Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kpss ortaöğretim jandarma taban puanları

  1 ziyaretçi

  kpss ortaöğretim jandarma taban puanları Ne90'dan bulabilirsiniz

  KPSS ortaöğretim jandarma, uzman erbaş alımı kaç puan? 2022 KPSS ortaöğretim jandarma taban puan!

  KPSS ortaöğretim jandarma, uzman erbaş alımı kaç puan? 2022 KPSS ortaöğretim jandarma taban puan!

  KPSS ortaöğretim puanıyla jandarma, uzman erbaş alımı kaç puan? KPSS ortaöğretim puanıyla silahlı kuvvetlerde görev yapmak isteyen vatandaşlar taban puanla ilgili bilgi almak istiyor. KPSS ortaöğretim jandarma uzman erbaş alımı kaç puan sorusuna cevap aranıyor. 2022 KPSS ortaöğretim jandarma taban puan merak ediliyor.

  2022 KPSS ORTAÖĞRETİM JANDARMA TABAN PUAN!

  Jandarma Genel Komutanlığı’nın açıkladığı son ilanda, ortaöğretim mezunu adaylar için şart koşulan KPSS puanı 50 olmuştu. Kurum tarafından açıklanacak personel alımı ilanlarında yeni taban puanların belli olması bekleniyor.

  Son ilanda şu şartlara yer verilmişti:

  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

  2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

  Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

  2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

  Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

  Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

  Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

  KPSS P94 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR

  Üniversiteler

  Enstitüler

  Bakanlıklar

  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

  Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

  Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

  Karayolları Genel Müdürlüğü

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

  Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

  Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

  Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

  Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

  Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

  Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

  Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

  Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

  Türk Dil Kurumu Başkanlığı

  T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

  Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

  Gelir İdaresi Başkanlığı

  Sayıştay Başkanlığı

  Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

  Meteoroloji Genel Müdürlüğü

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

  Kişisel Verileri Koruma Kurumu

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

  Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

  Yazı kaynağı : www.turkiyegazetesi.com.tr

  Jandarma Uzman Çavuş ( Erbaş ) KPSS Taban Puanları (Mezuniyetlere Göre)

  Jandarma Uzman Çavuş ( Erbaş ) KPSS Taban Puanları (Mezuniyetlere Göre)

  İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı uzman çavuş alımında bilindiği üzere artık Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS şartı aranmaktadır. KPSS'den yüksek alan adaylardan başlanmak üzere sıralama yapılmakta olup 7 bin 500 jandarma uzman çavuş alımında mezuniyetlere göre KPSS taban puanlar kaç olacak? Peki lisans uzman çavuş, ön lisans uzman çavuş, lise uzman çavuş puanlama nasıl kapatacak? Hangi puan ile uzman çavuş alımı gerçekleştirildi?

  Jandarma 7500 Uzman Erbaş Alımı İlanı Yayımlandı!

  Jandarma Genel Komutanlığı 7500 kişilik kadro için uzman erbaş alımı yapılacağını bildirdi. KPSS Puanı ile en az Lise, Ön Lians ve Lisans mezunu adaylar içerisinden Uzman erbaş alımı yapılacak. Buna göre 

  alımlar, 6605 jandarma, 11 at bakıcısı, 14 bot serdümeni, 250 sıhhiyeci, 200 muhabere, 10 havacılık, 400 lojistik (mesleki nitelikli) 10 bando alt branşlarında gerçekleştirilecektir.

  KPSS En Az 50 Puan İle Uzman Erbaş Alımı Yapılacak!

  Jandarma yayımladığı uzman erbaş alımı iiçin adaylardan Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranmaktadır. 

  Geçen Sene ki Mezuniyetlere Göre Taban Puanlar

  Yukarıda verilen puanlar ön sağlık, fiziki yeterlilik testi ve mülakata katılmaya hak kazanan son adayların puanlarıdır. Yani bu KPSS puanı da toplam puana etki edeceğinden dolayı sonuncu olarak girmiş birisinin kazanmak için spor ve mülakatta çok iyi puan alması gerekmektedir. Bundan sonraki uzman çavuş alımlarında da KPSS aranacağı için adayların KPSS gibi sınavlara mutlaka katılım sağlaması gerekmektedir.

  YENİ İLANLARDAN HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİREREK İNSTAGRAM HESABIMIZA KATILABİLİRSİNİZ.

  İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

  İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

  Android Uygulama için >>>> BURAYA

  Jandarma Genel Komutanlığı 7500 Uzman Erbaş Alımı Sınav Aşamaları:

  Yazı kaynağı : www.isinolsa.com

  KPSS orta��retim Jandarma sivil memur puan� belli mi? KPSS orta��retim Jandarma al�m taban puanlar� 2020!

  KPSS orta��retim Jandarma sivil memur puan� belli mi? KPSS orta��retim Jandarma al�m taban puanlar� 2020!

  Jandarma sivil memur al�mlar� hakk�nda ara�t�rmalar h�z kazand�. KPSS orta��retim puan�n� ��renen adaylar hangi meslekleri icra edebileceklerini merak ediyorlar. Jandarma Sivil Memur KPSS orta��retim puan� ka�? KPSS orta��retim Jandarma al�m 2020 taban puanlar� belli oldu mu? gibi sorular�n yan�tlar� merak konusu oldu. ��te t�m detaylar...    

  JANDARMA S�V�L MEMUR KPSS ORTA��RET�M PUANI KA�?

  Jandarma Genel Komutanl��� Memur al�m� ilan� yay�mlayarak en az lise mezunu adaylar i�erisinden S�zle�meli Personel al�m� yapaca��n� duyurdu. Son yay�nlanan ilana g�re adaylardan KPSS'den en az 60 puan alm�� olmak �art� aranacak.

  GENEL BA�VURU �ARTLARI NELERD�R?

  a. T�rk Vatanda�� olmak.

  b. 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve �zel �artlara sahip olmak.

  c. 2016 y�l�nda yap�lan Kamu Personeli Se�me S�nav�na (2016 KPSS) girmi� olmak ve internette yay�mlanan ba�vuru k�lavuzunda unvanlar�n kar��s�nda belirtilen puan t�r�nden, belirtilen en az puan� alm�� olmak.

  �. il�n edilen unvanlar i�in, unvanlar�n kar��s�nda belirtilen ��renim d�zeyi �art�n�, 2016 KPSS tarihinde adaylar�n en son mezun olduklar� okul d�zeyi olarak sa�lamak ve 2016 KPSS'ye bu ��renim d�zeyinden girmi� olmak.

  d. M�racaat tarihi (internetten yap�lan �n ba�vurunun son g�n�) itibariyle 18 ya��n� tamamlam�� veya T�rk Medeni Kanunun 12’nci maddesine g�re kazai r��t karar� alm�� olmak.

  e. T�rk Ceza Kanununun 53 �nc� maddesinde belirtilen s�reler ge�mi� olsa bile; kasten i�lenen bir su�tan dolay� bir y�l veya daha fazla s�reyle hapis cezas�na ya da affa u�ram�� olsa bile devletin g�venli�ine kar�� su�lar, Anayasal d�zene ve bu d�zenin i�leyi�ine kar�� su�lar, zimmet, irtik�p, r��vet, h�rs�zl�k, doland�r�c�l�k, sahtecilik, g�veni k�t�ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat kar��t�rma, edimin ifas�na fesat kar��t�rma, su�tan kaynaklanan malvarl��� de�erlerini aklama veya ka�ak��l�k su�lar�ndan mahk�m olmamak.

  f. 657 Devlet Memurlar� Kanunu 53’�nc� madde h�k�mleri sakl� kalmak kayd� ile g�revini devaml� yapmas�na engel olabilecek ak�l hastal��� bulunmamak.

  g. Herhangi bir kamu kurum ve kurulu�unda 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununa t�bi g�revlerde �al���yor olmamak.

  �. Erkek adaylar i�in; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik �a��na gelmemi� bulunmak, askerlik �a��na gelmi� ise muvazzaf askerlik hizmetini yapm�� yahut ertelenmi� (tecilli) veya yedek s�n�fa ge�irilmi� olmak veya yapm�� say�lacak �ekilde muaf olmak.

  h. Yap�lacak uygulamal� meslek bilgisi s�nav� ve/veya m�lakat s�nav�nda ba�ar�l� olmalar� durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.l���, Shl.G�v.K.l��� Sa�l�k Yetene�i Y�netmeli�i h�k�mlerine g�re "Sivil Memur Aday� Olur" kararl� sa�l�k raporu alm�� olmak.

  �. Hakk�nda yapt�r�lacak g�venlik soru�turmas� sonucu olumlu olmak.

  i. Ba�vuru k�lavuzunda belirtilen kadro unvanlar�n�n hizas�nda belirtilen niteliklerin tamam�na sahip olmak.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap