Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim fazileti

  1 ziyaretçi

  hasbiyallahü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim fazileti Ne90'dan bulabilirsiniz

  Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm, ayetini yedi defa okuyanın her istediğinin olacağı doğru mudur?

  Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm, ayetini yedi defa okuyanın her istediğinin olacağı doğru mudur?

  Değerli kardeşimiz,

  Cevap 1:

  İlgili ayetin meali:

  Bu ayette, bütün dünyaya karşı meydan okuyan Hz. Muhammed (a.s.m)’i, hadsiz düşmanları karşısında zaafa düşmemesini tavsiye eden, onun koruyucusunun Allah olduğunu ders veren, ona dayanmasını, güvenmesini söyleyerek teselli eden bir muhteva söz konusudur.

  - “Eğri doğru ne isteği varsa Allah kabul eder.” ifadesi, bir temenniden ibarettir. Yoksa, “Allah, şu duayı mutlaka kabul eder” demek, isabetli bir hüküm değildir. Çünkü, hiç kimse, Allah’ın yerine hüküm verme yetkisine sahip değildir. Kur’an’da “Her duaya icabet var” denilmekte, “her duanızı kabul ederim” ifadesine yer verilmemektedir. İcabet etmek, dua eden kulun sesini işitmek, çağrısını duymak, arzusuyla yakından ilgilenmek anlamına gelir. Arzulanan şeyi verip vermemek Allah’ın hikmetinin uygun görüp görmemesine bağlıdır.

  Bir hasta, bazen midesini tahriş eden bir ilaç isteyebilir, ama uzman doktor bunu vermez.. Allah da şöyle buyuruyor:

  Cevap 2:

  Ebu Davud'un süneninde rivayet olunduğuna göre; Ebu'd-Derdâ Hazretleri demiştir ki, "Her kim sabah ve akşam yedi kere bu ayeti okursa, Allah Teâlâ o kulun önemsediği şeylere kifâyet eder." (bk. Ebu Davud, Edeb, 100-101; Suyuti, ed-Dürrü'l-mensur, 4/334; Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini, ilgili ayetlerin tefsiri)

  Yedi defa okunmasının sırrına gelince; Ayetin merkezinde oturan cümle “hasbiyellah”dır.

  a. “Allah bana yeter” mealindeki “hasbiyellah” cümlesine kadar yedi kelime kullanılmıştır. Buna bir tevafuk düşünülmüş olabilir.

  b. Okunmayan vasıl elifi hariç, “hasbiyellah” cümlesinin yedi harfi vardır. Bu sayı göz önünde bulundurulmuş olabilir.

  İlave bilgi için tıklayınız: 

  Okunan dualara verilen sevaplarla ilgili rivayetler...

  Yedi, sayısının hikmeti nedir?

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim Gümüş Kolye - DilekBora Takı ve Aksesuar

  Hasbiyallâhu lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm

  Tevbe Suresi 129. Ayet-i kerimesinde geçen bu dua oldukça faziletli ve önemli bir zikirdir. Birçok âlim bu zikir ile meşgul olarak devamlı okumuşladır.

  Tevbe Suresi 129. Ayet: Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

  Tevbe Suresi 129. Ayet Meali: Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.”

  Sabah ve akşam 7 kere aşağıdaki duayı okuyanın dünya ve ahiret işlerinde Allah ona kafidir.

  Ayrıca bu dua ailenin huzur ve mutluluğu için çok önemle okunan bir duadır.

  Bediüzzaman Hazretlerinin Akşam ve Yatsı Namazı Arası Okuduğu ve yapılması çok faziletli dualardandır. Akşam ve Yatsı namazı arası 33 kere okunur.

  Ebu Davud’un süneninde rivayet olunduğuna göre; Ebu’d-Derdâ Hazretleri (r.a) demiştir ki,

  Kim sabaha ve akşama erişdiği vakitlerde yedişer defa: “Hasbiyalla hü lâ ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l-arşi’l-azim” (Ondan başka ilah yoktur. Ben O’na tevekkül ettim. O ulu arşın da sahibidir”) diye dua ederse Allah onu üzen her şeye karşı ona yeter (bu kelimelere olan güveninde) ister sadık olsun, ister (sadık olmayıp) yalancı olsun. 

  Yedi defa okunmasının sırrına gelince; Ayetin merkezinde oturan cümle “hasbiyellah” dır.

  a. “Allah bana yeter” mealindeki “hasbiyellah” cümlesine kadar yedi kelime kullanılmıştır. Buna bir tevafuk düşünülmüş olabilir.

  b. Okunmayan vasıl elifi hariç, “hasbiyellah” cümlesinin yedi harfi vardır. Bu sayı göz önünde bulundurulmuş olabilir.

  (Ebû Dâvud, hadis no: 5081, Suyuti, ed-Dürrü’l-mensur, 4/334)

  Bu kelimeleri sabah ve akşam vakitlerinde okumak, dünyevi ve uhrevi bütün sıkıntı ve üzüntülerden kurtarır. Bu kelimeler öyle bereketlidir ki, onları tesirlerine inanarak okuyan kimseler bir yana, onların yapacağı tesire güveni tam olmayan okuyan kimseleri bile sıkıntılarından kurtarır biiznillah.

   Doğrusunu Allah bilir. Herşey Allah'ın dilemesiyle olur,

  Kaynak:https://pozitivenerji.com/yazilar/duakapisi/16319-hasbiyallahu-la-ilahe-illa-huve-aleyhi-tevekkeltu-ve-huve-rabbul-arsil-azim.html#sel=21:2,21:6

  https://sorularlaislamiyet.com/hasbiyallahu-la-ilahe-illa-hu-aleyhi-tevekkeltu-ve-huve-rabbul-arsil-azim-ayetini-yedi-defa-okuyanin

  Yazı kaynağı : www.dilekbora.com

  “Hasbiyallahü la ilahe illa hüve” Okunuşu, Anlamı, Fazileti

  Hasbiyallahu La İlahe İlla Hu Aleyhi Tevekkeltu ve Huve Rabbul Arşıl Azim Fazileti

  Hasbiyallahu La İlahe İlla Hu Aleyhi Tevekkeltu ve Huve Rabbul Arşıl Azim Fazileti

  Kuranı Kerim Tevbe suresi 129 ayette geçen Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm duası özellikle okumaya bir çok kişi tarafından tavsiye edilmiştir.

  Bu nedenle bu duayı sabah ve akşam vakitlerinde okumak, dünyevi ve uhrevi bütün sıkıntı ve üzüntülerden kurtarır. Bu kelimeler öyle bereketlidir ki, onları tesirlerine inanarak okuyan kimseler bir yana, onların yapacağı tesire güveni tam olmayan okuyan kimseleri bile sıkıntılarından kurtarır.

  Ayrıca Psikolog doktorlar, sıkıntının başlıca çaresinin meşgale olduğunu söylüyorlar. Kendinize severek yapacağınız işler bulursanız, rahatlarsınız. Ayrıca manevi yönden, bazı dualar okumanız da faydalıdır.

  Ebu Davud’un süneninde rivayet olunduğuna göre; Ebu’d-Derdâ Hazretleri (r.a) şöyle demiştir;

  Kim sabaha ve akşama erişdiği vakitlerde yedişer defa:

  Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ Hû, aleyhi tevekkeltu ve Huve rabbül arşıl azîm

  (Ondan başka ilah yoktur Ben O na tevekkül ettim. O ulu arşın da sahibidir)

  diye dua ederse Allah onu üzen her şeye karşı ona yeter. Bu kelimelere olan güveninde ister sadık olsun, ister sadık olmasın.

  Yedi defa okunmasının sırrına gelince; Ayetin merkezinde oturan cümle “hasbiyellah”dır.

  a. “Allah bana yeter” mealindeki “hasbiyellah” cümlesine kadar yedi kelime kullanılmıştır. Buna bir tevafuk düşünülmüş olabilir.

  b. Okunmayan vasıl elifi hariç, “hasbiyellah” cümlesinin yedi harfi vardır. Bu sayı göz önünde bulundurulmuş olabilir.

  فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبیَ اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْش الْعَظِیمِ

  Tevbe Suresi 129. Ayet

  Fe in tevellev fe kul hasbiyallâh(hasbiyallâhu), lâ ilâhe illâ hûve, aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

  Türkçe Meali:

  Eğer yüz çevirirlerse de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak O’na tevekkül ettim. O, yüce Arş’ın sahibidir.”

  Tevbe Suresi – 128-129 . Ayet Tefsiri  : Hz. Muhammed bir insan olarak içimizden biridir; fakat Cenâb-ı Allah onu vahiy alma ve peygamberlerin sonuncusu olma mertebesiyle onurlandırmıştır. Başka bir âyette “bütün varlıklar için rahmet” olarak nitelenen (Enbiyâ 21/107) Resûl-i Ekrem’in müminlere karşı tutumuna ve hissiyatına ağırlık verilen 128. âyette o, Allah Teâlâ’nın iki güzel ismi ile, raûf ve rahîm olarak nitelenmiştir; raûf “çok şefkatli”, rahîm “çok merhametli” demektir.

  Yüce Allah’ın hiçbir peygamberini kendi isimlerinden ikisiyle birlikte anmamış olduğu dikkate alınırsa onun rabbimizin katındaki derecesi ve bütün bu açıklamalara rağmen ondan yüz çevirenlerin ne büyük ziyanda oldukları daha iyi anlaşılır. İşte 129. âyette Hz.

  Peygamber’den bu gibi bahtsızların tutumlarından üzüntü duymaması, sadece Allah’a güvenip dayandığını hatırlaması ve onlara da bunu duyurması istenmektedir (Hz. Muhammed ve onun üstün özellikleri hakkında bk. Ahzâb, 33/40; Feth 48/29; tevekkül hakkında bk. Âl-i İmrân 3/159).

  Sûre Allah ve resulünden bir bildirimle başladığı gibi, yine Cenâb-ı Hakk’ın resulü vasıtasıyla insanlığa yaptığı genel bir uyarı ile, büyük arşın sahibinin yegâne ilâh olan Allah olduğu vurgulanarak sona ermektedir (“arş” hakkında bilgi için bk. A‘râf 7/54).

  Kaynak : Kur’an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 78

  Yazı kaynağı : www.secdem.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap