Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hiç kimseye sahip olduğu özelliklerden dolayı. nokta yapılamaz

  1 ziyaretçi

  hiç kimseye sahip olduğu özelliklerden dolayı. nokta yapılamaz Ne90'dan bulabilirsiniz

  Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı ... yapılamaz.

  4. Sınıf Meb Yayınları Adalet ve Eşitlik Yapalım Öğrenelim Cevapları

  4. Sınıf Meb Yayınları Adalet ve Eşitlik Yapalım Öğrenelim Cevapları

  4. Sınıf  İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Meb Yayınları 3. Ünite Adalet ve EşitlikSayfa 56, 57, 58, 59 Yapalım Öğrenelim Etkinlik Soruları ve Cevapları  

  4. Sınıf Meb Yayınları İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Adalet ve Eşitlik Yapalım Öğrenelim Cevapları

  4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

  A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  (D) 1- Adalet, insani değerlerden biridir.
  (Y) 2- Adalet ve eşitlik aynı anlama gelmektedir.
  (D) 3- Toplumda güven duygusunu geliştiren en önemli unsurlardan biri o toplumda adaleti sağlamaktır.
  (Y) 4- Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir.
  (D) 5- Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
  (D) 6- Yasaların önünde herkes eşittir.
  (Y) 7- Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir.
  (D) 8- Fiziksel özelliklerimiz birbirine benzer.
  (D) 9- Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
  (Y) 10- Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.

  B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.
  adaletin – yasa – eşit – saygı – güven – haksızlıklar – ayrımcılık – farklılık

  1) Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı ayrımcılık yapılamaz.
  2) Düşünce biçimimiz, inançlarımız, yaşam şeklimiz gibi özeliklerimizle birbirimizden farklılık gösteririz.
  3) Herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit haklara sahiptir.
  4) Eşitlik adaletin en önemli ölçütlerinden biridir.
  5) Yasa ile sahip olunan hakların kullanılmasının sağlanmasına eşitlik denir.
  6) Birbirimizin farklı özelliklerine saygı göstermeliyiz.
  7) Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda güven duygusu artar.
  8) Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar engellenir.

  4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

  C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

  Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir?
  A) Huzursuzluk
  B) Güven
  C) Korku
  D) Öfke

  Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Bora, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Öyle ki ismi “N” ve “K” harfleri ile başlayanlar haftanın her günü parklarda serbestçe oynayabiliyorken diğerleri belirli günlerde oynayabilmektedir. Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
  A) Kurallar herkes için eşit bir şekilde uygulanmaktadır.
  B) Adaletli bir uygulama söz konusudur.
  C) İnsanlar arısında ayrım yapılmaktadır.
  D) İnsanlar arısında farklılıklara saygı gösterilmektedir.

  Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir?
  A) Tercihleri
  B) Düşünüyor olması
  C) Duyguları
  D) Fikirleri

  Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?
  A) Mehmet Bey kendisi ile aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır.
  B) Çetin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücreti almaktadır.
  C) Bahar Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır.
  D) Handan Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır.

  Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?
  A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak.
  B) İnsanların haklarına saygı göstermek.
  C) Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak.
  D) İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.

  4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

  D. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.

  Adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?

  Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklayınız.

  Eşitliğin yasalarla güvence altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız

  İnsanların ortak ve farklı yönlerini yazınız.

  Ortak yönler: Dış özellikler mesela göz, kulak, düşünme kabiliyeti, araç gereç kullanabilme
  Farklı yönler: Duygular, düşünceler, zevkler ve beğeniler, yetenekler

  4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

  E. Adaletin önemini vurgulayan bir slogan yazınız. Yazdığınız sloganla ilgili bir resim yapınız.

  4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Kitabı Cevapları Sayfa 56, 57, 58, 59 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  4. Sınıf İnsan Hakları Sayfa 56, 57, 58, 59 Cevapları 3. Ünite Adalet ve Eşitlik Yapalım Öğrenelim Etkinlik Soruları ve Cevapları

  4. Sınıf İnsan Hakları Sayfa 56, 57, 58, 59 Cevapları 3. Ünite Adalet ve Eşitlik Yapalım Öğrenelim Etkinlik Soruları ve Cevapları

  4. Sınıf Meb Yayınları İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Adalet ve Eşitlik Yapalım Öğrenelim Cevapları

  4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 56 Cevabı

  A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  1. (D) Adalet,insani değerlerden biridir.
  2. (Y) Adalet ve eşitlik aynı anlama gelmektedir.
  3. (D) Toplumda güven duygusunu geliştiren en önemli unsurlardan biri o toplumda adaleti sağlamaktır.
  4. (Y) Toplumda adaletin sağlanması huzursuzluk getirir.
  5. (D) Eşitliğin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar azalır.
  6. (D) Yasaların önünde herkes eşittir.
  7. (Y) Yasak ve kurallar uygulanırken herkese eşit davranılmayabilir.
  8. (Y) Fiziksel özelliklerimiz birbirine benzer.
  9. (D) Kadın ve erkekler eşit haklara sahiptir.
  10. (Y) Başkalarının bizden farklı olan özelliklerine saygı duymamıza gerek yoktur.

  B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.

  adaletin – yasa – eşit – saygı – güven – haksızlıklar – ayrımcılık – farklılık

  1. Hiç kimseye sahip olduğu özelliklerinden dolayı ayrımcılık yapılamaz.
  2. Düşünce biçimimiz, inançlarımız, yaşam şeklimiz gibi özeliklerimizle birbirimizden farklılık gösteririz.
  3. Herkes; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşit haklara sahiptir.
  4. Eşitlik adaletin en önemli ölçütlerinden biridir.
  5. Yasa ile sahip olunan hakların kullanılmasının sağlanmasına eşitlik denir.
  6. Birbirimizin farklı özelliklerine saygı göstermeliyiz.
  7. Adalet ve eşitliğin sağlandığı toplumlarda güven duygusu artar.
  8. Eşitlik ve adaletin sağlandığı toplumlarda haksızlıklar engellenir.

  4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

  C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

  1. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir?
  A) Huzursuzluk
  B) Güven
  C) Korku
  D) Öfke

  2. Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Bora, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Öyle ki ismi “N” ve “K” harfleri ile başlayanlar haftanın her günü parklarda serbestçe oynayabiliyorken diğerleri belirli günlerde oynayabilmektedir. Bu ülkede kurallarla ilgili aşağıdakilerden hangisini söyleyebiliriz?
  A) Kurallar herkes için eşit bir şekilde uygulanmaktadır.
  B) Adaletli bir uygulama söz konusudur.
  C) İnsanlar arısında ayrım yapılmaktadır.
  D) İnsanlar arısında farklılıklara saygı gösterilmektedir.

  3. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özeliklerden biri değildir?
  A) Tercihleri
  B) Düşünüyor olması
  C) Duyguları
  D) Fikirleri

  4. Aşağıdakilerden hangisinde adil olmayan bir durum söz konusudur?
  A) Mehmet Bey kendisi ile aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır.
  B) Çetin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücreti almaktadır.
  C) Bahar Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır.
  D) Handan Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır.

  5. Aşağıdakilerden hangisi adil davranan bir insanın özelliği değildir?

  A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak.
  B) İnsanların haklarına saygı göstermek.
  C) Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak.
  D) İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.

  4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

  D. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.

  1. Adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar?

  Güvensizlik, adalet duygusunun eksikliği, insanlar arasında tartışmalar, kavgalar, dövüşler, kin ve nefret duyguları artış gösterir.

  2. Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklayınız.

  3. Eşitliğin yasalarla güvence altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız

  Çünkü yasalar olmazsa eşitlik ilkesi dahil diğer bütün haklar çiğnenebilir. Oysa yasa sayesinde bütün bu haklarımız güvence altına alınmış olur. Böylece de toplum güven ve refah içerisinde yaşamını sürdürmüş olur.

  4. İnsanların ortak ve farklı yönlerini yazınız.

  Ortak yönler: Dış özellikler mesela göz, kulak, düşünme kabiliyeti, araç gereç kullanabilme
  Farklı yönler: Duygular, düşünceler, zevkler ve beğeniler, yetenekler

  4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

  E. Adaletin önemini vurgulayan bir slogan yazınız. Yazdığınız sloganla ilgili bir resim yapınız.

  Adaletsizliklerin en büyüğü; adil olmayıp adil gibi görünmektir.

  adalet.jpg

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  4. Sınıf İnsan Hakları Ders Kitabı 56-57-58-59. Sayfa Cevapları MEB Yayınları

  4. Sınıf İnsan Hakları Yurttaşlık ve Demokrasi Yapalım Öğrenelim Cevapları Sayfa 56, 57, 58, 59

  3. Ünite Yapalım Öğrenelim Cevapları

  A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

  B. Aşağıdaki cümleleri, verilen sözcük veya sözcük grubu ile tamamlayınız.

  C. Aşağıdaki sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

  A) Huzursuzluk
  B) Güven
  C) Korku
  D) Öfke

  2. Ailesiyle birlikte uzak bir ülkeye giden Bora, bu ülkede kuralların biraz farklı olduğunu görünce çok şaşırır. Öyle ki ismi “N” ve “K” harfleri ile başlayanlar haftanın her günü parklarda serbestçe oynayabiliyorken diğerleri belirli günlerde oynayabilmektedir.

  A) Kurallar herkes için eşit bir şekilde uygulanmaktadır.
  B) Adaletli bir uygulama söz konusudur.
  C) İnsanlar arasında ayrım yapılmaktadır.
  D) İnsanlar arasında farklılıklara saygı gösterilmektedir.

  A) Tercihleri
  B) Düşünüyor olması
  C) Duyguları
  D) Fikirleri

  A) Mehmet Bey kendisi ile aynı işi yapan kişiler arasında daha fazla çalıştırılmaktadır.
  B) Çetin Bey aynı işi yapan diğer arkadaşlarıyla aynı ücreti almaktadır.
  C) Bahar Hanım gerekli şartları taşıdığı için başvurduğu işe alınmıştır.
  D) Handan Hanım hastalandığı için hastanede sağlık hizmetinden yararlanmıştır.

  A) İnsanlar arasında ayrımcılık yapmak.
  B) İnsanların haklarına saygı göstermek.
  C) Haksızlığa uğradığında gerekli yerlere başvurarak hakkını aramak.
  D) İnsanlar arasındaki farklılıklara saygı duymak.

  D. Aşağıdaki soruların cevaplarını altlarına yazınız.

  Cevap : Adaletin olmadığı bir toplumda ne gibi sorunlar ortaya çıkar? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Adaletin olmadığı bir toplumda insanların birbiriyle çatışması birbirine karşı sevgi ve saygısını olmadığı sürekli olarak ben haklıyım düşüncesine sahip olan ve güçlü nün sürekli olarak zayıfın ezdiği bir sorunlar silsilesi ortaya çıktığını ifade edebiliriz.

  İşte bu nedenle toplumun iyi bir şekilde idare edilmesi ve toplum mekanizmasını ilerleyebilmesi amacıyla adaletli ve anayasal düzende herkesin eşit bir şekilde yargılandığı bir düzene sahip olarak toplumun düzeninin sağlanması büyük önem ifade etmektedir.

  Cevap : Adalet ve eşitlik kavramlarını açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Adalet : Vatandaşların hukuk çerçevesinde insanların haklarını gözetmeyen ve yerine getirmeye doğruluk ifadesine Adalet denir.

  Eşitlik : Yasalar karşısında insanların toplumsal hak ve özgürlükleri bakımından yurttaşlar arasında din dil ırk mezhep ve ekonomik gibi birçok konu fark etmeden hiçbir ayrım bulunmaması durumuna eşitlik denir.

  Cevap : Eşitliğin yasalarla güvence altına alınması niçin önemlidir? Açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Toplumun içerisinde insanların mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşaması için eşitliğin yasalarla güvence altına alınması çok büyük bir önem ifade etmektedir.

  Çünkü insan haklarının insan özgürlüklerinin anayasal düzlemde belirlenmesi ve diğer kişiler tarafından zarar görmesini engellenmesi sonucunda eşitlik kavramı doğacak ve bu sayıda insanlar rahat ve mutlu bir şekilde belli çizgiler çerçevesinde Özgür olacaktır.

  Sonuç olarak insanların eşit bir şekilde özgürce vatanında yaşayabilmesi için nayasal çerçevede haklarının belirlenmesi ve bu hakları ihlal edilen cezai yaptırım uygulanması İnsanları mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşam sürdürmesini sağlayacaktır.

  Cevap :İnsanların ortak ve farklı yönlerini yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Ortak yönler : insanların ortak yönleri Örnek vermek gerekirse beslenme ihtiyaçları barınma ihtiyaçları güvenlik ihtiyaçları toplum içerisinde yaşama ihtiyaçları eşit haklara sahip olmaları sağlık imkanları eğitim imkanları insanların ortak yönleri ne örnek olarak verilebilir.

  Farklı yönler : İnsanların farklı yönlerini Örnek vermek gerekirse farklı vücut yapılarına sahip olmaları farklı Saç renklerine sahip olmaları düşüncelerinin farklı olması ekonomik olarak farklılık göstermesi göz renkleri yüz yapısı ve aile yapısı olarak farklı yönlerini örnek verebiliriz.

  E. Adaletin önemini vurgulayan bir slogan yazınız. Yazdığınız sloganla ilgili bir resim yapınız.

  Cevap : Adaletin önemini vurgulayan bir slogan yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.

  Adaletin önemini vurgulayan sloganlara örnekler şunlardır ;

  Yazı kaynağı : www.forumsayfacevaplari.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap