Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir

  1 ziyaretçi

  kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Kanama olan bölgeye turnike uygular­ken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

  5. Kanama olan bölgeye turnike uygular­ken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

  A) Eklem bölgesi olmasına

  B) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına

  C) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına

  D) Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemik­li bölge olmasına

  Cevap: D

  Yazı kaynağı : asagidakilerdenhangisi.com

  Kanama olan b�lgeye turnike uygularken a�a��dakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

  Kanama olan b�lgeye turnike uygularken a�a��dakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

  NOT: Sorunun cevab�n� g�rebilmek i�in soruya ait ��klara t�klay�n�z. E�er sorunun do�ru cevab� g�remiyorsan�z sorunun bulundu�u testi ��zmek zorundas�n�z.

  Sorular�n do�ru cevaplar� sadece testi ��zerken g�r�nt�leyebilirsiniz.
  Bu soru Ehliyet ��km�� Sorular kategori i�indeki 6 Eyl�l 2014 Ehliyet S�nav Sorular� testinde yer almaktad�r. Bu soruya benzer di�er sorular� test i�eri�ine gidip ��zebilirsiniz. Hepinize ba�ar�lar dileriz.

  Yazı kaynağı : www.testyurdu.com

  Turnike Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar

  Öncelikle, turnike uygulaması her kanamada uygulanmaz.

  1. Çok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa (kanamayı durdurmak ve daha sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için),

  2. Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, (engebeli uzun bir yola gidilecekse)

  3. Uzuv kopması varsa baskı noktasından yapılan bası etkisiz ise turnike

  Uygulanabilir,bunların dışında kesinlikle uygulanmaz.

  Turnike çok dikkat edilmesi gereken bir uygulamadır. Eğer dikkat edilmez ve kontrol edilmezse yaralıda uzuv kaybına neden olabilir.

  Turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?

  Turnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8-10 cm olmalıdır.

  Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalıdır.

  Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir.

  Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz ve uzva paralel olacak şekilde sabitlenir.

  Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez.

  Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalıdır.

  Yaralının altına T harfi yazılır. Uluslararası turnike işaretidir.

  Uzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-30 dakikada bir turnike gevşetilmelidir.

  Turnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır, ancak önkol ve bacağa el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzuv kopması durumlarında, önkol ve bacağa da turnike uygulanabilir.

  Yazı kaynağı : www.yeniumitilkyardim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap