Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  halk eğitim usta öğretici ders saat ücreti ne kadar 2023

  1 ziyaretçi

  halk eğitim usta öğretici ders saat ücreti ne kadar 2023 Ne90'dan bulabilirsiniz

  Usta Öğreticilerin Maaşları Mali Hakları

  Usta Öğreticilerin Maaşları Mali Hakları

  Usta Öğreticilerin Maaşları Mali Hakları

  Destekleme Ve Yetiştirme DYK Kursları İş Takvimi

  Balıkesir Erdek Halk Eğitim Merkezi Kursları

  Çanakkale Çan Halk Eğitim Merkezi

  E-Yaygın Online Usta Öğretici Başvurusu

  Denizli Çardak Halk Eğitim Merkezi

  Çorum Laçin Halk Eğitim Merkezi

  Kahramanmaraş Çağlayancerit Halk Eğitim Merkezi Kurs Bilgileri

  Eceabat Halk Eğitim Merkezi Kurs Bilgileri

  Trabzon Beşikdüzü Halk Eğitim Merkezi Kursları

  Yazı kaynağı : halkegitimhemkurs.com

  2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ İLANI

  2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ İLANI

  2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ İLANI

  2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ İLANI

  2022 / 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA

  KARAYAZI HALK EĞİTİMİ MERKEZİNDE GÖREV ALMAK İSTEYENKADROLU (MEB ÖRGÜN EĞİTİM-KURUM DIŞI) /KADROSUZ / ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU İLANIDIR.

  11 Nisan 2018 tarihli Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda kurumumuza 2022/2023 Eğitim Öğretim Yılı'nda açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere EK-2 ücretli usta öğretici başvuru değerlendirme formuna esas belgeler ile kadrosuz  ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır.

  Başvuru işlemleri aşağıda belirtilen başvuru takvimi doğrultusunda ve aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile açıklamalar doğrultusunda e-yaygın  ( https://e-yaygin.meb.gov.tr ) sistemi üzerinden E-DEVLET şifresi ile bizzat yapılacaktır. İlanen duyurulur.

  BAŞVURU TAKVİMİ

  DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI GÖREVLENDİRME

  MADDE 26 ? (1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

  (2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.

  (3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:

  a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.

  b) Emekli öğretmenler.

  c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

  ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

  (4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.

  (5) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

  a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

  b) Türk vatandaşı olmak.

  c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

  ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

  e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.(Erkekler için)

  f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak.

  (6) İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmelerinde yapılacak değerlendirmeler, millî eğitim müdürlüklerinde hayat boyu öğrenmeden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında, bir hayat boyu öğrenme kurum müdürü ile bir örgün eğitim kurum müdüründen oluşan komisyon tarafından yapılır ve mülki idare amirinin onayına sunulur.

  (7) Ücretli usta öğretici başvuruları her yıl eylül ayı içerisinde millî eğitim müdürlükleri ve kurum müdürlüklerinin internet sitesi ve ilan panolarında Ek-1'deki ilan örneği ile duyuru yapılarak başvuru takvimine göre alınır. Başvurular, kurum müdürlüklerine yapılır.

  (8) Başvuruda bulunacaklardan;

  a) Hangi kurs/kurslarda görev almak istediğini belirten dilekçe,(İstenecek belgeler dilekçede sıralanmıştır.)

  b) Ek-2'deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formundaki puana esas olan belgelerin aslı ve fotokopileri, istenir.

  (9) Başvuruların değerlendirilmesine ilişkin hususlar şunlardır:

  a) Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2'deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenir.  Bu sıralama bir yıl süreyle geçerlidir.

  b) Görevlendirmeler yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılır.

  c) Yeni kurs talebi olması hâlinde, sıralamada bulunan ücretli usta öğreticilerden görevlendirme yapılır. Sıralamada yeterli ücretli usta öğretici bulunmaması durumunda, kursun açılmasından 15 gün önce duyuru yapılması şartıyla komisyonca gerekli iş ve işlemler tekrarlanarak sıralama yapılır.

  ç) Mücbir sebepler haricinde göreve başlamayanlar ile verilen görevi bırakanlar için bir yıl süreyle görevlendirme yapılmaz.

  (10) Resmî kurumlardan veya ilan yoluyla ders ücreti karşılığı görevlendirmelerle ihtiyacın karşılanamaması hâlinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma izni, İçişleri Bakanlığınca oturma izni ve alanında yeterlilik belgesinin denkliğinin yapılmış olması şartıyla ilgili mevzuat kapsamında yabancı uyruklular ders ücreti karşılığında görevlendirilebilir.

  (11) Ceza ve tutukevlerinde hükümlü ve tutuklulara yönelik açılacak kurslarda, öğreticilik görevi öncelikle cezaevi ve tutukevinde görev yapan öğretici niteliğine sahip kişilerden karşılanır. Talep olmaması hâlinde üçüncü ve dördüncü fıkra hükümlerine göre görevlendirme yapılır.

  (12) Ücretli usta öğreticiler, bir mali yıl içerisinde 11 aydan fazla görevlendirilemez.

  (13) Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar öğreticiliği görevlendirmelerinde üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz.

  (14) Ücretli usta öğretici olarak görev verileceklere, Bakanlıkça hazırlanan programa göre eğitim verilir.

  ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME FORMU

   BAŞVURU EVRAKLARINIZI TAMAMLADIKTAN SONRA  https://e-yaygin.meb.gov.tr/ İNTERNET ADRESİ TIKLANARAK E-DEVLET GİRİŞ SEKMESİ İLE GİRİŞ YAPILDIKTAN SONRA

  BAŞVURULAR SEKMESİNDEN USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURUSU TIKLANARAK İSTENEN BELGELER SİSTEME YÜKLENDİKTEN SONRA YUKARIDAKİ BELGELER ONAY VE KARŞILAŞTIRMA İÇİN  KARAYAZI HALK EĞİTİMİ MERKEZİNE TESLİM EDİLECEKTİR.

  NOT : a)  Belgeler yukarıdaki sıralamaya göre mavi kapaklı poşet dosya içinde Müdürlüğümüze teslim edilecektir. (Fotoğraf  başvuru formuna yapıştırılacak)

              b) Her branş kendi içinde değerlendirileceği için görev almak istediğiniz her branş için ayrı  ayrı dosya oluşturmanız gerekmektedir. (Futbol - Voleybol)

  Yazı kaynağı : karayazihem.meb.k12.tr

  Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesaplama Ocak 2023

  Öğretmen Ek Ders Ücreti Hesaplama Ocak 2023

  2022 Yılının Ocak-Haziran ayları:

  2022 yılının Ocak-Haziran döneminde uygulanacak maaş katsayısı 0,235445 olarak açıklanmıştır.

  Buna göre 2022 yılının Ocak-Haziran döneminde brüt ek ders ücreti 32,96 ₺, net ek ders ücreti ise 27,77 ₺'dir.

  %20 vergi dilimine giren öğretmenlerin alacağı net ek ders ücreti 26,12 ₺'dir.

  Gece brüt ek ders ücreti 35,32 ₺'dir

  Gece net ek ders ücretleri %15 vergi dilimi için 29,75 ₺, %20 vergi dilimi için 27,99 ₺ olmuştur.

  2022 Yılının Temmuz-Aralık ayları:

  2022 yılının Temmuz-Aralık döneminde uygulanacak maaş katsayısı 0,333603 olarak açıklanmıştır.

  Buna göre 2022 yılının Temmuz-Aralık döneminde brüt ek ders ücreti 46,70 ₺, net ek ders ücreti ise 39,35 ₺'dir.

  %20 vergi dilimine giren öğretmenlerin alacağı net ek ders ücreti 37,01 ₺'dir.

  Gece brüt ek ders ücreti 50,04 ₺'dir

  Gece net ek ders ücretleri %15 vergi dilimi için 42,15 ₺, %20 vergi dilimi için 39,65 ₺ olmuştur.

  Yazı kaynağı : ek-ders-hesaplama.hesabet.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap