Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gelin canlar bir olalım iri olalım diri olalım

  1 ziyaretçi

  gelin canlar bir olalım iri olalım diri olalım Ne90'dan bulabilirsiniz

  bir olalım iri olalım diri olalım

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Doğumunun 800. Yılında Hacı Bektaş-ı Veli

  Hacı Bektaş Velî, çok geniş kitleleri etkilemiş ve peşinden koşturmuştur. Birçok insanın gönlüne taht kuran Hacı Bektaş Velî’nin bir gönül eri olması, Ahmet Yesevî gibi büyük bir mutasavvıfın manevî ocağında aldığı ölçüleri uygulama safhasında gösterdiği hassasiyet; onun kişiliğini ortaya koyan en önemli özelliklerdir.

  Dünyadaki savaşların altında yatan en önemli sebepler bencillik, hoşgörüsüzlük, kibir, gurur, haset ve fesattır. Hacı Bektaş Velî’nin “İncinsen de incitme.”“Her ne ararsan kendinde ara.”  sözleri onun hoşgörüsünü ortaya koymaktadır. Hacı Bektaş Velî sözleri ile bütün insanlığı sevgi, barış ve kardeşliğe çağırmış “Düşmanının bile insan olduğunu unutma.” sözü ile de insana verdiği değeri ortaya koymuştur.

  Hacı Bektaş Velî’nin yaşadığı dönem olan XIII. yüzyıl dünyasının düşünce iklimi göz önüne alındığında “İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.” sözlerinin, yaşadığı çağın ne kadar ilerisinde olduğu görüldüğü gibi, bu sözler günümüze de ışık tutmaktadır.

  Toplumun birliği ve dirliği için hayatî önem taşıyan “Eline, diline, beline sahip ol.” ilkesi gün geçtikçe daha da iyi anlaşılmaktadır. Hacı Bektaş Velî’de Allah aşkı ve sevgisi ile insan sevgisi hatta hayvan sevgisi en yüksek noktaya ulaşmış; bu sevgi yumağı etrafında toplanan insanlar gönül erliğine ulaşmanın hazzını yaşamıştır. İnsanlığın ancak XX. yüzyılda, üstelik de çoğu kez politik amaçlarla kullandığı insan sevgisi ve insan haklarını, Hacı Bektaş Velî XIII. yüzyılda, üstelik insanların birbirinin kanını akıttığı bir dönemde en içten duygularla dile getirmiştir. Dinî kurallara bağlılığı, manevî gücü, Ehl-i beyt sevgisi, engin zekâsı ve sarsılmaz inancıyla Hacı Bektaş Velî, kitleleri etkilemiş; günümüzde de etkilemeye devam etmektedir. “Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et.” diyerek temizlik, dürüstlük, çalışmak ve helal kazanç konusunda tavsiyede bulurken; yıkıcılığa, zulme, sömürüye ve tembelliğe karşı da tavrını ortaya koymuştur.

  “Ayağa kalkarsan hizmet amacıyla kalk,

  Eğer konuşacaksan, hikmet ile konuş,

  Ve oturacağın zaman, saygı ile otur!

  sözleri ile Hacı Bektaş Velî, toplumda birlik ve dirliğin sağlanması, gönüllere sevgi yumağının dolması, insanların kardeş gibi yaşaması hususlarını dile getirirken “Gelin canlar bir olalım.” mesajını vermektedir. “Bir olalım, iri olalım, diri olalım.” diyerek gönüllere taht kuran Hacı Bektaş Velî; birleştirici, yapıcı, hoşgörü sahibi, sevgi dolu bir gönül eridir.

  Yazı kaynağı : aregem.ktb.gov.tr

  TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİ KOROSU-Gelin Canlar Bir Olalım (Nefes) - Dailymotion Video

  Gelin Can'lar Bir Olalım' - Dailymotion Video

  Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım | OMÜ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Bir Olalım, İri Olalım, Diri Olalım | OMÜ | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğu, "Alevi Bektaşilik Kültür Günü" kapsamında bir panel düzenledi.

  Prof. Dr. Kurtman Ersanlı ve Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğu'nun Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül'ün panelist olarak yer aldığı panelin yöneticiliğini ise Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aslan yaptı. Panele ayrıca Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç, akademisyenler, öğrenciler ve Samsunlular katıldı.

  Panel, Topluluk Başkanı Soner Aslan'ın topluluğun vizyonu ve amacı hakkında bilgi verdiği açılış konuşmasıyla başladı. Aslan, topluluk olarak Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, anlayış ve hoşgörüsünü yaymayı hedeflediklerini söyledi.

  "Farlılıklarımızı bir yana koyarak birlik olalım"

  Konuşmasına, kimseyi ne olursa olsun ötekileştirmeden, herkesi yaratılanların en değerlisi kabul eden canlara selam ederek başlayan Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, "Asıl konumuza geçmeden önce bir şeyin altını çizmek istiyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu duruma baktığımızda bir değil bin kere düşünmek zorundayız. Milletimize ve devletimize düşmanlık eden, her geçen gün artan bir şiddetle saldıran unsurlar var. Bize düşen görev, farklılıklarımızı bir yere koyarak birbirimize sarılmamız ve birlik olmamızdır. Özellikle 15 Temmuz'dan sonra bu en önemli görevimizdir. Ayrılıkta azap var sözü boşa söylenmemiştir." dedi.

  “Sevginin kaynağı Allah’ın vasıtası Kur'an-ı Kerim'dir"

  Alevilik ve Alevilik-Bektaşilik anlayışını tanımlayarak açıklayan Prof. Dr. Ersanlı, "Alevilik, adını Hz. Ali'de alan, onun soyunu ve onu takip eden, İslam inancına sahip olanlar tarafından kurulmuştur. Yani Alevi olmak, Hz. Ali'nin yolundan gitmek, Hz. Ali gibi düşünmek, onun gibi yaşamaya çalışmak ve hikmet sahibi olmaktır." ifadelerini kullandı.

  Alevilik Bektaşilik anlayışında sen ben, kadın erkek çocuk ayrımı olmadan herkesin aynı değerde Hakkın severek överek yarattığı kimse olduğunu dile getiren Ersanlı, Hakkın severek yarattığına hor gözle bakmanın ise insan olmaktan uzaklaşmak demek olduğunu kaydetti. İnsan olabilmek için sevgiyi işaret eden Prof. Dr. Ersanlı sevginin kaynağının da Allah'ın vasıtası olan Ku'an-ı Kerim olduğunu belirtti. Ersanlı, "Gün bir olma, diri olma, iri olma günüdür." sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.

  "Alevilik Hz. Muhammed ve Hz. Ali ile bağlantılı bir İslam inancıdır"

  Panelde Alevi Bektaşi inancının önemli sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili konuda konuşan Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül de "Alevi inancında birçok sorun olmasına rağmen ben burada dört tanesini gündeme getirmek istiyorum. Bu sorunların başında, Alevi inancının İslam inancı dışındaki inançlara dayandırılması geliyor. İkincisi, yazılı kaynakların dikkate alınmaması, üçüncüsü Alevi-Sünni inançlarındaki ortak değerlerin yok edilmeye çalışılması ve son olarak, şehirleşme sonucu ortaya çıkan sorunlar." dedi.

  Dış odakların ülkemizi Alevi ve Sünni olarak bölmeye çalıştıklarına dikkat çeken Gül, "Aleviliği İslam dışında bir inanç gibi göstererek toplumsal çözülme yaratmaya çalışıyorlar. Alevilik, Hz. Muhammed ve Hz. Ali ile bağlantılı bir İslam inancıdır. Hititler, Urartular gibi daha öncesinde aramak gaflet ve dalâlettir." diye konuştu.

  Alevilerin doğru bir şekilde örgütlenebilmesi için devlet yardımının gerektiğini vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Gül, sözlerine şöyle devam etti: "Ailevi Bektaşi inancı ile ilgili derneklerde her derneğin farklı bir uygulaması var. Bu da karmaşaya neden oluyor. Bunun önüne geçmek için Alevilerin de kendi içinde örgütlenerek kendi ibadetlerini özgür bir şekilde yapmaları konusunda devletimizden destek bekliyorum."

  Konuşmaların ardından Muharrem Temiz'in sazını dinleyen katılımcılar, aynı zamanda Alevi kanaat önderi olan Prof. Dr. Kurtman Ersanlı ile Hacı Bektaş Veli Araştırmaları Topluluğu'nun Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül'ün semah gösterisiyle mest oldular.

  "Allah birlik ve dirliğimizi bozmasın"

  Programın sonunda panelistlere teşekkür belgesi sunan Rektör Prof. Dr. Bilgiç panele teveccüh gösteren akademisyen ve misafirlerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “İyi ki hocalarımızı ve konuklarımızı yalnız bırakmadık ve yanlarında olduk. Ne mutlu bize ki sizin gibi güzel ve değerli insanlarla buluşmuşum. Allah birlik ve dirliğimizi bozmasın. Hacı Bektaş Veli asırlar önce ne güzel söylemiş: ‘Bir olalım, diri olalım, iri olalım’. Cenab-ı Allah hepimizi farklı özelliklerde yaratmış ve beraber olmamız için çok fazla meziyet ve vasıflar vermiş. Aynı vatan toprakları üzerinde yaşayıp, aynı dili konuşup, aynı Allah’a inanıp ayrı düşmemiz akıl kârı değil. Birliğimizi ve dirliğimizi bozmaya çalışanlara karşı en büyük engel inşallah bizler olacağız. Bu temenniler ile sizleri canı gönülden selamlıyorum, sağ olun, var olun.”

  Yazı kaynağı : www.omu.edu.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap