Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kandilli rasathanesi hangi üniversiteye bağlıdır

  1 ziyaretçi

  kandilli rasathanesi hangi üniversiteye bağlıdır Ne90'dan bulabilirsiniz

  Boğaziçi Üniversitesi - Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

  T.C.

  BO�AZ��� �N�VERS�TES�

  KAND�LL� RASATHANES� VE DEPREM ARA�TIRMA ENST�T�S�

  ULUSAL DEPREM �ZLEME MERKEZ� (UD�M)

  �� T�Z�K

  KURULU� AMACI

   Madde 1. UD�M Kandilli Rasathanesi ve Deprem Ara�t�rma Enstit�s�ne ba�l� bir hizmet merkezidir. KRDAE Ulusal Deprem �zleme Merkezi�nin amac�;

  Depremle ilgili sismik bilgileri i�eren parametreleri en hassas ve g�venilir bir bi�imde belirlemek, b�y�k depremlere ait bilgileri ilgili kurumlara an�nda bildirmek, T�rkiye Deprem A���n�n (TDA) geli�tirilmesi, yeni deprem istasyonlar�n�n kurulmas� ve teknolojik olarak g�n�n �artlar�na uygun hale getirilmesini sa�lamak, i�letilen deprem istasyonlar�ndan UD�M�e gelen sismik sinyalleri toplamak, bu sinyallerin verilerini ar�ivlemek, veri bankas� olu�turmak, depremle ili�kili konularda ulusal ve uluslararas� kurumlarla i�birli�i yapmakt�r.

  G�REVLER�

   Madde 2. Merkezin g�revleri yukar�da belirtilen amaca y�nelik olmak �zere;

    

  Yazı kaynağı : www.koeri.boun.edu.tr

  Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

  Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü

  Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Boğaziçi Üniversitesine bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim kurumu. Türk bilim tarihinin önemli kurumlarından biri olan Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Anadolu yakasında Üsküdar ilçesinin Kandilli Mahallesi'nde, Boğaz'a bakan bir tepenin üzerinde yer almaktadır.

  Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kandilli Rasathanesi, 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu. Fransız hükûmeti, rasathanenin kuruluşunu hava tahminlerinin telgrafla diğer merkezlere iletilmesi amacıyla desteklemiştir. Avrupa'dan satın alınan gözlem aletleri ile Pera'da 74 metre yüksekliğindeki bir tepede kurulan rasathanenin ilk müdürü Aristide Coumbary’dir.

  31 Mart Vakası (12 Nisan 1909) sırasında tahrip edildi ve Maçka'ya taşındı. Matematikçi hem de din adamı Fatin Hoca (Gökmen) tarafından 1911 yılında hâlen bulunduğu yer olan Kandilli'ye taşındı.

  1982'ye kadar Millî Eğitim Bakanlığına bağlı kalan Rasathane, 1982'de Boğaziçi Üniversitesine devredildi. Daha sonra 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı yasayla[2] kanunlaşan 41 sayılı kararnameyle; üniversite bünyesinde; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) adını aldı. Enstitü kapsamında; deprem mühendisliği, jeodezi, jeofizik anabilim dalları ile astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji laboratuvarları bulunmaktadır.

  Tesisler ve Kurum Yapısı[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kandilli Rasathanesi kampüsünde yer alan aşağıdaki bölümler, laboratuvarlar ve diğer tesislerden oluşmaktadır:

  Bölümler

  Laboratuvarlar

  Diğer tesisler

  Ayrıca aşağıdaki merkezler kampüs dışındaki gözlemevi tarafından işletilmektedir:

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Konuyla ilgili yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]


  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Kandilli Rasathanesi hangi üniversiteye bağlıdır?

  Kandilli Rasathanesi’nin görevi nedir? Deprem Araştırma Enstitüsü ne iş yapar?

  Kandilli Rasathanesi’nin görevi nedir? Deprem Araştırma Enstitüsü ne iş yapar?

  Kandilli Rasathanesi’nin görevi nedir? Deprem Araştırma Enstitüsü ne iş yapar?

  Kandilli Rasathanesi 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla hava tahminlerinin telgrafla diğer merkezlere iletilmesi amacıyla kuruldu. Bugün içinde deprem araştırma enstitüsünü barındıran rasathanede deprem mühendisliği, jeodezi gibi alanlarda çalışmalar yürütülüyor. İşte Kandilli Rasathanesi'nin kuruluş tarihi ve görevleri...

  Türk bilim tarihinin önemli kurumlarından biri olan Kandilli Rasathanesi artan depremlerle yeniden en çok araştırılanlar arasına girdi. İşte Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün görevleri…

  KANDİLLİ RASATHANESİ’NİN KURULUŞU

  Kandilli Rasathanesi 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu. Fransız hükümeti, rasathanenin kuruluşunu hava tahminlerinin telgrafla diğer merkezlere iletilmesi amacıyla desteklemiştir. Avrupa’dan satın alınan gözlem aletleri ile Pera’da 74 metre yüksekliğindeki bir tepede kurulan rasathanenin ilk müdürü Aristide Coumbary'dir.

  31 Mart Vakası (12 Nisan 1909) sırasında tahrip edildi ve Maçka’ya taşınmıştır. Matematikçi hem de din adamı Fatin Hoca (Gökmen) tarafından 1911 yılında halen bulunduğu yer olan Kandilli’ye taşınmıştır.

  1982’ye kadar Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı kalan Rasathane, 1982’de Boğaziçi Üniversitesi'ne devredilmiştir. Daha sonra 28.03.1983 tarihinde 2809 sayılı yasayla kanunlaşan 41 sayılı kararnameyle; üniversite bünyesinde; Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) adını almıştır.

  KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜNÜN GÖREVİ

  Deprem mühendisliği, jeodezi, jeofizik anabilim dalları ile astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji alanlarında çalışmaları yürütülen enstitü kapsamında; deprem mühendisliği, jeodezi, jeofizik anabilim dalları ile astronomi, jeomanyetizma, meteoroloji laboratuvarları bulunmaktadır. Enstitü yaşanan depremlerin şiddetini ölçüyor ve online olarak bu ölçümleri paylaşıyor.

  Yazı kaynağı : www.sozcu.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap