.

  Yazı kaynağı : doku.tips

  Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz.

  Günümüzde Siyasi Nedenlerle Yaşanan Göçlere Örnekler Veriniz.

  Aşağıda günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz kısaca olarak ele alacağız.

  Günümüzde siyasi nedenlerle göç eden insanlar da bulunmaktadır. Siyasi nedenler insanların bir yerden başka bir yere gitmesine neden olabilir. Bazın haklı bazen haksız olarak hukuk sistemine olan güvensizlik gereği siyasi sığınma sebepleri olabilir. Bununla beraber siyasi nedenlerle vatandaşlar da göç edebilirler.

  Siyasi nedenlerden ötürü insanların göç etmesi, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri içindir. Siyaset insanların göç etmesine neden olurken sosyal düzenin değişmesine de neden olur. Bu nedenle göç etmek her zaman ve her şartta zor ve kötü olan bir şeydir.

  Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler olarak, 

  *Yaşanan savaşlar,

  *Baskılar,

  *Sosyal gelişmeler,

  *Hukuksuzlar

  Yazı kaynağı : www.derszamani.net

  Günümüzde siyasi nedenlerle yaşanan göçlere örnekler veriniz.

  İnsan göçleri

  İnsan göçleri

  Göç, dini, iktisadi, siyasi, sosyal ve diğer sebeplerden dolayı insan topluluklarının hayatlarının tamamını veya bir bölümünü geçirmek üzere bir iskân ünitesinden, bir başkasına yerleşmek suretiyle yaptıkları coğrafi yer değiştirme hareketidir.[1] Kişisel nedenlerle yer değiştirmeye ve bu esnada nakledilen eşyaların hepsine de göç denmektedir. Ayrıca kuşların, balıkların ve bazı hayvan türlerinin, belli mevsimlerde dünyanın çeşitli yerlerine gitmeleri de göç adıyla anılır.

  Göçün sebepleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Birçok gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi göç bir ülkenin başlıca sorunları arasında yer almaktadır. Bunun temeli ise köy yaşamında makineleşmeye geçilmesi ve sanayileşmenin ülkede daha fazla değer kazanmasıdır. Ayrıca eğitim şartlarının yetersizliği de insanları şehre sürüklemiştir. Sağlık koşullarının köylerde yeterli düzeyde olmaması da göçün başlıca etkenleri arasında yer almaktadır.

  1846-1932 arasında 18 milyon İngiliz, 10 milyon İtalyan, 5 milyon Alman yeni kıtalara göç etmiştir. 1821-1924 arasında 55 milyon Avrupalı ülke değiştirmiş, bunların 34 milyonu ABD'yi seçmiştir[2].

  İşsizlik, daha iyi şartlarda yaşama gibi sebeplerle, ülkeler arasında ve bir ülkenin kendi içinde de çeşitli göçler olmaktadır. Bunlar, zamanla çözümü zorlaşan büyük problemler ortaya çıkarmakta ve ülkelerin siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel dengelerini bozmaktadır. Türkiye, köyden şehre büyük oranlara ulaşan göçler sebebiyle bu problemleri en çok yaşayan ve halletmeye çalışan ülkeler arasındadır.

  Göç türleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Göçler çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Nedenlerine göre[2];

  Yöntemine göre: a)Yasal göç, b)Yasa dışı göç. Ne zaman, nerede, ne yöne oluşacağı kestirilemeyen yasa dışı göçlere düzensiz göç denilir. Bunların bazıları transit göçlerdir. Avrupa'ya ulaşmak için Türkiye'den geçen Afganlar gibi.

  Sürelerine göre;

  Göç edilen yere göre;

  Arap Dünyasında Göç[değiştir | kaynağı değiştir]

  İslam öncesinde Arap coğrafyasında büyük göç hareketlikleri gözlemlenmiştir. Söz konusu göçler, genellikle insanların verimli alan arayışlarından, ticaret girişimlerinden yahut tehcir gibi muhtelif sebeplerden kaynaklanmaktadır. Öte yandan kimi zaman şairler, hami arayışına girerek münferit şekilde göç edebilmektedirler[3].

  Kavimler göçü ve diğer göçler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Tarih nazariyesine göre, 4. yüzyılda Orta Asya'da yaşayan kavimlerin şiddetli ve uzun süren kuraklık sebebiyle doğuya, kuzeye, batıya ve güneye gitmelerine; Kavimler Göçü denmektedir. Bu göçün siyasi, sosyal ve kültürel neticeleri üzerinde uzun bir süredir durulmaktadır. Aynı bölgede M.S. 6. yüzyıldan itibaren başlayan ve asıl ağırlığı batı istikametinde olan Türk göçleri, 17. yüzyıla kadar devam etmiş; İran, Anadolu ve Balkanlardan geçerek Avrupa ortalarına ulaşmıştır.

  Bazı Türk boyları bugünkü İran, Azerbaycan, Hindistan, Irak ve Anadolu'da göç ettiler.

  Osmanlı Devletinin son zamanlarında, 1877-78 Osmanlı-Rus savaşları esnasında, Tuna boylarından, Balkanlardan ve Kırım'dan Anadolu'ya yapılan toplu göç, 93 Muhaceratı olarak bilinir. 1950'li yıllarda, Balkan Türklerin, Balkan ülkelerinden (Romanya, Yugoslavya, Bulgaristan) ve Rusya'dan Türkiye'ye toplu göç ettiler.

  Afganistan'ın Rusya tarafından işgali ile 2,5 milyon Afgan'ın başta Pakistan olmak üzere çeşitli İslam ülkelerine göçü, Filistinlilerin İsrail tarafından, göçe mecbur bırakılması, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin (1989) vatanlarından çıkarılarak göçe zorlanmaları (1991) olayları da siyasi göçlerin örneklerindendir.

  Yeni kıtalara göç[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bir de kıtalar arası göçler vardır. Bunun en tipik misali Amerika kıtasına yapılan göçtür. 16. yüzyıldan itibaren bu yeni kıtaya, önce Avrupa milletlerinden başlayan göçler, gittikçe azalmasına rağmen halen devam etmektedir. Önceleri serseri, başı bozuk, kanun kaçağı ve maceraperest Avrupalıların itibar ettikleri bir ülke olan Amerika kıtası, 19. yüzyılın ikinci yarısında, gene bu ülkelerden şiddetli göç dalgalarına sahne oldu. Kıtanın iskan ve imarı tamamlanıp ilmi, teknik ve ticari zenginlikler ortaya çıkınca, bütün milletler için en cazip ülkelerden biri oldu. Bu durum, dünyanın her yerinden ve her seviyede insanların buraya göç etmelerine sebep oldu.

  15. yüzyılda sömürgeciliğin başlaması ile birlikte iş gücü ihtiyacı köleler ile sağlanmaya başlandı. Zaten var olan köle ticareti daha sistemli olması, daha fazla insanı köle haline getirmesi, önemli kısmının ölümüne neden olması ile eski zamanlardan ayrılır. 16. yy ile 19. yy arasında 8-10 milyon Afrikalı yeni kıtalarda çalıştırılmak üzere köle yapılmıştır[2].

  Göçün etkileri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Göç veren ülkeye etkileri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Göç alan ülkelere etkisi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Konuyla ilgili yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ayyıldız, Esat. “Göç Olgusunun Klasik ve Modern Arap Edebiyatındaki Yansımaları”. VI. Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Sosyo-Politik Yönleriyle Orta Doğu’da Değişim. Ed.Onur Kaya, Keisuke Wakizaka. 51-53. İstanbul: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları, 2021.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  İç bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap