Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  kpss ortaöğretim puaniyla alım yapan yerler 2022

  1 ziyaretçi

  kpss ortaöğretim puaniyla alım yapan yerler 2022 Ne90'dan bulabilirsiniz

  KPSS 60,65,70,75,80 puanla nereyi tercih edebilirim? KPSS ortaöğretim (P94) puanıyla hangi kurumlar alım yapıyor?

  KPSS 60,65,70,75,80 puanla nereyi tercih edebilirim? KPSS ortaöğretim (P94) puanıyla hangi kurumlar alım yapıyor?

  KPSS ORTAÖĞRETİM 60,65,70,75 ve 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

  Kamu kurumlarına alım yaptığı puanları, alım yapılan kadroya ve şehirlere göre değişkenlik gösteriyor. Geçtiğimiz yılın taban puanlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  KPSS orta��retim memur al�m� ka� puanla yap�l�yor? KPSS orta��retim atama puanlar� 2022

  KPSS orta��retim memur al�m� ka� puanla yap�l�yor? KPSS orta��retim atama puanlar� 2022

  KPSS orta��retim atama puanlar� 2022, s�nav sonu�lar�n�n a��klanmas�yla birlikte g�ndeme geldi. KPSS Orta��retim memur al�mlar�, Yerle�tirme Sonu�lar�na �li�kin En K���k ve En B�y�k Puanlar baz al�narak yap�l�yor. Peki KPSS orta��retim memur al�m� ka� puanla yap�l�yor? KPSS orta��retim atama puanlar�

  KPSS orta��retim memur al�m� i�in ge�mi� y�llardaki KPSS orta��retim atama puanlar�na a�a��daki ba�lant�dan ula�abilirsiniz.

  KPSS ORTA��RET�M ATAMA PUANLARI ���N TIKLAYIN

  Kamu personeli se�me s�nav�na kat�lan orta��retim mezunlar�n�n iki y�l s�resince ge�erli olan kpssp94 puanlar� kamu kurum ve kurulu�lar�n merkezi ve a��ktan memur atamalar�n�n tamam�nda iki y�l boyunca ge�erlidir.

  KPSS TERC�HLER� NE ZAMAN?

  KPSS-2022/2: Baz� Kurum ve Kurulu�lar�n Kadro ve Pozisyonlar�na 2. Yerle�tirme tercih ba�vurular� Aral�k 21-28 tarihleri aras�nda yap�lacak.

  KPSS ORTA��RET�M MEMUR ALIMI KA� PUANLA YAPILIYOR?

  KPSS ile memur atamalar�, kurumlar�n ilanlar�nda belirtilen puan �art� kapsam�nda yap�l�yor. Al�m �artlar�na g�re en az 60, 65, 70 puan�n�n al�nmas� �art� aran�yor.

  BA�VURU YAPILAB�LECEK KURUMLAR

  �niversiteler

  Enstit�ler

  Bakanl�klar

  Devlet Hava Meydanlar� ��letmesi Genel M�d�rl���

  �zelle�tirme �daresi Ba�kanl���

  Et ve S�t Kurumu Genel M�d�rl���

  Devlet Su ��leri Genel M�d�rl���

  Karayollar� Genel M�d�rl���

  Sosyal G�venlik Kurumu Ba�kanl���

  Milli G�venlik Kurulu Genel Sekreterli�i

  Makina ve Kimya End�strisi Kurumu Genel M�d�rl���

  Toprak Mahsulleri Ofisi Genel M�d�rl���

  Atat�rk Orman �iftli�i M�d�rl���

  �ay ��letmeleri Genel M�d�rl���

  Tapu ve Kadastro Genel M�d�rl���

  Devlet Su ��leri Genel M�d�rl���

  Darphane ve Damga Matbaas� Genel M�d�rl���

  Devlet Opera ve Balesi Genel M�d�rl���

  T�rkiye �statistik Kurumu Ba�kanl���

  T�rkiye Vagon Sanayii A.�. Genel M�d�rl���

  T�rk Dil Kurumu Ba�kanl���

  T.C. Devlet Demiryollar� ��letmesi Genel M�d�rl���

  Devlet Demiryollar� Ta��mac�l�k A.� Genel M�d�rl���

  Gelir �daresi Ba�kanl���

  Say��tay Ba�kanl���

  Afet ve Acil Durum Y�netimi Ba�kanl���

  Meteoroloji Genel M�d�rl���

  T�rkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ba�kanl���

  Ki�isel Verileri Koruma Kurumu

  Y�ksek��retim Kurulu Ba�kanl���

  Tapu ve Kadastro Genel M�d�rl���

  T�rkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.�. Genel M�d�rl���

  Dar�laceze Ba�kanl���

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Ortaöğretim KPSS 65, 66, 67, 68, 69 Puanla Nerelere Başvurabilirim? İşte Lise Mezunu Memur Alımı

  Ortaöğretim KPSS 65, 66, 67, 68, 69 Puanla Nerelere Başvurabilirim? İşte Lise Mezunu Memur Alımı

  Android için >>> TIKLAYIN

  İOS için >>>TIKLAYIN

  Huawei için >>>TIKLAYIN

  FİNANS7.COM | ANKARA

  Yazı kaynağı : www.finans7.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap