Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hayvanlara yapılan eziyetler ile ilgili sözler

  1 ziyaretçi

  hayvanlara yapılan eziyetler ile ilgili sözler Ne90'dan bulabilirsiniz

  Hayvanlara Zulüm ile ilgili Sözler

  Hayvanlara Zulüm ile ilgili Sözler

  Hayvanlara Zulüm ile ilgili Sözler

  Bir Müslüman’ın diktiği ağaçtan veya ektiği ekinden insan, hayvan ve kuşların yedikleri şeyler, o Müslüman için birer sadakadır. Buhari

  Biz hem kurtların doymasını, hem de koyunların aç kalmamasını istiyoruz. Lev Tolstoy

  Bütün hayvanlar arasında yalnızca kedidir yaşamı seyreden. Var olmanın döner dolabını mesafeli bir konumdan izler. Kedide sempatik olma kaygısı yoktur.
  Yalnızca yaşar, uzak, dingin ve bilge. Andrew Lang

  Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. Hz. Muhammed (s.a.v)( Hadisi Şerif )

  En iyi arkadaşlarımız hayvanlardır, ne soru sorarlar, ne de kusur, kabahat bulurlar. George Eliot

  Hayatı boyunca iyi olmaya çalıştı. Çoğu kere başarısız oldu. Ne de olsa bir insandı. Bir köpek değildi. Charles M. Schulz

  Hayatımda köpekler olmasaydı eğer, korkarım; sevgi duyacağım canlı olmayacaktı. Anonim

  İnsanın insanIardan kaçışıdır, hayvan sevgisi. Aziz Nesin

  KöpekIer centiImedir. Umarım onIarın cennetine giderim, insanIarın değiI. Mark Twain

  Bey arı oImadan, petek oğuI tutmaz Ahmet Kutsi Tecer

  İnsan ruhunun bir parçası hayvan sevgisini tadana kadar uyanmaz. AnatoIe France

  Koyunun buIunduğu yerde, kurt eksik oImaz. Honore de BaIzac

  KurtIarın içinde, ceyIan masumiyetiyIe ömür sürüImez. Hüseyin Rahmi Gürpınar

  Arının evini yıkan, baIın tatIıIığıdır. GenceIi Nizami
  Her kim aç bir hayvanı besIerse, aynı zamanda ruhunu besIer. CharIie ChapIin

  BaIığa, denizden başkası azaptır. MevIana

  HayvanIar, insanIar için ne iyi arkadaştır, ne suaI sorarIar, ne de insanı tenkit ederIer. George EIiot

  Hangi kabadayı fare, kedinin boynuna çıngırak takabiIir. MihayIoviç Dostoyevski

  KoyunIar çoban için değiIdir, çoban koyunIar içindir. Sadi Şirazi

  Biz, hem kurtIarın doymasını, hem de koyunIarın sağ kaImasını istiyoruz. Lev ToIstoy

  HavIamasını biImeyen köpek, sürüye kurt getirir. Türk Atasözü

  Kuş, insafsız eIIerin yıkacağından korksa da yine yuvasını kurar. KaIman Mikszath

  Ağzında baI oIan arının, kuyruğunda iğnesi de vardır. John LyIy

  AtIar her zaman uysaI oIsaIardı, ağızIarına gem vurmak kimsenin akIına geImezdi. VoItaire

  KargaIar ötmeye başIayınca, büIbüIIer susar. MevIana
  TazıIar, kendiIeri için koşar; ama avı efendiIeri için yakaIarIar. WiIIiam Shakespeare

  Kedi evden dışarı çıkınca, fareIer oyuna başIarIar. John FIorian

  Ne kadar çok insanIa tanışırsam, köpeğimi o kadar, sozlersitesi.com daha çok seviyorum. Rus Atasözü

  Bağı süsIeyen büIbüIdür; fakat incirini kargaIar yer. GenceIi Nizami

  Ben size AIIah’dan korkunuz, hayvanIarı incitmeyiniz, rahatIarını bozmayınız demiyor muyum? Hz. Muhammed

  İri bir at, gücü doIayısıyIa değiI, huyu doIayısıyIa övüIür. Confucius

  KurtIar bir atı öIdürmek için birIeşince, atın öIüsü biIe, en güzeI parça için kurtIarın birbirini yemesine yoI açar. Bernard Shaw

  Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz. H. VeIdet VeIidedeoğIu

  Yazı kaynağı : sozlersitesi.com

  Hayvan İstismarı Sözleri ve Hayvan Zulmünü Durdurmak İçin Sözler

  Hayvan İstismarı Sözleri ve Hayvan Zulmünü Durdurmak İçin Sözler

  Hayvan istismarının hiçbir mazereti yok.                                                                                                                   

  Hayvan zulmüne göz yummayı bırak.                                                                                           

  Hayvanlara yönelik şiddete son verin.

  Hayvanlara karşı daha şefkatli olmamız gerekiyor.      

  Kozmetik testler adına hayvanları taciz etmeyi bırakın.

  Sadece bir kabadayı ve bir korkak masum bir hayvanı incitebilir.

  Hayvan istismarı için maksimum cezayı destekliyorum! Öyle mi?

  Bir insan tüm canlılara acıyorsa, o zaman yalnızca asildir.

  Zararsız bir şeyin kötüye kullanılması günahın özüdür. - AW Tozer

  Hayvan istismarı fiziksel veya zihinsel olabilir. - Catherine Tiplady

  Hayvanlara zulüm veya taciz için kabul edilebilir hiçbir neden yok. Yok!

  Hayvanlara hayvan muamelesi yapmayın. Onlara canlı varlıklar gibi davranın. Onlar böyledir.

  Herhangi bir yerde yaşanan adaletsizlik, her yerde adalet için bir tehdittir. - Martin Luther King Jr.

  Tüm canlılar korku ve acıdan uzak bir yaşamı hak ediyor. - Maura Cummings

  Keşke geyiklerin silahları olsaydı, geyik avı iyi bir spor olurdu. - William S. Gilbert

  Mezbahaların duvarları cam olsaydı, hepimiz vejetaryen olurduk. - Paul McCartney

  Zincirdeki hayat, hayat değildir. Onları evinizde istiyorsanız, onlara sahip olmamalısınız.

  Tüm canlılara duyulan sevgi, insanın en asil niteliğidir. - Charles Darwin

  Hayvan istismarı da zorbalığın bir göstergesi olarak araştırıldı. - Clifton P. Flynn

  İnsanlar, hayvanları öldürdüğümüz oranda birbirini öldürürse, 17 gün içinde yok oluruz.

  Herhangi bir hayvana taciz veya zulüm gördüğümde kalbim ağlıyor. - Anthony Douglas Williams

  Öldürmek için giyinen kızı giydirmek için kaç hayvanın öldürülmesi tuhaf. - Evan Esar

  Kişi bir hayvanı sevene kadar, ruhunun bir parçası uyanmadan kalır. - Anatole France

  Katiller ... genellikle çocukken hayvanları öldürüp işkence ederek başlarlar. - Robert K. Ressler

  Soru şu değil, akıl yürütebilirler mi? ne de konuşabilirler mi? ama acı çekebilirler mi?  - Jeremy Bentham

  Hayvan istismarını durdurun! Hayvan acıyı hak ediyor mu? Hayır! İnsanlardan daha saf ve en sadık ruhtur.

  Bu sabah uyandığımda benim kadar mutlu olan bu yaratığı öldürmeye niye bu eğlenceyi çağırıyoruz? - Marv Levy

  Hayvan istismarı, insan istismarının yanında ve bunun neden önemli olmadığını düşündüklerini bilmiyorum. - Courtney Emken

  Bir adam doğru bir yaşama arzuluyorsa, ilk kaçınma eylemi hayvanları yaralamaktır. - Albert Einstein

  Eğer kozmetik ürünlerini test etmek istiyorsan, bunu neden hiçbir şey yapmamış zavallı bir hayvan üzerinde yapasın? - Ellen DeGeneres

  Merhamet çemberini tüm canlılara yayana kadar, insan huzuru bulamayacaktır. - Albert Schweitzer

  İnsan, mükemmelleştirildiğinde, hayvanların en iyisidir. ama hukuktan ve adaletten ayrıldığında, o en kötüsüdür.  - Aristo

  Kendinize, hayvanların istismarına ve acılarına başkanlık etmenin ne kadar onurlu olduğunu sormanızı rica ediyorum. - Richard Pryor

  Bir hayvanın gözlerinin içine baktığımda bir hayvan görmüyorum. Canlı bir varlık görüyorum. Bir arkadaş görüyorum Bir ruh hissediyorum.  - AD Williams

  Acımasızlıklar laboratuvarlarda meydana geldiklerinde daha az zulüm değildir ve tıbbi araştırma olarak adlandırılırlar. - George Bernard Shaw

  Bir milletin büyüklüğü ve ahlaki ilerlemesi, hayvanlarına yapılan muamele ile değerlendirilebilir. - Mahatma Gandi

  Hayvan istismarı, binlerce yıldır insan uygarlığının bir parçası olan uluslararası bir sorundur. - Catherine Tiplady

  İstismar, kötü kullanım veya kötü muamele olarak tanımlandı ve zulüm, kayıtsızlık veya başka birinin acısından zevk alma olarak tanımlandı. - Catherine Tiplady

  Bir adam bir kaplanı öldürmek istediğinde buna spor der; bir kaplan onu öldürmek istediğinde buna gaddarlık diyor.  - George Bernard Shaw

  Asla, doğru olanı yapmaktan asla korkmayın, özellikle de bir kişinin veya hayvanın iyiliği tehlikedeyse. - Martin Luther King Jr.

  Dünya, kötülük yapanlar yüzünden değil, bakan ve hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir. - Albert Einstein

  İnsanlığın gerçek ahlaki sınavı, temel sınavı, insafına kalmış olanlara, hayvanlara karşı tutumundan ibarettir. - Milan Kundera

  Bir hayvanı aptal olarak adlandırmak tıpkı insanın kendini beğenmişliği ve küstahlığı gibi çünkü bu onun donuk algılarına göre aptalcadır. - Mark Twain

  Vahşi hayvanlar asla spor için öldürmezler. İnsan, hemcinslerinin işkence ve ölümünün kendi içinde eğlendirdiği tek kişidir.  - JA Froude

  Hayvanları tedavi etme şeklimizin insan ırkı için gösterebileceğimiz şefkatin oldukça iyi bir göstergesi olduğunu her zaman hissetmişimdir. - Ali McGraw

  Dünyanın sevgili zeki insanları, gözünüze şampuan gelmesin. Gerçekten acıtıyor. Orada. Bitti. Şimdi hayvanlara işkence yapmayı bırakın.  - Ricky Gervais

  Hayvanları gerçekten önemsiyorsanız, onları şefkatle nasıl sömüreceğinizi bulmaya çalışmayı bırakın. Onları sömürmeyi bırakın.  - Gary L Francione

  Konu merkezi sinir sistemine ve acı, açlık ve susuzluk hissetme yeteneğine gelince, fare domuz, köpek, erkek çocuktur. - Ingrid E Newkirk

  Benim gibi adamların, şimdi erkeklerin öldürülmesine bakarken hayvanların öldürülmesine de bakacağı zaman gelecek. - Leonardo da Vinci

  Yaratık kardeşlerimize karşı en büyük günah onlardan nefret etmek değil, onlara kayıtsız kalmaktır: bu, insanlık dışılığının özüdür. - George Bernard Shaw

  Sonra yemek yediğinizde, kendinize bir başkasının acısına ve ölümüne değecek kadar zevk aldığınız bir şey olup olmadığını sorun. - Gary L Francione

  Erkekler hayvanları katlettikleri sürece birbirlerini öldürecekler. Nitekim cinayet ve acı tohumlarını eken, sevginin sevincini biçemez.  - Pisagor

  Hayvanlarla ilgilenmek, güçlüye karşı zayıfın yanında yer almak meselesidir, en iyi insanların her zaman yaptığı bir şeydir. - Harriet Beecher Stowe

  Hayvanlar yeryüzünde yaşamak için sizin izninize ihtiyaç duymamalıdır. Biz gelmeden çok önce hayvanlara burada olma hakkı verildi.  - Anthony Douglas Williams

  Yeni yemek yedin ve mezbaha titizlikle kilometrelerce uzakta gizlenmiş olsa da, suç ortaklığı var. - Ralph Waldo Emerson

  Şiddetsizlik, tüm evrimin hedefi olan en yüksek etiğe götürür. Diğer tüm canlılara zarar vermeyi bırakana kadar, bizler hâlâ vahşiyiz.  - Thomas A. Edison

  Hayvanların insanlardan daha az acı çektiğine asla inanmayın. Acı onlar için olduğu kadar bizim için de aynıdır. Daha da kötüsü, çünkü kendilerine yardım edemiyorlar.  - Louis J. Camuti

  İnsanların hayvan istismarına yönelik tutumları ve kabulü, kültürlerine, hayvan türlerine ve hayvanın kullanım amacına bağlı olarak değişebilir. - Catherine Tiplady

  Görevimiz, tüm canlıları ve tüm doğayı güzelliğiyle kucaklamak için şefkat çemberimizi genişleterek kendimizi bu hapishaneden kurtarmak olmalıdır. - Albert Einstein

  Bir insan yemek için hayvanları öldürmeden yaşayabilir ve sağlıklı olabilir, bu nedenle et yerse, sadece iştahı uğruna hayvan yaşamına katılır. - Leo Tolstoy

  İnsanlık dışı fabrika çiftçiliği süreci hayvanları ve doğal dünyayı yalnızca kâr amacıyla sömürülen mallar olarak görürken veganlar neden alay ediliyor? - Ellen Sayfası

  Hayvanların bizim gibi korkmuş, üşümüş, aç ve mutsuz hissettiklerini fark ettikten sonra vejeteryan oldum. Vejetaryenlik ve hayvanlar alemi hakkında çok derin hislerim var.  - Cesar Chavez

  Bu dünyadaki kurbanlar hayvanlar. Savaş ilan etmediler, silahları yok ve insanları yok etmek ya da dini empoze etmek istemiyorlar. Tek suçları, var olmalarıdır.

  Tanrı'nın yaratıklarından herhangi birini şefkat ve merhamet sığınağından çıkaracak adamlarınız varsa, kardeşlerine de aynı şekilde davranacak adamlara sahip olacaksınız. - Assisi'li Aziz Francis

  Hayvanlara derin bir saygı duydum. Onları, insanlarınkinden daha fazla ihlal edilmemesi gereken belirli haklara sahip, canlı dostlar olarak görüyorum.  - James Stewart

  Hayat hayattıri ister kedi, ister köpek, ister insan. Kedi ile insan arasında hiçbir fark yoktur. Farklılık fikri, insanın kendi menfaati için bir insan anlayışıdır.  - Sri Aurobindo

  Bence hayvan istismarı, çocuk istismarı kadar cezalandırılmalıdır. Hayvanlar da çocuklar kadar masumdur. Çoğu zaman neler olup bittiğini bile anlamıyorlar ... Ve konuşamıyorlar.

  Hayvanların sırtından deriyi koparmanın hiçbir yolu yok. Kürk giyen herkes, her yıl milyonlarca hayvanın işkence görmesinin ve korkunç ölümlerinin suçunu paylaşıyor.  - Natalie Imbruglia

  İnsanların hayvanların kardeş yaratıklar olduğunu, onları korumamız ve kendimizi sevdiğimiz gibi onları sevmemiz gerektiğini anlamalarına yardımcı olmak için özel bir şekilde iki kat daha fazla çalışmamız gerekiyor. - Cesar Chavez

  İnsanlara duvarlarında neden geyik başlarının olduğunu soruyorum. Her zaman derler çünkü çok güzel bir hayvan. İşte gidiyorsun. Bence annem çekici ama bende fotoğrafları var.  - Ellen DeGeneres

  Hayvanlara yaptığımız muameleler bir gün barbarca kabul edilecek. İnsan, her canlı varlığın haklarının kendisininki kadar kutsal olduğunu anlayıncaya kadar mükemmel bir medeniyet olamaz.  - Dr. David Starr Ürdün

  Bu kuşlar, hayvanlar ve balıklar konuşamazlar ama acı çekebilirler ve onları yaratan Tanrımız onların acılarını bilir ve onlara karşılık verene gereksiz yere acı çektireni tutacaktır. Bu onların Yaratıcılarına karşı bir günahtır.

  Hayvan yaratımının geri kalanını köleleştirdik ve uzaktaki kuzenimize kürk ve tüylerle o kadar kötü davrandık ki, şüphe götürmez bir şekilde, bir din formüle edebilseler, Şeytan'ı insan formunda tasvir ederlerdi. - William Ralph Inge

  Et endüstrisi, ürünleri hakkında halka yalan söyleyerek yüz milyonlarca dolar harcıyor. Ancak hiçbir yanlış propaganda eti sterilize edemez. Gerçekler kesinlikle açık: Et yemek insan sağlığı için kötü, çevre için felaket ve hayvanlar için yaşayan bir kabustur.  - Chrissie Hynde

  Ben zulüm karşıyım.

  Hayvanlara zulüm yok.

  Onun var olma hakkı, sizin avlanma arzunuzdan daha önemlidir.

  Anne inek, bebekleri ellerinden alındıktan sonra günlerce ağlıyor.

  Kendileri adına konuşamayanlar adına konuşmalıyız. Hayvan zulmünü durdurun.

  Hayvanlara zulüm, sanki insanlar Tanrı'yı ​​sevmemiş gibidir. - John Henry Newman

  Hayvan zulmü birçok yönden kendini gösterir ve pek çok saikle beslenir. - Linda Merz-Perez

  Hayvanlara zulüm, aşağılık ve aşağılık insanların en önemli kötülüklerinden biridir. - Alexander von Humboldt

  Hayvan zulmünü / hayvan öldürmeyi durdurun !!! Evrim bizi aynı parantezde bir araya getirmekten utanmalıdır.  - Mitali Sengupta

  Hayvanlara yapılan zulmü haklı çıkarırken kendimizi de hayvan düzeyine koyarız. Ormanı seçiyoruz ve seçimimize uymalıyız.  - C.S. Lewis

  Hayvan zulmü, yumurta endüstrisine özgü değildir. Maalesef, hayvan istismarı, hayvan tarımının tamamında sistemiktir.  - Adam Durand

  Zulüm-nezaket görüşü, hayvanlara karşı nazik olmak için doğrudan bir görevimiz olduğunu ve onlara zalim olmamak için doğrudan bir görevimiz olduğunu savunuyor. - Tom Regan

  Sosyal medyada yayınlanan hayvan zulmü resimlerinden hoşlanmıyorsanız, resimleri değil, zulmü durdurmanız gerekir. - Marie Sarantakis

  Hayvancılıktaki zulümden desteğinizi tamamen kaldırmanın tek yolu et, süt ve yumurta yemeyi bırakmaktır. - Adam Durand

  Hayvanlara acımasız olan, insanlarla ilişkilerinde de zorlaşır. Bir adamın yüreğini hayvanlara yaptığı muameleyle yargılayabiliriz.  - Immanuel Kant

  İnsanlar zulümle hareket ettiğinde onları hayvanlar olarak nitelendiriyoruz, ancak zulüm sergileyen tek hayvan insanlıktır. - Anthony Douglas Williams

  Hayvan zulmü, diğer türler üzerinde kötü tasarlanmış güç kavramlarını manipüle eden insanların en talihsiz ve barbarca gösterilerinden biridir. - Ian Somerhalder

  Bir hayvana yapılan iyilik, bir insana yapılan iyilik kadar değerliyken, bir hayvana yapılan zulüm, bir insana yapılan zulüm kadar kötüdür. - Hazreti Muhammed

  Hayvan duyarlılığının tanınmasının yanı sıra, hayvanlara yönelik zulüm cezasını yeni 20185 hayvan refahı yasasına 5 yıla çıkarmak, hükümet tarafından çok cesur ve memnuniyetle karşılanan bir harekettir.

  Hayvanlara şefkat, karakterin iyiliğiyle yakından bağlantılıdır; ve hayvanlara acımasız olanın iyi bir adam olamayacağı da rahatlıkla söylenebilir.  - Arthur Schopenhauer

  Biri hayvanlar için diğeri insanlar için iki yüreğimiz olamaz. Birincisine zulüm ve ikincisine zulümde mağdurdan başka bir fark yoktur.  - Alphonse Marie Louis de Lamartine

  Hayvanların bu şekilde hapsedilmesinin nedeni, fabrika çiftliklerinin var olmasının nedeni, tüketicinin bu ürünlere olan talebidir. Hayvan zulmünü önlemek için bireyler olarak yapabileceğimiz en iyi şey, bu endüstrileri desteklemeyi bırakmaktır.  - Adam Durand

  Hayvanların haklardan yoksun oldukları varsayımları ve onlara davranışımızın ahlaki bir önemi olmadığı yanılsaması, batı kabalığının ve barbarlığının olumlu bir şekilde çirkin bir örneğidir. Evrensel şefkat, ahlakın tek garantisidir.  - Arthur Schopenhauer

  Hayvan haklarının büyük bir destekçisiyim ve fabrika çiftliklerinde çiftlik hayvanlarına rutin olarak uygulanan zulümlerin açık sözlü bir eleştirmeni oldum. Ama domuzlara, tavuklara ve ineklere yapılan kötü muamelenin göçmen işçilerin istismarından çok daha fazla dikkat çekmesi ve çok daha fazla öfke uyandırması beni gerçekten rahatsız ediyor.  - Eric Schlosser

   

  Yazı kaynağı : www.twitsozler.com

  Hayvana Şiddete Hayır Sözleri , Hayvan Sevgisi Sözleri | Sözler Vadisi

  Hayvana Şiddete Hayır Sözleri , Hayvan Sevgisi Sözleri | Sözler Vadisi

  4 Ekim Hayvanları Koruma Günü | Hayvana Şiddete Hayır Sözleri ile yüreğinde merhamet olmayan ve hayvanlara eziyet edenlere güzel bir cevap verebilirsiniz. Bilindiği gibi Hayvanlara bakış açımız kişiliğimizi de yansıtır. İşte sizlere paylaşabileceğiniz Şiddete Hayır Sözleri…

  Hayvana Şiddete Hayır Sözleri yazımız da; Şiddete Hayır Sözleri, Hayvana Şiddete Hayır Ağır Sözleri, İnsana Şiddete Hayır Sözleri, Resimli Hayvanlar İçin Güzel Sözler, Hayvana Kötülüğe Hayır Sözleri bulabileceksiniz.

  Hayvan sevgisi olan insanlar merhametli insanlardır peygamberimiz Hz. Muhammed’in söylediği gibi; Kalbinde merhamet olmayana cennet yoktur. Hayvan sevgisinin önemini anlamamız açısında çok önemli yüreklerden yazılara dökülmüş sözleri birazdan inceleyeceğiz.

  Hayvana Şiddete Hayır Sözleri

  4 Ekim Hayvanları Koruma Günü Kutlu Olsun!

  Hayvanlara şiddet uygulayan herkes kötü niyetlidir..

  Sen insan ol yeter. O hayvanlığını bilir zaten!

  Hayvana kötülük edenler cehennemde esenlikler dilerim.

  İnsan olarak doğmak, www.sozlervadisi.com maalesef insan olmaya yetmiyor. Bunu hayvanlara davranışların da görüyoruz.

  Canlılara iyi davranmazsak canlı kalamayız!

  Hayvanlara şiddet uygulayanın canı yansın.

  Kimse Hayvanlara yaşattığını yaşamadan ölmez!

  Sevgisi tükenen insanların hayvanları sevmesi beklenemez.

  Hayvanları koruyalım, sevgimizi çoğaltalım.

  Hayvanları sevmeyen, hiç bir şeyi sevmemiş demektir!

  Hayvanlar arkandan konuşmazlar, yarı yolda bırakmazlar ve ihanet etmeyi hiç bilmezler.

  Hayvana şiddete asla göz yummayın.

  Yaşayan her varlığa saygı duy.

  Köpeğe, kediye, kuşlara ve tüm canlılara, şiddet uygulayan, haddini de bilsin..

  Nesilleri tükenmekte olan hayvanlara sahip çıkalım.

  İnsan olmak duyarlı olmayı gerektirir. Çevresini koruyan, kadınına saygılı olan, doğayı ve canlıları koruyan insan gerçekten insan olur..

  Hamuru bozuk, adına insan denilmiş olanlar çoğaldıkça minik dostlarımıza zulüm de arttı.. Yazıklar olsun.

  Merhamet insana Allah’tan gelen en büyük hediyedir.. Maalesef hayvana şiddet uygulayanda bunu göremiyoruz yazık. https://www.sozlervadisi.com/guzel-sozler/hayvana-siddete-hayir-sozleri.html

  O güzelim canlılara, işkence eden öldürenleri, birileri durdursun artık..

  Ben dokunmaya kıyamıyorum canları acır diye ödüm kopuyor. Azıcık merhamet azıcık vicdan.

  Ey be mayası bozuklar ne buluşlar yaptın öyle çok gelişti ki aklın yıldızları yakaladın. Bir hayvanlara şiddet yapmamayı öğrenemedim.

  Allah der ki; Hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Onlar şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklardır.!

  İnsanı, insan yapan merhameti, vicdanıdır. İnsani özelliklerini kaybetmiş mahluklara, insan diyemeyeceğim…

  Allah hayvanları insanlardan insanları da Hayvanlardan korusun! Onlara zarar vermek de onlara tapmak da yanlıştır!

  Güzel Sözler kategorisinde en anlamlı Hayvana Şiddete Hayır Sözleri hazırlamaya çalıştık. Sizlerde sayfalarımıza katkı sağlamak isterseniz. İrtibatımızı sağlayan yorum kutusuna Şiddete Hayır sözlerinizi bekliyoruz.

  Diğer Sayfalarımız; Kadına Şiddete Hayır Sözleri ,Kadına Şiddete Hayır Sloganları

  Yazı kaynağı : www.sozlervadisi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap