Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  içişleri bakanlığı il planlama uzman yardımcılığı

  1 ziyaretçi

  içişleri bakanlığı il planlama uzman yardımcılığı Ne90'dan bulabilirsiniz

  İçişleri Bakanlığı 300 il planlama uzman yardımcısı alacak

  İçişleri Bakanlığı 300 il planlama uzman yardımcısı alacak

  İçişleri Bakanlığından:

  İL PLANLAMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV İLANI

  İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatında Genel İdare Hizmetleri Sınıfından boş bulunan 300 adet İl Planlama Uzman Yardımcısı kadrosunda personel istihdam edilmek üzere 27 Şubat - 17 Mart 2023 tarihleri arasında Ankara'da giriş(sözlü) sınavı yapılacak olup, kadrolara ilişkin talep edilen fakülte/bölüm, KPSS puan türü ve kontenjanların dağılımı aşağıdaki (Ek-1) sayılı tabloda belirtilmiştir.

  A)BAŞVURU ŞARTLARI
  1-    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında sayılan şartları taşımak,
  2-    Bakanlığımızca talep edilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğrenim kurumlarından birisini bitirmiş olmak,
  3-    Giriş(sözlü) sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1988 tarihinden sonra doğanlar),
  4-    2021-2022 yıllarına ait Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) Bakanlığımızca istenilen puan türlerinden en az 70 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak,
  5-    KPSS puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere istenilen bölüm ve puan türlerine göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı aday arasına girmek. (sıralamaya giren son aday ile aynı puana sahip diğer adaylar da giriş(sözlü) sınavına alınır)

  B)    BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ
  1-    Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.
  2-    Başvurular; 30 Ocak - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.
  3-    Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul edilmeyecektir.
  4-    e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.
  5-    Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların ekleme/düzeltme yapmaları için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.
  6-    Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
  7-    Erkek adayların askerlik bilgileri Milli Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmekte olup, bilgilerinde hata olan adayların ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, askerlik durum belgelerini pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.
  8-    e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://icisleri.gov.tr/personel internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600x800 boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.
  9-    Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
  10-    Başvurular 03 Şubat 2023 tarihi saat: 17:00'da sona ereceği için modül kapanacak olup, başvuru yapmayan adayların belirtilen tarih ve saate kadar “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda yapmaları “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
  11-    Başvuru tarihleri arasında bilgilerinde eksik veya hata olduğunu fark eden veya tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adayların “Başvurumu İptal Et” butonuna basarak başvurularını iptal etmeleri gerekmektedir. Başvurusunu iptal eden adayın sistemdeki kayıtlı başvurusu silinmiş olacaktır. Adayların tekrar “Başvur” butonuna basarak açılan ekrandan başvurularını yenilemeleri gerekmektedir. Başvurusunu yenileyen adayların bu işlemi 03 Şubat 2023 tarihi saat 17:00'dan önce tamamlayarak “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
  12-    Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek olup, “Başvurularım” sekmesinden İş Talep Formunun çıktısını alabileceklerdir.
  13-    Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından ve istenilen belgelerin modüle yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.
  14-    Usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular ile eksik veya hatalı sınav başvuru belgeleri kabul edilmeyecektir.

  C)    BAŞVURUDA FAKÜLTE/ BÖLÜM TERCİHİ
  Adaylar, ilan edilen kadro unvanı için başvuru şartlarını taşımaları kaydıyla ilanda belirtilen öğrenim bölümlerine göre “Ekle” sayfasında yer alan “Talep Edilen Fakülte/Bölüm” açılır listesini kullanarak en fazla 2 fakülte/bölüm tercihinde bulunabileceklerdir. Adayların, açılır listeden seçecekleri her fakülte/bölüm için “Ekle” butonuna basmaları şarttır. Aksi takdirde sınav modülüne kaydedilmeyeceğinden doğacak hak kayıplarından ilgili adaylar sorumludur.
  Başvuru süreci tamamlandıktan sonra; ilan edilen her fakülte/bölümün sayısına göre adayların KPSS türü/Puanı ve bölüm tercihleri göz önünde bulundurularak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere aday tarafından talep edilen fakülte/bölüm alanlarından sadece biri için 4 katı kadar aday belirleme işlemi gerçekleştirilecektir.

  Ç) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Bu ilanda Ek-1 sayılı tabloda belirtilen fakülte/bölümleri için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puan türü/puanı ve fakülte/bölüm tercih sıralamasına göre ilan edilen kadro sayısının en fazla dört katı içerisine giren ve komisyonca yapılan değerlendirme sonucunda başvuruları kabul edilen adaylar, giriş(sözlü) sınavına alınacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adaylarda giriş(sözlü) sınavına alınacaktır.
  D)    ADAYLARA DUYURU ŞEKLİ
  Adaylar sınav sürecine ait durum bilgilerini(4 katı aday arasına girip/giremediği, başvurusunun kabul edilip edilmediği, itiraz sürecini, giriş(sözlü) sınav yeri/ tarihi/ saati bilgilerini, giriş(sözlü) sınava katılım durum bilgisini, giriş(sözlü) sınav puanını, asıl/ yedek sonuç bilgisini vb.) e-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden takip edebileceklerdir. Ayrıca sınav sonuçları ile ilgili adaylara herhangi bir yazılı bildirim yapılmayacaktır.
  “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden durum bilgisinin ve duyuruların takip edilmemesi nedeniyle oluşabilecek hak kayıplarından adayların kendileri sorumlu olacaktır.
  İhtiyaç duyulması halinde İçişleri Bakanlığı resmi internet adresi “Duyurular” kısmında, adayları bilgilendirme amacı ile duyuru yapılacaktır.

  E)    GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI
  Giriş(sözlü) sınavı; bu ilanda Ek-1 sayılı tabloda belirtilen fakülte/bölüm müfredatı dikkate alınarak oluşturulan alan bilgisi, genel kültür ve Bakanlığın görev alanına giren temel konulardan oluşur.
  Giriş (sözlü) sınavında adaylar, sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50) puan, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10) puan, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10) puan, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10) puan, genel yetenek ve genel kültür (10) puan, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10) puan üzerinden değerlendirilir.
  Adayların giriş(sözlü) sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

  F)    İTİRAZ
  Bu ilanda belirtilen fakülte/bölümler kapsamında KPSS puan türü/puanı ve fakülte/bölüm tercih sıralaması esas alınarak oluşturulan başarı puan sıralamasına göre değerlendirme sonuçlarına itirazlar; “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden ve SMS ile başvurularının reddedildiğine ilişkin bilgilendirmenin adayların erişimine açıldığı tarihten itibaren iki iş günü içinde hafta içi (09:30-17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
  Giriş(sözlü) sınav sonuçlarına itirazlar ise; sonuçların duyurulmasından itibaren üç iş günü içinde hafta içi (09:30-17:30) mesai saatleri arasında ilgili Sınav Komisyonuna yazılı olarak, itirazda bulunulan hususların belgelendirilmesi şartı ile kabul edilecektir.
  İtiraz için belirtilen tarih ve saat aralığında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar değerlendirilecek olup, belirtilen itiraz tarihleri ve saati dışında Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına iletilen itirazlar dilekçeleri ise işleme alınmayacaktır.

  G)    GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Giriş(sözlü) sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır. Giriş(sözlü) sınavında, her üyenin vermiş olduğu puanın aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş(sözlü) sınav puanı tespit edilecektir. Her aday için verilen giriş(sözlü) sınav puanı adayın başarı puanını oluşturur. Giriş(sözlü) puanları aynı olan adayların olması durumunda, KPSS puanı en yüksek olan adaya öncelik verilir.
  Giriş(sözlü) sınavında değerlendirme tutanağı dışında sesli ve görüntülü herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.
  Giriş(sözlü) sınavından en az 70 puan almış olmak, sınav sonuçlarına göre asıl ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmez.
  Giriş(sözlü) sınav sonuçları, asıl ve yedek adaylar ile ilgili bilgilendirmeler, Bakanlığımızca belirlenecek tarihte e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden adaylara bildirilecektir.

  Ğ) ATAMALARDA İL TERCİHİ
  Giriş(sözlü) sınavını asıl olarak kazanan adaylar; Bakanlığımız kurumsal internet sayfasında daha sonra duyurulacak tarihler arasında, sınav modülü üzerinden sözlü puanı esas alınmak üzere en fazla 5 il tercihinde bulunacaklardır. Sözlü puanı/il tercih sıralamasına göre tespit edilen illere, asıl adayların atamaları yapılacaktır.
  Sözlü puanı/il tercih sıralamasına göre ili belirlenemeyen veya herhangi bir il tercihinde bulunmayan adayların, atanacakları iller Bakanlıkça belirlenecektir.
  Sözlü puanı aynı olan adayların sıralamalarında, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

  H)    YEDEK ADAY BELİRLENMESİ VE ATANMALARI
  İlan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve ilan edilen kadro sayısının en fazla yarısı kadar da yedek aday belirlenebilir. Asıl olarak atanan adaylardan herhangi bir sebeple kadrolarda boşalma olması durumunda sözlü(giriş) sınavını yedek olarak kazanan adaylardan atama yapılabilir. Yedek adayların başarı puan sıralamasına göre atanacakları iller Bakanlıkça belirlenir.

  İ)    ATAMA İŞLEMLERİNE ESAS İSTENİLECEK BELGELER
  Giriş(sözlü) sınavında başarılı olarak atanmaya hak kazanan adayların;
  1-    Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği),
  2-    Aday tarafından imzalanmış İş Talep Formu çıktısı (Adaylar bu belgeleri sınav başvurularını tamamladıktan sonra hemen alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden başvuru süreci sonrasında da alabileceklerdir.)
  3-    Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://www.icisleri.gov.tr/personel internet adresinin "Örnek Formlar ve Dilekçeler" linkinden temin edilip, doldurularak imzalanacak “Mal Bildirim Formu”, “Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Formu” ve “Devlet Memurluğuna İlk Defa veya Yeniden Atama Başvuru Formu”nu Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü İşlemler Şubesi Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.
  4-    Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde atama evraklarını teslim etmeyen adaylar atanma haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

  İ) GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
  Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, atanma şartlarını taşımayanlar ve/veya atanma şartlarını kaybedenler ile başvuru aşamasında ilanda istenilen ilgili belgeler dışında farklı belgeler yükleyenler ve Bakanlıkça istenilmesi durumunda ilanda aranılan şartlara ilişkin ilgili belgeyi ibraz edemeyenler, giriş(sözlü) sınavına alınmayacaktır. Bu hususların sonradan anlaşılması durumunda ise ilgili adaylar giriş(sözlü) sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların da atamaları iptal edilecektir. Bu adaylar hakkında, ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
  Kamuoyuna ilanen duyurulur.
   

  Yazı kaynağı : gazetememur.com

  İçişleri Bakanlığı 300 İl Planlama Uzman Yardımcısı Alacak

  içişleri Bakanlığı 300 memur alımı yapacak: 2023 İl Planlama Uzman Yardımcısı personel alımı

  ��i�leri Bakanl��� �l Planlama Uzman Yard�mc�s� Al�m �lan�

  ��i�leri Bakanl��� �l Planlama Uzman Yard�mc�s� Al�m �lan�

  ��i�leri Bakanl���ndan:

  �L PLANLAMA UZMAN YARDIMCILI�I

  G�R�� (S�ZL�) SINAV DUYURUSU

  ��i�leri Bakanl��� ta�ra te�kilat�nda Genel �dare Hizmetleri S�n�f�ndan bo� bulunan 50 adet �l Planlama Uzman Yard�mc�s� kadrolar�na Giri� (S�zl�) S�nav� ile personel al�nacakt�r.

  BA�VURU �ARTLARI

  1 - 657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) f�kras�nda say�lan �artlar� ta��mak,

  2 - Ekonomi, Maliye, Hukuk, �dari Bilimler, ��letme ve �statistik alanlar�nda d�rt y�l s�reli fak�lte veya y�ksekokullardan veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulu taraf�ndan kabul edilen yurt d���ndaki en az d�rt y�l s�reli fak�ltelerden mezun olmak,

  3 - Giri� (S�zl�) S�nav�n�n yap�ld��� y�l�n ocak ay�n�n birinci g�n� itibariyle 35 ya��n� doldurmam�� olmak (01/01/1980 tarihinden sonra do�anlar),

  4 - �SYM taraf�ndan 05-06 Temmuz 2014 veya 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yap�lan "Kamu Personel Se�me S�nav� KPSSP31" b�l�m�nde en az 70 ve �zerinde KPSS puan� alm�� olmak kayd�yla ba�vuruda bulunanlardan en y�ksek puanl� 200 ki�i i�erisinde bulunmak (200 �nc� aday ile ayn� puana sahip di�er adaylar da giri� s�nav�na al�n�r).

  SINAV BA�VURU �EKL� VE YER�

  1 - Adaylar; Bakanl���m�z�n www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde yer alan "2015 y�l� �l Planlama Uzman Yard�mc�l��� Giri� (S�zl�) S�nav� �� Talep Formuna" www.turkiye.gov.tr internet adresinden e-Devlet �ifresi ile 19- 23 Ekim 2015 tarihleri aras�nda eri�ip elektronik ortamda doldurarak m�racaat edeceklerdir.

  2 - Ba�vurular www.turkiye.gov.tr den e-Devlet �ifresi ile yap�laca��ndan, adaylar�n www.turkiye.gov.tr hesab�n�n bulunmas� zorunludur. S�z konusu hesab�n kullan�labilmesi i�in, adaylar�n e-Devlet �ifresi almalar� gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet �ifresini i�eren zarf�, PTT Merkez M�d�rl�klerinden, �ahsen ba�vuru ile �zerinde T.C. Kimlik numaras�n�n bulundu�u kimli�ini ibraz ederek temin edebilirler.

  3 - Adaylar, �� Talep formunu doldurup, "Ba�vuru Formunu Onayla" i�lemini ger�ekle�tirinceye kadar m�racaat s�resi i�erisinde �� Talep Formu �zerinde de�i�iklik yapabileceklerdir. Elektronik ortamda ba�vurusunu sorunsuz bir �ekilde tamamlayan adaylar�n, �� Talep Formunun ��kt�s�n� belirtilen ba�vuru tarihleri aras�nda almalar� gerekmektedir.

  4 - "Ba�vuru Formunu Onayla" i�lemini yap�p, "Yazd�r" butonunu kullanarak �� Talep Formunun ��kt�s�n� ald�ktan sonra hatal� giri� yapt���n� fark eden adaylar; www.icisleri.gov.tr adresli internet sitemizde ilgili s�nav duyurusu b�l�m�nde yer alan "Hatal� Kay�t Bildirim" dilek�esi ile Personel Genel M�d�rl��� ��lemler �ube M�d�rl���ne faks yoluyla (Faks: 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 60-61-63-64-65) m�racaat ederek, mevcut kay�tlar�na yeniden giri� yapabilmek i�in, �� Talep Formunun g�ncellenebilir duruma getirilmesini 23 Ekim 2015 Cuma g�n� saat 16:00'a kadar talep edebilecektir.

  5 - �lgili s�nav b�rosunca, hatal� giri� nedeniyle yeniden giri� yapmak isteyen adaylara, bir defaya mahsus olmak �zere 23 Ekim 2015 Cuma g�n� saat 17:30'a kadar elektronik ba�vuru formunda de�i�iklik yapabilme imkan� verilecektir. Formunda de�i�iklik yapan adaylar�n tekrardan "Ba�vuru Formunu Onayla" butonuna basarak �� Talep Formunun ��kt�s�n� almas� gerekmektedir. Bu i�lemi yapmayan adaylar�n ba�vurular� ge�ersiz say�lacak olup, sorumluluk adaya aittir. Elektronik ortamda yap�lacak m�racaatlar ayn� g�n saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

  6 - KPSSP31 ba�ar� puan s�ralamas�na g�re belirlenen Giri� (S�zl�) S�nav�na kat�lacak adaylara ait kesin olmayan de�erlendirme sonu� listesi 2 Kas�m 2015 tarihinde Bakanl���m�z www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacakt�r.

  7 - KPSSP31 ba�ar� puan s�ralamas�na g�re ilan edilen kesin olmayan de�erlendirme sonu� listesine itirazlar 02-04 Kas�m 2015 tarihleri aras�nda ilgili S�nav Komisyonuna yaz�l� olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi �art� ile kabul edilecektir. 04 Kas�m 2015 tarihi saat 17:30'dan sonra Bakanl���m�z evrak kayd�na veya faks�na iletilen itiraz dilek�eleri i�leme al�nmayacakt�r.

  8 - S�nav Komisyonunca itiraz �zerine yap�lan inceleme sonucu, ilgili adaya yaz�l� olarak bildirilecektir. �tiraz �zerine s�nav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

  9 - KPSSP31 ba�ar� puan s�ralamas�na g�re ilan edilen bo� kadro say�s�n�n d�rt kat� (200) adaya ait kesin sonu� listesi, 10 Kas�m 2015 tarihinde Bakanl���m�z www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacakt�r.

  10 - Adaylar, Bakanl���m�z www.icisleri.gov.tr internet sitesinde ilan edilerek istenilecek di�er belgeler ile birlikte �� Talep Formunun ��kt�s�n� imzalay�p, resim yap��t�r�lm�� olarak 30 Kas�m-04 Aral�k 2015 tarihleri aras�nda ilgili s�nav b�rosuna elden teslim edeceklerdir. �stenilen belgeleri s�resi i�erisinde ilgili s�nav b�rosuna teslim etmeyen adaylar Giri� (S�zl�) S�nav�na al�nmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklard�r.

  11 - �stenilen evraklar� s�resi i�erisinde teslim eden adaylar Giri� (S�zl�) S�nav�na �a�r�lacakt�r. Bu adaylara, Giri� (S�zl�) S�nav�n�n g�n�, saati ve yeri Bakanl���m�z www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde 07 Aral�k 2015 tarihinden itibaren ilan edilerek duyurulacakt�r. Ayr�ca, s�zl� s�nava al�nacak adaylar�n �� Talep Formunda belirttikleri yaz��ma adreslerine tebligat yap�larak da bildirilecektir.

  12 - Ger�e�e ayk�r� beyanda bulunan adaylar �l Planlama Uzman Yard�mc�l��� Giri� (S�zl�) S�nav�n� kazanm�� olsalar dahi s�navlar� ge�ersiz say�larak atamalar� yap�lmayacak, atamas� yap�lm�� olanlar�n ise atamalar� iptal edilecektir. Bu adaylar hakk�nda, 5237 say�l� T�rk Ceza Kanununun ilgili h�k�mleri uygulanmak �zere Cumhuriyet Ba�savc�l���na su� duyurusunda bulunulacakt�r.

  13 - M�racaatlar; elektronik ortamdaki i� talep formu ile al�naca��ndan, posta yoluyla veya bizzat m�racaatlar kabul edilmeyecektir

  SINAVIN �EKL� VE KONULARI

  Giri� (S�zl�) S�nav�; Ekonomi, Maliye, �statistik, Hukuk, �dari Bilimler, T�rk�e, �nk�lap Tarihi ve Yabanc� dil konular�nda s�zl� olarak tek a�amada yap�lacakt�r.

  Giri� (S�zl�) S�nav g�n�, saati ve yeri Bakanl���m�z�n www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve s�zl� s�nava al�nacak adaylar�n �� Talep Formunda belirttikleri yaz��ma adreslerine tebligat yap�larak ayr�ca bildirilecektir.

  G�R�� (S�ZL�) SINAV SONU�LARININ DE�ERLEND�R�LMES�

  Giri� (S�zl�) S�navda adaylara, s�nav kurulu ba�kan ve �yelerinin her biri taraf�ndan ayr� ayr� 100 �zerinden puan verilir. Verilen bu puanlar�n aritmetik ortalamas� s�zl� s�nav notunu te�kil eder. S�zl� s�navda ba�ar�l� olabilmek i�in al�nan notun 70'den a�a�� olmamas� gerekir.

  Giri� (S�zl�) S�nav� sonucuna g�re, ba�ar� puan� en y�ksek puanl� adaydan ba�lanmak �zere olu�turulan kesin olmayan ba�ar� listesi Bakanl���m�z www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacakt�r. S�z konusu listeye itirazlar ilan tarihinden itibaren �� i� g�n� i�erisinde hafta i�i (09:30-17:30) saatleri aras�nda ilgili S�nav Kuruluna yaz�l� olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi �art� ile kabul edilecektir. S�nav Kurulunca itiraz �zerine yap�lan inceleme sonucu, ilgili adaya yaz�l� olarak bildirilecektir.

  G�R�� SINAV SONU�LARININ DUYURULMASI

  Giri� (S�zl�) S�nav�n� kazananlar, kesin ba�ar� puan� en y�ksek olan adaydan ba�lanmak suretiyle ilanda yer alan bo� kadro say�s� kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak �zere a��klan�r. Ba�ar�l� olan adaylar�n listesi, s�nav kurulunca Bakanl���n www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve Bakanl���m�z�n do�u ve bat� kap�lar�nda bulunan ilan panolar�nda as�larak duyurulacakt�r.

  ATAMA ��LEMLER�

  Giri� (S�zl�) S�nav�n� kazanan adaylardan ba�ar� puan� s�ralamas�na istinaden g�rev yeri tercihi al�narak atama i�lemleri yap�lacakt�r. Atama i�lemleri s�ras�nda atanma hakk�ndan feragat eden adaylar�n yerine yedek adaylardan atamalar yap�lacakt�r.

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  ��i�leri Bakanl��� �l Planlama Uzman Yard�mc�l��� Al�m �lan�

  ��i�leri Bakanl��� �l Planlama Uzman Yard�mc�l��� Al�m �lan�

  T.C ����LER� BAKANLI�I �L PLANLAMA UZMAN YARDIMCILI�I G�R�� (S�ZL�) SINAV DUYURUSU

  ��i�leri Bakanl��� ta�ra te�kilat�nda Genel �dare Hizmetleri S�n�f�ndan bo� bulunan 40 adet �l Planlama Uzman Yard�mc�; kadrolar�na giri�(s�zl�) s�nav� ile eleman al�nacakt�r.

  BA�VURU �ARTLARI

  1- 657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) f�kras�nda say�lan �artlar� ta��mak,

  2- Ekonomi. Maliye. Hukuk, �dari Bilimler. ��letme ve �statistik alanlar�nda d�rt y�l s�reli fak�lte veya y�ksekokullardan veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulu taraf�ndan kabul edilen yurt d���ndaki en az d�rt y�l s�reli fak�ltelerden mezun olmak,

  3- Giri�(sozlu) S�nav�n yap�ld��� tarihte 35 ya��n� doldurmam�� olmak (06/04/1977 tarihinden sonra do�anlar),

  4- �SYM taraf�ndan 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yap�lan "Kamu Personel Se�me S�nav� KPSSP31" b�l�m�nde en az 70 ve �zerinde KPSS puan� alm�� olmak kayd�yla ba�vuruda bulunanlardan en y�ksek puanl� 160 ki�i i�erisinde bulunmak (160 nc� aday ile ayn� puana sahip di�er adaylar da giri� s�nav�na al�n�r).

  SINAV BA�VURU �EKL� VE YER�

  1- Adaylar; Bakanl���m�z�n (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde yer alan �� Talep Formunu elektronik ortamda doldurarak, 20 - 24 �ubat 2012 tarihleri aras�nda elektronik ortamda m�racaat edeceklerdir.

  2- II Planlama Uzman Yard�mc�s� �� Talep Formu, adaylar taraf�ndan elektronik ortamda hatas�z ve eksiksiz doldurularak formun ��kt�s� al�nacakt�r.

  3- Giri� s�nav�na kat�lmaya hak kazanan adaylar, bu ilanda belirtilen ve daha sonra belirlenecek tarihler aras�nda istenil ecek di�er belgeler ile birlikte �� Talep Formu ��kt�s�n� imzalayarak ve resim yap��t�r�lm�� olarak ilgili s�nav b�rosun, teslim edeceklerdir.

  4- Adaylar ba�vuru formuna bir defa giri� yapabilece�inden, ba�vuru formunu dikkatli doldurmalar� gerekmektedir

  5- Sistemde ba�vuru formunu doldurup ��kt�s�n� ald�ktan sonra hatal� giri� yapt���n� fark eden adaylar; bir dilek�e ile Personel Genel M�d�rl��� ��lemler �ube M�d�rl���ne (Faks; 0 312 425 61 30, Tel: 0 312 422 41 60-61) m�racaat ederek, yeniden giri� yapabilmek i�in sistemdeki ba�vurusunun iptal edilmesini talep edebileceklerdir.

  6- �lgili s�nav b�rosunca, hatal� giri� nedeni ile ba�vurusunun iptal edilerek, yeniden giri� yapmak isteyen adaylara, 24 �ubat 2012 Cuma g�n� saat 17:30'a kadar elektronik ba�vuru formuna yeniden giri� yapabilme imkan� verilecektir. 24 �ubat 2012 Cuma gunu saat 16:00'dan sonra adaylar�n d�zeltme talepleri i�leme al�nmayacakt�r. Sistemden m�racaatlar ayn� g�n saat 17:30 itibari ile sona erecektir.

  7- M�racaatlar tamamland�ktan sonra adaylar�n �� Talep Formundaki beyanlar� kontrol edilecektir.

  8- KPSSP31 ba�ar� puan s�ralamas�na g�re kesin olmayan de�erlendirme sonu� listesi 27 �ubat 2012 tarihinde Bakanl���m�z (www.icisleri.gov.tr) adresli internet sitesinde ilan edilerek duyurulacakt�r.

  9- KPSSP31 ba�ar� puan s�ralamas�na g�re ilan edilen kesin olmayan de�erlendirme sonu� listesine itirazlar 28 �ubat 2012 tarihinde ilgili s�nav kuruluna yaz�l� olarak, itirazda bulunulan hususun belgelendirilmesi �art� ile kabul edilecektir. 28 �ubat 2012 tarihinden sonra Bakanl���m�z evrak kayd�na veya faks�na iletilen itiraz dilek�eleri i�leme al�nmayacakt�r.

  10- S�nav kurulunca itiraz �zerine yeniden yap�lan inceleme sonucu, ilgili adaya yaz�l� olarak bildirilecektir, itiraz �zerine s�nav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

  11- 01 Mart 2012 tarihinde giri�(s�zl�) s�nav�na kat�lacaklara ait kesin sonu� listesi Bakanl���m�z (www.icisleri.gov.tr) adresli �nternet sitesinde ilan edilerek duyurulacakt�r.

  12- KPSSP31 ba�ar� puan s�ralamas�na g�re ilan edilen bo� kadro say�s�n�n d�rt kat� aday(160), 12-16 Mart 2012 tarihleri aras�nda istenilen belgeleri ilgili s�nav b�rosuna elden teslim edeceklerdir. �stenilen belgeleri s�resi i�erisinde ilgili s�nav b�rosuna teslim etmeyen adaylar giri�(s�zlu) s�nav�na al�nmayacak olup, bu adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklard�r.

  13- Ger�e�e ayk�r� beyanda bulunanlar il Planlama Uzman Yard�mc�l��� giri�(s�zl�) s�nav�n� kazanm�� olsalar dahi s�navlar� ge�ersiz say�larak atamalar� yap�lmayacak, atamas� yap�lm�� olanlar�n ise atamalar� iptal edilecektir. Bu adaylar hakk�nda. 5237 say�l� T�rk Ceza Kanununun ilgili h�k�mleri uygulanmak �zere Cumhuriyet Ba�savc�l���na su� duyurusunda bulunulacakt�r.

  14- M�racaatlar; elektronik ortamdaki i� talep formu ile al�naca��ndan, posta ile veya bizzat m�racaatlar kabul edilmeyecektir.

  SINAVIN �EKL� VE KONULARI

  Giri� S�nav�; Ekonomi. Maliye, istatistik, Hukuk, idari Bilimler, T�rk�e, ink�lap Tarihi ve Yabanc� dil konular�nda s�zl� olarak tek a�amada yap�lacakt�r. S�zl� s�nav g�n�. saati ve yeri Bakanl���m�z�n www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve s�zl� s�nava al�nacak adaylar�n �� Talep Formunda belirttikleri yaz��ma adreslerine tebligat yap�larak ayr�ca bildirilecektir.

  S�ZL� SINAV SONU�LARININ DE�ERLEND�R�LMES�

  S�zl� s�navda adaylara, s�nav kurulu ba�kan ve �yelerinin her biri taraf�ndan ayr� ayr� 100 �zerinden puan verilir. Verilen bu puanlar�n aritmetik ortalamas� s�zl� s�nav notunu te�kil eder. S�zl� s�navda ba�ar�l� olabilmek i�in al�nan notun 70'den a�a�� olmamas� gerekir S�nav kurulu taraf�ndan, adaylar en y�ksek puandan ba�lamak �zere s�ralanarak, giri�(s�zl�) s�nav kesin ba�ar� listesi olu�turulur. 70 ve �zeri puan alan adaylar aras�ndan, kesin ba�ar� puan s�ralamas�, kadro durumu ve ihtiyaca g�re as�l ve yeteri kadar yedek liste d�zenlenecektir. Asil olarak s�zl� s�nav� kazanan adaylar�n atamalar�, adaylar�n tercihleri ve ba�ar� s�ras� esas al�narak Bakanl�k�a yap�lacakt�r.

  G�R�� SINAV SONU�LARININ DUYURULMASI

  Giri�(s�zlu) S�nav�n� kazananlar, ba�ar� puan� en y�ksek olan adaydan ba�lanmak suretiyle ilanda yer alan bo� kadro say�s� kadar asil ve yeteri kadar yedek olmak �zere a��klan�r. Ba�ar�l� olan adaylar�n listesi, s�nav kurulunca Bakanl���n www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesinde ve Bakanl���m�z�n do�u ve bat� kap�lar�nda bulunan ilan panolar�nda as�larak duyurulacakt�r.

  PERSONEL GENEL M�D�RL���

  Yazı kaynağı : ilan.memurlar.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap