Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  hizmet bölgesi hizmet alanı nedir

  1 ziyaretçi

  hizmet bölgesi hizmet alanı nedir Ne90'dan bulabilirsiniz

  ÖĞRETMEN GÜNDEM

  ÖĞRETMEN GÜNDEM

  Hizmet bölgesi öğretmen ihtiyacının karşılanması için coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren illerin gruplandırılmasıyla oluşturulan bölgeleri ifade eder. Ülkemiz 3 hizmet bölgesine ayrılmış, ayrılan iller aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.

  Hizmet alanı : Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik gösteren eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.

  Zorunlu hizmet görevi 4, 5 ve 6. hizmet alanlarında yapılır. Tercih yaparken hizmet bölgelerine değil, hizmet alanlarına bakılır. Bütün hizmet bölgelerinde ve bütün illerde zorunlu hizmet alanları (4, 5 ve 6. hizmet alanı) bulunmaktadır. Bu yüzden tercih yaparken il bazlı değil hizmet alanı bazlı bakmalısınız. Hizmet bölgelerinin tek farkı zorunlu hizmet süresini ve puanını farklılaştırmasıdır. Örnek vermek gerekirse ;

  Tercih döneminde iki seçeneği olan bir öğretmeni düşünelim. Tercihleri arasında İstanbul ve Kocaeli illeri olsun. Bu iki ilden de ikişer okul düşündüğünü varsayalım. Şimdi seçenekleri gruplandıralım.

  Görüldüğü gibi illerin yani hizmet bölgelerinin, sadece hizmet puanına ve süresine etkisi vardır. Önemli olan bir okulun hizmet alanıdır. Hizmet alanı 1, 2 ve 3. ise zorunlu değil, 4, 5 ve 6. ise zorunlu hizmet görev yeri olduğunu anlamalıyız.

  Eğitim kurumlarının yer aldığı hizmet alanları ve bu hizmet alanları için öngörülen hizmet puanları Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

  Hizmet puanı: Öğretmenlerin bölgeler ve hizmet alanlarına göre 1 yıllık çalışmalarının sonucunda aldıkları puana denir. Öğretmenler yer değiştirirken hizmet puanı üstünlüğüne bakılır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda hizmet süresine bakılır.

  Hizmet bölgesi ve hizmet alanlarına göre öğretmenlerin hizmet puanları

  hizmet puanı verilir. Ayrıca ;

  1.yıl (30) + 2. yıl (30) + 3. yıl (30) + 4. yıl (30+7,5) + 5. yıl (30+15) + 6. yıl (30+30) = Toplam 232,5 hizmet puanı alır. Ayrıca DYK varsa eklenir, okul yibo ise yine fazladan kadınlarda 12, erkeklerde ise her yıl için 6 puan eklenir.

  Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında dikkate alınacak süreler

  hizmet puanının hesabında değerlendirilir.

  Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesaplanmasında dikkate alınmayacak süreler

  hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

  Zorunlu hizmet süresi nedir? Öğretmenlerin zorunlu hizmet süreleri nasıl belirlenir?

  Zorunlu çalışma yükümlülüğü ya da zorunlu hizmet süresi nedir? : Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmeleri için mecburi olarak görev yapmaları gereken süreyi belirtir. Öğretmenler bu yükümlülüklerini zorunlu hizmet alanlarında (4, 5 ve 6. hizmet alanlarında) yerine getirebilirler. Her hizmet bölgesinin ve hizmet alanının farklı zorunlu hizmet süresi vardır. Aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.ogretmengundem.com

  Hizmet Bölgeleri, Hizmet Alanları Ve Hizmet Puanları Ne Demektir? - Memurlar.Net

  Hizmet Bölgeleri, Hizmet Alanları Ve Hizmet Puanları Ne Demektir? - Memurlar.Net

  Hizmet bölgeleri, hizmet alanları ve hizmet puanlarına yönelik detaylı açıklama için tıklayınız

  HİZMET BÖLGELERİ NERELERDİR?

  Hizmet Bölgeleri; 17.04.2015 Tarihli ve 29329 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin "Hizmet Bölgeleri" başlıklı 37. maddesindeki;"(1) Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak üç hizmet bölgesi oluşturulmuş ve bu iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir." hükümlerine göre belirlenir ve Hizmet Bölgeleri çizelgesinde gösterilir.

  HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ EK-1

  HİZMET ALANLARI NASIL BELİRLENİR?

  Hizmet alanları ise Yönetmeliğin "Hizmet alanları" başlıklı 38. maddesindeki;

  (2) Eğitim kurumlarından 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındakiler zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamı dışında; 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındakiler ise zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında olacak şekilde valiliklerce belirlenerek Bakanlığa bildirilir.

  (3) Eğitim kurumlarının yer aldığı hizmet alanları ve bu hizmet alanları için öngörülen hizmet puanları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde belirtilir ve Bakan onayından sonra Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

  (4) Eğitim ve öğretime yeni açılması, dönüştürülmesi ya da benzeri nedenlerden dolayı Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesinde yer almayan eğitim kurumlarının yer alacağı hizmet alanları ile hizmet puanları, çizelgede değişiklik yapılana kadar o eğitim kurumuna en yakın mesafedeki eğitim kurumu emsal alınarak değerlendirilir. Bu eğitim kurumları, valiliklerce her yılın kasım ayı içinde Bakanlığa bildirilir ve Bakanlıkça yapılacak değerlendirmeden sonra Ek-2'de yer alan Çizelgeye dahil edilerek Tebliğler Dergisinde yayımlanır." hükümlerine göre belirlenir.

  Bu yönetmelik hükümlerine göre; öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.

  Bu hizmet alanlarının 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6 ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü içindedir.

  Zorunlu hizmet için öğretmenlerimizin 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki okulları tercih etmeleri gerekmektedir.

  Tercihte bulunacagınız okul araştırırken okulun hangi hizmet bölgesinde olduğuna değil hangi hizmet alanında olduğuna bakmalısınız. 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki okullar zorunlu hizmet kapsamındaki okullardır.

  Bu okulların 1., 2. ve 3. hizmet bölgesinde olması sadece orada kalınacak zorunlu hizmet süresini belirlemektedir.

  HİZMET PUANLARI NASIL BELİRLENİR?

  Hizmet puanları ise Yönetmeliğin "Hizmet puanları" başlıklı 40. maddesindeki;

  "(1) Bir yıllık çalışmaları karşılığında olmak üzere, aday öğretmenlerden/öğretmenlerden:

  a) Birinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

  1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 10,

  2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 11,

  3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

  4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

  5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

  6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

  b) İkinci hizmet bölgesinde bulunan illerin;

  1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 12,

  2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 13,

  3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

  4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

  5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 20,

  6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

  c) Üçüncü hizmet bölgesinde bulunan illerin;

  1) 1 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 14,

  2) 2 nci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 16,

  3) 3 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 18,

  4) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 22,

  5) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 26,

  6) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında görev yapanlara 30 hizmet puanı verilir.

  (2) Hizmet puanı, hizmet alanları bakımından bu Yönetmelikte belirlenen puanlardan görev yapılan hizmet alanı için öngörülen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilir.

  (3) Hizmet puanının hesabına esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12'si esas alınır. Aydan artan süreler dikkate alınmaz. Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması halinde kesirli puan tama tamamlanır. Bu şekilde hesaplanacak hizmet puanı, o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puandan çok olamaz. Aynı hizmet alanında bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

  (4) Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.

  (5) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

  (6) Zorunlu çalışma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmet alanlarında fiilen görev yapmakta olan öğretmenlerden bu Yönetmelikte zorunlu hizmet alanları için öngörülen azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir." hükümlerine göre belirlenir.

  ZORUNLU ÇALIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÖNGÖRÜLEN HİZMET ALANLARI VE SÜRELERİ NASIL BELİRLENİR?

  Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri Yönetmeliğin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları ve süreleri" başlıklı 42. maddesindeki;

  "(1) Bakanlık öğretmen kadrolarında 6/5/2010 tarihinden sonra göreve başlayanlar:

  a) Birinci hizmet bölgesindeki illerin;

  1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 7 yıl,

  2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

  3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

  b) İkinci hizmet bölgesindeki illerin;

  1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 6 yıl,

  2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

  3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

  c) Üçüncü hizmet bölgesindeki illerin;

  1) 4 üncü hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 5 yıl,

  2) 5 inci hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 4 yıl,

  3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl, çalışmakla yükümlüdür.

  (2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir." hükümlerine göre belirlenir.

  Aşagıda yer alan tabloda hizmet bölgelerindeki hizmet alanlarında zorunlu hizmet süreleri görülmektedir.

  Bu yönetmelik hükümlerine göre; belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında aşagıdaki puanlar verilmektedir.

  Öğretmenlerin yer değiştirmelerde yüksek puan alınan yerleri tercih etmeleri daha sonraki yer değiştirmelerinde hizmet puanlarına göre yer değiştirildiğinden puan toplamaları açısından kendi menfaatlerine olmaktadır.

  Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için; bayan öğretmenlere ayrıca 12 puan, erkek öğretmenlere ayrıca 6 puan eklendiğinden öğretmenlerin tercihlerinde Yatılı ilköğretim bölge okulları seçmeleri yüksek puan almalarına neden olacaktır.

  Zorunlu hizmet alanlarına atanıp zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra halen aynı okulda görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı için öngörülen puan dikkate alınarak azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.

  EĞİTİM KURUMLARININ HANGİ HİZMET ALANLARI İÇERİSİNDE OLACAĞI NASIL BELİRLENİR?

  Eğitim kurumlarının hangi hizmet alanları içerisinde yer alacağı Yönetmeliğin "Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarının belirlenmesi" başlıklı 39. maddesindeki;

  "(1) Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamına alınacak eğitim kurumları, kurumun bulunduğu yerin nüfusu, coğrafi konumu, sosyo-ekonomik yönden gelişmişlik düzeyi, sağlık ve ulaşım şartları dikkate alınarak;

  a) Eğitim kurumunun bulunduğu yerin bağlı olduğu il veya ilçeye günü birlik gidiş-dönüş imkanının bulunup bulunmadığı,

  b) Öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmenlerce karşılanamadığı durumlarda ek ders ücreti karşılığı görevlendirilebilecek yükseköğrenimli potansiyel aday sayısının yeterli olup olmadığı,

  c) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerine atanan bir öğretmenin, isteğiyle en az üç öğretim yılı görev yapıp yapmadığı,

  ç) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerinde yeteri kadar lojman olup olmadığı ya da barınma, ikamet ve konaklama imkanlarının bulunup bulunmadığı,

  d) Eğitim kurumunun bulunduğu yerleşim yerindeki okullaşma oranı, norm kadro durumu ile öğretmen ihtiyacının aynı yerdeki diğer eğitim kurumlarındaki öğretmenlerle karşılanıp karşılanamadığı,

  e) Sosyal, sportif ve kültürel faaliyet yapılabilecek ortamların bulunup bulunmadığı,

  f) Sağlık kurumu bulunup bulunmadığı ya da tedavi hizmetlerinin istenilen düzeyde yerine getirilip getirilemediği,

  g) Eğitim kurumunun bulunduğu yerde asayişi sağlayacak güvenlik biriminin bulunup bulunmadığı,

  ğ) Eğitim kurumunun bulunduğu hizmet alanında başka eğitim kurumu bulunup bulunmadığı,

  gibi hususlar ile illerin özelliklerine göre diğer hususlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle valiliklerce belirlenerek değerlendirilmek üzere Bakanlığa bildirilir.

  (2) Öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumları, kapsama alındıkları tarihten itibaren her üç yılda yapılacak değerlendirmeye göre yeniden belirlenebilir.

  (3) Eğitim-öğretime yeni açılan ya da dönüştürülen eğitim kurumları ile bulundukları yerleşim yerinin idari bağlılığının değişmesi ve benzeri nedenlerle hizmet alanının yeniden belirlenmesi gereken eğitim kurumları, her yıl valiliklerin kasım ayı içinde yapacakları teklifler doğrultusunda aralık ayı içinde Bakanlıkça değerlendirilir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır." hükümlerine göre belirlenir.

  Bu yönetmelik hükümlerine göre; hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek, Bakan onayından sonra Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

  Milli Eğitim Bakanlığı 06.05.2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği Eki "Ek-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi" Ocak Ek 2018 tarihli ve 2724 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

  Ocak Ek 2018 tarihli ve 2724 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisindeki 53908 okula ait "Hizmet alanı" ve "hizmet puanları çizelgesi", okul bazında şu şekilde görünmektedir.

  Bu çizelgede yer alan bilgilerde okulun adı, hizmet bölgesi, hizmet alanı, yerleşim yeri, zorunlu çalışma süresi yükümlülüğü ve hizmet puanı görülmektedir.

  Ahmet KANDEMİR

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Öğretmenlerin; Hizmet Bölgeleri, Alanları Ve Hizmet Puanı Hesabında Dikkate Alınacak Hususlar - Memurlar.Net

  Öğretmenlerin; Hizmet Bölgeleri, Alanları Ve Hizmet Puanı Hesabında Dikkate Alınacak Hususlar - Memurlar.Net

  Bu haberimizde; 06/05/2010 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre;

  1-Hizmet bölgeleri

  2-Hizmet alanları ve hizmet puanı

  3-Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar

  4-Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi

  Konularını ele aldık;

  Hizmet bölgesi: Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden birbirine benzerlik gösteren bu Yönetmelik ekinde yer alan EK?1 sayılı Hizmet Bölgeleri Çizelgesindeki illeri ifade eder.

  Hizmet alanı: Ülke genelindeki il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerliklerine göre buralardaki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları ifade eder.

  Hizmet süresi: Değerlendirmeye esas alınan çalışma süresinin başlangıç tarihinden itibaren geçen süreyi ifade eder.

  Hizmet Puanı: Öğretmenin görev yaptığı her hizmet alanı için Yönetmelikle belirlenen puanın o hizmet alanındaki çalışma süresi ile çarpımı sonucu elde edilen değeri ifade eder.

  Yer değiştirme suretiyle atama: Bu Yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde öğretmenlerin il içinde ve iller arasındaki görev yeri değişikliklerini ifade eder.

  Yerleşim yeri: Hizmet bölgelerinde görevin yapıldığı eğitim kurumunun da bulunduğu birbirinden ayrı olarak ilçe teşkilatı bulunmayan illerin merkezleri ve ilçeleri, belde ve köyleri ile diğer ilçe, belde ve köy sınırları içinde kalan yerleri ifade eder.

  Yıl: Göreve başlama tarihine göre geçen bir yıllık süreyi ifade eder.

  Zorunlu çalışma süresi: Bu Yönetmeliğe göre hizmet bölgeleri itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen 4 üncü, 5 inci ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında zorunlu olarak çalışılması öngörülen süreyi ifade eder.

  Zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanları: Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek zorunda oldukları hizmet bölgelerine göre 4 üncü, 5 inci ve 6. hizmet alanlarını ifade eder.

  Hizmet bölgeleri MADDE 46

  Öğretmen ihtiyacı, coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak Türkiye üç hizmet bölgesine ayrılmıştır.

  Bu hizmet bölgelerine giren iller, Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri çizelgesinde gösterilmiştir. Hizmet bölgeleri öğretmen ihtiyacı ve çalışma şartlarındaki değişmeler çerçevesinde Bakanlıkça yeniden belirlenebilir.

  HİZMET BÖLGELERİ ÇİZELGESİ EK-1

  Hizmet alanları ve hizmet puanı MADDE 47

  Öğretmen ataması ve çalıştırılmasında güçlük derecesi bakımından benzerlik ve yakınlık gösteren hizmet bölgelerinin il ve ilçelerine bağlı eğitim kurumları gruplandırılarak altı hizmet alanına ayrılmıştır.

  Bu hizmet alanlarına giren eğitim kurumları ve hizmet puanları Yönetmelik ekinde yer alan EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesine uygun olarak düzenlenerek

  Bakan onayından sonra Bakanlık Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

  Öğretmen olarak atanacak öğretmenlerin tercih edecekleri okulların Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları önem taşımaktadır. Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi 2669 sayılı Haziran 2013 tarihli Tebliğler Dergisinde yayımlanmıştır.

  Okul bazında hizmet alanı ve hizmet bölgesi çizelgesine ulaşmak için tıklayınız.

  EK-2 Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi örneği

  Hizmet Alanları ve Hizmet Puanları Çizelgesi (EK?2) Yukarıdaki çizelge şeklindedir. Bu çizelgede yer alan bilgilerde okulun adı, hizmet bölgesi, hizmet alanı, yerleşim yeri, zorunlu çalışma süresi yükümlülüğü ve hizmet puanı görülmektedir.

  Hizmet alanlarının 1, 2 ve 3. hizmet alanlarındaki eğitim kurumları zorunlu çalışma yükümlülüğü dışında, 4, 5 ve 6. hizmet alanlarındaki eğitim kurumları ise zorunlu çalışma yükümlülüğü olacak şekilde Bakanlıkça değerlendirilmek üzere valiliklerce belirlenir.

  Belirlenen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlere bir yıllık çalışmaları karşılığında aşağıdaki tabloda yer alan puanlar verilir.

  Eğitim kurumlarında geçirilen değerlendirmeye esas sürelerin yıldan artan her ayı için o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık olan puanın 1/12'si esas alınır.

  Aydan artan süreler dikkate alınmaz.

  Yıldan artan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır.

  Ancak, bu şekilde yapılacak hesaplama sonucunda hizmet puanı hiçbir şekilde o hizmet alanı için bir yıl hizmet karşılığında öngörülen puanı geçemez.

  Yatılı ilköğretim bölge okullarında görev yapan öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu okullarda görev yaptıkları her yıl için ayrıca bayan öğretmenlere on puan, erkek öğretmenlere altı puan eklenir. Yıldan arta kalan süreler için hesap edilen hizmet puanının kesirli olması hâlinde kesirli puan tama tamamlanır.

  Aynı yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarında geçen süreler birlikte değerlendirilir.

  Öğretmenlere 06/05/2010 tarihinden önce yürürlükten kaldırılan Yönetmelikler kapsamında görevli oldukları il, ilçe ve diğer hizmet sınıflarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak geçirdikleri süreler karşılığında verilen hizmet puanları geçerli sayılır. GEÇİCİ MADDE 1

  06/05/2010 tarihinden sonra yukarıdaki kriterlere göre belirlenen hizmet puanları önceki puanlara eklenir. GEÇİCİ MADDE 1

  Hizmet puanının hesabında dikkate alınacak hususlar nelerdir? MADDE 48

  1?657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak geçen süreler görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  2?657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirdikleri süreler görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  3-Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Kararı kapsamında ek ders ücreti karşılığı görevlendirme suretiyle geçirilen süreler görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  4-Vekil öğretmenlikte ve usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin geçirildiği hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesi kapsamında Devlet memuru statüsünde Görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  6?11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu ile 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler Görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  7-Askerlikte geçen hizmet sürelerinin tamamı Görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  8-Özel öğretim kurumlarında öğretmen veya yönetici olarak geçen sürelerin ödenen sigorta prim ödeme gün sayısı kadarı Görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  9-Görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  10-Millî Eğitim Akademisi ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde geçirilen süreler birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  11-Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu dışındaki diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, bu kurumlarda geçirdikleri süreler, görevlendirildikleri eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  12-Bakanlık merkez teşkilatı ile il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinde görev yapan öğretmenlerin, buralarda geçirdikleri görev süreleri, görev yaptıkları hizmet bölgesinin birinci hizmet alanındaki eğitim kurumları için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  13-Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin, buralarda geçirdikleri görev süreleri, görev yaptıkları yerin dahil olduğu hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  14-Askerlik görevini yurtdışında yapmış olanların askerlikte geçirdikleri süreler ile yurtdışında görevlendirme suretiyle geçirilen süreler, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanından değerlendirilir.

  15-Görev yeri değişikliğine bağlı mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yerinde geçmiş sayılarak dikkate alınır.

  16-Hizmet puanı hesaplamalarında il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.

  17-Askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

  Ahmet Kandemir

  Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap