Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hangisi milli cemiyetlerin ortak özelliklerinden biri değildir

  1 ziyaretçi

  hangisi milli cemiyetlerin ortak özelliklerinden biri değildir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Aşağıdakilerden hangisi milli cemiyetlerin ortak özelliklerinden biri değildir?

  Milli Cemiyetler Nelerdir? Kısaca Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

  Milli Cemiyetler Nelerdir? Kısaca Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

   Milli cemiyetler milli mücadelenin ilk örgütsel geçmişi olarak da bilinmektedir. Milli cemiyetler Osmanlı Türkiyesi'ni oluşturan cemiyetler arasındadır. İtilaf Devletleri ile Osmanlı devleti arasında imzalanan antlaşma sonrasında kurulmaya başlamışlardır.

   Milli Cemiyetler Nelerdir?

   1) Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

   Doğu Anadolu'da kurulmuş olan bir milli cemiyettir. Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum'da kurulmuş olan bir milli cemiyettir. Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin aynı zamanda Elazığ'da da bir şubesi yer almaktadır. Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte iyice güçlenmiş ve burada düşman işgalinden kurtarılmasına ön ayak olmuştur.

   2) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

   İzmir'de kurulmuş milli cemiyettir. Halit ve Nail beyler tarafından kurulmuştur. Milli mücadelede İzmir'in düşman işgalinden kurtarılması açısından önemli bir konumda yer almıştır. Bu milli cemiyetin kuruluş bildirgesi ise 1 aralıkta yayınlanmıştır. Daha sonra 1919 yılında bir başka örgüt ile Heyet-i İlmiye ile birleşmiştir. Diplomatik ilişkilere büyük önem vermiş bir milli cemiyet olmuştur.

   3) İstihlası Vatan Cemiyeti

   İstihlası vatan cemiyeti Manisa'da kurulmuş bir milli örgüttür. İstihlası Vatan Cemiyeti yapılan kongre ile birlikte İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyet ile birleşerek düşmana karşı tek yürek olduklarını belirtmişlerdir. Ege'de ki en öncü cemiyetlerin başında İstihlası Vatan Cemiyeti yer almaktadır.

   4) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

   Trakya Edirne'de kurulmuş olan bir milli cemiyettir. Türk ulusal hareketinin en önemli destekçileri arasında yer almaktadır. Trakya'da Talat Paşa'nın yönlendirmesi ile birlikte kurulmuştur. 1920 yılında ise bu milli cemiyet Lüleburgaz'da bir kongre düzenlemişlerdir.

   5) Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti

   Trabzon'da kurulmuştur. Karadeniz bölgesinin teşkilatlandırılması açısından Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti ön plana çıkmaktadır. Bu cemiyetin amacı ise Trabzon'u ve çevre illerin tekrardan bir Pontus Rum Devleti kurulmasını önlemektir. 

   6) Kilikyalılar Cemiyeti

   1918 yılında İstanbul'da oluşturulmuş bir milli cemiyettir. Fransız ve Ermeni işgallerinin önüne geçmek için kurulmuş bir milli cemiyettir.

   Kısaca Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

   - Milli cemiyetler vatanı düşman işgalinden kurtarmayı amaçlar.

   - Manda ve himayeyi reddeder.

   - Vatanın bölünmez bütünlüğünü savunurlar.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Milli Cemiyetler Nelerdir, Hangileridir? Yararlı Ve Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri İle Amaçları

  Milli Cemiyetler Nelerdir, Hangileridir? Yararlı Ve Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri İle Amaçları

  Anadolu halkı, her zaman bağımsızlığına düşkün, dinine ve milletine sadık bir halk olmuştur. Bu nedenledir ki 1071 yılında Anadolu'ya girildiğinden beri bu topraklardan sökülüp atılması mümkün olmamıştır. Mütareke döneminde de bu durum değişkenlik göstermemiştir. Türk milleti, milli cemiyetler aracılığıyla bulundukları bölgede kurtuluş için örgütlenmelere katılmış ve milli mücadeleye katkı sağlamış, vatanlarını korumuşlardır.

  Milli Cemiyetler

  Milli mücadelenin ilk örgütsel geçmişi olarak da bilinen Milli cemiyetler, İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında imzalanan ve Sevr Antlaşması sonrasında ortaya çıkmış olan cemiyetlerdir.

  1-) Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

  Doğu Anadolu bölgesinde kurulmuştur. Merkezi Erzurum olan cemiyetin aynı zamanda Elazığ şubesi de bulunur. Şarki Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyet, Mustafa Kemal Atatürk'ün desteği ile birlikte iyice güç kazanmış ve bu bölgenin düşman işgalinden kurtulmasına büyük katkı sağlamıştır.

  2-) İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

  İsminden de anlaşılabileceği gibi, İzmir merkezli bir cemiyettir. Halit ile Nail Beyler tarafından kurulan cemiyet, Milli mücadele İzmir ve ege bölgesinin düşman işgalinden kurtulması için büyük çabalar sarf etmiş, bu konuda önemli bir yer edinmiştir.

  Bu milli cemiyet 1 Aralık'ta kurtuluş bildirgesini yayınlamış ve 1919 yılında bir başka yararlı milli cemiyet olan Heyet-i İlmiye ile güçlerini birleştirmiştir. Bu cemiyet diplomatik ilişkilere verdiği büyük önem ile öne çıkmaktadır. Vatan ve millet için faydalı işler yapan çok önemli bir cemiyet olmuştur.

  3-) İstihlası Vatan Cemiyeti

  Manisa merkezli olan bu milli örgüt daha sonraları gerçekleşecek olan bir kongre ile İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birleşerek çalışmalarına bu şekilde devam etmiştir. Bu aynı zamanda düşmana "tek yürek" olunduğunun da güçlü bir mesajıdır. İstihlası Vatan Cemiyeti, Ege'de bulunan en öncü cemiyetlerin başında sayılmakta ve gösterilmektedir.

  4-) Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

  İsminden de anlaşılacağı üzere bu cemiyet de Trakya merkezlidir ve kuruluşu bu topraklarda gerçekleşmiştir. Türk Milli hareketinin en değerli unsurlarından bir tanesidir.

  Trakya bölgesinde Talat Paşa'nın direktifleriyle kurulmuş olan Cemiyet, 1920 yılında Lüleburgaz'da bir kongre de düzenlemiştir. Milli mücadeleye katkıları yadsınamaz olan çok değerli bir cemiyettir.

  5-) Trabzon Muhafaza-i Hukuku Milliye Cemiyeti

  Trabzon merkezli olan faydalı cemiyet, Karadeniz bölgesindeki teşkilatlanma ve milli bilinç açısından oldukça önemli olan, üzerinde büyük bir yük bulunan, çalışkan bir cemiyettir. Bu cemiyet, Trabzon çevresindeki illerde kurulmaya çalışılan Pontus Rum Devleti'ni engellemek ve buranın Türk kalmasını sağlamaktır.

  Bilindiği üzere Sevr antlaşmasından sonra Batılılar burada bir Pontus Rum devleti kurarak Eski Bizans'ı yeniden ayağa kaldırmak ve tüm dünyaya güçlü bir mesaj vermek istiyorlardı. Fakat bunda elbette muvaffak olamayacaklardı.

  6-) Kilikyalılar Cemiyeti

  Kilikyalılar Cemiyeti 1918 senesinde İstanbul'da kurulmuştur. Ermenilerin ve Fransızların işgallerini önlemek için kurulmuş değerli bir cemiyettir.

  Milli Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

  Yararlı Cemiyetler

  Milli mücadele dönemindeki yararlı cemiyetler, aşağıdaki gibidir:

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Aşağıdakilerden hangisi millî cemiyetlerin ortak özell

  Aşağıdakilerden hangisi millî cemiyetlerin ortak özell

  A) Basın ve yayın yoluyla işgallerin haksızlığını duyurmaya çalışmışlardır.

  B) Kuruldukları bölgenin kurtuluşu için faaliyetlerde bulunmuşlardır.

  C) Sivas Kongresi’nde "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti" adıyla birleştirilmişlerdir.

  D) İtilaf Devletleri tarafından yönlendirilmiş ve kışkırtılmışlardır.

  E)

  Doğru Cevap: Görüntülemek için tıklayınız.

  Yazı kaynağı : sinavtime.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap