Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  müdür yardımcısı ne kadar ek ders alır

  1 ziyaretçi

  müdür yardımcısı ne kadar ek ders alır Ne90'dan bulabilirsiniz

  MEB, 81 ile resmi yazıyla duyurdu! Arttı 64 saat...

  MEB, 81 ile resmi yazıyla duyurdu! Arttı 64 saat...

  Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! 81 ile resmi yazı gönderildi ve duyuruldu. 6. dönem toplu sözleşme 1 Ocak 2022 ila 31 aralık 2023 tarihleri arasında uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

  Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplu sözleşmede yer alan ve Bakanlık personelini ilgilendiren düzenlemelerle ilgili resmi yazı yayımladı. 13 başlıktaki resmi yazı 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderdi.

  İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın toplu sözleşmeye ilişkin yazısı...

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme, 25 Ağustos 2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

  Söz konusu Toplu Sözleşmenin "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme" bölümü ile "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme" bölümünde yer alan bazı düzenlemelerin uygulanmasına yönelik açıklama geldi.

  -Toplu Sözleşme 01.01.2022-31.12.2023 tarihleri arasında uygulanacak.

  -Toplu Sözleşmenin "Kamu Görevlilerinin Geneline Yönelik Toplu Sözleşme" bölümünün "Görev değişikliklerinde aylığa hak kazanma" başlıklı maddesindeki "Devlet memurlarından daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara görev veya unvan değişikliği suretiyle atananların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 167 nci maddesi uyarınca aylığa hak kazanmalarında, anılan maddede yer alan "görevine başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren" ibaresi, "görevine başladığı tarihten itibaren" şeklinde uygulanacak.

  Söz konusu hüküm gereğince, daha önce yalnızca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68'inci maddesinin (B) bendi kapsamında atananların, atandıkları görev için öngörülen mali haklardan göreve başladıkları tarihten itibaren yararlandırılmaları uygulaması, atama şekline bakılmaksızın daha yüksek aylık öngörülen başka kadrolara, görev veya unvan değişikliği suretiyle atananlar bakımından da aynı şekilde uygulanacak.

  -Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için ödenecek ek ders ücretleri sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenecek.

  Buna göre, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerden yüksek lisans veya doktora yapmış olanlara, fiilen girdikleri dersler için daha önce sırasıyla %5 ve %15 artırımlı olarak ödenen ek ders ücretleri, sırasıyla %7 ve %20 artırımlı olarak ödenecek.

  - "Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti" başlıklı maddedeki  "2 saat" ibaresi "4 saat", "56 saati" ibaresi ise "64 saati" olarak uygulanacak.

  Diğer örgün ve yaygın eğitim kurumlarından belletici olarak görevlendirilenlerden gece nöbet tutanlar da bu ek ders ücretinden yararlandırılacak. Eğitim kurumu yöneticilerine istemeleri halinde ek ders ücreti karşılığı belleticilik görevi verilebilecek.

  Söz konusu düzenlemeyle, yatılı ve pansiyonlu okullarda belletici olarak görevlendirilen öğretmenlerden 24 saat süreyle nöbet tutanlara ilave olarak 4 saat ek ders ücreti ödenecek; belleticilik görevi karşılığında bir öğretmene bir ayda 64 saate kadar ek ders ücreti ödenebilecek.


  Eğitim kurumu yöneticileri de (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı), asıl görevlerinin yanında istemeleri halinde yönetici olarak görev yapmakta oldukları yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumunda belletici olarak görev yapabilecek ve her iki görevi de tüm unsurlarıyla fiilen yerine getirmeleri koşuluyla, her iki görev için öngörülen ek ders ücretinden birlikte yararlandırılabilecek.

  -Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenecek.

  Buna göre; önceki sözleşme dönemlerinde yalnızca örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmesi uygulaması, yaygın eğitim kurumları bakımından da aynı şekilde uygulanacak.

  -Milli Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin dört katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek.

  Söz konusu kurs merkezlerinde kurs süresince fiilen çalışan yönetici ve öğretmenler dışındaki memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere fazla çalışma saati ücretinin üç katı tutarında ödenen fazla çalışma ücreti, fazla çalışma saati ücretinin dört katı tutarında ödenecektir.

  - Müdür ve müdür başyardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 5 saat, 7 numaralı alt bendi uyarınca müdür yardımcılarına ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 1 saat artırımlı uygulanacak.

  Buna göre Kararın 10'uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (4) numaralı alt bendinde sayılan müdür ve müdür başyardımcılarına daha önce haftada 24 saat ödenmekte olan ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri haftada 25 saat olarak ödenecek. Aynı bendin (7) numaralı alt bendinde sayılan müdür yardımcılarına haftada 19 saat olarak ödenmekte olan ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri ise haftada 19 saat olarak ödenmeye devam edilecek.

  - Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 1 Ocak ve 1 Mayıs günlerinde resmi tatil sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ders görevlerini yapmış sayılacak.

  Buna göre, Bakanlığa bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, "1 Ocak" ve "1 Mayıs" günlerinde fiilen yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılacaklar.

  -Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlerden örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerinin bu görevlerinin haftada 2 saati ek ders görevi sayılacak. Bu dersler, ders dağıtım çizelgesinde "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adıyla gösterilir. Bu kapsamda aynı kişiye hem danışman öğretmenlik hem de sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi verilmesi halinde sadece bir görev için ek ders ücreti ödenecek.

  Örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilen öğretmenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf/şube rehber öğretmenlerine bu görevleri karşılığında "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ödenen ek ders ücretinden, örgün eğitim kurumlarında aynı görevleri yürüten okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenler de yararlanacak.

  Haftada aylık ve ek ders ücreti karşılığında okutacakları ders saatleri bakımından sınıf öğretmenleri kapsamında değerlendirilen örgün eğitim kurumlarında aynı görevleri yürüten özel eğitim öğretmenleri de, "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat olarak ödenen ek ders ücretinden sınıf öğretmenleri gibi yararlandırılacak.

  Sonuç itibarıyla, örgün eğitim kurumlarında ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen olarak görevlendirilenler ile sınıf veya şube sorumluluğu verilen okul öncesi öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri ve asıl görevleri sınıf öğretmenliği olan müdür yetkili öğretmenler ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefleri, bu görevlerine bağlı olarak "Öğrenci Sosyal ve Kişilik Hizmetleri" adı altında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak.

  -Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan rehber öğretmenlere, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat ek ders ücreti ödenecek. Bu konumda olanlara aynı günlerde ayrıca ek ders ücreti ödenmeyecek.

  Buna göre, rehberlik öğretmenlerine yaz tatillerinde öğrencilerin ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçlerinde öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında daha önce fiilen görev yaptıkları her gün için 3 saat olarak ödenen ek ders ücreti, bu kapsamda fiilen görev yaptıkları her gün için 5 saat olarak ödenecek.

  - Yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 4 saat artırımlı uygulanacak.

  Buna göre, yüz yüze eğitim yapılmayan eğitim kurumlarının yöneticilerine haftada 20 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretleri, haftada 24 saat olarak ödenecek.

  - Meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde bu kapsamda verilecek ek ders görevinde, 2006/11350 sayılı Kararın 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen saat sınırlamaları uygulanmayacak.

  Buna göre, ilgili mevzuatına göre meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde bu kapsamda verilecek ek ders görevinde, belirlenen saat sınırlamaları uygulanmayacak; haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilecek.

  - Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenlerine, haftada 15 saat ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 18 saat olarak uygulanacak.

  Buna göre rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim öğretmenleri, ders niteliğinde yönetim görevi karşılığında haftada 18 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak.

  Yazı kaynağı : www.gazetevatan.com

  GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLERE NE KADAR EKDERS ÜCRETİ ÖDENİR?

  GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLERE NE KADAR EKDERS ÜCRETİ ÖDENİR?

  GEÇİCİ GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLERE NE KADAR EKDERS ÜCRETİ ÖDENİR?

                  Bilindiği üzere okullara yönetici görevlendirilirken kadronun boş olması veya dolu olması, dolu kadronun başka bir dolu kadroya geçici görevlendirilmesi Ek ders esaslarının iki maddesine göre yapılmaktadır. Bunlardan biri 16.madde 2 fıkra diğeri ise 22.madde 2. Fıkradır.

  Ders görevinin yapılmış sayılacağı hâller

  MADDE 16-

  (2) (Ek fıkra :24/11/2008-2008/14575 B.K.K.) Bakanlık merkez teşkilatında Bakan veya yetkili kıldığı makam, taşra teşkilatında ise Bakan veya valilik onayı ile ilgili mevzuatı uyarınca verilen görevleri yapmak üzere görevlendirilen yönetici ve öğretmenler ile Bakanlığa verilmiş bir görevi yürütmek üzere diğer kurumlarda Bakan onayı ile görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, Bakanlık merkez teşkilatındaki görevlendirmeler için 1 yıl, diğer görevlendirmeler için ise her altı ayda yeni bir onay alınmak ve fiilen görev yapmak kaydıyla, yarıyıl ve yaz tatilleri de dahil olmak üzere aylık karşılığı ders görevi ile görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevi bulunup bulunmadığına bakılmaksızın göreve başladıkları tarihten itibaren haftada 18 saat ek ders görevi yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir. Alınacak onayda görevlendirilecek personelin adı, soyadı, unvanı, görevin mahiyeti ve görev süresi ile diğer hususlar açıkça belirtilir. Bu kapsamda ek ders ücretinden yararlanan personele ayrıca asli görevi için öngörülen ek ders ücreti ödenmez. Öğretmenlerin ilgili müfredatı kapsamında ders okutmak üzere diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilmeleri bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

  Vekâlet görevi

  MADDE 22

  (2) Boş bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumu yöneticiliklerine (okul müdürü, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı), sınav şartı öngörülenler için (bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) asaleten atanmada aranan tüm şartları bir arada taşıyanlardan asılı atamaya yetkili amir tarafından vekaleten atananlara, vekaletleri süresince yalnızca vekalet edilen göreve ilişkin ek ders ücreti, vekalet görevinde bulunulan örgün ve yaygın eğitim kurumunca ödenir

  Bu görevlendirmelerde kaç saat ek ders alınacağı ile ilgili yerine getirilmesi gereken 3 husus aynı anda gerçekleşmelidir. Yani Şartların hangisine uygun olduğuna göre ek ders ödemesi ona göre yapılmaktadır.

  Görevlendirmelerde asaleten çalışanın ek dersi üzerinden ek ders yazılabilmesi için bu üç şart şunlardır.

  1. Görevlendirildiğiniz kadronun boş olması. Yani yöneticisinin olmaması, başka okulda görevlendirilme veya izinde olmaması

  2. Kadrolu atanma şartlarını taşıyor olmanız lazım. Yani müdür yardımcığına görevlendirildi iseniz öğretmenlikte en az bir yıl geçirmiş olmanız Müdürlüğüne görevlendirilecekseniz en az bir yıl Müdür Yardımcılığı yapmış olmanız ve bunlara ek olarak soruşturma ile asaleten yöneticilikten alınmamış olmanız lazım

  3. Ek ders esasları 22. Maddeye göre valilik olurunuz olması lazım. Görevlendirme onayında 16. Madde yazarsa hangi kurum veya kadroya görevlendirilirseniz görevlendirilin 18 saat ek ders alırsınız.

  Örnek 1: Müdür Yardımcılığı boş olan anaokulu, ilkokul ve ortaokullardaki yukarıdaki üç şartı da aynı anda yerine getiren bir öğretmen görevlendirmesinde asıl kadronun ek dersi olan 19 saat ek ders alınması gerekmektedir. Kadronun dolu olması veya mevcut kadronun başka okulda görevlendirme çalışıyor olması durumunda 18 saat ek ders yazılması gerekmektedir.

  Örnek 2: Kadrosu Boş olan bir ilkokula Müdür Yardımcılığı süresi olmayan ve bir yıldan fazla görev süresi olan bir öğretmenin Müdür Yardımcısı Olarak 22.madde görevlendirilmesinde 19 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir.

  Örnek 3: Kadrosu Boş olan bir ilkokula Müdür Yardımcılığı süresi olmayan ve bir yıldan fazla görev süresi olan bir öğretmenin Müdür Olarak 16. Maddeden görevlendirilmesinde 18 saat ek ders ücreti ödenmesi gerekmektedir. Çünkü Müdür Yardımcısı süre şartı tutmamaktadır

  Örnek 4: Kadrosu boş olan Anaokulu, İlkokul ve Ortaokula şartları tutan bir Müdür Yardımcısı ( Bir Yıl Müdür Yardımcısı Süresi Olan ) görevlendirilmesinde yukarıdaki üç şartın yerine getirilerek yapılan görevlendirmede Kadrolu Okul Müdürünün ek dersis olan 24 saat alınması gerekmektedir. Kadrosu dolu olması veya mevcut kadronun başka okulda görevlendirme çalışıyor olması durumunda 16. Maddeden 18 saat ek ders yazılması gerekmektedir.

  Örnek 5: Kadrosu dolu olan fakat kendisi başka okulda çalışan bir yöneticinin yerine yapılan tüm görevlendirmelerde görevlendirilenler kadrosunun bulunduğu yerde ne kadar ekdersi varsa onu alır.

  Örnek 6: Bir İlkokul veya Ortaokul Müdürünün kadrosu boş olan bir Halk eğitim Müdürlüğüne 22. Maddeden görevlendirilirse toplu sözleşme gereği yüksek olan ek ders alınır. Yani 30 saat

  Örnek 7: Kadrolu 19 Saat yönetim görevi olan bir Müdür Yardımcısının yine 20 saat ek dersi olan başka bir münhal Müdür Yardımcılığı boş olan okula 22. Maddeden görevlendirilirse 20 olan ek ders alınır.

  Örnek 8: Ortaöğretimdeki Müdür Yardımcısının kadrosu dolu olan Ortaöğretim müdürlüğüne 16. Maddeden görevlendirilmesi durumunda kendi ek dersini alması gerekmektedir.

  Örnek 9: Bir yıldan fazla görev süresi olan Ortaöğretim Müdür Yardımcısının kadrosu boş olan ve Ortaöğretim müdürlüğüne 22. Madde kapsamında görevlendirilmesinde Ortaöğretim Okul Müdürünün ek dersi ne ise onu alır. Normal Anadolu liselerinde okul müdürü 25 saat, Mesleki ve Teknik Eğitim Liselerinde ise 30 saat

  Örnek 10: Kadrolu bir Ortaöğretim Müdür Yardımcısının ( 19 Saat ) , Pansiyonu olan ve kadrosu boş olan bir Okul Müdür Yardımcılığına Görevlendirilmesi durumunda yüksek olandan yararlanılır. Yani 22 Saat ek ders yazılması gerekmektedir.

  Yazı kaynağı : karesi.meb.gov.tr

  Öğretmen ve yöneticilerin ek ders ücret saatlerinde artış!

  Öğretmen ve yöneticilerin ek ders ücret saatlerinde artış!

  Memurların toplu sözleşmesinden istenilen yıllık yüzde 21 zam oranı neredeyse yarısına razı olunarak yıllık 5+7 olarak mutabakata varıldı. 2023 için ise rakam biraz daha artırıldı ve 8+6 olarak gerçekleşti.

  Toplu sözleşmenin farklı kazanımları ise hizmet kollarında oldu ve detaylar yavaş yavaş gemeye başladı. İşte Eğitim hizmet kolundaki toplu sözleşmede yer alan tüm detaylar...

  Eğitimde öğretmenler, yöneticiler, belletmenlerin ek ders ücret saatlerinde artış gerçekleşti.

  Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2022 yılı için 1.325 TL'ye, 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıktı.

  Genel tatil günlerinde verilmeyen ek ders ücretinin ödenmesi yapılacak


  Eğitim Bir Sen'den yapılan açıklama şöyle oldu;

  6. Dönem Toplu Sözleşme'de mutabakat sağladık

  6. Dönem Toplu Sözleşme süreci, genelde ve hizmet kollarında imzaların atılmasıyla tamamlandı. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın imzaladığı kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme metni, Kamu İşveren Heyeti Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi tarafından imzalanan mutabakat metniyle Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Kolu'nda onlarca kazanım elde ettik.

  Memurları ve memur emeklilerini ilgilendiren 6.Dönem Toplu Sözleşme,genelde ve 11 hizmet kolunda mutabakatla sonuçlandı. Memur maaşlarında 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere iki yıl için toplamda yüzde 26 oranında bir artış gerçekleşecek. Oransal zammın yanı sıra birçok yeni kazanım üzerinde de mutabakata vardık.

  3600 ek gösterge ve sözleşmelilerle ilgili önemli kararlar aldık. Ek gösterge ve sözleşmelilere kadro çalışması 2022'de tamamlanacak.


  Toplu Sözleşme İkramiyesini 400 TL'ye çıkardık, iki yılda üç kata yakın bir artış yapılmasını sağladık. Eğitim-öğretim ve bilim hizmet koluna ilişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme'de elde ettiğimiz kazanımlar

  Sınıf öğretmenlerine, okul öncesi öğretmenlerine ve atölye şefliği görevi verilen öğretmenlere haftalık ilave 2 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık..

  Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere, danışman öğretmenlik/sınıf veya şube sorumluluğu karşılığı haftada 2 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.

  Müdür ve müdür başyardımcılarına ilave ek ders ücreti artışı sağladık Yönetim görevi karşılığında haftalık 20 saat ek ders ücreti alan müdür ve müdür başyardımcılarının ilave ek ders ücretini 4 saatten 5 saate çıkarttık.

  Öğretmenevi yöneticilerinin aylık karşılığı ek ders ücretlerinde artış sağladık Öğretmenevi ve akşam sanat okulu yöneticilerine yönetim görevi karşılığı ödenmekte olan ek ders ücretinin haftada 4 saat artırımlı ödenmesini sağladık.

  Yaygın eğitim kurumlarında nöbet ücreti ödenmesini sağladık

  Halk eğitim merkezleri ve olgunlaştırma enstitülerinde görev yapan yöneticilere ve öğretmenlere nöbet görevi karşılığı haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.

  Sözleşmeli öğretmenlere başarı ve üstün başarı belgesi verilebilmesini sağladık.

  RAM'larda görev alan özel eğitim öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin 18 saate çıkarılmasını sağladık Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerinin ek ders ücretlerinin haftada 15 saatten 18 saate çıkarılmasını sağladık.

  Geliştirme ödeneğinin 2022 ve 2023 yıllarında da devamını sağladık

  Üniversitelerin fiilen eğitim-öğretim faaliyetine başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren on beşinci yılın sonunda (15.12.2015 tarihinde) sona ermesi gereken ancak toplu sözleşme kazanımlarımız sayesinde uygulaması 31.12.2021 tarihine kadar uzatılan geliştirme ödeneği, 2022 ve 2023 yıllarında da ödenmeye devam edecektir.


  Üniversite idari personelinin merkezi yer değişikliği konusunda çalışma yapılmasını karara bağladık.

  Öğretim yılına hazırlık ödeneğinde artış sağladık

  Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğini 2022 yılı için 1.325 TL'ye, 2023 yılı için 1.400 TL'ye çıkardık.

  Belletmenlere ilave ek ders ücreti artışı sağladık

  24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen 2 saatlik ek ders ücretini 4 saate çıkartarak belletici öğretmenlere ve gece nöbet tutanlara ilave artış sağladık.

  Belletmenlerin aylık ücret sınırında artış sağladık

  Nöbet tutan belletmen öğretmenlerin aylık ders ücreti sınırının 56 saatten 64 saate çıkarılmasını sağladık.

  Eğitim Kurumu yöneticilerinin de belletmenlik görevi almalarını sağladık

  Yatılı ve pansiyonlu eğitim kurumlarındaki yöneticilerin istemeleri halinde belletmenlik görevi karşılığı ek ders ücreti almalarını sağladık.

  Yüksek lisans ve doktora yapan eğitimcilerin ek ders ücretlerinin artırımlı ödenmesini sağladık Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmış olanlara yüzde 7, doktora yapmış olanlara yüzde 20 artırımlı ödenmesini sağladık.

  DYK'lardagörev alan memur ve hizmetlilerin fazla çalışma ücretlerinde artış sağladık Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan memur ve hizmetlilere fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.

  Genel tatil günlerinde verilmeyen ek ders ücretinin ödenmesini sağladık 1 Ocak ve 1 Mayıs tarihlerine tekabül eden günlerde ders görevlerinin yapılmış sayılmasını ve ek ders ücretinin ödenmesini sağladık.

  Mesleki eğitim koordinatörlük görevlerindeki ek ders ücretlerindeki saat sınırlamasının kaldırılmasını sağladık Meslek eğitimi ve stajlarını kendi okullarında yapan öğrencilerin eğitiminde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere yaz tatilinde verilecek ek ders görevindeki saat sınırlamasının kaldırılmasını, bu çerçevede ilave 4 saat ek ders ücreti ödenmesini sağladık.

  Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı karşılığı ek ders ücretlerinde artış sağladık Rehberlik öğretmenlerine yaz tatili dönemlerinde tercih danışmanlığı karşılığı her gün için ödenmekte olan 3 saat ek ders ücretinin 5 saate çıkarılmasını sağladık.

  Öğretim görevlisi kadrolarının geliştirme ödeneğinde artış sağladık Öğretim görevlisi kadrolarında bulunan akademisyenlere geliştirme ödeneğinin 10 puan artışlayüzde 60 oranında ödenmesini sağladık.

  Üniversite yurtlarında görevli personelin fazla çalışma ücretinde artış sağladık Üniversitelere bağlı yurtlarda görev alan personele fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.

  Üniversite yurtlarında görevli sözleşmeli personele artırımlı fazla çalışma ücreti sağladık Üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan sözleşmeli personelin de fazla çalışma ücretinin dört kat artırımlı ödenmesini sağladık.

  Yazı kaynağı : www.kamudanhaber.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap