Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  heyelanın zararlarından korunmak için ne yapmalıyız

  1 ziyaretçi

  heyelanın zararlarından korunmak için ne yapmalıyız Ne90'dan bulabilirsiniz

  Heyelan Nedir ve Heyelandan Korunma Yolları Nelerdir?

  Heyelan Nedir ve Heyelandan Korunma Yolları Nelerdir?

  Heyelan Nedir ve Korunma Yolları Nelerdir?

  Türkiye'nin eğimli arazileri ve bahar aylarında aldığı yağış nedeniyle heyelan çok görülmektedir. Türkiye'de özellikle eğimin fazla olduğu Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da heyelan riski fazladır. Bugün sizlere heyelanın ne olduğunu, nasıl oluştuğunu ve heyelandan korunmak için ne gibi önlemler alınması gerektiğini sunacağız. ,

  İşte doğanın korkunç yüzü heyelan hakkında bilgiler;

  Heyelan Nedir?

  Heyelan Nedir

  Heyelan, büyük ölçüde toprak ve kaya kaymasıdır. Yer göçmeleri, yer kaymaları kütle hareketleri olarak tanımlanır. Genellikle bir yamacın eteklerindeki kesimin fazlaca aşınması, üzerindeki ağırlığın zamanla taşınamaz hale gelmesi ile oluşur.

  Yer kayması, yani heyelan, günümüzde sık görülen olaylardandır. Yer kaymaları toprağın, taşların ve tabakaların bulundukları yerden yamaç aşağıya kaymasıdır. Bu olay bazen küçük bazen de çok büyük kütlelerle hareket eder.

  Heyelanın Oluşmasını Etkileyen Faktörler

  1. Kuvvetli Eğim

  Heyelan Nedir

  Eğim, heyelanı ve toprak kaymalarını oluşturan en önemli faktörler içinde yer alır çünkü eğimin artmasıyla kütlerler daha kolay yer değiştirir. Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki eğimin ve yükseltinin fazla olması heyelanın en çok bu yerlerde görülmesine neden olur. Eğimin az olduğu İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinde heyelan olaylarına daha az rastlanılır.

  2. Yağış

  Heyelan Nedir

  Yağış artması toprak kaymasını da artırır çünkü yağışlarla kar ve buz erimeleri sonucu tabakaların arasına sızan sular sürtünmeyi azaltarak kütlelerin kaymasına neden olur. Ülkemizdeki heyelan olayları çoğunlukla yağışın ve toprak neminin fazla olduğu dönemlerde oluşur.

  3. Kaya ve Toprakların Özellikleri

  Heyelan Nedir

  Arazilerdeki killi taş ve toprakların bol miktarda su emerek yumuşaması, toprakların gözenekli yapıda olması tabakaların arasında su sızmalarına neden olur. Bu durumun görüldüğü yerlerde heyelan olayları fazladır. Suyu emmeyen, sert toprakların bulunduğu arazilerde heyelan oluşumu daha azdır. Bundan yola çıkarak kil topraklarının en fazla olduğu Karadeniz için ülkemizde en çok heyelan olaylarının olduğunu söyleyebiliriz.

  4. Yerçekimi

  Heyelan Nedir

  Yamaçta bulunan kütleler yerçekimine bağlı olarak aşağıya doğru çekilir. Çekim gücü ile birlikte kütleler harekete geçer.

  5. Doğal Afetler- Beşeri Diğer Faktörler

  Heyelan Nedir

  Deprem, sel gibi doğal etkenler de heyelan riskini artırmaktadır. Aynı zamanda yol çalışmaları, tünel yapımı gibi yamaçların doğal dengesini bozan yapımlar da heyelana neden olmaktadır.

  Heyelanın Etkileri ve Sonuçları

  Heyelan Nedir

  Heyelanlar yerleşim çevresinde oluştuğu zaman can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Örneğin 1998 yılında Trabzon’un Maçka ilçesindeki heyelan sonucu 64 kişi, 1995 yılında Isparta’nın Serinkent ilçesindeki heyelanda ise 74 kişi hayatını kaybetmiştir. Heyelan çevresindeki bulunan yapılara maddi zararlara da neden olmaktadır. Heyelan sonrasında değişik biçimlerde değişiklikler meydana gelmektedir. Heyelan sonucu tarla, bağ, bahçe ve tarım alanları kum, çakıl, taş gibi maddelerle kaplanır. Kimi zaman da kara ya da demir yolları büyük zarar görmektedir. Heyelanın en fazla görüldüğü mevsim ilkbahardır. Bunun nedeni bu mevsimde yağışın fazla alması, kar sularıdır. Bu olumsuzlukları önlemek için ağaçlandırmalar yapılmalı, heyelan tehlikesi olan yerlere yerleşim yapılmamalı ve aynı zamanda yolun heyelan olabilecek yamaçlardan geçmemesine özen gösterilmelidir.

  Heyelan İçin Alınacak Önlemler

  Heyelan Nedir

  Heyelan ile Erozyon Arasındaki Fark Nedir?

  Heyelan Nedir

  Erozyon ve heyelan sürekli birbiriyle karıştırılır, erozyon ve heyelanın aynı şey olduğu sanılır. Aslında oluşumları, süreleri ve yol açtığı sonuçlar birbirinden farklıdır. İşte, heyelan ve erozyonun arasındaki en farklar;

  Yazı kaynağı : www.neoldu.com

  Heyelandan Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

  Heyelandan Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

  Heyelan Nedir? Heyelandan korunmak için neler yapılmalıdır? Heyelan nasıl engellenir? Heyelandan korunmak için yapılması gerekenler konulu araştırma yazısı.

  Heyelanın bir diğer adı da toprak kaymasıdır. Alt kısmı sert kayalardan ya da insan eliyle yapılmış yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın üzerindeki toprağın, yer çekimi, aşırı eğim, su gibi nedenlerle aşağı doğru kayarak yer değişmesi olayına heyelan denir. Bazı heyelanlar yavaş yavaş, bazıları da çok hızlı olarak gerçekleşmektedir. Hızlı olarak gerçekleşen heyelanlar doğal afetlere neden olabilir.

  Eğimleri fazla olan yerlerde heyelan riski artar. Aşırı yağış, toprağın gevşek olması, depremler, insanların yol ya da kanal açarken çıkardıkları toprağı dengesiz olarak yığmaları, heyelanın oluşmasındaki etkenlerdir. En fazla ilkbahar mevsiminde görülür. Çünkü kışın yağan kar eriyerek toprağı suya doygun hale getirir. Heyelan en çok, çok yağış aldığı ve dik yamaçlara sahip olduğu için Karadeniz Bölgesi‘nde görülmektedir.

  Her ne kadar heyelan bir doğal afet olsa da alacağımız bazı önlemlerle heyelan riskini azaltabiliriz.

  Heyelandan Korunmak İçin Yapılması Gerekenler:

  » Eğimi dik olan yamaçları ağaçlandırmalıyız.

  » Dik yamaçlara teraslar yaparak eğimlerini azaltmalıyız.

  » Bina ve yolları heyelan bölgelerinden ve dik yamaçlardan uzak alanlara yapmalıyız.

  » Dik yamaçların eteklerine istinat duvarları örmeliyiz.

  » Akarsu yataklarına yine istinat duvarlar örerek kontrol altına almalıyız.

  » Dik yamaçlara bina inşa etmemeliyiz.

  » Bunlar dışında, yapacağımız veya satın alacağımız evin zeminini kontrol ettirerek uygun olup olmadığı hakkında bilgi almamız ve evimizi ya da iş yerimizi doğal afetlere karşı sigortalatmamız gerekir.

  *** Heyelandan Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır? konulu araştırma yazısı hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : turkceodevim.com

  Korunma Yolları - Erezyon ve Heyelan

  Heyelan nedir, nasıl oluşur? Heyelandan korunma yolları nelerdir?

  Heyelan nedir, nasıl oluşur? Heyelandan korunma yolları nelerdir?

  Giresun-Dereli karayolu Duroğlu Belde girişi mevkiinde, Mudurnu-Ankara kara yolunda ve Samsun Kadifekaya’da heyelan meydana geldi. Kayalardan, döküntü örtüsünden veya topraktan oluşmuş kütlelerin, çekimin etkisi altında yerlerinden koparak yer değiştirmesiyle oluşan heyelan nedir? Heyelan tipleri nelerdir? Heyelan’ndan korunma yolları nelerdir?

  HEYELAN NEDİR?

  Heyelanlar yer yüzünde çok sık meydana gelen ve çok yaygın bir kütle hareketi çeşididir. Aşınmada önemli rol oynarlar. Büyük heyelanlar aynı zamanda topoğrafyada derin izler bırakırlar. Türkiye'de en fazla görülen yerler Karadeniz Bölgesinde özellikle Doğu Karadeniz şerididir.

  Eğimlerin fazla olduğu sahalarda heyelan riski artmaktadır. Bazı sahalarda fay yamaçları dik eğimlerin oluşmasına neden olarak heyelanları kolaylaştırırlar. Yine insanlar kanallar ve yollar açarak ya da yol ve maden kazılarından çıkan toprakları denge açısına erişmiş bulunan yamaçlar üzerine atarak heyelan oluşumuna neden olan koşulları hazırlarlar. Gevşek unsurların denge açısını herhangi bir nedenle aştığı durumlarda heyelan oluşur. Toprağın çökmesidir.

  HEYELAN TİPLERİ

  Genel olarak heyelan terimi ile açıklanan bu hızlı kütle hareketleri asıl heyelanlar, göçmeler ve toprak kaymaları olmak üzere üç gruba ayrılabilirler.

  Asıl heyelanlar

  Bunların oluşumunda su, hazırlayıcı bir rol oynar. Fakat asıl heyelan kütlesi, su ile hamurlaşmış halde değildir. Kuru bir kütle halinde, fakat kaymaya uygun bir zemin üzerinde yer değiştirmiştir. Bu tip heyelanlar Türkiye'de sık sık oluşurlar. Bu heyelanların en büyük olanları, genellikle bol yağışlı ve dik eğimli sahalarda, özellikle kuvvetle yarılmış, nemli ve litoloji bakımından da elverişli olan Kuzey Anadolu dağlık alanında oluşmuştur. Geyve, Ayancık, Sinop çevresi, Maçka, Of-Sürmene ve Trabzon-Sera heyelanları bunların başlıcasıdır.

  Sera Heyelanı, Trabzon şehrinin 10 km kadar batısında Sera Köyü yakınlarında 1950 yılında oluşmuştur. Heyelanın oluşmasından bir hafta kadar önce, Sera vadisinin dik yamaçlarında derin yarıklar oluşmuş, topoğrafya küçük ölçüde bazı değişikliklere uğramıştır. Fakat asıl heyelan, birkaç dakika gibi kısa bir zaman içinde ve şiddetli bir gürültü ile birlikte oluşmuştur.

  Bir kısmı akış şekilleri gösteren, fakat asıl olarak kayma yüzeyleri boyunca yer değiştiren kütlenin ortalama uzunluğu 650 m. genişliği 350 m., kalınlığı ise 65 m. kadardır. Böylece Sera heyelanı sonucunda 15 milyon m³ hacminde kaya ve döküntü yer değiştirmiştir. Bu heyelan kütlesi Sera Deresi'nin vadisini tıkamış ve burada 4 km. uzunluğunda, ortalama 150 m. genişlikte ve 55 m. derinliğinde oldukça büyük bir Heyelan set gölü (Sera Gölü) oluşmuştur.

  Araştırmalar, bu heyelanın oluşumunda normalden daha fazla yağışlı geçen kış mevsimi ile karların hızla erimesine neden olan Föhn karakterinde güney rüzgarlarının etkisi olduğunu göstermektedir. Bu yolla zemine çok fazla oranda su sızmıştır. Zaten bu sahada çözülme çok derinlerde olduğu gibi, andezitik kayalar ve yastık lavlar derin diyaklazlarla yarılmış, aralarındaki bağlar gevşektir. Bu durum, su ile doygunlaşan arazinin kaymasını ayrıca kolaylaştırmıştır. Bundan başka, yamaç eğimlerinin çok fazla olması ve özellikle Sera deresinin yamacın alt kısmını oyması heyelanın oluşumunda rol oynamış olmalıdır.

  Göçmeler

  Heyelanın hareket bakımından farklı bir başka tipini oluştururlar. Bu tip heyelan bir kaşığa benzeyen konkav kopma yüzeyleri boyunca dönerek yer değiştiren kısımlardan oluşur. Kayan kısımlardan her biri, geriye doğru çarpılır. Bunu sonucunda, kayan kütlelerin ilksel eğimleri değişir ve bunların yüzeyleri kopma yarasının bulunduğu tarafa doğru yeni bir eğim kazanır. Yamaçların alt kısımlarının akarsular, dalgalar gibi etkenler tarafından fazla oyulması göçme şeklindeki heyelanların başlıca sebebidir. Fazla oyulmasının asıl sebebi göçlerin ağır hasar vermesidir

  Falezlerin ve yamaçların gerilemesi, menderes halkalarının büyümesi sırasında alttan oyma sürecine bağlı olarak sık sık göçmeler oluşur. Göçmüş kütleler veya bloklar büyük oldukları durumda, bunlar arasında küçük göller veya yamaçlarda taraçalara benzer sahanlıklar oluşur. Küçük ve Büyük Çekmece göllerinin kenarlarında ve bu iki göl arasındaki deniz kıyısı boyunca bu tür göçmelerin tipik örnekleri yaygındır.

  Toprak kayması

  Kütle hareketi sırasında sadece toprak tabakası, bir dağın veya tepenin tamamı aşağıya doğru kayar. Sadece ana kayanın üzerindeki toprak katmanının yer değiştirmesine toprak kayması adı verilir[2].

  HEYELANDAN KORUNMANIN YOLLARI

  Yamaçlara set yapılması, kütlenin kaymasına neden olan kısmının kazılması, Zemin sertleştirilmesi, istinat Duvarı yapılması, ağaç dikilmesi vb.

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap