Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kandil günü oruç tutmak için nasıl niyet edilir

  1 ziyaretçi

  kandil günü oruç tutmak için nasıl niyet edilir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Berat Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur, Nasıl Niyet Edilir?

  Berat Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur, Nasıl Niyet Edilir?

  Berat Kandili Orucu Fazileti ve Sevabı

  Berat Arapça berâe/berâet kelimesinin Türkçe karşılığıdır. Beraet kelimesi; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması anlamını taşır. Şaban ayının 15. gecesi, Müslüman alemi için berat gecesi olarak ilan edilmiştir. Bu faziletli gecenin Müslümanlar için taşıdığı önem büyüktür.

  Dini kaynaklarda berat gecesi; şâbanın ortasındaki gece, mübarek gece, rahmet gecesi adıyla hatırlanır. Berat gecesi, ibadet edenlerin fazlaca sevap kazanacağı gecelerden biridir. Hadis ve ayetlerce bu gecenin önemi vurgulanmaktadır. Berat gecesinde yapılan ibadetlerden biri de oruç tutmaktır.

  Berat kandili orucu 2022 yılında da tıpkı diğer senelerde olduğu gibi birçok evde manevi doygunluk ve ruhen rahatlama sağlayacaktır. Eğer berat gecesinde oruç tutmak isterseniz; sizlere yardımcı olacak ve yol gösterecek bu yazımızı sonuna kadar okuyabilirsiniz.

  Berat kandili orucu ne zaman ve nasıl tutulur diyenlerin aradığı bilgiler bu satırlarda yer alıyor.

  Krem Sürmek Orucu Bozar Mı? Diyanet Cevabı

  Berat Kandili Orucu Ne Zaman Tutulur?

  Orucu Bozan Şeyler: 10 Durum – Soru Cevap

  Berat Kandili Orucuna Nasıl Niyet Edilir?

  Berat Kandili Orucu Fazileti ve Sevabı

  Dinen berat kandili orucunu tutanlar, oldukça büyük sevaba girerler. Bu orucun faziletini sizlere şöyle ifade etmek gerekir:

  Berat gecesinin bereketi üzerine Hz. Ali tarafından rivayet edilen bir hadis vardır:

  “Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin.”

  Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur:

  “Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen?” Diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.

  “Allah Teâlâ Şaban’ın on beşinci gecesi (Berâet Gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar.” (İbn Mace, İkametü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38).

  Hz. Muhammed Berat kandilinin olduğu ayda oruç tutardı ve ramazan orucuyla birleştirip oruca devam ederdi. Berat kandilinin fazileti, Peygamber Efendimiz’in döneminde de bilinirdi.

  Oruç Tutarken En Çok Yapılan 8 Hata

  Berat Kandili gecesinde iftardan sonra dua ederek bu gecenin rahmetini en içten duygularla yaşayabilirsiniz. Kandil gecesinde dua ederken; dilinizden şu cümleler dökülebilir:

  Dualarınıza ekleyeceğiniz bir diğer dua ise:

  “Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

  Türkçesi:

  “Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.”

  Oruç Tutmanın 7 Bilimsel Faydası

  Kusmak Orucu Bozar Mı? Diyanet Cevabı

  Göz Damlası Orucu Bozar Mı? Diyanet Cevabı

  Kan Vermek Orucu Bozar Mı? Diyanet Cevabı

  Diş Fırçalamak Orucu Bozar Mı? Diyanet Cevabı

  Yazı kaynağı : www.nefisyemektarifleri.com

  REGAİP KANDİLİNDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR? Kandilde ne zaman oruç tutulur? Diyanet bilgisi ile oruca niyet etmenin önemi

  REGAİP KANDİLİ ORUCU SEVABI, FAZİLETİ VE ÖNEMİ | Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? 2023 Regaip Kandili orucu hangi gün ve kaç gün tutulur?

  REGAİP KANDİLİ ORUCU SEVABI, FAZİLETİ VE ÖNEMİ | Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu, nasıl niyet edilir? 2023 Regaip Kandili orucu hangi gün ve kaç gün tutulur?

  REGAİP KANDİLİ'NDE ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

  Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

  Regaip Kandili orucunu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz. Regaip Kandili'nde oruç tutmak dinimizde şöyle övülmüştür;

  "Her kim Recep'ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer."

  "Recep, haram aylardandır. Onun günleri, altıncı kat semanın kapıları üzerinde yazılıdır. Bir kişi ondan bir gün oruç tutsa ve orucunu, Allah-ü Teâlâ'nın takvasına tamamen ayır(arak günahsız tamamla)sa, (gökte bulunan) o kapı ve o gün dile gelerek:

  -Ya Rabbi! Onu bağışla.Eğer orucunu Allah-ü Teala'nın takvasıyla tamamlamazsa, onun için istiğfarda bulunmazlar ve o kişiye:-Nefsin seni aldatmış, denilir." (Nüzhetül Mecâlis, Gunyetü't Talibin)

  Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur. (Hadis-i Şerif)

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  REGAİP KANDİLİ ORUCU ne zaman, hangi gün tutulur? Regaip Kandili orucu sevabı nedir?

  Regaip Kandili orucu 2023 hani g�n tutulur? Regaip Kandili orucuna nas�l niyet edilir ve ka� g�n tutulur?

  Regaip Kandili orucu 2023 hani g�n tutulur? Regaip Kandili orucuna nas�l niyet edilir ve ka� g�n tutulur?

  M�sl�man alemi i�in b�y�k �neme sahip olan Recep, �aban ve Ramazan ay�n�n i�erisinde oldu�u �� aylar ba�lad�. Regaip Kandili orucu da Recep ay�n�n ba�lamas�yla birlikte g�ndeme geldi. 26 Ocak Per�embe g�n� idrak edilecek kandil i�in "Regaip Kandili orucu i�in nas�l niyet edilir?" sorusu merak edilen konulardan birisi oldu. Peki, Regaip Kandili orucu ne zaman ve ka� g�n tutulur? ��te cevab�...

  REGA�P KAND�L� ORUCU NE ZAMAN VE KA� G�N TUTULUR?

  Regaip Kandili Recep ay�n�n ilk haftas�n�n per�embe g�n�d�r. Per�embe g�n�n� cuma g�n�ne ba�layan gece idrak edilen Regaip kandili 2023 y�l�nda 26 Ocak tarihine denk geliyor. Kandilde oru� tutmak isteyenlerin de per�embe g�n� oru� tutmas� gerekmektedir. "Receb'in ilk per�embesini oru�la ge�ireni cennete girdirmek Allah-u Te'ala �zerine bir hak olur" rivayet edilmektedir.

  26-27 Ocak 2023 : Per�embe ve Cuma g�n� iki g�n birlikte oru� tutulabilir.

  27-28 Ocak 2023 : Cuma ve Cumartesi g�n� iki g�n birlikte oru� tutulabilir.

  REGA�P KAND�L� ORUCU ���N NASIL N�YET ED�L�R?

  Recep ay� i�erisinde Regaip Kandili'nde tutulan oru� i�in nas�l niyet edilece�i merak ediliyor. Regaip Kandili orucu i�in; "Niyet ettim Allah r�zas� i�in Recep ay�n�n orucunu tutmaya" e�er Ramazan'dan kazalar� varsa "Niyet ettim Allah r�zas� i�in tutamad���m Ramazan orucunun kazas�n� tutmaya" �eklinde niyet edilir.

  REGA�B KAND�L�NDE ORU� TUTMANIN FAZ�LETLER� NELERD�R?

  Baz� rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildi�i ifade edilir. Regaip kelimesi, g�zel �eyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlar�na gelir. Bu gece ibadet edenin, t�vbe edenin arzular�n�n verilece�i �mit edilir. Recep ay�n�n fazileti iyilik ay� : Regaip gecesinin i�inde oldu�u Recep ay�nda bolca oru� tutulmal�d�r. Bu aya 'Receb�'l-asabb' da denilmi�tir. Yani; iyiliklerin isabet etti�i Recep ay�. Recep ay�na 't�vbe' ismi de konulmu�tur. M�min bu ayda ve �zellikle de Regaip Kandili'nde g�nahlar�n� bolca kendine itiraf edip t�vbe etmelidir.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap