Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kütahya sağlık bilimleri üniversitesi personel alımı 2023

  1 ziyaretçi

  kütahya sağlık bilimleri üniversitesi personel alımı 2023 Ne90'dan bulabilirsiniz

  Sözleşmeli Personel Alım İlanı | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sözleşmeli Personel Alım İlanı | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 100 sözleşmeli personel alınacaktır.

  İLAN METNİ VE İSTENİLEN BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ

  Başvuru Formu İçin Tıklayınız

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Hazırlanan Aydınlatma Metniİçin Tıklayınız

  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni İçin Tıklayınız

  Başvuru Başlangıç Tarihi : 31.01.2023

  Son Başvuru Tarihi            :14.02.2023

  Yazı kaynağı : www.ksbu.edu.tr

  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı 2023

  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımı 2023

  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Resmi Gazete’de sözleşmeli personel alım ilanı yayınladı.

  KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI 2023 KADRO DAĞILIMI

  Sağlık Teknikeri - 6

  Büro Personeli - 5

  Tekniker - 3

  Teknisyen - 5

  Şoför - 1

  Destek Personeli - 40

  Koruma ve Güvenlik Görevlisi - 40

  KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU ŞARTLARI

  1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.

  3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

  4- Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

  5- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

  6- 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.

  7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

  8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

  9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)

  10- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetler sonrası olmalı.

  11- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.

  12- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

  13- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

  14- Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır.

  15- Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

  16- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanır.

  17- KPSS' de yüksek puan almış olmak sözleşmeli personel pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. İlanımızda belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır,

  18- Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

  19- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

  20- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.

  21- Atanmaya hak kazanan adaylar, personel ihtiyacı durumuna göre Üniversitemiz merkez birimleri ile Üniversitemize bağlı ilçelerde bulunan birimlerimizde görevlendirileceklerdir.

  KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI 2023

  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alımına başvurmak isteyen adaylar, başvurularını Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No: 22 Merkez / Kütahya adresine yapabilecek.

  KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI 2023 ÖZEL ŞARTLAR VE İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

  Haber Dairesi (Kütahya Haber)

  Yazı kaynağı : haberdairesi.com

  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel Alımı 2023

  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mülakat Şartsız Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi Unvanlarıyla 100 Personel Alımı Yapacak!

  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mülakat Şartsız Büro Personeli, Güvenlik Görevlisi Unvanlarıyla 100 Personel Alımı Yapacak!

  Üniversite tarafından İş İlanları kariyer sayfası üzerinden yayımlanan kamu personeli alımı ilanında Mülakat şartı aranmaksızın kpss puanı esas alınarak farklı unvanlarda 100 personel alımı yapılacağı belirtilirken başvuru tarihleri ve başvuru detaylarına da yayımlanan başvuru kılavuzunda yer verildi. 100 Kişilik personel alımında kadro dağılımı şu şekilde;

  Sağlık Teknikeri: 6

  personel Büro Personeli: 5

  personel Tekniker: 3

  personel

  Ortaöğretim Mezunu; Teknisyen: 5 personel Şoför: 1 personel Destek Personeli: 40 personel Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 40 personel

  Başvuru Şartları Ve Başvuru Tarihleri

  Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Alipaşa Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:22 Merkez / Kütahya

  Başvuru Tarihleri :
  Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür.
  Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapmaları gerekmektedir. Posta/kargo yoluyla yapılacak başvurularda yaşanabilecek gecikmelerde ve eksikliklerde Üniversitemiz sorumlu olmayacaktır.

  Müracaat İçin İstenen Belgeler:

  1- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
  2- Başvuru formu, (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
  3- Diploma / Geçici Mezuniyet Belgesi sureti veya kare kodlu e-Devlet çıktısı)
  4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  5- Fotoğraf, (1 adet)
  6- Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge (e-Devletten alınabilir )
  7- Tecrübe belgesi, (istenen unvana ilişkin tecrübe belgesi ve SGK prim dökümü)
  8- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
  9- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
  10- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
  11- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca hazırlanan Aydınlatma Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
  12- 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)

  Yazı kaynağı : www.kpsscafe.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap