Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  konut kredisi kampanyası hangi bankalar

  1 ziyaretçi

  konut kredisi kampanyası hangi bankalar Ne90'dan bulabilirsiniz

  Konut kredisi veren bankalar belli oldu! Hangi bankalar 0.69 konut kredisi veriyor? ��te detaylar...

  Konut kredisi veren bankalar belli oldu! Hangi bankalar 0.69 konut kredisi veriyor? ��te detaylar...

  T�rkiye'nin �nemli g�ndem maddelerinden birisi olan konut kredisi detaylar� belli oldu. Konut kredisi veren bankalar da bu ba�lamda merak edilen konular aras�na girdi. Ev sahibi olmak isteyen vatanda�lar da "Hangi bankalar 0.69 konut kredisi veriyor?" sorusuna yan�t aramaya ba�lad�. ��te konut kredisi veren bankalar 2023!

  HANG� BANKALAR KONUT KRED�S� VER�YOR?

  Konut kredisi veren bankalar en �ok merak edilen konulardan bir tanesi oldu. Ev sahibi olmak i�in bekleyen milyonlarca vatanda� 0.69'dan ba�layan kredi f�rsat�yla konut alabilecek. �u an i�in kredi veren bankalar Vak�fBank, Halkbank ve Ziraat Bankas� olarak a��kland�. Detaylar geldik�e haberimize eklenecektir.

  "ASGAR� PE��NAT ORANI Y�ZDE 10"

  Bakan Nebati, "Sa�lanacak finansman �stanbul'da en �ok 5 milyon lira, 2. B�lge illerinde en �ok 3 milyon lira, 3. B�lge illerinde en �ok 2 milyon lirad�r. Asgari pe�inat oran� y�zde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vadeyle sa�lanacak finansman da faiz/kar pay� oran� y�zde 0,69'dan ba�layacak. Yeni Evim Program�'ndan yararlanacaklar�n halihaz�rda bir konutunun olmamas� ve son bir y�l i�inde konut alaca�� ilde konut sat��� yapmam�� olmas� gerekiyor." dedi.

  "�LK ETAPTA 100 B�N A�LE EV SAH�B� OLACAK"

  �evre, �ehircilik ve �klim De�i�ikli�i Bakan� Kurum da Yeni Evim Kampanyas� ile ilk etapta 100 bin ailenin �ok k�sa bir zaman i�erisinde ev sahibi yap�lmas�n�n hedeflendi�ini belirtti.

  Kurum, "�lkemizin her yerinde bitmi�, belirli oranda tamamlanm�� ve bankalarla garant�rl�k s�zle�mesi imzalanm�� yeni projelerden faydalan�labilecek. Taksitler hane gelirinin y�zde 40'�n� ge�meyecek. Bu kampanya sayesinde milyarca liral�k hacim ortaya ��kacak ve ekonomimizde de yakla��k 600 milyar liral�k katma de�er olu�acak." dedi.

  Bakan Kurum, Yeni Evim Kampanyas� ile ilgili detaylar ve geli�melerin 16 Ocak'tan itibaren kurulacak web sitesi �zerinden takip edilebilece�ini a��klad�.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yeni Evim Projesi ne zaman başlayacak? Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank...

  Yeni Evim Projesi ne zaman başlayacak? Orta Gelirli Konut Kredi şartları neler? Hangi bankalar kredi veriyor? Ziraat Bankası, Halkbank...

  BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  *Programdan yararlanacak kişilerin konutunun olmaması

  *Alınan konutlar 5 yıl satılamayacak

  Yazı kaynağı : www.ahaber.com.tr

  Hangi bankalar konut kredisi veriyor?

  Hangi bankalar konut kredisi veriyor?

  Ev sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş için devlet, her gün farklı konut kampanyaları açıklıyor.

  Bu kampanyalar sayesinde ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşların da önü açılmış oluyor.

  Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni kampanyanın detayları 16 Ocak 2023 tarihinde iyice netleşecek.

  Ancak hangi bankaların kredi vereceği de merak edilen konular arasında...

  Peki, Hangi bankalar konut kredisi veriyor?

  Ev sahibi olmak için bekleyen milyonlarca vatandaş 0.69'dan başlayan kredi fırsatıyla konut alabilecek.

  Şu an için kredi veren bankalar VakıfBank, Halkbank ve Ziraat Bankası olarak açıklandı.

  Hangi bankalar konut kredisi veriyor? #1

  Bakan Nebati, "Sağlanacak finansman İstanbul'da en çok 5 milyon lira, 2. Bölge illerinde en çok 3 milyon lira, 3. Bölge illerinde en çok 2 milyon liradır.

  Asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlenirken, azami 15 sene vadeyle sağlanacak finansman da faiz/kar payı oranı yüzde 0,69'dan başlayacak.

  Yeni Evim Programı'ndan yararlanacakların halihazırda bir konutunun olmaması ve son bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor." dedi.

  Yazı kaynağı : www.ensonhaber.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap