Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hendek savaşında mekke şehrinin etrafına hendek kazma fikrini veren kişidir

  1 ziyaretçi

  hendek savaşında mekke şehrinin etrafına hendek kazma fikrini veren kişidir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Hendek Muharebesi

  Hendek Muharebesi

  Hendek Muharebesi (Arapça: غزوة الخندق, gazvetu'l hendek) veya Ahzab Gazvesi (Arapça: غَزْوَةُ الأَحزَاب, gazvetu'l Ahzāb")[5], Muhammed liderliğindeki Medine'de yerleşik Müslümanlarla, birleşik Arap ve Yahudi kabileleri arasında 1 Mart - 24 Mart 627 tarihinde meydana gelmiş muharebedir.

  Arap ve Yahudi kabilelerinden gelen saldırıya karşılık, Yesrib'de (bugünkü Medine) Müslümanlar tarafından yapılan 20/24 günlük bir savunma savaşıydı. Birleşik güçlerin sayısının altı yüz at ve bazı develerle yaklaşık 10.000 kişi olduğu tahmin edilirken, Müslüman savunucuların sayısı 3.000 idi.

  Medine'nin büyük ölçüde sayıca az olan savunucuları, çoğunlukla İslam peygamberi Muhammed tarafından yönetilen Müslümanlar, İranlı Selman'ın önerisi üzerine bir hendek kazdılar.[6] Bu, Medine'nin doğal tahkimatlarıyla birlikte, iki tarafı bir çıkmazda kilitleyerek konfederasyonun atlardan ve develerden oluşan süvarilerini işe yaramaz hale getirdi. Müttefikler, aynı anda birkaç saldırı yapmayı umarak, Müslüman müttefiki Medine Yahudileri Beni Kurayza'yı şehre güneyden saldırmaya ikna ettiler. Ancak Muhammed'in diplomasisi birliği rayından çıkardı ve müttefikler dağıldı. İyi organize olmuş savunucular, konfederasyon moralinin düşmesi ve kötü hava koşulları kuşatmanın fiyaskoyla sonuçlanmasına neden oldu.

  Kuşatma, Müslümanların çok az zayiat vererek taktiksel olarak rakiplerini yendikleri bir "fikir savaşı" oldu. Müslümanları yenilgiye uğratma çabaları başarısız oldu ve İslam bölgede etkili oldu. Ardından Müslüman ordusu Beni Kurayza kabilesini kuşatarak onları teslim aldı.

  Yenilgi Mekkelilerin ticaret ve prestijlerinin çoğunu kaybetmelerine neden oldu.[7]

  İsim[değiştir | kaynağı değiştir]

  Savaş, Müslümanların bir savunma eylemi olarak savaşa hazırlanırken kazdıkları hendek adını almıştır. Arapçaخندق Orta Farsça kandag (Farsçaکندگ) kelimesinin Arapçalaştırılmış halidir; "kazılmış olan" anlamına gelir).[8] İranlı Selman, Muhammed'e şehrin çevresine bir hendek kazmasını tavsiye etti. Savaş müttefikleri için Kur'an'da el-ahzâb (Arapçaالاحزاب)[Kur'an 33:9], ifadesi kullanılmıştı.

  Arka plan[değiştir | kaynağı değiştir]

  Müslümanlar , Mekke'den göç ettikten sonra 624'te Bedir Savaşı'nda[9] ve 625'te Uhud Savaşı'nda Mekkeli Kureyş'le savaştı.[10] Uhud Savaşı'nda Müslümanlar ne kazanmış ne de kaybetmiş görünmelerine rağmen askeri güçleri giderek artmaktaydı. 4 Şaban'da (Ekim 625)[11] Muhammed, Bedir'den sonra Uhud'da ikinci kez 1000 kişilik Kureyş ordusunu karşılamak için 300 adam ve 10 attan oluşan bir kuvvet topladı. Çatışma olmamasına rağmen, kıyı kabileleri Müslüman gücünden etkilendiler. Muhammed ayrıca, sınırlı bir başarı ile, Müslüman yayılmasına karşı birçok ittifakı bozmaya çalıştı. Yine de Mekkelileri engelleyemedi.[12]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Hendek Savaşı'nda Mekke şehrinin etrafına Hendek kazma fikrini veren kişi kimdir

  Hendek Savaşı tarihi - Hendek Savaşı kimler arasında olmuştur? Nedenleri ve sonuçları

  Hendek Savaşı tarihi - Hendek Savaşı kimler arasında olmuştur? Nedenleri ve sonuçları

  Belli bir düşmana karşı yapılan bir savaş değil, tüm düşman gruplara karşı yapılan bir savunma savaşıdır. 20 gün kadar süren savaş sonrası müttefikler başarılı olamamış ve çekilmek zorunda kalmıştır.

  Hendek Savaşı Tarihi

  Hendek Savaşı Hicret'in 5. yılında yapılmış olan bir savaştır. Tam olarak tarihi 627 olarak kabul edilmektedir. İslam tarihi açısından büyük öneme sahip olan Hendek Savaşı, İslamiyet'in geniş alanlara yayılmasını sağlamıştır. 31 Mart 627 yılı Hendek Savaşı’nın tam tarihi olarak kabul edilmektedir. O dönemde Yesrib adı verilen Medine şehrinin kuşatılmasını anlatmaktadır. Şehir Pagan Araplar ve Yahudiler tarafından kuşatılmıştır.

  Hendek Savaşı Müslümanlar için savunma savaşı olsa da kullanılan taktiğin başarısından kaynaklı olarak taarruza geçilmiştir. Aslında bu savunma savaşı tek bir düşmana karşı değil, o alanda bulunun tüm düşmanlara karşı yapılmıştır. Bu savaştan sonra İslamiyet geniş alanlara yayılmaya başlamıştır.

  Hendek Savaşı Özeti

  Kureyşliler Medine'ye kuşatma yapmak ve şehri ele geçirmek için taarruzlar düzenlenmektedir. Son saldırı hamlesi Hendek Gazvesi olarak adlandırılmıştır. Şehirden çıkarılan Kureyş ileri gelenleri, Kureyş liderleriyle görüşerek kışkırtma yapmışlardır. Kışkırtma aşamasında düşmanlar büyük bir birlik kurarak 10.000 kişilik bir taarruz grubu oluşturdu. Müslümanlar bu grubun kalabalık olduğunu öğrenince hendek kazma taktiğini kullandı.

  Hendek taktiği Selman Farisi'nin fikridir. Hz. Peygamber bu düşünceyi bizzat onaylayarak hendek kazma çalışmalarına kendisi de katılmıştır. Ordu karargâhı Uhud Savaşı’nın yapılmış olduğu alana yerleşti ve Sel Dağı eteklerine kuruldu. Müslümanlar bu savaştan sonra ticaret yollarındaki güçlerini kanıtlamışlardır. Müşriklerin Uhud Savaşı’ndan sonra kendini ispat etmek amacıyla attığı son adım da başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

  Hendek Savaşı Önemi

  Hendek Savaşı'nda kuşatma yaklaşık 20 gün sürdü. Meydan Savaşı olmadığı için ölen ve yaralanan çok olmadı. Müşrikler kazılan hendeklerle karşılaşınca şaşkınlık yaşadı ve kuşatma uzun sürmedi. Bu gazve müşriklerin Hz. Peygamberi ve Müslümanları yok etmek için harcadığı son çabayı da bitirmiştir. Bu savaş diplomaside yaşanan başarıyı da önemli ölçüde ortaya koymaktadır. Ayrıca Müslümanların göç yolları üzerindeki gücü bir kez daha ispatlanmış oldu. Bedir ve Uhud Savaşlarıyla birlikte İslamiyet’in hızla yayılmasını sağlayan savaştır. Bu sebeple İslam tarihi açısından önemi oldukça büyüktür.

  Hendek Savaşı Nedenleri

   - Uhud Savaşı'nın ardından bazı kabile liderleri şehirden çıkarılmıştır. Çıkarılan bu liderler Medine Yahudileri ile bir araya gelerek Mekkelileri kışkırtmıştır.

   - Mekke'de yaşayıp İslamiyet’in yayılmasından rahatsız olan müşriklerin çabalarıdır.

   - İslamiyet’e son darbeyi vurmak istemeleridir.

   - Uhud Savaşı’nda yaşanan yenilginin hırsını alma ve zararını karşılama isteğidir.

   Hendek Savaşı Sonuçları

    - Hendek Savaşı Müslümanlar için son savunma savaşı olmuştur. Hendeği geçemeyen müşrikler kuşatmayı bitirerek geri çekilmiştir. Bu aşamada artık Müslümanlar taarruza geçmiştir.

   - Müslümanların gücünü ve etkisini fark eden Arap kabileleri İslamiyet’e geçmiştir. İslamiyet bu yarımadada hızla yayılmıştır.

   - Hendek Savaşı’nın sonuçlarını Kureyza Yahudileri ağır ödemiştir. Mekkeliler ile işbirliği yaptıkları için şehir dışına sürülmüşlerdir.

   - Kureyza Yahudileri ile birlikte Beni Kaynuka Yahudileri de çıkarılmıştır.

   - Müslümanların gücü tüm düşmanlara ispatlanmış, karşı tarafın cesareti önemli oranda kırılmıştır.

   - Müslümanların güvenliği sağlanmış, ticaret yollarının güvenliği garanti altına alınmıştır.

   - Ticaret ve ekonomik hayat Mekkeliler için olumsuz sonuçlar doğurmuştur.

   - İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte farklı milletlerle işbirliğine geçilmiştir.

   - Müslümanların yalnızca meydanda değil diplomasideki güçleri de bu savaşla birlikte kanıtlanmıştır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  HENDEK GAZVESİ

  HENDEK GAZVESİ

  Buhârî, “Cihâd”, 33-34, 161, “Meġāzî”, 29, “Aḥkâm”, 43, “Temennî”, 7.

  Müslim, “Cihâd”, 125-130.

  Vâkıdî, el-Meġāzî, II, 440-496.

  İbn Hişâm, es-Sîre2, III, 214-233, 254-273.

  İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, II, 65-74; IV, 83.

  Belâzürî, Ensâb, I, 343-347.

  Taberî, Târîḫ (de Goeje), I, 1462-1485.

  Makrîzî, İmtâʿu’l-esmâʿ (nşr. Mahmûd Şâkir), Kahire 1941, I, 199-204.

  Şâmî, Sübülü’l-hüdâ, IV, 512-592.

  Köksal, İslâm Tarihi (Medine), V, 202-320.

  Diyarbekrî, Târîḫu’l-ḫamîs, I, 479-492.

  Şevkī Ebû Halîl, el-Ḫandaḳ, Dımaşk 1982.

  Hamîdullah, Hz. Peygamberin Savaşları, s. 124-157.

  a.mlf., el-Ves̱âʾiḳu’s-siyâsiyye, Beyrut 1403/1983, s. 73-74.

  a.mlf., İslâm Peygamberi (Tuğ), I, 241-249.

  a.mlf., “Ḫandaḳ”, UDMİ, IX, 6-11.

  A. J. Wensinck, “Handak”, İA, V/1, s. 209.

  W. Montgomery Watt, “K̲h̲andaḳ”, EI2 (Fr.), IV, 1052.

  Emin Işık, “Ahzâb Sûresi”, DİA, II, 195-196.

  Yazı kaynağı : islamansiklopedisi.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap