Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan

  1 ziyaretçi

  gündüzlerinde sömürülmeyen gecelerinde aç yatılmayan Ne90'dan bulabilirsiniz

  Nazım Hikmetten: Türkiye İşçi Sınıfına Selam - bianet

  Nazım Hikmetten: Türkiye İşçi Sınıfına Selam - bianet

  Türkiye işçi sınıfına selam

  Selam yaratana!

  Tohumların tohumuna, serpilip gelişene selam!

  Bütün yemişler dallarınızdadır.

  Beklenen günler, güzel günlerimiz ellerinizdedir,

  haklı günler, büyük günler,

  gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan,

  ekmek, gül ve hürriyet günleri.

  Türkiye işçi sınıfına selam!

  Meydanlarında hasretimizi haykıranlara,

  toprağa, kitaba, işe hasretimizi,

  hasretimizi, ay yıldızı esir bayrağımıza.

  Düşmanı yenecek işçi sınıfımıza selam!

  Paranın padişahlığını,

  karanlığın, yobazın

  ve yabancının roketini yenecek işçi sınıfına selam!

  Türkiye işçi sınıfına selam!

  Selam yaratana!

  Nazım Hikmet RAN

  12 Ağustos 1962

  Yazı kaynağı : m.bianet.org

  Nazim Hikmet - T�rkiye Is�i Sinifina Selam

  T�RK�YE ���� SINIFINA SEL�M

  T�rkiye i��i s�n�f�na sel�m!
  Sel�m yaratana!
  Tohumlar�n tohumuna, serpilip geli�ene sel�m!
  B�t�n yemi�ler dallar�n�zdad�r.
  Beklenen g�nler, g�zel g�nlerimiz ellerinizdedir,
  hakl� g�nler, b�y�k g�nler,
  g�nd�zlerinde s�m�r�lmeyen, gecelerinde a� yat�lmayan,
  ekmek, g�l ve h�rriyet g�nleri.

  T�rkiye i��i s�n�f�na sel�m!
  Meydanlarda hasretimizi hayk�ranlara,
  topra�a, kitaba, i�e hasretimizi,
  hasretimizi, ayy�ld�z� esir bayra��m�za.

  D��man� yenecek i��i s�n�f�m�za sel�m!
  Paran�n padi�ahl���n�,
  karanl���n� yobaz�n
  ve yabanc�n�n roketini yenecek i��i s�n�f�na sel�m!

  T�rkiye i��i s�n�f�na sel�m!
  Sel�m yaratana!

                                                                              12 A�ustos 1962
   

  Yazı kaynağı : www.siir.gen.tr

  Facebook

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap