Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kalın bağırsak boşaltım sistemi organı mıdır

  1 ziyaretçi

  kalın bağırsak boşaltım sistemi organı mıdır Ne90'dan bulabilirsiniz

  Kalın bağırsak boşaltım organı mıdır?

  Kalın bağırsak boşaltım organı mıdır?

  Göster

  Google Twitter Facebook

  Yükleniyor

  Yazı kaynağı : evrimagaci.org

  Boşaltım sistemi

  Kalın bağırsak

  Kalın bağırsak

  Sindirim sisteminin anatomisinde kalın bağırsak (Intestinum Crassum), ince bağırsak (Intestinum Tenue) ile anüs arasındaki kısımdır. Toplam uzunluğu 1,5 ile 2 metre arasında olup, sindirim sisteminin beşte birini oluşturur. Başlangıcında yer alan çekumda çapı en geniştir, sonra kolon boyunca gittikçe daralır, anal kanaldan hemen önce yer alan rektumda epeyce bir genişler. Küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda bumbar adı verilir.

  Kalın bağırsağın ince bağırsaktan farkı, çapının büyüklüğü, nispeten sabit konumu, keseli görünümü ve dışında yer alan peritonla örtülü "yağ parçacıkları"dır (appendices epiploicae). Uzunlamasına kas lifleri bağırsağı devamlı bir tabaka olarak kaplamak yerine üç uzunlamasına bant şeklinde düzenlenmişlerdir[kaynak belirtilmeli].

  Kalın bağırsak, ince bağırsağı çevreleyerek etrafında bir kemer oluşturur. İleumun sağ tarafında çekumdan başlar, sağ lumbar ve karaciğerin altına kadar yukarı doğru çıkıp oradan sola kıvrılır, abdomenin karşı tarafına uzanır, tekrar kıvrılıp pelvise doğru aşağıya iner; orada gene kıvrılıp pelvisin arka duvarı boyunca uzanır ve anüste sona erer.

  Kalın bağırsak çekum, kolon, rektum ve anal kanal olarak bölümlere ayrılır. Kalın bağırsak midenin altındadır.

  Dışkı depolama kapasitesi 2100 gram olarak ölçülmüştür.

  Yapı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kolon sindirim sisteminin son kısmıdır. Haustra adı verilen bir dizi kesecik nedeniyle parçalı bir görünüme sahiptir.[1]

  Vücuttan atılmadan önce katı atıklardan suyu ve tuzu alır ve flora destekli (büyük ölçüde bakteriyel) emilmeyen malzemenin fermantasyonun gerçekleştiği yerdir. İnce bağırsağın aksine, kolon, gıdaların ve besinlerin emiliminde önemli bir rol oynamaz. Her gün kolona yaklaşık 1.5 litre veya 45 ons su gelir.[2]

  Ortalama yetişkin insan kolonunun uzunluğu, erkeklerde 65 inç veya 166 cm (80 ila 313 cm aralığında) ve kadınlarda 155 cm veya 61 inç‘dir (80 ila 214 cm aralığında).[3]

  Bölümler[değiştir | kaynağı değiştir]

  Memelilerde, kolon altı bölümden oluşur: çekum, yükselen kolon, enine kolon, inen kolon, sigmoid kolon ve rektum.

  Kolonun bölümleri şunlardır:

  Kolonun bölümleri ya intraperitonealdir ya da retroperitoneum'un arkasındadır. Genel olarak retroperitoneal organlar periton'u tam olarak kaplamaz, bu nedenle yerlerinde sabitlenirler. İntraperitoneal organlar tamamen peritonla çevrilidir ve bu nedenle hareketlidir.[4] Kolondan yukarı doğru çıkan kolon, inen kolon ve rektum retroperitoneal iken çekum, apendist, enine kolon ve sigmoid kolon intraperitonealdir.[5] Bu, laparotomi gibi ameliyat sırasında hangi organlara kolayca erişilebileceğini etkilediği için önemlidir.

  Çap olarak, çekum en geniş olanıdır, ortalama olarak sağlıklı kişilerde 9 cm'den biraz daha küçüktür ve enine kolonun çapı ortalama 6 cm'den azdır.[6] İnen ve sigmoid kolon biraz daha küçüktür ve sigmoid kolonun çapı ortalama 4-5 cm (1,6-2,0 in)'dur.[6][7] Her kolon bölümü için belirli eşiklerden daha büyük çaplar megakolon için tanısal olabilir.

  Çekum kolonun ilk bölümüdür ve sindirimde görevlidir, ondan embriyolojik olarak gelişen apandisit ise kolonun bir yapısıdır, sindirime karışmaz ve bağırsakla ilişkili lenfoid doku parçası olarak kabul edilir. Apendistin görevi belirsizdir ancak bazı kaynaklar apendistin kolon mikroflorasının bir örneğini barındırmada rolü olduğuna ve bağışıklık reaksiyon sürecinde mikroflora hasar görmüşse kolonun bakterilerle yeniden doldurulmasına yardımcı olabileceğine inanmaktadır. Apendistin ayrıca yüksek lenfatik hücre konsantrasyonuna sahip olduğu gösterilmiştir.

  Dışkı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kalın bağırsakta veya kolonda, kimusta bulunan su emilir. Kalın bağırsakta tuzlar aktif taşıma ile emilir, su da osmoz yoluyla onları takip eder. Sindirilmemiş posa ve kalın bağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan dışkı rektuma gider, anüsten atılana kadar orada depolanır.

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Boşaltım sistemi nedir? Boşaltım sistemi organları ve hastalıkları nelerdir?

  Boşaltım sistemi nedir? Boşaltım sistemi organları ve hastalıkları nelerdir?

  Boşaltım sisteminin, bedenin dengelenmesi adına oldukça önemli bir yere sahiptir.

  Boşaltım Sistemi Nedir?

  Üreterler, böbrekler ve idrar kesesinden oluşmuş olan boşaltım sistemi, yapım ve yıkım esnasında meydana gelen atık maddelerin atılmasından sorumludur. Vücut işlevinin devamlılığı adına hücrelerden atık maddelerin dışarı atılması gerekir. Boşaltımı yapılır olan zararlı atık maddeler; karbondioksit gazı, madensel tuzların ve suyun fazlası, üre, safra salgısı, amonyak, ürik asit şeklinde sıralanabilir.

  Boşaltım yapılırken, hücrelerde oluşmuş olan zararlı atık maddeler, vücuda dışarıdan alınıp kana karışmış zararlı madde ve bedenin ihtiyacından çok alınan faydalı maddeler dışarı atılır. İnsanlarda boşaltım sistemini oluşturmuş olan organlar sırasıyla; böbrekler, idrar kanalları, idrar torbası ve üretra şeklindedir.

  Boşaltım Sistemi Organları

  İnsan bedeninin olmazsa olmazları boşaltım sistemi organları türlü görevlere sahiptir. Tüketici varlık olan insan, boşaltım sistemi organlarına sahiptir. Bu organlar;

  Böbrek

  Böbrekler; bel hizasında, karın boşluğunun arkasında, bel omurlarının iki tarafında biri sağ biri solda olmak üzere iki adet olup, kuru fasulyeye benzeyen koyu kırmızı renkli organlardır.

  İdrar Kanalı

  Böbreklerin havuzcuk bölümüne bağlı olan ve orada toplanan idrarı, idrar torbasına taşıyan, düz kaslardan oluşan kanaldır.

  İdrar Kesesi

  Üreterle böbreklerden gelmiş olan idrarın vücut içerisinde toplandığı bölgedir. İdrar torbası güçlü kaslardan yapılmış olup gerektiği zaman idrarı depolar. Burada depolanan idrar, buraya bağlı olan üretradan vücut dışına atılmaktadır.

  Üretra

  İdrar torbasında depolanmış olan idrarın vücudun dışına atıldığı bölgedir.

  Akciğer- Deri- Karaciğer

  İnsanlarda deri, akciğer, kalın bağırsak, karaciğer gibi organlar boşaltım yapan başka organlardır.

  Bağırsaklar

  Kalın bağırsak; ince bağırsak içerisinden kana geçmeyen, sindirilemeyen gıdalar ile madensel tuzlar, su, gıda atıkları, vitaminler ve safra sıvısının depolanmasını, burada oluşan atık maddelerin ise sindirim sisteminin son kısmı olan anüse iletilip anüsten dışkı yolu ile vücudun dışına atılmasını sağlamaktadır.

  Boşaltım Sistemi Organları ve Hastalıkları Nelerdir?

  Boşaltım sistemi; insan vücudundaki en mühim sistemler arasında yer almaktadır. Boşaltım sisteminde ortaya çıkacak her çeşit problem daha büyük sorunlara yol açabilmektedir.

  - Böbrek Yetmezliği,

  - Böbrek Taşı,

  - Albümin,

  - Üremi,

  - Nefrit,

  - Mesane İltihabı.

  Boşaltım Sistemi Hastalıkları, Boşaltım Sistemi Görevleri

  Böbrek

  Fasulyeye benzemesi ile bilinen böbrek organı bel hizasında bulunur. Sağ ve sol olmak üzere iki yanda yer alan böbrekler yaklaşık olarak 150 gram ağırlığındadır. Kanda bulunan atıkları süzüp vücuttan atılmasını sağlamaktadır. Bunun dışında vücutta su dengesini sağlamaktadır.

  Üreter

  Üreter, idrar kesesiyle böbrekleri birbirine bağlayan kanal biçimindeki yapıdır. İdrar borularının görevi böbreklerde oluşmuş idrarın, keseye ulaşmasını sağlamaktır.

  İdrar Kesesi

  İdrar kesesi; böbreklerden süzülmüş olan idrarın biriktiği kısımdır. Burada, idrar belirli bir seviye sonrasında tuvalet ihtiyacını ortaya çıkarır.

  Üretra

  Üretra, idrar kesesinde birikmiş olan idrarın vücut içerisinden atılmasını sağlayan kanal şeklindeki yapıdır. Bunun dışında üretra, erkeklerin sperminin vücuttan atılmasını da sağlamaktadır.

  Akciğerler- Karaciğer, Kalın Bağırsak- Deri

  Vücutta boşaltım işlemini yapan organlar yukarıda sayılanların yanı sıra dört organ bakımından da gerçekleştirilir. İnsan vücudunda bulunan ve boşaltım yapmak ile görevli olan başka organlar; deri, akciğerler, karaciğer ve kalın bağırsak şeklinde sıralanır. Bu organlarda boşaltıma yardımcı olan organlar arasında yerini alır.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap