Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kafirun suresinin okunuşu

  1 ziyaretçi

  kafirun suresinin okunuşu Ne90'dan bulabilirsiniz

  Kafirun Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Kafirun Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle) - Gazete Haberleri

  Kafirun Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu Ve Anlamı: Kafirun Duası Faziletleri Ve Faydaları (Tefsir Ve Diyanet Meali Dinle) - Gazete Haberleri

  Kafirun Suresi Türkçe, Arapça Okunuşu ve Anlamı

  Kafirun Suresi, iman eden kişilerle şirk koşan kişilerin farklı olduğunu göstermektedir. Allah’a ibadet ederken ona denk birinin olmadığını kabul etmek gerektiğini anlatır. İslam’ın şartlarına uygun olarak yaşanması gerektiğini göstermek için Hz. Muhammed’e indirilmiştir.

  Müslümanların, kafirlerin tapınaklarında ibadet etmemesi gerektiğini anlatır. Herkesin dininin kendine özel olduğunu, bu sebeple başka bir din ile İslam’ı karıştırarak yaşamamak gerektiğini gösterir. Allah’ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen kimselerin İslami ibadet yerlerinde ibadet edemeyecekleri de Kafirun Suresi ile bildirilmiştir.

  Kafirun Suresi Türkçe Okunuşu

  1- Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.

  2- Lâ a’budu mâ ta’budûn.

  3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.

  4- Velâ ene âbidun mâ abedtum.

  5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud.

  6- Lekum dînukum veliye dîn.

  Kafirun Duası Faziletleri ve Faydaları

  Kafirun Suresini okuyan kimse, Kur’an-ı Kerim’in çeyreğini okumuş sayılır.

  Müslümanları şirkten uzaklaştırır.

  Uyumadan önce okunması gerekir.

  Gece okunan Kafirun Suresi oldukça hayırlıdır.

  İhlas, Nas, Felak Sureleriyle birlikte okunduğu durumlarda rızkı ve kazancı arttırır.

  Kötülüklerden korunmak ve Allah’a sığınmak için okunur.

  Kafirun Suresinin okunarak öldüğü gece Müslüman olarak ölmüş olunur.

  Çocuklar için okunduğunda hayırlı olur.

  Günde 200 kez okunduğunda iman güçlenir.

  Her gün 200 kez okunduğunda Hızır (a.s) kendisine rehberlik eder.

  Allah’a yakın olmayı, şirk gibi günahlardan arınmayı ve ibadet etmeyi sağlar.

  Kafirun Suresi Neden İndirilmiştir?

  Kafirun Suresi, Hz. Muhammed’in Kureyşliler ile görüşmesinin ardından indirilmiştir. Hz. Muhammed’e kendi tanrılarını göstermiş ve iman etmesini istemişlerdir. Eğer bunu yaparsa kendilerinin de İslam’a gireceklerini ancak kendi dinleriyle beraber olacaklarını söylemişlerdir. Allah, Kafirun Suresi ile İslam ve diğer dinlerin aynı anda yaşanamayacağını buyurmuştur.

  Kafirun Suresi Yerine Ne Okunabilir?

  Kafirun Suresi kısa olduğu için hem namazlarda hem de günlük hayatta sık sık okunmaktadır. Arapça bilmeyen kişiler Türkçe olarak da bu sureyi okumakta ve faziletini almaktadır. Kafirun Suresinin okunamayacağı veya hatırlanmadığı durumlarda bilinen bir başka sure okunabilmektedir. İbadetleri yarım bırakmamak, aynı niyetle bir başka dua okuyarak tamamlamak gerekir. Ancak Kur’an’daki her sure özeldir bu sebeple hiçbir sure birbirine denk olmamaktadır.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Kafirun Suresi okunuşu ve anlamı: Kafirun Suresi oku, dinle, ezberle, fazileti ve Diyanet meali - Yeni Şafak

  Kafirun Suresi okunuşu ve anlamı: Kafirun Suresi oku, dinle, ezberle, fazileti ve Diyanet meali - Yeni Şafak

  Kafirun Suresi, Mekke döneminde inmiştir ve 6 ayettir. “Kâfirûn”, inkârcılar demektir.

  Kafirun Suresi dinle, ezberle

  Kafirun Suresi Arapça okunuşu

  Kafirun Suresi Arapça yazılışı

  قُلْ یَٓا اَیُّهَا الْکَافِرُونَۙ ﴿۱

  لَٓا اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَۙ ﴿۲

  ﴾وَلَٓا اَنْتُمْ عَابدُونَ مَٓا اَعْبُدُۚ ﴿۳

  ﴾وَلَٓا اَنَا۬ عَابدٌ مَا عَبَدْتُمْۙ ﴿۴

  ﴾وَلَٓا اَنْتُمْ عَابدُونَ مَٓا اَعْبُدُؕ ﴿۵

  لَکُمْ دٖینُکُمْ وَلِیَ دٖینِ ﴿۶

  Kafirun Suresi Diyanet meali

  ﴾1﴿ De ki: “Ey inkârcılar!

  ﴾2﴿ Ben sizin tapmakta olduğunuz şeylere tapmam.

  ﴾3﴿ Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

  ﴾4﴿ Ben sizin taptıklarınıza tapacak değilim.

  ﴾5﴿ Siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz.

  ﴾6﴿ Sizin dininiz size, benim dinim banadır.

  Kafirun Suresi Türkçe okunuşu

  1- Kul yâ eyyuhe’l-kâfirûn.

  2- Lâ a’budu mâ ta’budûn.

  3- Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.

  4- Velâ ene âbidun mâ abedtum.

  5- Velâ entum âbidûne mâ a’bud.

  6- Lekum dînukum veliye dîn.

  Kafirun Suresi'nin nuzülü

  Mushaftaki sıralamada yüz dokuzuncu, iniş sırasına göre on sekizinci sûredir. Mâûn sûresinden sonra, Fîl sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayet de vardır (bk. Şevkânî, V, 597). Tefsirlerde anlatıldığına göre Kureyşliler Hz. Peygamber’den bir sene kendi ilâhlarına tapmasını, bir sene de kendilerinin onun ilâhına tapmalarını istemişler. Hz. Peygamber de “Allah’a bir şeyi ortak koşmaktan yine O’na sığınırım!” demiş; bu defa Kureyşliler, “Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim” demişler. Bunun üzerine Kâfirûn sûresi inmiştir (Taberî, XXX, 213-214; Kurtubî, XX, 225).

  Kafirun Suresi'nin konusu

  Sûrede Hz. Peygamber’in inkârcılarla şirk ve sapkınlıkta birleşemeyeceği kesin bir üslûpla ifade edilmekte ve inancın şirkten uzak tutulması istenmektedir.

  Kafirun Suresi'nin fazileti

  Müfessirler bu sûrenin faziletiyle ilgili olarak Hz. Peygam­ber’in, “Kul hüvellahu ehad Kur’an’ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir” buyurduğunu; Sahâbe’den birine, “Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun” dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

  Kafirun Suresi'nin tefsiri

  Tevhid ilkesinin sembolü olarak Mekke döneminin ilk yıllarında inen bu sûrede Mekkeli müşriklerin şahsında bütün putperestlere ilân edilmek üzere iman ile şirkin ayrı şeyler olduğu, bu iki inanç sistemi arasında bir benzerlik bulunmadığı, dolayısıyla ikisinin birlikte bulunmasının, iki inanç arasında bir uzlaşmaya gidilmesinin mümkün olmadığı kesin olarak ifade edilmiştir.

  Bazı müfessirlere göre 2-3. âyetlerde, gelecekte Hz. Peygamber’in müşriklerin taptığına tapmayacağı, onların da Hz. Peygamber’in taptığına tapmayacakları ifade edilmiş; 4-5. âyetlerde ise halihazırda da onların tutumlarının farklı olmadığı bildirilmiştir. Ancak Şevkânî bu yorumu reddetmekte, 4-5. âyetlerin 2-3. âyetlerdeki gerçeği pekiştirdiğini söylemekte; bu tekrarlara dil kurallarından ve Arap şiirinden örnekler getirmekte, Hz. Peygamber’in hadislerinde de benzer tekrarların bulunduğunu ifade etmektedir (bk. V, 599-600). Bizim tercihimiz de bu yöndedir. Zira 2-3. âyetlerde Hz. Peygamber’in şahsında müminlerin sadece bir Allah’a kulluk etmeleri emredilmiş, Allah’a ortak koşanlarla gerek inanç gerekse ibadet bakımından hiçbir şekilde benzerliklerinin bulunmadığı vurgulanmıştır. 4-5. âyetlerde ise Hz. Peygamber’i kendi dinlerine döndürmek isteyen putperestlerin ümidini kırmak maksadıyla söz tekrar edilmiştir. “Sizin dininiz size, benim dinim banadır” şeklinde tercüme ettiğimiz 6. âyet, daha geniş kapsamlı ve daha vurgulu bir şekilde önceki âyetleri tekit eder ve bu iki din arasında uzlaşmanın olamayacağını gösterir. Zira bu iki dini uzlaştırmak, hak ile bâtılı uzlaştırmak anlamına gelir.

  Son âyetten din, vicdan ve ibadet özgürlüğünün esas olduğu, kimse­nin herhangi bir dine girmeye zorlanamayacağı anlamının da çıkarı­labileceğini düşünen bir kısım müfessirler bu âyetin müşriklere karşı savaşılmasını emreden âyetle (bk. Tevbe 9/36) neshedildiğini yani hükmünün kaldırıldığını ileri sürmüşlerdir. Ancak bizim de katıldığımız görüşe göre âyetin hükmü kaldırılmamıştır; çünkü burada bir emir veya yasak değil, bir vâkıanın tesbiti ve ifade edilmesi (haber) söz konusudur; haber ise Allah’tan olduğu için gerçektir, hükmü değişmez (bk. Şevkânî, V, 600).

  Fatiha ve Kısa sureler

  Yazı kaynağı : www.yenisafak.com

  KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU - Kafirun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

  KAFİRUN SURESİ OKUNUŞU - Kafirun Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı Ve Meali

  Kafirun Suresi, İslamiyet'in karşısında duran inkarcı ve müşriklere ithafen indirilmiş bir suredir. Bu surede Hz. Muhammed (s.a.v.) ve ümmetinin inkarcılarla bir araya gelemeyeceği kesin şekilde bildirilmiştir. Derin anlamları olan Kafirun Suresi'nin Arapça yazılışı, okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti haberimizde. İşte Kafirun Suresi tefsiri ve meali.

  KAFİRUN SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

  Bismillahirrahmânirrahîm.

  Kul yâ eyyühel kâfirûn

  Lâ a'büdü mâ ta'büdûn

  Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

  Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm

  Ve lâ entüm âbidûne mâ a'büd

  Leküm dînüküm veliye dîn

  KAFİRUN SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

  Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

  De ki: Ey kâfirler

  Tapmam o taptıklarınıza!

  Siz de benim kulluk ettiğime tapanlardan değilsiniz.

  Hem ben tapıcı değilim sizin taptıklarınıza.

  5- hem de siz, benim kulluk ettiğime tapıcılardan değilsiniz.

  6- Size dininiz, bana dinim (sizin dininiz size, benim dinim bana)

  Kafirun Suresi Tefsiri

  Kafirun kelimesiyle başlayan sure ismini de buradan alır ve kafirlere, inkarcılara ithafen indirilmiştir. Tefsir kaynaklarına göre, Kureyşliler Hz. Peygamber'e (s.a.v.) bir yıl boyunca kendi ilahlarına tapmasını, bir yıl da kendilerinin Allah'a tapmasını teklif etmişlerdir. Hz. Muhammed (s.a.v.) ise "Allah'a bir şeyi ortak koşmaktan yine O'na sığınırım!" demiştir. Bunun üzerine Kureyşliler "Bizim ilâhlarımızdan bazılarını istilâm et (öp, el sür), biz de seni tasdik edip ilâhına ibadet edelim" demişlerdir. Bunun üzerine Kâfirun Suresi nüzul olmuştur.

  Sure, Hz. Muhammed'in ve Yüce Allah'a iman edenlerin inkarcılarla şirkte ve sapkınlıkta birleşemeyeceğini, O'na ortak koşamayacağını anlatır. Sure ile inancın şirkten ve ortaklıktan uzak tutulmasının gerekliliği vurgulanır. Bu sure, Tevhid'in en önemli sembollerinden biridir ve putperestlik ile şirk kesin olarak reddedilmiştir.

  Kafirun Suresi Ne İçin Okunur?

  Kafirun Suresi imanı kuvvetlendirmek, manevi dünyayı güçlendirmek amacıyla okunmaktadır.

  Bu sureyi okuyan kimse kötülüklerden emin olur, kendisini Allah yolundan caydırmak isteyen kimselerden uzaklaşır. Kötü niyetlerle kendisine yaklaşan kimselere karşı muhafaza olunur.

  Kafirun Suresi rızık bolluğu, bereket, gelir artışı için okunmaktadır.

  Kafirun Suresi Kaç Ayet?

  Kafirun Suresi Mekke döneminde indirilmiştir ve 6 ayetten teşekkül etmektedir. Bu ayet; "inkarcılar" anlamına gelen "Kâfirun" kelimesinden adını alır.

  Kafirun Suresi Kaçıncı Cüz Ve Sayfada Yer Alır?

  Kafirun Suresi Kur'an-ı Kerim'in 603'üncü sayfasında ve 30'uncu cüzünde yer alır. Mushaftaki sıralamada 109'uncu sırada yer alan sure, iniş sırasına göre 18'inci suredir.

  KAFİRUN SURESİ FAZİLETLERİ

  Kur'an- Kerim'de yer alan ve 6 ayetten oluşan Kafirun Suresi, Müslüman alemi için çok mühim bir yere sahiptir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) namazlarda sıkça okuduğu surelerden birisi olduğu ifade edilmektedir. Bazı rivayetlere göre, sabah ve akşam namazlarının sünnetlerinde, tavaf namazında ve vitir namazından sonra oturarak kıldığı iki rek'atlık namazda İhlâs ve Kâfirûn sûrelerini okuduğu belirtilmiştir.

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bir sahâbîye yatağına girerken Kâfirûn sûresini okumasını öğütlediği de nakledilir (Dârimî, "Feżâʾilü'l-Ḳurʾân", 23; Tirmizî, "Daʿavât"

  Hz. Peygamber'in, "Kul hüvellahu ehad Kur'an'ın üçte birine denktir, Kul yâ eyyühel-kâfirûn ise dörtte birine denktir" buyurduğunu; Sahâbe'den birine, "Uyumak üzere yatağına yattığında Kul yâ eyyuhel-kâfirûn sûresini oku; bunu okursan şirk inancına sapmaktan korunursun" dediğini naklederler (İbn Kesîr, VIII, 526; Şevkânî, V, 597-598).

  Kâfirûn sûresinin nüzûl sebebi hakkındaki rivayetlere göre Kureyş'in önde gelenlerinden bir grup Hz. Peygamber'e gelerek şöyle söylemişlerdir: "Ey Muhammed! Bir yıl biz senin ilâhına tapalım, bir yıl da sen bizim ilâhımıza tap; böylece anlaşmış oluruz. Eğer senin bildirdiklerin bizim inandığımızdan daha doğru ise ondan biz de istifade etmiş oluruz; bizim taptığımız senin taptığından hayırlı ise bu takdirde sen ondan faydalanmış olursun." Fakat Resûlullah, "Kendisine şirk koşmaktan Allah'a sığınırım" diyerek bu teklifi reddetmiş, bunun üzerine sûre nâzil olmuştur (Vâhidî, s. 343-344).

  Sûrenin muhtevası dikkate alındığında, özellikle İslâm inanç sisteminin temelini oluşturan tevhid ilkesi üzerinde durularak yalnızca Allah'a ibadet edilmesi ve O'na ortak koşulmamasının vurgulandığı görülür. Ayrıca Hz. Peygamber'in dilinden onun ibadetinde şirk unsurunun bulunmadığına dikkat çekilmektedir. Sûrede aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğü çerçevesinde hiç kimsenin bir başkasının ibadetini engelleme hakkının bulunmadığına işaret edilmektedir. Sûrenin sonunda yer alan, "Benim dinim bana, sizin dininiz size" ifadesi müşriklerin tavırlarından kesinlikle uzak durmayı vurgular. Nitekim bu hususun daha sonra nâzil olan bazı Mekkî sûrelerde de tekrarlandığı görülür

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap