Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hemşirelik ve sağlık hizmetleri dgs taban puanları 2022

  1 ziyaretçi

  hemşirelik ve sağlık hizmetleri dgs taban puanları 2022 Ne90'dan bulabilirsiniz

  DGS Hemşirelik 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

  DGS Hemşirelik 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

  2022 Yılında dikey geçiş(dgs) sınavına girip tercih yapacak olan dgs adayları için 2021 DGS Hemşirelik taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdan öğrenebilirsiniz. Bu puanlar 2021 dgs yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup 2022 DGS’ye girip tercih yapacaklar bu puanları göz önünde bulundurmalılar. DGS Hemşirelik başarı sıralamaları 2021. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.

  DGS Hemşirelik Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları;  Kont/Yer ifadesi açılan kontenjana kaç kişi yerleştiğini göstermektedir.

  NOT: LÜTFEN TERCİH YAPMADAN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLİCE KONTROL EDİNİZ. SİTEMİZDEKİ VERİLER BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. TERCİHLERİNİZİ KESİNLEŞTİRMEDEN ÖNCE LÜTFEN ÖSYM VERİLERİNİ KONTROL EDİNİZ.

  Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Nedir Hakkında Geniş Bilgi

  TÜM BÖLÜMLERİN DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI

  DGS Çıkmış Sınav Soruları ve Cevapları-Son 14 Yıllık

  DGS ye KAÇ GÜN KALDI? GERİ SAYIM SAYACI

  DGS PUAN HESAPLAMA

  BU BÖLÜM HAKKINDA GENİŞ BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ

  DGS Hemşirelik Bölümü 2021 2022 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, DGS Hemşirelik Bölümü Başarı Sıralamaları, DGS Hemşirelik Bölümü Başarı Sıralaması 2021 2022 Taban Puanları,DGS Hemşirelik Bölümü kontenjanları, DGS Hemşirelik Bölümü Hangi Üniversitelerde Var, DGS Hemşirelik Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, DGS Hemşirelik Bölümü Taban ve Tavan Puanları 2021 2022, 2021 DGS Taban Puanları ve Kontenjanları

  Yazı kaynağı : www.basarisiralamalari.com

  DGS Hemşirelik 2022 Taban Puanları ve Kontenjanları

  Dikey Ge�i� DGS hem�irelik taban puanlar� 2022 ve ba�ar� s�ralamalar�! DGS ile hem�ireli�e ge�i� ka� puan?

  Dikey Ge�i� DGS hem�irelik taban puanlar� 2022 ve ba�ar� s�ralamalar�! DGS ile hem�ireli�e ge�i� ka� puan?

  DGS s�nav�na kat�lacak olan Sa�l�k mezunu ��renciler hem�irelik b�l�m�n�n taban puanlar�n� ara�t�rmaya koyuldu. Adaylar, Dikey Ge�i� S�nav�'ndan ald�klar� puana g�re tercihlerini belirleyecekler. Peki DGS ile hem�ireli�e ge�i� ka� puan? ��te DGS hem�irelik taban puanlar� 2022 ve ba�ar� s�ralamalar�

  Dikey Ge�i� S�nav�'na girecek olan �n lisans mezunu adaylar,�niversitelerin hem�irelik b�l�mlerinin taban puanlar�n� ��renmek istiyor. DGS ile hem�irelik b�l�m�ne ge�mek isteyen �n lisans mezunlar�, DGS'den alacaklar� puana g�re hangi okulu tercih edebileceklerini a�a��daki tablodan ��renebilirler. ��te Dikey Ge�i� DGS hem�irelik taban puanlar� 2022 ve ba�ar� s�ralamalar�

  DGS HEM��REL�K TABAN PUANLARI 2022

  2022 Y�l�nda dikey ge�i�(dgs) s�nav�na girip tercih yapacak olan dgs adaylar� i�in 2021 DGS Hem�irelik taban ve tavan puanlar� ile kontenjanlar�n� a�a��dan ��renebilirsiniz. Bu puanlar 2021 DGS yerle�tirme puanlar�na g�re elde edilmi� olup 2022 DGS'ye girip tercih yapacaklar bu puanlar� g�z �n�nde bulundurmal�lar.

  �N�VERS�TE ADI FAK�LTE/ B�L�M PUAN T�R�- KONTENJAN - YER. TABAN PUAN - TAVAN PUAN

  KTO KARATAY �N�VERS�TES� (KONYA) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Y�ksekokulu Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 337,56812 337,56812

  �ST�NYE �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 359,78500 359,78500

  �ZM�R EKONOM� �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 335,44945 335,44945

  TOROS �N�VERS�TES� (MERS�N) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 332,56966 332,56966

  BAH�E�EH�R �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 326,08480 326,08480

  �STANBUL �N�VERS�TES�-CERRAHPA�A (Devlet �niversitesi) Florence Nightingale Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 15 15 317,74897 331,84328

  B�RUN� �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 317,68368 317,68368

  �STANBUL AYDIN �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 317,14682 317,14682

  DEM�RO�LU B�L�M �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Florence Nightingale Hastanesi Hem�irelik Y�ksekokulu Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 316,68192 316,68192

  �STANBUL GEL���M �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 313,61745 313,61745

  HAL�� �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 313,47782 313,47782

  D�CLE �N�VERS�TES� (D�YARBAKIR) (Devlet �niversitesi) Diyarbak�r Atat�rk Sa�l�k Y�ksekokulu Hem�irelik SAY 9 9 313,04332 327,63557

  HACETTEPE �N�VERS�TES� (ANKARA) (Devlet �niversitesi) Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 10 10 312,34570 329,74139

  BATMAN �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 6 6 312,23891 322,65824

  SA�LIK B�L�MLER� �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Devlet �niversitesi) Hamidiye Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 6 6 311,95927 318,03296

  ANKARA �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 311,89712 330,51609

  �STANBUL K�LT�R �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 311,66980 311,66980

  �STANBUL MEDEN�YET �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 5 5 310,96092 315,16156

  �STANBUL MED�POL �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 2 2 310,74147 327,17276

  �STANBUL AREL �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 310,57138 310,57138

  HASAN KALYONCU �N�VERS�TES� (GAZ�ANTEP) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 310,38251 310,38251

  �STANBUL B�LG� �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 310,09332 310,09332

  MARMARA �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 309,94270 332,05464

  ONDOKUZ MAYIS �N�VERS�TES� (SAMSUN) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 309,80935 333,90780

  �SK�DAR �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 309,59646 309,59646

  �STANBUL YEN� Y�ZYIL �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 309,22912 309,22912

  �STANBUL KENT �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 309,17375 309,17375

  VAN Y�Z�NC� YIL �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 8 8 308,61654 332,02072

  MARD�N ARTUKLU �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 7 7 308,51709 322,79034

  BEYKENT �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 308,29358 308,29358

  AVRASYA �N�VERS�TES� (TRABZON) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 308,16285 308,16285

  AKDEN�Z �N�VERS�TES� (ANTALYA) (Devlet �niversitesi) Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 15 15 308,14429 339,62117

  GAZ� �N�VERS�TES� (ANKARA) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 308,06039 333,99062

  BURSA ULUDA� �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 10 10 307,92837 336,19535

  �STANBUL SABAHATT�N ZA�M �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 307,40505 307,40505

  HARRAN �N�VERS�TES� (�ANLIURFA) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 10 10 307,24459 340,40830

  �UKUROVA �N�VERS�TES� (ADANA) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 306,99583 327,02837

  ADIYAMAN �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 8 8 306,63676 327,18527

  ESK��EH�R OSMANGAZ� �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 12 12 306,34715 331,07735

  �STANBUL GED�K �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 306,22859 306,22859

  �STANBUL OKAN �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 305,68029 305,68029

  MALTEPE �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Hem�irelik Y�ksekokulu Hem�irelik(Burslu) SAY 2 2 305,42890 305,55311

  S�LEYMAN DEM�REL �N�VERS�TES� (ISPARTA) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 304,81148 329,08813

  SA�LIK B�L�MLER� �N�VERS�TES� (ANKARA) (Devlet �niversitesi) G�lhane Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 12 12 304,76398 315,61375

  SEL�UK �N�VERS�TES� (KONYA) (Devlet �niversitesi) Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 304,32312 331,40832

  FENERBAH�E �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 304,31280 304,31280

  UFUK �N�VERS�TES� (ANKARA) (Vak�f �niversitesi) Hem�irelik Y�ksekokulu Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 304,20992 304,20992

  SAKARYA �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 13 13 304,03249 324,24379

  DOKUZ EYL�L �N�VERS�TES� (�ZM�R) (Devlet �niversitesi) Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 303,76249 313,75655

  S��RT �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 303,76109 315,75752

  ANKARA YILDIRIM BEYAZIT �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 303,16396 306,28264

  PAMUKKALE �N�VERS�TES� (DEN�ZL�) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 302,57758 333,34704

  YED�TEPE �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (�ngilizce) (Burslu) SAY 1 1 302,43819 302,43819

  Y�KSEK �HT�SAS �N�VERS�TES� (ANKARA) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 302,42852 302,42852

  BA�KENT �N�VERS�TES� (ANKARA) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 302,33480 302,33480

  KOCAEL� �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 302,22462 322,21057

  AKDEN�Z �N�VERS�TES� (ANTALYA) (Devlet �niversitesi) Kumluca Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 5 5 302,02675 319,76559

  NECMETT�N ERBAKAN �N�VERS�TES� (KONYA) (Devlet �niversitesi) Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 10 10 301,96684 347,56161

  EGE �N�VERS�TES� (�ZM�R) (Devlet �niversitesi) Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 18 18 301,96097 334,43487

  ANKARA MED�POL �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 301,92548 301,92548

  MERS�N �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 301,78796 326,66748

  A�RI �BRAH�M �E�EN �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Y�ksekokulu Hem�irelik SAY 6 6 301,52962 311,78709

  �ZM�R DEMOKRAS� �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 5 5 301,09267 307,13795

  S��RT �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (��) SAY 8 8 301,03721 314,51981

  BURDUR MEHMET AK�F ERSOY �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 12 12 301,02907 315,02418

  ALANYA ALAADD�N KEYKUBAT �N�VERS�TES� (ANTALYA) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 8 8 300,88449 308,67886

  LOKMAN HEK�M �N�VERS�TES� (ANKARA) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 300,76092 300,76092

  GAZ�ANTEP �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 15 15 300,48730 336,06239

  ORDU �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 300,34675 309,39857

  BALIKES�R �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 11 11 300,31286 330,26355

  �ANAKKALE ONSEK�Z MART �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 12 12 300,16551 351,74273

  KAHRAMANMARA� S�T�� �MAM �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 8 8 300,01280 309,03390

  SANKO �N�VERS�TES� (GAZ�ANTEP) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 299,96532 299,96532

  �STANBUL GEL���M �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (�ngilizce) (Burslu) SAY 1 1 299,85225 299,85225

  OSMAN�YE KORKUT ATA �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 8 8 299,37812 308,50152

  TEK�RDA� NAMIK KEMAL �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Y�ksekokulu Hem�irelik SAY 9 9 299,35667 313,57451

  H�T�T �N�VERS�TES� (�ORUM) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 299,18221 323,49852

  BURDUR MEHMET AK�F ERSOY �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Bucak Sa�l�k Y�ksekokulu Hem�irelik SAY 8 8 299,16350 326,29335

  B�TL�S EREN �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Y�ksekokulu Hem�irelik SAY 8 8 298,79242 308,32995

  �N�N� �N�VERS�TES� (MALATYA) (Devlet �niversitesi) Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 298,76242 313,26555

  AYDIN ADNAN MENDERES �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 20 20 298,74422 313,12982

  HATAY MUSTAFA KEMAL �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 298,73363 340,96437

  �ZM�R KAT�P �ELEB� �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 12 12 298,56128 324,58964

  BOLU ABANT �ZZET BAYSAL �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 298,54113 320,56342

  BANDIRMA ONYED� EYL�L �N�VERS�TES� (BALIKES�R) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 8 8 298,46996 303,34624

  �ZM�R BAKIR�AY �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 5 5 298,18493 304,60276

  NUH NAC� YAZGAN �N�VERS�TES� (KAYSER�) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 297,90229 297,90229

  FIRAT �N�VERS�TES� (ELAZI�) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 13 13 297,74181 315,73858

  AMASYA �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 297,73255 318,97451

  G�RNE AMER�KAN �N�VERS�TES� (KKTC-G�RNE) Hem�irelik Y�ksekokulu Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 297,69275 297,69275

  BURDUR MEHMET AK�F ERSOY �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Bucak Sa�l�k Y�ksekokulu Hem�irelik (��) SAY 5 5 297,67891 303,65523

  D�ZCE �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 297,66621 322,69604

  �ST�NYE �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (�ngilizce) (Burslu) SAY 1 1 297,58806 297,58806

  KAHRAMANMARA� S�T�� �MAM �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Af�in Sa�l�k Y�ksekokulu Hem�irelik SAY 6 6 297,54930 303,03755

  TOKAT GAZ�OSMANPA�A �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 10 10 297,40290 314,82984

  MUNZUR �N�VERS�TES� (TUNCEL�) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 4 4 297,33382 303,15529

  MU� ALPARSLAN �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 297,25190 303,80806

  B�NG�L �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 8 8 297,21910 317,25128

  U�AK �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 297,18321 315,73816

  K�L�S 7 ARALIK �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Yusuf �erefo�lu Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 8 8 297,16266 305,06498

  ERC�YES �N�VERS�TES� (KAYSER�) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 15 15 297,12600 315,54881

  ATAT�RK �N�VERS�TES� (ERZURUM) (Devlet �niversitesi) Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik SAY 15 15 296,96019 311,00307

  MU�LA SITKI KO�MAN �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 15 15 296,67296 307,35740

  MU�LA SITKI KO�MAN �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Fethiye Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 296,46711 300,93997

  KARAB�K �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 296,44986 308,16549

  �SK�DAR �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 5 5 296,41791 302,29122

  KARAMANO�LU MEHMETBEY �N�VERS�TES� (KARAMAN) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 296,27478 304,73166

  NEV�EH�R HACI BEKTA� VEL� �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Semra ve Vefa K���k Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 296,20867 312,06266

  MAN�SA CEL�L BAYAR �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 15 15 296,12429 308,49054

  B�LEC�K �EYH EDEBAL� �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 296,04691 305,00398

  N��DE �MER HAL�SDEM�R �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Ni�de Z�beyde Han�m Sa�l�k Y�ksekokulu Hem�irelik SAY 9 9 295,87093 305,46948

  K�TAHYA SA�LIK B�L�MLER� �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 12 12 295,82171 306,87740

  AFYONKARAH�SAR SA�LIK B�L�MLER� �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 10 10 295,74271 309,31914

  KARADEN�Z TEKN�K �N�VERS�TES� (TRABZON) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 295,51116 313,87289

  TRAKYA �N�VERS�TES� (ED�RNE) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 10 10 295,50910 301,84462

  BARTIN �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 5 5 295,48396 330,24457

  KIR�EH�R AH� EVRAN �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 10 10 295,24696 312,76577

  S�NOP �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 295,22358 301,40085

  G�M��HANE �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 295,11115 314,27552

  SEL�UK �N�VERS�TES� (KONYA) (Devlet �niversitesi) Ak�ehir Kadir Yallag�z Sa�l�k Y�ksekokulu Hem�irelik SAY 8 8 295,05214 300,16158

  S�VAS CUMHUR�YET �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 294,87113 322,03892

  AKSARAY �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 8 8 294,86784 299,12503

  ZONGULDAK B�LENT ECEV�T �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 294,77848 313,08390

  KIRIKKALE �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 294,76567 321,19575

  ERZ�NCAN B�NAL� YILDIRIM �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 10 10 294,68310 297,33469

  �ANKIRI KARATEK�N �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 294,66082 298,21829

  KASTAMONU �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 294,30842 302,35720

  ARTV�N �ORUH �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 8 8 294,29480 304,85062

  G�RESUN �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi (Piraziz) Hem�irelik SAY 11 11 294,24116 301,25232

  KIR�EH�R AH� EVRAN �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (��) SAY 6 6 294,20255 296,82179

  NECMETT�N ERBAKAN �N�VERS�TES� (KONYA) (Devlet �niversitesi) Seydi�ehir Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 5 5 294,17035 298,24658

  RECEP TAYY�P ERDO�AN �N�VERS�TES� (R�ZE) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 8 8 293,97709 294,76931

  BEYKENT �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 4 4 293,93220 299,55361

  TRAKYA �N�VERS�TES� (ED�RNE) (Devlet �niversitesi) Ke�an Hakk� Y�r�k Sa�l�k Y�ksekokulu Hem�irelik SAY 9 9 293,92906 309,34624

  KAFKAS �N�VERS�TES� (KARS) (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 14 14 293,85853 307,30374

  KIRKLAREL� �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 293,85602 296,62888

  YOZGAT BOZOK �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik SAY 9 9 293,80422 296,80460

  DO�U AKDEN�Z �N�VERS�TES� (KKTC-GAZ�MA�USA) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 293,76882 293,76882

  S�VAS CUMHUR�YET �N�VERS�TES� (Devlet �niversitesi) Su�ehri Sa�l�k Y�ksekokulu Hem�irelik SAY 12 12 293,72582 304,52611

  LEFKE AVRUPA �N�VERS�TES� (KKTC-LEFKE) Sa�l�k Y�ksekokulu Hem�irelik (Burslu) SAY 2 2 293,06486 293,54498

  NUH NAC� YAZGAN �N�VERS�TES� (KAYSER�) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 4 4 292,84068 293,66642

  ULUSLARARASI KIBRIS �N�VERS�TES� (KKTC-LEFKO�A) Sa�l�k Bilimleri Y�ksekokulu Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 292,61869 292,61869

  BA�KENT �N�VERS�TES� (ANKARA) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%25 �ndirimli) SAY 1 1 292,50387 292,50387

  HAL�� �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 5 5 292,48827 296,65556

  ATILIM �N�VERS�TES� (ANKARA) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (�ngilizce) (Burslu) SAY 1 1 292,33240 292,33240

  YAKIN DO�U �N�VERS�TES� (KKTC-LEFKO�A) Hem�irelik Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 2 2 292,29762 292,93633

  �STANBUL MED�POL �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 8 8 291,81566 304,97507

  �STANBUL AREL �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 4 4 291,68833 293,71432

  G�RNE �N�VERS�TES� (KKTC-G�RNE) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 291,43772 291,43772

  LOKMAN HEK�M �N�VERS�TES� (ANKARA) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 3 3 291,03139 292,50766

  Y�KSEK �HT�SAS �N�VERS�TES� (ANKARA) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 1 1 290,70268 290,70268

  KIBRIS �L�M �N�VERS�TES� (KKTC-G�RNE) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (Burslu) SAY 1 1 290,49429 290,49429

  B�RUN� �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 5 5 290,22739 296,18106

  �STANBUL KENT �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 4 4 290,06013 290,86101

  DO�U AKDEN�Z �N�VERS�TES� (KKTC-GAZ�MA�USA) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (�ngilizce) (Burslu) SAY 1 1 289,49860 289,49860

  �STANBUL K�LT�R �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 1 1 289,30624 289,30624

  �ST�NYE �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 5 5 288,10823 290,46476

  MALTEPE �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Hem�irelik Y�ksekokulu Hem�irelik(%25 �ndirimli) SAY 3 3 287,80580 290,08056

  FENERBAH�E �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 4 4 286,46302 289,92286

  YED�TEPE �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (�ngilizce) (%50 �ndirimli) SAY 4 4 284,99069 293,85224

  DEM�RO�LU B�L�M �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Florence Nightingale Hastanesi Hem�irelik Y�ksekokulu Hem�irelik (%25 �ndirimli) SAY 4 4 284,95483 288,78856

  �STANBUL SABAHATT�N ZA�M �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%25 �ndirimli) SAY 4 4 284,74846 287,32696

  �STANBUL B�LG� �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 4 4 284,20500 288,02053

  �ZM�R EKONOM� �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%25 �ndirimli) SAY 3 3 283,91580 291,77640

  �STANBUL AYDIN �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (�cretli) SAY 4 4 281,77767 284,49186

  BAH�E�EH�R �N�VERS�TES� (�STANBUL) (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (%50 �ndirimli) SAY 4 4 281,54013 282,69841

  �STANBUL GEL���M �N�VERS�TES� (Vak�f �niversitesi) Sa�l�k Bilimleri Fak�ltesi Hem�irelik (�cretli) SAY 5 5 281,35471 289,77879

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  DGS hem�irelik taban puanlar� 2022: DGS ile hem�ireli�e ge�i� yap�lan b�l�mler hangileri?

  DGS hem�irelik taban puanlar� 2022: DGS ile hem�ireli�e ge�i� yap�lan b�l�mler hangileri?

  DGS hem�irelik taban puanlar� ara�t�r�l�yor. DGS s�nav�na kat�lan adaylar ald�klar� puanlar� �SYM'nin sonu� ekran�nda g�r�nt�ledi. Hem�irelik lisans�na devam etmek isteyenler "DGS hem�irelik taban puanlar� 2022 a��kland� m�? DGS ile hem�ireli�e ge�i� yap�lan b�l�mler hangileri?" sorular�n�n yan�t�n� merak ediyor. ��te detaylar...

  DGS HEM��REL�K TABAN PUANLARI A�IKLANDI MI?

  DGS hem�irelik taban puanlar� hen�z belli olmad�. Taban puanlar� a��kland�ktan sonra haberimiz i�erisine eklenecektir.

  DGS �LE HEM��REL��E GE��� YAPILAN B�L�MLER

  Acil Bak�m Teknikerli�i

  Acil Durum ve Afet Y�netimi

  Acil Yard�m Teknikerli�i

  Adli T�p Teknikerli�i

  Ambulans ve Acil Bak�m Teknikerli�i

  Ambulans ve Acil Bak�m

  Ameliyathane Hizmetleri

  Ameliyathane Teknikerli�i

  Anestezi

  Anestezi Teknikerli�i

  Ana �ocuk Sa�l���

  Cerrahi Teknikerli�i

  �evre Sa�l���

  Diyaliz

  Denizci Sa�l���

  Ebelik

  Elektron�rofizyoloji

  N�kleer T�p Teknikleri

  Engelli Bak�m� ve Rehabilitasyon

  Evde Hasta Bak�m�

  Fizik Tedavi

  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

  Fizyoterapi

  Hem�irelik

  Hidroterapi

  �lk ve Acil Yard�m

  �� ve U�ra�� Terapisi

  Laboratuvar

  Laboratuvar Teknolojisi

  Medikal Bak�m Yard�mc�l���

  Paramedik

  Patoloji Laboratuvar Teknikleri

  Perf�zyon Teknikleri

  Radyoterapi

  Radyoloji

  Sa�l�k Laboratuvar�

  Sa�l�k Memurlu�u

  Sa�l�k Teknikerli�i

  T�bbi G�r�nt�leme Teknikleri

  T�bbi Laboratuvar

  T�bbi Laboratuvar Teknikleri

  Toplum Sa�l���

  Ya�l� Bak�m Hizmetleri

  Ya�l� Bak�m�

  Ya�l� Hizmetleri Bak�m�

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap