Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hangisi cumhuriyet dönemi türk romanında bireyin iç dünyasını konu alan sanatçılardan değildir

  1 ziyaretçi

  hangisi cumhuriyet dönemi türk romanında bireyin iç dünyasını konu alan sanatçılardan değildir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Türk Dili ve Edebiyatı

  Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar kimlerdir ve eserleri nelerdir? Hangi bilimden yararlanmışlardır

  Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar kimlerdir ve eserleri nelerdir? Hangi bilimden yararlanmışlardır

  Bireyin iç dünyasının ele alınmış olduğu eserlerde bireylerin iç dünyası farklı bir bakış açısıyla okuyucuya aktarılmıştır. Konular genellikle kişinin iç dünyası ile ilgili olarak yazılmıştır. Bu bakımdan önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.

   Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Yazarlar Kimlerdir ve Eserleri Nelerdir?

   Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar ve bu yazarların ortaya çıkarmış olduğu eserleri önemli bir merak konusudur. Bu konuyu araştıran ve yeterli bilgiye sahip olmak isteyen insanların sayısı oldukça fazladır. Bu sebeple bir hayli önemli bir konu başlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda bireyin iç dünyasını esas alan önemli yazarlardan bazılarını ve bu yazarların ortaya koymuş oldukları eserlerinin şu şekilde sıralamak son derece yararlı olacaktır:

   Tarık Buğra: Eserlerinde genellik aşk veya aile hayatı gibi konuları ele almaktadır. Eserleri;

   - Osmancık,

   - İbiş'in Rüyası,

   - Küçük Ağa bu alanda önemli eserleri arasında yer alır.

   Ahmet Hamdi Tanpınar: Yazarın eserlerinde yer vermiş olduğu karakterler oldukça karmaşık ruh hallerine sahiptir. Eserleri;

   - Mahur Beste,

   - Saatleri Ayarlama Enstitüsü,

   - Sahnenin dışındakiler ortaya koymuş olduğu eserlerdendir.

   Payami Safa: Yazar eserlerinde genellikle az kahraman ile basit olay örgülerine yer vermiştir. Eserleri;

   - Yalnızız,

   - Dokuzuncu Hariciye Koğuşu,

   - Matmazel Noralya'nın Koltuğu eserleri öne çıkmaktadır.

   Mustafa Kutlu: Yazar kaleme aldığı hikayelerinde yeni biçim ve üslup denemeleriyle dikkat çekmiştir. Eserleri;

   - Hüzün ve Tesadüf,

   - Yoksulluk İçimizde,

   - Beyhude Ömrüm

   - Ortadaki Adam bireyin iç dünyasının ele alınmış olduğu önemli eserleri arasındadır.

   Hangi Bilimden Yararlanmışlardır?

   Bireyin iç dünyasını esas almış durumda olan yazarlar eserlerini kaleme alırken psikoloji ve psikoanalitik gibi bilimlerden önemli ölçüde yararlanmışlardır. Bireyin iç dünyasını esas almış olan yazarlar, kişileri sosyal yönlerinin haricinde psikolojik olarak da ele almışlardır. Türk edebiyatında özellikle Cumhuriyet Döneminde bazı sanatçılar da kişilerin iç dünyalarını anlatan eserleri kaleme almışlardır.

   Bireyin iç dünyasını esas almış olan yazarlar kaleme almış oldukları eserlerinde kişilerin iç dünyalarını ele alırlar. Bu doğrultuda öncelikle olay örgüsünde konuları insana has olan bir içtenlikle ele almışlardır. Psikolojik eserler vermiş olan yazarlar insan gerçekliğini farklı bir boyutta ele almayı hedeflemişlerdir. İnsanlar ve olayları baz alarak bireylerin psikolojik durumlarını anlatmaya çaba göstermişlerdir.

   Psikolojik anlamda eserler ortaya koyan yazarlar, bireylerin topluma karşı yabancılaşmasını sosyo ekonomik olaylara değil daha çok kişilerin kendi iç dünyalarına bağlamışlardır. Bundan dolayı bu yazarlar olay örgüsünü pek dikkate almamışlardır. Merak konusu daima ikinci planda tutulmuştur. Daha çok insanın içsel çatışmalarıyla iç dünyası ele alınmış haldedir.

   Çehov'un eserlerine benzer niteliğe sahip olan eserler ortaya koyma çabası göstermişlerdir. Bu doğrultuda birey kavramını ön planda tutmuşlardır. Bundan dolayı da bireysel çözümler ortaya koymuşlardır. Eserlerde çoğunluklu olarak sıkıntı, bunalım, yalnızlık, yabancılaşma gibi çeşitli konular ele alınmıştır.

   Eserlerde şahısların psikolojik durumlarının bireyler üzerindeki etkileri üzerinde durmuşlardır. Psikolojik eserler ortaya koymaları sebebiyle psikoloji ile psikiyatri bilimlerinden çokça yararlanmışlardır. Yabancılaşma, toplumsal hesaplaşmalar, ruhi bunalımlar, yalnızlık, kendini sorgulama, kozmik alem, iç sıkıntılar, bilinçaltı, gibi konular bu eserlerde işlenmiştir. Psikoloji türünde olan eserlerde genellikle bilinç akımıyla iç konuşma gibi tekniklere yer verilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Yazarlar Kimlerdir? Eserleri Ve Özellikleri

  Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Yazarlar Kimlerdir? Eserleri Ve Özellikleri

   Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar eserlerini yazarken psikoloji ve psikoanalitik gibi bilimlerden faydalanmıştır. Bu eserlerde kişilerin iç dünyası farklı bir bakış açısı ile okuyucuya aktarılmıştır. Konular genelde bireyin iç dünyası ile alakalı olarak yazılmıştır.

   Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Yazarlar Kimlerdir?

   Bireyin iç dünyasını esas alan yazarlar, kişileri sosyal yönlerinin dışında psikolojik olarak ele almışlardır. Türk edebiyatında özellikle Cumhuriyet Döneminde bir takım sanatçılar da kişilerin iç dünyalarını anlatan eserler vermişlerdir.

   Eserlerinde kişilerin iç dünyalarını ele alan yazarlar, öncelikle olay örgüsünde konuları insana özgü olan bir içtenlikle ele almışlardır. Psikolojik eserler veren yazarlar insan gerçekliğini farklı bir boyutta ele almayı amaçlamışlardır. Olaylar ve insanları baz alıp kişilerin psikolojik durumlarını anlatmaya çalışmışlardır. 

   Psikolojik anlamda eserler veren yazarlar, kişilerin topluma karşı yabancılaşmasını sosyo ekonomik olaylara değil kişilerin iç dünyalarına bağlamışlardır. Bu nedenle bu yazarlar olay örgüsüne pek dikkat etmemiştir. Merak konusu her zaman ikinci planda tutulmuştur. Daha çok insanın içsel çatışmaları ile iç dünyası ele alınmıştır. 

   Çehov'un eserlerine benzer niteliklerde eserler ortaya koymaya çalışmışlardır. Birey kavramını ön planda tutmuşlardır. Bu nedenle de bireysel çözümler sunmuşlardır. Eserlerde genellikle sıkıntı, bunalım, yalnızlık, yabancılaşma gibi konular ele alınmıştır.

   Eserlerde kişilerin psikolojik durumlarının kişiler üzerindeki etkileri üzerinde durmuşlardır. Psikolojik eserler vermeleri nedeni ile psikoloji ile psikiyatri bilimlerinden çokça faydalanmışlardır. Yabancılaşma, ruhi bunalımlar, toplumsal hesaplaşmalar, yalnızlık, kendini sorgulama, iç sıkıntılar, kozmik alem, bilinçaltı, gibi konular bu eserlerde işlenmiştir.

   Psikoloji türünde olan eserlerde çoğunlukla bilinç akımı ile iç konuşma gibi tekniklere yer verilmiştir.

   Eserleri ve Özellikleri Nelerdir?

  Payami Safa; eserlerinde genellikle az kahraman ile basit olay örgülerini ele almıştır. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Yalnızız, Matmazel Noralya'nın Koltuğu eserleri arasında yer almaktadır.

  Ahmet Hamdi Tanpınar; Yazarın eserlerindeki karakterler oldukça karmaşık ruh durumlarına sahiptir. Eserleri; Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Mahur Beste, Sahnenin dışındakiler

  Mustafa Kutlu; hikayelerinde yeni biçim ve üslup denemeleri ile dikkat çekmiştir. Eserleri; Yoksulluk İçimizde, Hüzün ve Tesadüf, Ortadaki Adam, Beyhude Ömrüm

  Tarık Buğra; Genelde aşk ya da aile hayatı gibi konuları ele almaktadır. Eserleri; İbiş'in Rüyası, Osmancık, Küçük Ağa

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  BİREYİN İÇ DÜNYASINI ANLATAN SANATÇILAR

  Bireyin iç dünyasını anlatan sanatçılar, toplumcu gerçekçilerden farklı olarak insan gerçekliğini toplumsal yönüyle değil; psikolojik yönüyle anlatma gayreti içine girmişlerdir. Olaylardan ve insanlardan hareketle bireyin iç dünyasını anlatmışlardır. Toplumda bireyin yabancılaşmasını anlatırken bunun sosyoekonomik yönünden çok bireyin ruh durumunu analiz etmeye çalışmışlardır. Psikolojik roman ve öyküde yazarın dikkati, bireyin iç dönüşümlerine ve manevi olarak yeniden doğuşuna yönelmiştir. Bu yüzden olay örgüsüne bağlı merak unsuru ikinci planda kalmış bireyin ruh hali ve iç çatışmaları gerçekçi psikolojik tasvirlerle verilmiştir. Bu gruptaki yazarlar eserlerinde özellikle iç konuşma, bilinç akımı gibi teknikleri kullanırlar.

  Başlıca Temsilcileri:

  ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR (1887–1963)

  Bireyin iç dünyasını anlatan sanatçıların en ilginç kişisidir. Çocukluğu, Rumelihisarı, Büyükada ve Çamlıca’da geçti. Ailesine haber vermeden 1905’te Galatasaray Sultanisinden ayrılarak Paris’e gitti. Paris’te Prens Sebahattin, Dr. Nihat Reşat Belger, Ahmet Rıza Bey ve Yahya Kemal ile sık sık görüşür.

  Eserleri

  PEYAMİ SAFA (1899–1961)

  Bireyin iç dünyasını anlatan sanatçıların en garibanı ve çilekeşidir. Server Bedi takma ismini de kullanan yazar romanlarının yanı sıra, düşünsel yapıtları, polemikleri, köşe yazarlığı ve gazeteciliği ile de tanınır. Servetifünun Dönemi şairlerinden İsmail Safa’nın oğludur. Sivas’a sürgüne gönderilen babasının orada ölmesi üzerine 1901 yılında iki yaşında yetim kalmış, bu yüzden “Yetim-i Safa” adıyla anılmıştır. Babasız büyümenin acılarının yanı sıra, sekiz dokuz yaşlarında yakalandığı bir kemik hastalığı dolayısıyla 17 yaşına kadar, bu hastalığın fiziksel ve ruhsal bunalımlarını yaşamıştır.

  Sonradan bu günlerini ünlü Dokuzuncu Hariciye Koğuşu adlı romanında dile getirmiştir. Ayrıca Fatih-Harbiye gibi diğer romanlarında da kendi hastalığının buhranını yansıttığı karakterlere rastlanır.

  Hastalık ve savaşın yol açtığı maddî sıkıntılar dolayısıyla öğrenimini sürdürememiş, o sıralar Maarif Nazırı olan Recaizade Ekrem Bey (Recaizade Mahmut Ekrem), bu görevinden ayrılınca onu Galatasaray Lisesi’nde okutma vaadini yerine getirememiş, Peyami Safa da hayatını kazanmak ve annesine bakmak için Vefa İdadisi’ndeki öğrenimini yarıda bırakmıştır. Karton Matbaası’nda bir süre çalışan Peyami Safa, Posta – Telgraf Nezareti’ne girmiş, I. Dünya Savaşı’nın başlamasına kadar orada çalışmıştır (1914). Daha sonra Boğaziçi’ndeki Rehber-i İttihat Mektebi’nde öğretmenlik yapmaya başlamıştır. Dört yıl çalıştığı bu okulda, hem öğretmiş, hem de kendi çabasıyla Fransızca’sını ilerletmiştir.

  Önemli Ayrıntı

  İlk romanlarında sola yakın görüşler taşıyan Peyami Safa, bir hastanın psikolojisini anlattığı otobiyografik romanı Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nu (1931) Nazım Hikmet’e ithaf etmişti.

  Eserleri

  Roman: Gençliğimiz (1922),  Şimşek(1923), Sözde Kızlar (1923),  Mahşer (1924),  Bir Akşamdı (1924), Süngülerin Gölgesinde (1924), Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925), Canan (1925), Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (1930),  Fatih-Harbiye (1931),  Atilla (1931), Bir Tereddüdün Romanı (1933),  Matmazel Noralya’nın Koltuğu (1949),  Yalnızız (1951),    Biz İnsanlar (1959)

  Öykü: Hikâyeler (Halil Açıkgöz derledi, 1980)

  Oyun: Gün Doğuyor (1932)

  İnceleme-Deneme: Türk İnkılâbına Bakışlar (1938) Büyük Avrupa Anketi (1938) Felsefî Buhran (1939) Millet ve İnsan (1943) Mahutlar (1959) Mistisizm (1961) Nasyonalizm (1961) Sosyalizm (1961) Doğu-Batı Sentezi (1963) Sanat- Edebiyat-Tenkid (1970) Osmanlıca-Türkçe- Uydurmaca (1970) Sosyalizm-Marksizim- Komünizm (1971) Din-İnkılâp-İrtica (1971) Kadın-Aşk-Aile (1973) Yazarlar-Sanatçılar- Meşhurlar (1976) Eğitim-Gençlik-Üniversite (1976) 20. Asır- Avrupa ve Biz (1976)

  Ders Kitapları: Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi (1929) Cumhuriyet Mekteplerine Alfabe (1929) Cumhuriyet Mekteplerine Kıraat (Dört cilt, 1929) Yeni Talebe Mektupları (1930) Büyük Mektup Numuneleri (1932) Türk Grameri (1941) Dil Bilgisi (1942) Fransız Grameri (1942) Türkçe İzahlı Fransız Grameri (1948)

  SORU

  Kimi eleştirmenlere göre gerçeğin, bir sanatçı tutumuyla değil, bir bilim insanı gibi algılanarak oluşturulduğu söylenen —-, gerçekte ilginç bir romandır. Roman, karşılaştığı birtakım doğaüstü olaylara kendisince çözüm bulamayan ve bu yüzden kuşku ve endişelere kapılan materyalist düşünceli septik Doktor Ferit’in, çevresindeki bazı kişilerin telkinleriyle, bu durumdan kurtularak huzura kavuşmasını konu alır.

  Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yapıtlardan hangisi getirilmelidir?

  (LYS 2012)

  Çözüm

  Parçada boş bırakılan yere Peyami Safa’ya ait olan Matmazel Noraliya’nin Koltuğu getirilmelidir. Çünkü Peyami Safa’nın Doktor Ferit’in başından geçen olayları anlattığı romanı budur. Safa’nın bu romanı karşılaştığı birtakım doğaüstü olaylara kendisince çözüm bulamayan ve bu yüzden kuşku ve endişelere kapılan materyalist düşünceli septik Doktor Ferit’in, çevresindeki bazı kişilerin telkinleriyle, bu durumdan kurtularak huzura kavuşmasını konu alır. Ayrıca yazar bu romanıyla gerçekçi çizgiden uzaklaşıp mistisizme eğilim göstermeye başlamıştır.

  Diğer seçeneklerde de Peyami Safa’nın romanları verilmiştir.

  AHMET HAMDİ TANPINAR (1901–1962)

  Bireyin iç dünyasını anlatan sanatçılarının en entelektüelidir. 1923 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Liselerde ve yüksek okullarda çeşitli dersler okuttu. 1939 yılında İstanbul Üniversitesi’nde Yeni Türk Edebiyatı profesörlüğüne atandı. 1942–1946 yılları arasında Maraş Milletvekili olarak görev yaptı. Bir süre Millî Eğitim müfettişliği yaptı. Sonra 1949 yılında Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ndeki görevine döndü.

  Önemli Şiiri: “Bursa’da Zaman” şiiri ile tanınır.

  Bağlantı Kuralım

  Haşim gibi o da küçük yaşta kaybettiği annesinin yokluğundan duyduğu acıyı ve kendisini avutacak bir sevginin özlemini dile getirir.

  Özellikleri

  Eserleri

  TARIK BUĞRA (1918–1994)

  Tarık Buğra Akşehir’de doğdu. Ahmet Hamdi Tanpınar ve Mehmet Kaplan’ın öğrencisi oldu. Küçük Ağa adlı romanı Kaplan tarafından mezuniyet tezi olarak kabul edildi ve Yeni Türk Edebiyatı Kürsüsü’nden mezun oldu. Gazeteciliğe 1947’de Akşehir’de babası Erzurumlu Mehmet Nâzım Bey’le birlikte Nasreddin Hoca gazetesini çıkararak başladı.

  İlk Roman Denemesi: 1955’te çıkan “Siyah Kehribar“.

  Romanları  ve TV Dizisi

  Romanları TV dizisi haline getirildi.

  Eserleri

  MUSTAFA KUTLU (1947-…)

  Bireyin iç dünyasını anlatan sanatçıların öykücülükte isim yapmış biridir. Erzincan’ın Ilıç ilçesine bağlı Kuruçay nahiyesinde doğar. Çocukluğu, babasının işi nedeniyle dolaşmakla geçer. Babasının ölümü üzerine, annesine yardımcı olmak için yazları sebze halinde çalışır. Yeni Şafak’ta futbol yazıları yazar.

  Eserleri

  SAMİHA AYVERDİ (1905–1993)

  Eserleri

  Aşk Bu İmiş, Batmayan Gün, Mâbette Bir Gece, Ateş Ağacı, Yaşayan Ölü, Son Menzil, Yolcu Nereye Gidiyorsun, Yusufcuk, Mesihpaşa İmamı, Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık, İstanbul Geceleri, Edebî ve Mânevî Dünyâsı İçinde Fâtih, İbrâhim Efendi Konağı, Boğaziçi’nde Târih, Misyonerlik Karşısında Türkiye, Türk-Rus Münâsebetleri ve Muhârebeleri, Bir Dünyâdan Bir Dünyâya, Türk Târihinde Osmanlı Asırları, Millî Kültür Meseleleri ve Maârif Dâvâmız, Âbide Şahsiyetler, Türkiye’nin Ermeni Meselesi, Hâtıralarla Başbaşa, Kölelikten Efendiliğe, Dost, Yeryüzünde Birkaç Adım, Rahmet Kapısı, Mektuplardan Gelen Ses, ,Ne İdik Ne Olduk, Hancı, Bağ Bozumu, Hey Gidi Günler Hey, Küplüce’deki Köşk, Ah Tuna Vah Tuna, Dile Gelen Taş, Râtibe, İki Âşinâ, Ezelî Dostlar, Mülâkatlar, Dünden Bugüne Ne Kalmıştır

  Gençlik yıllarında Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in talebesi ve dostu olan; Batı edebiyatından Paul Valéry ile Marcel Proust‘u kendisine üstad olarak seçen; ismini duyurduğu “Bursa’da Zaman” şiirinde zamanı basit bir süreklilik olarak değil, çok katlı ve karmaşık bir akış içerisinde kullanan; Türk edebiyatına “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, “Huzur” gibi romanlar armağan eden sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

  Cevap: D

  Ahmet Hamdi Tanpınar, Gençlik yıllarında Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’in öğrencisi olmuş ve Batı edebiyatından Paul Valéry ile Marcel Proust’u kendisine üstad olarak seçmiştir. Bu yazarlar edebiyatta güzellik ve mükemmeliyete ön planda yer verirler. Onlara göre edebiyat, tıpkı resim ve musiki gibi “güzel sanat”tır. Ahmet Hamdi’nin şiiri de bu yönde gelişim göstermiştir. Onun eserlerinde zaman, basit bir süreklilik değil, çok katlı ve karmaşık bir akıştır. “Ne İçindeyim Zamanın”, “Bursa’da Zaman” şiirleri bu olgunun örnekleridir. Türk edebiyatına “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, “Huzur” gibi romanlar hediye ederek roman türünün gelişmesine katkılar sağlamıştır.

  Diğer seçeneklerde verilen isimler de Ahmet Hamdi Tanpınar gibi bireyin iç dünyasını esas alan eserler bırakmışlardır.

  Faysal DAL

  Yazı kaynağı : paragraftahiz.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap