Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kara ve denizlerin dağılışı şekilleri ve yerleri her zaman aynı mıdır

  1 ziyaretçi

  kara ve denizlerin dağılışı şekilleri ve yerleri her zaman aynı mıdır Ne90'dan bulabilirsiniz

  Kara ve denizlerin dağılışı, şekilleri ve yerleri her zaman aynı mıdır, Yer kabuğu tek parça hâlinde midir, Yer kabuğu hareket ediyor mu

  Kara ve Deniz Dağılışı

  Kara ve Deniz Dağılışı

  Kara ve Deniz Dağılışı

  Yazı kaynağı : www.turkcebilgi.org

  Dünya Üzerindeki Denizler ve Karaların Dağılımı Nasıldır?

  Dünya Üzerindeki Denizler ve Karaların Dağılımı Nasıldır?

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Kara ve Denizlerin Dağılışı | Bilgicik.Com

  Kara ve Denizlerin Dağılışı

  

  Kıta ve okyanusların alanları

  ÖRNEK: Karalar, Kuzey Yarımküre’nin % 39’unu, Güney Yarımküre’nin ise sadece % 19’unu kaplar.
  Kuzey Yarımküre’de,
  I. Karalar üzerinde yıllık sıcaklık farklarının, Güney Yarımküre’ye göre daha fazla olması
  II. Dünyanın en yüksek doruğu ile en derin çukurunun bulunması
  III. Sürekli rüzgarların Güney Yarımküre’dekinin tersi yönde sapması
  olgularından hangileri, karaların yarımkürelere dağılışındaki bu farklılığın bir sonucudur?
  A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III
  1999 ÖSS

  ÇÖZÜM: Karalarda ışınların geçme derinliği denizler kadar fazla olmadığından günlük ve yıllık sıcaklık farkı fazladır.
  Okyanuslarda güneş şıınları 150 metre derine kadar geçme olanağı bulduğundan denizler geç ısınır geç soğur. Sıcaklık farkı fazla değildir.
  Yanıt A

  Gürcistan

  UYARI:Sarp sınır kapısının açılması ile gerek ticari, gerekse kültürel ilişkiler giderek gelişmektedir.

  Azerbaycan – Nahçivan

  Ermenistan

  Yunanistan

  Balkan Yarım adasının güneyinde kurulmuş olan Yunanistan topraklarının %20’sini adalar oluşturur.
   Denize en uzak noktası 100 km kadardır.
  İklim: Kıyılarda ve kıyılara yakın alanlarda Akdeniz, yükseltinin arttığı alanlarda ise Karasal iklim özellikleri etkilidir.
  Doğal bitki örtüsünü makiler ve ormanlar oluşturur.
  Tarım: Zeytin, üzüm, tütün, pamuk ve turunçgiller en fazla üretilen ürünlerdir.

  Maden ve sanayi: Yeraltı kaynakları bakımından fakir (boksit ve demir) olan ülkenin sanayisi fazla gelişmemiştir.
  Turizmin önemli geçim kaynağı olduğu ülkede deniz ticaret filolarından elde edilen gelir ise çok önemlidir

  Türkiye ile ilişkiler
  Yunanistan ile;
   Batı Trakya, Adalar, Kıbrıs ve kıta sahanlığı konularında sorun yaşayan Türkiye bu ülkeye krom, bakır, jet yakıtı, tarım ürünleri, cam ürünleri satar, Yunanistandan ise İlaç, kimyasal madde, demir – çelik ürünleri alır.

  Bulgaristan

  Irak

  İran

  Suriye

  KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

  Ortadoğu Ülkeleri

  Yazı kaynağı : www.bilgicik.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap