Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  gelsin hayat bildiği gibi 25 bölüm izle youtube

  1 ziyaretçi

  gelsin hayat bildiği gibi 25 bölüm izle youtube Ne90'dan bulabilirsiniz

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi | Show TV

  Gelsin Hayat Bildi�i Gibi 25. B�l�m full izle! Gelsin Hayat Bildi�i Gibi 25. son b�l�m izle!

  Gelsin Hayat Bildi�i Gibi 25. B�l�m full izle! Gelsin Hayat Bildi�i Gibi 25. son b�l�m izle!

  Gelsin Hayat Bildi�i Gibi 25. b�l�m�yle izleyiciyi ekran ba��na kilitledi. Y�netmenli�ini Altan D�nmez'in �stlendi�i, senaryosunu Gani M�jde'nin kaleme ald���, dram ve gen�lik t�r�ndeki Gelsin Hayat Bildi�i Gibi'nin 25. son b�l�m�nde Y�lan ekibi K�rdarlar�n ba��ndaki isme ula��rken Servet'in evine giden Song�l ile Sadi, Gizem'le kar��la��yor. Peki �imdi ne olacak? ��te Gelsin Hayat Bildi�i Gibi 25. B�l�m full izleme linki ve son b�l�mde ya�ananlar

  GELSIN HAYAT BILDI�I GIBI 25. B�L�M FULL IZLE SHOW TV

  GELS�N HAYAT BILDI�I GIBI 25. B�L�M �ZLE YOUTUBE

  GELSIN HAYAT BILDI�I GIBI 25. B�L�M �ZETI

  Show Tv'de yay�nlanan Gelsin Hayat Bildi�i Gibi dizisinin yeni b�l�m�nde Sadi ve Song�l'�n teknede ya�ad��� zor anlar�n ard�ndan Y�lan ekibiyle bir toplant� yap�l�r.

  Serdar'�n avukat� Vedat'�n adresinde bulunmamas� organizenin avukata ula�mas�n� engellerken muhbirlerden elde edilen bilgiler Taylan ve Song�l'� hi� al���k olmad�klar� bir d�nyay� ziyaret etmek zorunda b�rak�r.

  Ayg�n'�n Melek'i eve d�nd�rme plan� sonunda i�e yarar ama bu sefer Ayg�n i�in hi�bir �ey bekledi�i gibi gitmeyecektir. Gizem'in tamirhaneye yapt��� s�rpriz ziyaret Araz'�n ho�una giderken konu�ma sonundaki Araz'�n hamlesi Gizem'in akl�n� iyice kar��t�r�r.

  Yeni delillerin de�erlendirilmesi i�in toplanan mahkeme sonucunda evine d�nen Mert, K�van�'la ilgili ��rendi�i ger�ekler kar��s�nda ne yapaca��n� bilemez.

  Taylan ve ba�savc� ula�t�klar� delillerle baz� ger�eklerin fark�na var�r. Sadi ve Song�l ise yar�m b�rakt�klar� ziyareti tamamlamak �zere r�portaj i�in Servet'in k��k�ne gelmi�lerdir.

  K��kteki tek silahl� ki�inin Servet olmamas� Sadi ve Song�l'� zor bir durumda b�rak�r. Sadi'nin kimli�i a���a ��kacak m�d�r?

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. Bölüm Fragmanı - ShowTürk TV

  Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. Bölüm Fragmanı - ShowTürk TV

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap