Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  isim değiştirmek için yapılması gerekenler

  1 ziyaretçi

  isim değiştirmek için yapılması gerekenler Ne90'dan bulabilirsiniz

  İsim Değiştirme Davası, Şartları Nelerdir?

  İsim Değiştirme Davası, Şartları Nelerdir?

  İsim Değiştirme Davası, Şartları Nelerdir?

  İsim değiştirme davası, alay konusu bir isme sahip olma, ismini beğenmeme, aynı isim ve soyismine sahip birinin bulunması gibi durumlarda başvurulan bir yoldur. Ad değişikliği, dava açarak veya e-devletten belirli durumlarda nüfus müdürlüğüne başvurarak yapılabilir. Ad değişikliği davası ile hem isim hem de soyad değiştirilmektedir. İsim ve soyisim değiştirme davası şartları aşağıda incelenmiştir.

  İsim Değiştirme Nasıl Olur? 

  İsim değiştirme, Türk Medeni Kanunu’nun 27. maddesine göre, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Dolayısıyla dava ehliyetine sahip olan kişiler, haklı sebeplerinin bulunması halinde isim değiştirme davası açabilir. Hangi durumların haklı sebep teşkil ettiğine ilişkin kanunda açıkça bir hüküm bulunmamaktadır. Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2017/6911 Esas, 2018/1819 Karar sayılı ve 8.2.2018 tarihli kararına göre; 

  4721 Sayılı TMK’nın  27. maddesinde; adın değiştirilmesinin, ancak haklı sebeplere dayanılarak hakimden istenebileceği, değişikliğin nüfus siciline kayıt ve ilan olunacağı, adın değişmekle kişisel durumda değişme olmayacağı, bu değişiklikten zarar görenlerin, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebileceği hükme bağlanmıştır. Hangi hallerin haklı sebep teşkil ettiği konusu her bir davadaki özel koşullara göre mahkemece belirlenecektir.

  Bu belirleme yapılırken objektif koşullardan çok değiştirme isteminde bulunanın mahkemeye sunacağı özel nedenlerin dikkate alınması gerekir. Bu özel ve kişiye özgü nedenler; istemde bulunanın kişiliği, sosyal statüsü, aile ilişkileri de göz önünde bulundurularak hâkim tarafından değerlendirilmelidir.

  Ad ve soyadı kişiliği bireyin ayrılmaz bir öğesidir. Kişi bununla anılır ve tanımlanır. Ad veya soyadı niteliği gereği onu taşıyan kişi tarafından benimsendiğinde anlam taşır. Adını benimsemeyen kişiliği ile özdeşleşmeyen kimsenin, adını değiştirmek istemesi en doğal hakkıdır. Böyle bir durumda, ad değiştirme istemlerini içeren davalarda davacının tercih ve arzusunun ön planda tutulması ve öncelikle dikkate alınması gerekir.

  Türk Medeni Kanunu’nun öngördüğü “haklı neden” bu kapsam içinde değerlendirildiğinde hâkimin bu konudaki takdiri ileri sürülen nedenin ve yeni alınmak istenen ad veya soyadının toplum değerlerine ve kanunun buyurucu kurallarına ters düşmeyen, özellikle başkalarına veya çevreye zarar vermeyen, incitmeyen nitelikte bulunduğunun tespiti gerekir. Yargıtay uygulamalarında, kişinin toplum içerisinde bilinip tanındığı ad ve soyadı ile anılmayı ve onu kayden de taşımayı istemesinin haklı neden teşkil edeceği kabul edilmiştir.

  Ad değişikliği haklı sebeplere; kişinin isminin toplum tarafından gülünç karşılanması ve alay konusu olması, ismin ahlak kurallarına aykırı olması, kişinin gerçekte farklı bir isimle tanınıyor olması ve ismin toplumca bilinen bir suçlu ile aynı ismi taşıyor olması örnek verilebilir.

  Ayrıca 7196 sayılı Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a göre; yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmamasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan veya toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen isimler bir defaya mahsus olmak üzere nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak değiştirilebilir. İsim değişikliği, nüfus müdürlüğünde daha hızlı gerçekleşmektedir. Başvuru bir dilekçeyle yapıldıktan sonra yaklaşık 1 ay içerisinde sonuçlanmaktadır. Başvurucu, başvuru sonucunu e-devlet sorgusu ile öğrenebilmektedir.

  Davasız İsim Değiştirme İmkanı Var mı?

  Davasız isim değiştirme imkanı ancak sınırlı hallerde mevcuttur. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun Geçici 11. maddesinde bu sınırlı haller belirtilmektedir. Bu bakımdan 6.12.2019 tarihinden itibaren aşağıdaki şartların var olması halinde üç yıl içerisinde dava açmaksızın ilgilinin nüfus müdürlüğüne yazılı olarak başvuru yapılarak isim değiştirmesi söz konusu olabilecektir. Buna göre;

  Hallerinin varlığı halinde il veya ilçe nüfus kurulları tarafından bir kereye mahsus olmak üzere isim değiştirme isteği olan kişinin talebi veya başvurusu üzerine isimin değiştirilmesi mümkün kılınmıştır.

  İsim Değiştirme Davası Nasıl ve Nerede Açılır? 

  İsim değiştirme davasında yetkili mahkeme kişinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi olup görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. İsmini değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile mahkemeye başvurarak dava açabilir. Dilekçede ismin neden değiştirilmek istendiği açıklanmalıdır. Açılacak davada, davalı olarak nüfus müdürlüğü gösterilmelidir. 

  Bu davada, isim değiştirme isteminin haklı sebebe dayandığı her türlü delille ispatlanabilir. Uygulamada, genellikle tanıklarla ispat edilmeye çalışılmaktadır. Dava sonucunda, isim değişikliği talebi kabul edildiğinde ismin değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur (TMK md.27/2). 

  Davanın reddedilmesi durumunda, Asliye Hukuk Mahkemesinin kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir. 

  İsim Değişikliğinin Kabulü Kararına İtiraz Edilebilir Mi? 

  TMK md.27/4 hükmüne göre; adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir. 

  Soyisim (Soyad) Değiştirebilir Mi?

  Soyisim değiştirme de gerekli şartların olması durumunda mümkündür. Ad değiştirme davasında olduğu gibi isim değiştirme davasında belirtilen şartların varlığı burda da aranacaktır. Soyisim değiştirme davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise; ikametgah adresinin bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

  Yazı kaynağı : www.ahmetalkan.av.tr

  İsim Değiştirme

  İsim Değiştirme

  Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apartmanı No:13 D:12 Beyoğlu/ İstanbul

  Aşağıdaki iletişim kanallarını BÜRO ADRESİMİZDE GÖRÜŞME RANDEVUSU için kullanabilirsiniz.

  İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

  [email protected]

  TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.

  WHATSAPP! HATTIMIZ KAPALIDIR.

  Yazı kaynağı : leventsamgar.com

  İsim ve Soyadı Değiştirme - Soyadı Ve İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

  İsim ve Soyadı Değiştirme - Soyadı Ve İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

  Özellikle son zamanlarda kişiler soy isim ve isim değişimi için birçok araştırma yapmaktadır. Soyadını değiştirmek zor değildir. Gerekli mahkemeye başvuru sonrasında bu istek yerine gelir. Peki başvurulması gereken yer neresidir? Başvuru nasıl yapılmalıdır? İşte tüm detaylar...

  Soyad Değiştirme

  2018 yılından beri uygulanmaya başlanan ad veya soyad değişim işlemi ülkemizde çok fazla araştırılmaktadır. Birçok sebepten ötürü soy ismini değiştirmek isteyen çok insan vardır. Soyisim değiştirme bazı durumlarda kabul edilmektedir.

  Bu gibi durumlarda soy isim değişikliği yapılabilir. Diğer durumlarda keyfi bir şekilde soyisim değişikliği yapmak mümkün değildir.

  İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2020

  Soyadı değiştirme konusundan daha çok aranan bir şey varsa o da şüphesiz isim değişikliğidir. Kişilerin beğenmediği bir isime sahip olabilir ve doğal olarak isimlerini değiştirmek isteyebilirler. Kişi eğer haklı sebeplere sahipse isim değişikliği için başvuruda bulunabiliyor. Peki bu haklı sayılan sebepler nelerdir? İşte bazı sebepler:

  Bu sebepler ile hâkim karşısına çıkmak mümkündür. Hâkimin inceleyeceği dilekçenin kusursuz olması gerekir. Şayet bir kusura sahip olursa kişinin talebi hâkim tarafından reddedilebilir.

  İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?

  Daha öncelerde Nüfus Müdürlüğü yoluyla isim değişikliği yapmak mümkün değildi. Bundan dolayı da şahısların dava açmaları ve dilekçe yolu ile mahkemeye müracaat etmeleri gerekmekteydi. Fakat Nüfu Hizmetleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmî Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe sokuldu. Soyadı Kanunu'nun 3. Maddesine dayanarak imla hataları bulunan isim ve soy isimlerin İl, İlçe İdare Kurulları tarafından mahkeme kararına gerek olmadan değiştirilebileceği duyuruldu.

  İsim ya da soy isim değişikliği önceden sadece bir kez yapılabiliyordu ancak yeni kanuna göre gerektiği müddetçe defalarca da olsa mahkemeye başvurmak mümkündür. Dava sahibi kişilerin kesinlikle haklı bir sebebe sahip olması gerekiyor. Şu an sadece bir dilekçe ile başvurmak mümkün. Dilekçe havalesi yapılır masraf ve harçların mahkemedeki vezneye yatırılması gerekli. Sonrasında ise sebep haklı bulunursa isim değişikliği yapılabiliyor.

  Haklı sanılmayacak birçok sebep bulunmakta. Bunlardan bazıları ise şu şekilde:

  Bu gibi sebepler ise başvurulursa hâkim bunu onaylamayacaktır. O yüzden daha geçerli sebeplere sahip olunması gerekir.

  İsim Değiştirmek İçin Nereye Başvurulur?

  İsim değiştirmek için öncelerden mahkemeye dava açmak gerekmekteydi. Ancak şimdi sadece bir dilekçe doldurarak ve ardından bu dilekçeyi Adliye Hukuk Mahkemesi'ne göndererek isim değişikliği başvurusunda bulunmak mevcut. Dilekçe gönderildikten sonra da gerekli ödemeler yapılmak zorundadır. Bu ödemeler vezneye yatırılır.

  İsim değişikliği için yapılacak masraflar ayrı ayrıdır. İşlem ücretleri için yaklaşık 35-40 lira gerekirken avans tutarları için de 150-200 lira gerekmektedir. Üstelik 2020 yılının nispi harç tutarı da kesin bir şekilde belli değildir. İsmini değiştirmek isteyen kişilerin ödeme yapmaları zaruridir. Eğer ödemeler gerçekleşmezse kişinin ismi değişmez.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap