Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kavram soyutlama ve genelleme arasındaki ilişkiyi açıklayınız

  1 ziyaretçi

  kavram soyutlama ve genelleme arasındaki ilişkiyi açıklayınız Ne90'dan bulabilirsiniz

  Mantık Dersdestek Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 Cevabı

  Mantık Dersdestek Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 61 Cevabı

  Mantık Dersdestek Yayınları Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

  2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “Mantık Dersdestek Yayınları Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Gurkan SEVER tarafından 128 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Zeynep YAĞIZ tarafından yapılmış.

  Mantık Dersdestek Yayınları Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

  Soru:

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Kavram, soyutlama ve genelleme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  2. Nelik, gerçeklik ve kimlik arasındaki farkları açıklayınız.

  3. Anlamlarına göre kavram çeşitleri nelerdir?

  4. Cins ve tür arasındaki farkı örneklerle açıklayınız.

  5. Tanım nedir? Tanımın koşulları nelerdir?

  1. Bir türe ait, o türe özgü özelliklere…………………………….denir.
  2. Tümel olumlu önermenin altığı………………………………..önermedir, karşıtı ise
  önermedir.
  3. Önermelerin hem niteliği hem de niceliği farklı ise aralarındaki ilişki…………………ilişkisidir.
  4. Kıyaslarda öncüllerden ikisi de……………………….ya da…………………..ise sonuç çıkmaz.
  5. Koşullu ve ayrık önermelerin birleşmesinden oluşmuş kıyaslara…………………………denir.

  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların ise “Y” yazınız.

  1. Bir kavramın kaplamı çoğalınca içlemi, içlemi çoğalınca kaplamı azalır.
  2. Önerme, kendisinde bir şeyin doğrulandığı ya da yanlışlandığı cümledir.
  3. Tikel olumsuz önermenin çelişiği tikel olumsuz önermedir.
  4. Kıyas kurallarına göre öncüllerden biri tümel, diğeri tikel ise sonuç tümel olur.
  5. Zincirleme kıyasta tekrarlanan sonuç önermelerinin çıkarılması ile oluşturulan kıyasa sorit denir.

  Yazı kaynağı : www.evvelcevap.com

  Mantık Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 61

  Mantık Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları Dersdestek Yayınları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

  Mantık Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 61

  Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Kavram, soyutlama ve genelleme arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  2. Nelik, gerçeklik ve kimlik arasındaki farkları açıklayınız.

  3. Anlamlarına göre kavram çeşitleri nelerdir?

  4. Cins ve tür arasındaki farkı örneklerle açıklayınız.

  5. Tanım nedir? Tanımın koşulları nelerdir?

  B) Aşağıdaki cümleleri verilen kavramlardan uygun olanları ile tamamlayınız.

  çelişiklik ikilem özgülük olumsuz tikel olumlu tümel olumsuz tikel

  1. Bir türe ait, o türe özgü özelliklere …… denir.
  2. Tümel olumlu önermenin altığı …… önermedir, karşıtı ise …..önermedir.
  3. Önermelerin hem niteliği hem de niceliği farklı ise aralarındaki ilişki …. ilişkisidir.
  4. Kıyaslarda öncüllerden ikisi de ….. ya da …. ise sonuç çıkmaz.
  5. Koşullu ve ayrık önermelerin birleşmesinden oluşmuş kıyaslara ….. denir.

  Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucuğa “D”, yanlış olanların ise “Y” yazınız.

  1. Bir kavramın kaplamı çoğalınca içlemi, içlemi çoğalınca kaplamı azalır. ()
  2. Önerme, kendisinde bir şeyin doğrulandığı ya da yanlışlandığı cümledir. ()
  3. Tikel olumsuz önermenin çelişiği tikel olumsuz önermedir. ()
  4. Kıyas kurallarına göre öncüllerden biri tümel, diğeri tikel ise sonuç tümel olur. ()
  5. Zincirleme kıyasta tekrarlanan sonuç önermelerinin çıkarılması ile oluşturulan kıyasa sorit denir. ()

  Mantık Ders Kitabı Dersdestek Yayınları Sayfa 61 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : odevzamani.com

  Düşünceyi Geliştirme Yolları/Yöntemleri

  Düşünceyi Geliştirme Yolları/Yöntemleri

  Düşünceyi Geliştirme Yolları/Yöntemleri

  Yazılı ve Sözlü Anlatımda Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri (Konu Anlatımı, Çözümlü Örnek Sorular)

  1. TANIMLAMA

  Tanımla, bir varlığı, bir kavramı temel özellikleriyle belirtmedir. Yazılarda çoğunlukla soyut kavramlar tanımlanır. Yazar, okuyucunun kafasında sınırları tam çizilemeyen bu kavramları tanımlayarak hem kavrama bakış açısını verir hem de okurun kavrama gücünü artırır. Kimi zaman sözlüksel tanımlara başvurulsa da çoğunlukla, yazar tanımlayacağı şeye, yazdığı savunduğu düşünceye uygun bir tanım getirmeyi dener.

  Tanım cümleleri ya “… denir.” ya da “…dir.” şeklinde biter. “Bu nedir?”, “Kimdir?” sorusunun yanıtı tanım cümlesidir.

  “Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan doğal bir araçtır.” cümlesinde dilin tanımı yapılmıştır.

  Örnekler:

  Bu parçada “erdem” ve “eğitim” kavramları öznel bir biçimde tanımlanmaktadır.

  Bu cümlede halk, bireylerin maddi ve manevi bir birleşimi olarak tanımlanmıştır.

  Örnek: Soru

  Korku bir ruh hâlidir, ikide bir gelip giden, bizi yoklayan, dengeleyen… Yüreklilik ise büyük korkular önünde kendimizi yitirerek yaptığımız atılımdır. Her şeyi göze almak değildir, ölüme, tehlikeye meydan okumak değildir, yapacak başka bir şey
  olmaması hâlidir.
  Bu parçada düşünceyi geliştirmek için daha çok aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? (1981 / II)
  A) Betimlemeye
  B) Tanımlamaya
  C) Karşılaştırmaya
  D) Tartışmaya
  E) Örneklendirmeye

  Çözüm: Parça ‘korku’nun tanımıyla başlamış, arkasından ‘yüreklilik’ kavramının tanımıyla devam etmiştir. ‘Korku’nun tanımı, ‘yüreklilik’ sözünün daha iyi kavraması için yapılmıştır. Cevap: B

  2.ÖRNEKLEME

  Soyut kavramları, düşünceleri belirgin kılmak için uygulanan bir anlatım yoludur. Örnekleme soyut bir düşünceye somutluk katar, yazının anlaşılmasını kolaylaştırır. Bu nedenle en sık kullanılan anlatım yoludur.

  Yazıdaki örnekler; yazarın okuduklarından, dinlediklerinden seçilmiş olabileceği gibi yaşadıklarından, duyup gözlemlediklerinden de seçilmiş olabilir. Yazıda bir sanatçı ya da eser adı verilerek de örnekleme yapılabilir.

  Yazar, “Roman okumak, kişinin kendisini, başkalarını, yaşamı tanımayı öğretir.” düşüncesini bazı eserlerden öğrendiklerini örnekleyerek kanıtlamaya çalışıyor.

  Örnek: SORU
  Ankara, tarihin şaşırtıcı terkipleriyle doludur. Burada kerpiç bir duvardan İyonya tarzında bir sütun başlığı fırlar; bir türbe merdiveninin basamağında bir Roma konsülünün şehre gelişini kutlayan bir baş görünür. Ahi Şerafettin’in türbesini, asırlardır Greko Romen aslanları bekler. Bu yüzden Aslanhane adını alan caminin mihrabında Etilerin toprak ve bereket ilahesinden başka bir şey olmayan bir yılan, meyveler arasında dolanır.

  Yazar, parçanın ilk cümlesindeki savını inandırıcı kılmak için aşağıdakilerin hangisine özellikle başvurmuştur? (1982/11)
  A) Örneklemelere ağırlık verme
  B) Öyküleyici anlatım yolunu seçme
  C) Konuyu tartışma içinde sunma
  D) Okurun hayal gücüne dayanma
  E) Kanılarını öne çıkarma

  Çözüm: Parçanın ilk cümlesinde “Ankara’nın, tarihinin şaşırtıcı birleşimlerle (tertipleriyle) dolu” olduğu belirtilmektedir. Sonraki cümlelerde ise bu birleşimi oluşturan kültür kalıntıları tek tek sayılmakta, yani örneklendirilmektedir. Böylece ilk cümledeki savı inandırıcı kılmak için örnekleme yöntemine ağırlık vermiştir. Cevap: A

  3. KARŞILAŞTIRMA

  Herhangi bir düşünceyi açıklamak için iki varlık, iki kavram arasındaki benzerlik ya da karşıtlıklardan yararlanmaktır. Karşılaştırma da somutlaştırmayı sağlayan bir yoldur.

  Örnek:

  Bu parçada insanla arı karşılaştırılarak verilmiştir. Bu karşılaştırmadan “İnsanoğlu, uğraştığı işi giderek geliştirmekte ve kusursuzluğa ulaşmaya çalışmaktadır.” ana düşüncesine ulaşılmıştır.

  Örnek: SORU
  İnsanlığın adım adım ilerlemesini sağlayan şey, kuşkusuz, kişisel kazançların ürün ve buluşların kuşaktan kuşağa aktarılmasıdır. Hayvanlar dünyasında buna benzer bir olay yoktur; eğitim görmüş bir köpek, başka bir köpeği eğitemez.
  Bu paragrafın anlatımında aşağıdakilerden hangisi daha ağır basmaktadır? (1981 /1)

  A)Benzetme
  B) Kanıtlama
  C) Örneklendirme
  D) Karşılaştırma
  E) İlişki kurma

  Çözüm: İnsanda bilginin kuşaktan kuşağa aktarıldığı o nedenle insanlığın sürekli ilerlediği, oysa hayvanlarda bu olguların söz konusu olmadığı anlatılmış, insan ile hayvan arasında karşılaştırma yapılmıştır. Cevap : D

  Karşılaştırma üç biçimde yapılır:

  1) Benzerliklerden Yararlanma

  Varlık ya da kavramların yalnız benzeyen yönleri ele alınarak karşılaştırma yapılır.

  Örnek:

  Bu parçada öykü ile tiyatronun benzer yönleri sıralanarak karşılaştırma yapılmıştır.

  2) Karşıtlıklardan Yararlanma

  Varlık ya da kavramların yalnız karşıt yönleri ele alınarak karşılaştırmaya başvurulur.

  Örnek: SORU

  Edebiyatın konusu insandır, doğadır; edebiyat bütün olanaklarıyla insanı tanıtmaya yönelmiştir. Eleştirinin konusu ise eserdir; amacı eseri tanıtmak ve değerlendirmektir. Edebiyatta dolaysız bir yaratma söz konusudur. Eleştirmen ise dolaylı yaratan kişidir. Yargılanan bir eser olmadıkça eleştiri de olmaz.
  Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? (1988/11)
  A) Örneklendirme
  B) Karşılaştırma
  C) Tanımlama
  D) Tartışma
  E) Öyküleme

  Çözüm: Bu parçanın anlatımında kullanılan yöntem “karşılaştırma”dır. “Edebiyat” ile “eleştiri” konuları yönünden; “edebiyatçı” ile “eleştirmen” yaratmadaki nitelikleri yönünden karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada ayrı yönler ele alınmıştır. Cevap: B

  3) İlişki Kurma

  İki olay ya da iki durum arasındaki benzerlikten yararlanarak düşüncenin somutlaşması sağlanır.

  Örnek:

  Bu parçada “bilinçli” olmamakla birlikte sözün uçup gideceğini, ama yazının, böylece insanın yarına kalacağını düşünenlerin davranışı verilmektedir. Yazar, arkadaşı ile gezginlerin davranışlarındaki benzerlikleri arasında ilişki kurarak düşüncesini sunmuştur.

  4. TANIK GÖSTERME VE ALINTI YAPMA

  Bir düşünceyi savunmak, doğruluğunu kanıtlamak için aynı görüşü paylaşan, destekleyen bir kişinin -kimi zaman karşıt görüşün yanlısı bir kişi de olabilir- yazılarından veya konuşmalarından alıntı yapmaktır. Tanıklığına başvurulan kişinin sözü edilen konuda yetkin olması gerekir. Yazar, bu yetkin kişinin sözünü ya kendi sözü hâline getirir (dolaylı anlatım) ya da sözünün tamamını veya bir bölümünü tırnak içinde vererek kullanır (doğrudan anlatım).

  Tanık gösterme iki yolla gerçekleşir: Yazar, ya tanığın sözünden yola çıkarak, onun inandırıcılığına dayanıp düşüncelerini geliştirir ya da kendi görüşünü belirttikten sonra tanığa başvurarak düşüncesini inandırıcı kılmaya çalışır. Tanık gösterme atasözleriyle de yapılır.

  Örnek: SORU
  Andre Gide bir yazısında şöyle der: “Sanatçının konusu insandır. Bir insanın yaşamı o insanın düşlerinin de kaynağıdır.” Bu söze katılıyorum; çünkü yaşananlarla düşler iç içedir. Sanatçı, yazar, ozan da insan yaşamını, insan düşlerini bir yapıtta gerçeğe dönüştürendir. Başkasına, geleceğe bakandır. Kendi yaşadıklarına, düşlerine herkesi ortak edendir.
  Bu parçada yazarın, Andre Gide’den bir alıntı yapmış olmasının nedeni aşağıdakilerden özellikle hangisi olabilir? (1981 / II)
  A) Anlatımına akıcılık kazandırma
  B) Okuyucunun ilgisini çekme
  C) Sanatçı konusundaki görüşlerini inandırıcı kılma
  D) Karşıtlıklardan yararlanarak düşüncesini geliştirme
  E) Yaşamla sanat eseri arasındaki ilişkiyi kanıtlama

  Çözüm: Bu paragrafta yazarın düşüncesi şudur: “Sanatçı insanı konu alır ve onun yaşamını, düşlerini bir yapıtta gerçeğe dönüştürür.” Bu görüşünü inandırıcı kılmak için, Andre Gide gibi ünlü bir sanatçının aynı konudaki bir sözünü paragrafına katıyor, görüşün doğru olduğuna bir kanıt olarak kullanıyor. Cevap: C

  Yazıda tanık göstermeye ve alıntılamaya başvurulmasının nedeni, öne sürülen düşüncenin inandırıcı olmasını, kanıtlanmasını sağlamaktır. Bu yüzden atasözleri, özdeyişler düşünceyi inandırıcı kılmak için kullanılabilir.

  Örnek:

  Yazar bu paragrafta düşüncesini inandırıcı kılabilmek için atasözünden yararlanma yoluna gitmiştir.

  5. SAYISAL VERİLERDEN YARARLANMA

  Düşüncelerin kanıtlanması, inandırıcı kılınması için araştırma sonuçlarından yararlanma yoluna gidilir.

  İstatistiklerin -sayılara karşı beslenen güvene bağlı olarak- inandırıcı etkisi, savunulan düşüncelerin sayısal verilerle desteklenmesini getirmiştir.

  Güvenilir kaynakların sunduğu verilerin kullanılması yazarın inandırıcılığını büyük ölçüde artırır. Ancak genelleşmiş istatistik bilgiler ve kasıtlı olarak verilenler güvenirliği sarsar.

  Örnek: SORU

  (I) Dünyanın en güzel, en lezzetli inciri Türkiye’de yetişir. (II) Yıllık üretim 185 bin ton civarındadır. (III) Kalkınabilmemiz için bu üretimi daha da artırmalıyız. (IV) Öteden beri dışa sattığımız mallar arasında incir önemli bir yer tutar. (V) Bu da incirlerimizin dış ülkelerde nasıl arandığını gösterir.
  Bu paragrafı oluşturan cümlelerden hangileri, ötekilere göre daha kesin bir biçimde ve kolaylıkla kanıtlanabilir yargılar niteliğindedir? (1981 /I)
  A) I. ile V. B) I. ile IV. C) I. ile III. D) II. ile V. E) II. ile IV.

  Çözüm: İncir’in yıllık üretiminin 185 bin ton olduğu sayısal verilerden yararlanarak kanıtlanabilir. Yine incirin dışa satılan maddeler arasında önemli bir yer tuttuğu da sayısal verilere bakılarak tespit edilebilir. Cevap : E

  6. SOMUTLAMA

  Soyut kavramları benzetme yoluyla açıklamaktır. Kavram, benzetilen varlığın bazı nitelikleriyle kavratılmaya çalışılır. Bu yolla kavram zihinde canlanır, görünürlük kazanır.

  Örnekleme, tanımlama, karşılaştırma gibi düşünceyi geliştirme yollarında somutlamaya başvurularak düşünce kolayca kavratılır.

  Örnek:

  Soyut bir kavram olan ümit, oksijene benzetilerek somutlaştırılmıştır.

  7. SOYUTLAMA

  Düşünceleri; somut kavramlara, soyut anlamlar vererek açıklamaktır.

  Soyutlama yoluyla anlam yoğunlaştırılır. Okurun bilgi ve yaşam birikimine bağlı olarak yorumu sağlanır. Kavramın netleşmesi, okurun çağrışımına bağlıdır. Bu yol daha çok şiirde kullanılır.

  Örnek:

  8. BENZETME

  Çoğunlukla cümle düzeyinde kullanılan, anlamı zenginleştirmeyi amaçlayan bir düşünceyi geliştirme yoludur. Paragrafın içinde yer yer bulunur, anlatıma güç katar.

  Benzetme, aralarında benzerlik olan iki şeyden benzerlikçe zayıf olanı güçlü olanla anlatmaktır.

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap