Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  istanbul büyükşehir belediyesi deprem ve zemin inceleme müdürlüğü

  1 ziyaretçi

  istanbul büyükşehir belediyesi deprem ve zemin inceleme müdürlüğü Ne90'dan bulabilirsiniz

  İBB | Bina Tespiti – İstanbul Büyükşehir Belediyesi | İBB | Bina Tespiti

  İSTANBUL ŞEHİRCİLİK ATÖLYESİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  Adres: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Hacıahmet Mh. Muhsin Yazıcıoğlu Cd. No:1      Beyoğlu/İSTANBUL

  Yazı kaynağı : binatespiti.ibb.istanbul

  Risk – Zarar Azaltma Çalışmaları – İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi

  Belediyemiz ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında imzalanan “Afet Önleme Azaltma Temel Planı” çalışma anlaşması, 2000/1885 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanıp 22.01.2001 tarih ve 24295 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 13 Mart 2001 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde ilgili projeye başlanmış, 2002 yılının sonunda da tamamlanmıştır.

  İlgili Proje ile, muhtemel bir depremde, ilimizde hasar riski yüksek alanların belirlenmesi konusunda mahalle bazında bina ve alt yapıların hasar görebilirliği incelenmiştir. Söz konusu çalışma ile deprem zararlarının azaltılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesi yanında kısa, orta ve uzun vadede alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

  Proje, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan çalışmalar ile 2009 ve 2019 yıllarında güncellenmiştir.

  İstanbul Deprem Master Planı (İDMP),  Belediyemiz tarafından İTÜ, ODTÜ, YTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerine ortak hazırlatılmıştır. İstanbul Deprem Master Planı’nda İstanbul’un depreme karşı güvenli hale getirilmesi amacıyla; 

  Ana başlıkları ve bunlara ilişkin temel ilke ve esaslar belirlenmiştir. İDMP’nin ana başlıkları altında sıralanan çalışmalar, belirli bir program dahilinde aşama aşama devam etmektedir. 

  Büyükşehir Belediyesine ait hizmet binalarının güçlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanındaki köprüler ile Karayolları Genel Müdürlüğünden devralınan bazı köprülerin güçlendirme çalışmaları ise büyük ölçüde tamamlanmıştır.

  Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı bünyesinde çeşitli bilimsel ve teknik çalışmalar yapılmaktadır.

  Çalışmalar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın.

  Yazı kaynağı : akom.ibb.istanbul

  “İBB’nin Ana Hedeflerinden Biri İstanbul’un Depreme Dayanıklı Şehir Haline Gelmesi" - Sivil Sayfalar

  “İBB’nin Ana Hedeflerinden Biri İstanbul’un Depreme Dayanıklı Şehir Haline Gelmesi

  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’na yaptığı sunumda, “İstanbul’da olası bir depremde 200 bin binanın orta ve ağır hasar alması ve 3 milyon insanın” etkilenmesinin beklendiği tespitini paylaştı. İstanbul’un deprem dahil afete hazırlıkta mevcut durumunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran ile konuştuk. “İstanbul’un depreme dayanıklı bir şehir haline gelmesinin İBB’nin birincil meselesi” olduğunu Başkan Ekrem İmamoğlu’nun da ifade ettiğini hatırlatan Duran, İBB’nin hayata geçirdiği pek çok uygulama ile Komisyon’a ilettikleri mevzuat değişiklikleri ile diğer önerileri paylaştı.

  Büyük bir deprem olasılığına karşı İstanbul, yerel yönetimler düzeyinde (il-ilçe) 2021 yılının başında ne durumda? Deprem riski, diğer afet risklerine İstanbul için en büyük tehdit denebilir mi?

  2012 yılında İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından “Afet Risk Yönetimi için Mega Şehir Gösterge Sistemi-MegaİST” hazırlandı. MegaİST, afet önleme ve risk yönetimi çalışmalarında, karar verici ve yöneticilerin doğru stratejiler geliştirebilme ve uygun risk azaltma kararları almasına yardımcı olmasına ve afet riskine ilişkin tüm bilgilerin ilgili paydaşlara doğru şekilde aktarılabilmesine olanak sağlamak üzere kurgulandı. Ayrıca, afetlerle kurumsal mücadele edebilme kapasitesine de olanak veriyor.

  Kemal Duran İBB Deprem Faaliyetleri Sivil SayfalarMücadele Kapasitesi İndeksi” ve “Afet Risk Yönetimi İndeksi” çalışmanın sonuçlarından Kentsel Sismik Risk İndeksi” hazırlandı. Her üç bileşenin birbiri ile etkileşimi ve bütünleştirilmesiyle aşağıda yer alan konsept diyagram oluşturuldu. Bu modele göre, Kentsel Sismik Risk analizleri ile olası bir deprem sonrasında yaşanabilecek kayıplar fiziki ve sosyal boyutu ile ele alınıyor.  Mücadele kapasitesi analizleri ile de İBB’nin söz konusu kayıpların doğurduğu sonuçlar ile baş edebilme seviyesi değerlendiriliyor.  Afet Risk Yönetim İndeksi’nde ise tüm bu sürecin idari performans kriterlerine göre yönetilme kapasitesi analiz ediliyor. İBB bünyesinde, kurumsal mücadele kapasitesi ve diğer bileşenlerin, güncel risk analizleri ve veri setleri ile güncellenmesi çalışmaları sürüyor.

  İBB’nin TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’na yaptığı sunumda “İstanbul’da olası bir depremde 200 bin binanın orta ve ağır hasar almasının beklendiği, bunun da 3 milyon insanı etkileyebileceği” tespiti paylaşıldı. Bu tablo karşısında, İBB’nin İstanbul’un afet ve risklerini azaltma konusunda acil olarak- kısa vadede- hayata geçirmeyi planladığı faaliyetler neler? 

  İstanbul’un Deprem Hasar Tahmin çalışmaları, 2002 yılındaki İBB DEZİM-JICA (Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı) çalışması ile başladı. Bu çalışmayı, 2009 yılındaki İBB DEZİM-OYO çalışması izledi. Söz konusu deprem hasar çalışması, 2018 yılı sonu itibarı ile Mw =7.5  büyüklüğündeki yıkıcı bir deprem senaryosuna göre, alt-üst yapıda oluşabilecek hasar, can kaybı, ekonomik kayıplar, alt yapı hasarı, barınma ihtiyacı vb. analiz sonuçlarını içeriyor.

  İBB Deprem Faaliyetleri Sivil Sayfalar Bu doğrultuda, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” çıktıları özelleştirildi ve ilçelere özel  analizler ve haritalamalar yapıldı:  İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretildi. Bu çalışmaların sonuçlarına ve Mw =7.5  büyüklüğündeki yıkıcı bir deprem senaryosuna göre ; yaklaşık 16 milyon nüfus ve İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nce yapılmış 1.166.000 adetlik bina envanteri ve diğer bileşenler dikkate alınarak, 7.5 lik bir depremde; deterministik ve olasılıksal senaryolar oluşturuldu.

  Bu senaryolara göre :

  İBB, bütünleşik afet yönetimi adına hem kendi iç birimlerinin koordinasyonunu hem de merkezi idare ile yapılabilecekler adına çalışmalarını kurgulamayı sürdürüyor.  Hali hazırda yapılmamış olan tehlike ve risk analizleri yapılıyor; deprem-tsunami erken uyarı sistemleri, deprem acil müdahale sistemler kuruluyor; bina deprem performansı irdelemeleri ; deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları; kentsel dönüşüm için finansman ve risk transferi çalışmaları ;  gaz-su vb. alt yapının iyileştirilmesi, lojistik çalışmalar, içme suyu alternatifleri oluşturması, ulaşım planları, afet bilgi sistemleri, hizmet binalarının deprem güvenliğinin sağlanması, yapı sağlığı izleme sistemleri, üst geçitlerin deprem güvenli hale getirilmesi, eğitim, deprem seferberlik planı İstanbul deprem konseyi kurulumu vb. çalışmalar yapılıyor. Bu konudaki detaylara ibb.gov.tr, depremzemin.ibb.gov.tr, akom.ibb.istanbul adresinden de ulaşılabilir.

  İBB Deprem Faaliyetleri Sivil SayfalarTBMM’de kurulan Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu yerel yönetim olarak İBB’nin ilettiği görüş ve önerileri paylaşır mısınız? İstanbul depremle mücadelede nasıl bir politika izliyor? 

  İBB olarak, yukarıda özetlenen çalışmaların yanı sıra, İstanbul için yapılacak çalışmaları hızlandırmak ve şehrin deprem dayanıklığını arttırmak amacıyla yapılması gerekli gördüğümüz bazı hukuki düzenlemeler de TBMM’ye iletildi. Özellikle 7269, 3194, 5393, 5216, 6306 sayılı yasalar ile bazı alt mevzuatlara dair düzenleme ve diğer yeni önerilerle birlikte İstanbul Deprem Konseyi’nin oluşturulması da Meclise iletildi.

  İBB, Türkiye’de diğer büyük kentlerden farklı olarak deprem riskine karşı özgün ya da farklı bir çalışma-proje yürütüyor mu? İstanbul nüfusunu ve ülke ekonomisi üzerindeki etkisini dikkate aldığımızda, İstanbul’un avantajları ve dezavantajları neler olabilir? 

  İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı’na bağlı 3 müdürlükten birisi olan Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü bünyesinde, daha çok deprem tehlike ve risk analizleri yapılıyor. Başkanlığa bağlı İstanbul Şehircilik Atölyesi Müdürlüğü’nde ise daha çok bina deprem performansı irdelemeleri, yapı sağlığı izleme sistemler v.b. projeler ile yine başkanlığa bağlı bir diğer müdürlük olan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde ise deprem odaklı kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor.

  Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Ofisinin (UNDRR) afet risklerini azaltmaya dair temel prensiplerine göre hareket eden, ülke genelinde diğer yerel idareler tarafından örnek alınan, merkezi idarelerin de talep ettiği raporları ve veri setlerini üreten, öncü çalışmaları yapmaya devam eden bir birimdir.

  İBB Deprem Faaliyetleri Sivil Sayfalar

  Buradan hareketle, 2019 yılının Aralık ayında İstanbul Deprem Çalıştayı düzenlendi. 600 akademisyen ve 700 uzman kurumsal temsilcinin katılımıyla gerçekleştirilen Çalıştay’da, katılımcıların İstanbul’a dair gördükleri temel sorunlar ve çözüm önerileri bir rapor haline getirildi. Ocak ayı sonunda yayınlanan bu rapora bağlantıdan adresinden ulaşılabilir.

  İBB Deprem Faaliyetleri Sivil Sayfalar

  İBB Deprem Faaliyetleri Sivil Sayfalar

  İBB Deprem Faaliyetleri Sivil SayfalarMerkezi yönetimin İBB’ye depremle mücadele konusunda sağladığı kolaylıklar ve işbirliğinden söz edilebilir mi? İBB, merkezi idareden ne talep ediyor? Bu talebe yanıt alabiliyor mu?

  İstanbul’un depreme dayanıklı bir şehir haline gelmesi, İBB’nin ana hedefleri hatta başkanımız Sn. İmamoğlu’nun da ifade ettiği üzere birincil meselesidir. Bu amaçla yapılan talepler, aslında Birleşmiş Milletler Afet Risklerini Azaltma Ofisinin (UNDRR) afet risklerini azaltmaya dair temel prensiplerde belirtilen hususlar.  Burada, özellikle mevzuattan kaynaklanan sıkıntılar ile İstanbul gibi şehirlerde merkezi idareden beklentimiz bildirildi. Yine finansman ayağında da sıkıntılar, talep olarak merkezi idareye iletildi. İstanbul’un deprem dayanımlı bir şehre dönüşmesine katkı sağlamak ve hangi kurumun samimiyetle bu işe emek harcadığını, çözmeye çalıştığının takdirini yapmak, sayın milletimizindir.

  İstanbul’da yaşayan yurttaşlara depreme hazırlık noktasında pandemi ve ekonomik koşulları dikkate alarak ne önerirsiniz?

  İstanbul için hazırlanan çeşitli senaryolarda dile getirilen yer ve büyüklük önerileri farklı olsa da yıkıcı bir deprem olasılığı devam ediyor. Dolayısı ile deprem öncesi, anı ve sonrası için alınması gerekli önlemler değişmedi. Devrem güvenli evlerde ikamet etme, binalarımızın deprem performans irdelemeleri ihtiyacı, ev içi eşyaları sabitleme, deprem çantası ihtiyacı, aile tatbikatları/hazırlıkları yapma, çök-kapan-tutun gibi pratikleri bilme vb. hususlara ihtiyaç sürüyor.

  Deprem dayanımı ve pandemi gibi beklenilmeyen durumlar için İBB de kendi adına ekonomiye dair çözümler ve projeler geliştiriyor. Zor durumdaki saygıdeğer İstanbul’lulara yardım adına İBB’nin projeleri kamuoyu ile paylaşılıyor. Ancak, pandemi ile beraber, Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu hocamızın da ifade ettiği gibi, COVID-19 tarzı salgınlara has ilave önlemler gerekmekte. Salgın hususunda uzman görüş ve önerilerine mutlaka özen göstermek gerekir.

  Depreme hazırlık konusunda STK’lar ile iş birliği yapıyor musunuz? Sivil toplum aktörlerine ne önerirsiniz?  

  Özellikle, müdürlüğümüz, misyonuna ve vizyonuna uygun olmak kaydı ile meslek örgütleri, odalar, teknik menşeili STK’lar, yerli ve yabancı kuruluşlar, üniversiteler, enstitüler vb. ile iş birlikleri yapmaktadır. Zaten, 2019 yılının Aralık ayında düzenlenen İstanbul Deprem Çalıştayı kapsamında, hem hazırlık çalışmaları hem de yürütme çalışmalarında, birçok kuruluş ile beraber çalışıldı. Bunun dışında da devam eden birçok çalışmada, ortak aklın ve bilimsel işbirliğinin ağırlığı vardır.

  Yazı kaynağı : www.sivilsayfalar.org

  İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü

  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI - DEPREM VE ZEMİN İNCELEME MÜDÜRLÜĞÜ

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap