Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hücre zarında gerçekleşen difüzyon hızını faktörlerden hangileri etkiler

  1 ziyaretçi

  hücre zarında gerçekleşen difüzyon hızını faktörlerden hangileri etkiler Ne90'dan bulabilirsiniz

  Difüzyon

  Difüzyon

  Difüzyon (Geçişme veya yayılma olarak da bilinir.), maddelerin çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama doğru kendiliğinden yayılmasıdır. Fiziksel kimyada ise moleküllerin kinetik enerjilerine bağlı olarak rastgele hareketlerine denir.

  Difüzyona olanak sağlayan kuvvet yoğunluk farkı olduğundan, difüzyon geçişi iki ortamın yoğunlukları eşitleninceye kadar devam eder.

  Mürekkebin suda, kolonyanın havada, şekerin çayda, parfüm kokusunun oda içinde yayılması difüzyona örnektir.

  Difüzyon, maddenin bütün hallerinde farklı hızda ve özellikte görülür.

  Difüzyon, hayvan ve bitkilerde gerçekleşen birçok doğal olayda büyük önem taşır. Kandaki alyuvarlar, saf suya konulacak olursa, su hücre çeperinden alyuvarın içine dolarak hücrenin şişmesine ve patlamasına yol açar. Bu olaya hemoliz denir. Bitkilerin köklerinin suyu emmesi ve böbreklerde idrar oluşumu da difüzyon olayı sayesinde gerçekleşir. Bitki hücrelerinin şişliği, hücre zarının iki yanındaki basınç farkı (turgor basıncı) sebebi yoğunluğu yüksek olan hücrenin içine dolan su, hücrenin şişmesine neden olur.

  Difüzyondan, ciddi böbrek hastalıklarında kullanılan diyaliz makinesinde yaygın biçimde yararlanılır.

  Difüzyonun temel düşüncelerinden birini oluşturan rastgele hareket etme ilk olarak kendi adını verdiği Brown Hareketi olarak ileri sürülmüştür. Onun bu rastgele hareketi için en iyi örnek, bir futbol sahasına doldurulan coşkulu insanların üzerlerine gönderilen bir topu elleriyle havaya doğru atmalarıdır. Topun yapacağı hareket tamamen rastgele ve çeşitli yönlerde olacaktır.

  Difüzyon pasif bir olay olduğundan enerji (ATP) harcanmaz.

  Difüzyon kolaylaştırılmış ve basit olmak üzere ikiye ayrılır.

  Basit Difüzyon[değiştir | kaynağı değiştir]

  Moleküllerin çok yoğun oldukları ortamdan, az yoğun oldukları ortama, taşıyıcı bir proteine ihtiyaç duymadan, kendiliğinden geçmesine denir.

  Tüm hücrelerde (canlı ve cansız) gerçekleşir. Enerji harcanmaz.

  İki yolla gerçekleşir:

  1. Yağda eriyen maddeler çift katlı lipit tabakasından geçer. (oksijen, karbondioksit, azot, yağ asitleri, steroid hormonlar, A vitamini, D vitamini, E vitamini, K vitamini)

  2. Yağda erimeyen yeteri kadar küçük maddeler taşıyıcı proteinlerin su dolu kanallarından geçer. (üre, gliserol)

  Basit difüzyonda, difüze olan maddenin yoğunluğu arttıkça difüzyon hızı da artar.

  Difüzyon hızı bazı faktörlere bağlıdır:

  1. Maddenin gaz ya da sıvı olması. Gazlar daha hızlı difüzyona uğrarlar.

  2. Ortam sıcaklığı arttıkça moleküllerin ortalama kinetik enerjisi de artacağından difüzyon hızı da artar.

  3. Molekül büyüklüğü. Küçük moleküller büyük moleküllere göre daha hızlı difüzyona uğrarlar.

  4. Difüzyon alanı. Difüzyonun gerçekleştiği zar alanı arttıkça difüzyon hızı da artar.

  5. Difüzyon mesafesi. Zar kalınlığı arttıkça difüzyon hızı da azalır.

  Kolaylaştırılmış Difüzyon[değiştir | kaynağı değiştir]

  Moleküllerin hücre zarından çok yoğun oldukları ortamdan, az yoğun oldukları ortama doğru bir taşıyıcı yardımıyla geçmesine kolaylaştırılmış difüzyon denir. Su ve suda çözünen bazı maddeler, glukoz, (permeaz taşıyıcı proteini ile) aminoasit, fruktoz, B ve C vitaminleri, tuzlar, bazı iyonlar bu şekilde geçer.

  Canlı hücrelerde gerçekleşebilir. Enerji harcanmaz. Gerçekleşmesi için taşıyıcı proteinler kullanılır. Amaç difüzyonun daha hızlı gerçekleşmesini sağlamaktır.

  Kolaylaştırılmış difüzyonda, difüzyon hızı maksimum bir değere ulaşır ve daha fazla artmaz, sınırlıdır. Bunun sebebi taşınan maddelerin taşıyıcı proteine bağlanma, şekil değiştirme ve bırakma olaylarının belli bir zaman almasıdır.[1]

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Difüzyon nedir? Difüzyon hızını etkileyen faktörler ve difüzyon hızı formülü

  Difüzyon nedir? Difüzyon hızını etkileyen faktörler ve difüzyon hızı formülü

  Difüzyon, moleküllerin yüksek konsantrasyon alanından düşük konsantrasyon alanına net hareketinin fiziksel sürecini ifade eder.

   Difüzyon Nedir?

   Difüzyonun temel özelliklerinden biri, moleküllerin bir konsantrasyon gradyanı boyunca hareketidir. Yayılan malzeme katı, sıvı veya gaz olabilir. Benzer şekilde, difüzyonun meydana geldiği ortam, üç fiziksel durumdan birinde olabilir.

   Difüzyon hızı, ortam ile malzeme arasındaki etkileşimin doğasına bağlıdır. Örneğin, bir gaz çok hızlı bir şekilde başka bir gaza yayılır. Bunun bir örneği, amonyağın zararlı kokusunun havada yayılma şeklidir. Benzer şekilde, bir sıvı nitrojen deposu sızarsa, kaçan nitrojen hızla atmosfere kaçar. Aynı gaz, su gibi sıvılarda biraz daha yavaş ve katılarda en yavaş yayılır.

   Difüzyon, birçok biyolojik ve kimyasal sürecin önemli bir parçasıdır. Biyolojik sistemlerde difüzyon her zaman her hücrede, tüm zarda ve insan vücudunda meydana gelir. Örneğin, aktif olarak nefes alan hücrelerdeki oksijen seviyesi ile karşılaştırıldığında, arterler ve arteriyollerdeki oksijen konsantrasyonu daha yüksektir.

   Hücreler, oksijen kullanarak mitokondrinin aerobik solunumunun bir yan ürünü olarak karbondioksit gazı üretir. Bir kez daha bu gazın hücre içindeki konsantrasyonu arttığında kılcal damarlara doğru yayılır ve kılcal damarlardan akan kan fazla gazı doku bölgesinden uzaklaştırır. Bu şekilde, kılcal damarlar düşük karbondioksit konsantrasyonunda tutulur. Böylece hücrelerden moleküller sürekli olarak uzaklaştırılır.

   Bu örnek ayrıca herhangi bir malzemenin difüzyonunun başka herhangi bir malzemenin difüzyonu ile ilgisi olmadığını göstermektedir. Oksijen dokulara kılcal damarlardan geçtiğinde, karbondioksit kana girer. Kimyasal süreçlerde, difüzyon genellikle birçok reaksiyonu yönlendiren temel ilkedir. Basit bir örnek vermek gerekirse, bir bardak sudaki bir miktar kaya şekeri zamanla yavaş yavaş çözülür. Bunun nedeni, şeker moleküllerinin su ortamında net bir harekete sahip olmasıdır. Büyük ölçekli endüstriyel reaksiyonlarda bile, iki sıvı birbirine karıştırıldığında difüzyon, reaktiflerin bir araya toplanmasına neden olacak ve reaksiyon sorunsuz ilerleyecektir.

   Difüzyon Hızını Etkileyen Faktörler

   Difüzyon, sıcaklık, etkileşim alanı, konsantrasyon gradyanının dikliği ve parçacık boyutundan etkilenir. Bu faktörlerin her biri bağımsız ve toplu olarak difüzyon oranını ve derecesini değiştirebilir.

   Sıcaklık

   Herhangi bir sistemde moleküller belirli miktarda kinetik enerji ile hareket ederler. Bu genellikle belirli bir şekilde yönlendirilmez ve rastgele gerçekleşebilir. Moleküller birbirleriyle çarpıştığında hareketin yönü değişecek, momentum ve hız da değişecektir. Sıcaklık arttıkça sistemdeki tüm parçacıkların kinetik enerjisi artar. Bu, çözünen ve çözücü moleküllerin hareket etme hızını ve çarpışmaları artırır.

   Etkileşim Alanı

   Gazın kendine özgü bir kokusu veya rengi varsa, bu işlev daha iyi gözlemlenebilir. Örneğin, iyot sıcak bir fırında süblimleştirildiğinde, mor duman görünmeye başlar ve hava ile karışır. Dar bir potada süblimleştirilirse, duman yavaşça kabın ağzına yayılır ve ardından hızla kaybolur. Potada küçük bir yüzey alanıyla sınırlı olmalarına rağmen, difüzyon hızı hala çok düşüktür.

   Difüzyon İşlevi

   İnsan vücudundaki difüzyon, besinlerin emilmesi ve sindirilmesi, gaz değişimi, sinir uyarılarının iletilmesi, hormonların ve diğer metabolitlerin hedef organlara hareketi ve embriyonik gelişimdeki hemen hemen tüm olaylar için gereklidir.

   Basit Difüzyon

   Basit difüzyon, moleküllerin başka herhangi bir molekülün doğrudan katılımı olmaksızın bir konsantrasyon gradyanı boyunca hareketidir. Materyallerin bir ortam yoluyla yayılmasını veya partiküllerin membranlar boyunca taşınmasını içerebilir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap