Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  müge anlı erdal özkaya son dakika

  1 ziyaretçi

  müge anlı erdal özkaya son dakika Ne90'dan bulabilirsiniz

  Müge Anlı’ya konu olan esrarengiz Sinop yangınında son durum – Erdal Özkaya’ya ne oldu?

  Müge Anlı’ya konu olan esrarengiz Sinop yangınında son durum – Erdal Özkaya’ya ne oldu?

  Sinop'un Türkeli ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan, Nurten (28) ve oğlu Ramazan Özkaya (4) ile eşinin anneannesi Hanife Özcan'ın (105) yaşamını yitirdiği belirtilen yangının ardından enkazdan elde edilen kemiklere Ankara Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapıldı. Ancak testte kemiklerin hayvanlara ait olduğu ortaya çıktı. 3 kişinin yaşadığı veya öldüğüne dair henüz bir belirtiye rastlanmadı. Nurten Özkaya'nın kız kardeşi kafasındaki soru işaretlerinin yanıt bulması için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Erdal Özkaya annesi, eşi ve çocuğunun cesetlerine dair neden bir parça bulamadığının sorusuna cevap aradı.

  Sinop yangınıyla ilgili iddialar

  Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Yazılı köyünde 22 Nisan 2019'da çıkan yangında Özkaya ailesinden 3 kişi ahşap evdeydi. 105 yaşındaki Hanife Özcan, 28 yaşındaki Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın olduğu evde çıkan korkunç yangının sebebi ve sonrasında yaşananlar iddiaları da beraberinde getirdi. Ahşap evde gündüz saatlerinde çıkan yangında 3 kişi hayatlarını mı kaybetti yoksa kayıplar mı?

  Sinop'taki yanan evdeki 3 kişiye ne oldu?

  Yangının üzerinden bir yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen olaydaki hala sır perdesi aralanmadı. Hanife Özcan, Nurten Özkaya ve 4 yaşındaki oğlu Ramazan Özkaya'nın yangında öldüklerine dair bugüne kadar hiçbir ize rastlanmaması olayı içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te işlenen Sinop'taki yangın olayında akılalmaz iddialar ortaya atıldı.

  Yangının sebebi muhtarlık seçimi mi?

  Muhtarlık seçimleri dolayısıyla Özkaya ve Yıldız aileleri arasında büyük sorunlar olduğu hatta geçmişte yaşanan bir olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

  Programa katılan muhtar Şaban Özcan'ın canlı yayında 'evi yaktığımızda' dediği öğrenildi. Bunu farkeden izleyiciler telefonu kilitledi. O görüntüler tekrardan izletildiğinde Şaban bey, 'Dilim sürçtü' dedi.

  Oğlunu Almanya'ya kaçırdığı iddia edildi

  Yangın sonrası ortaya atılan iddialardan biri de evdeki 3 kişinin öldürülüp başka yere gömülmesine yönelikti. Yangında kaybolan 3 kişiyle ilgili en ilginç iddia ise Erdal’ın o yangında çocuğunu kurtardığı ve tehdit nedeniyle Erdal’ın oğlu Ramazan’ı Almanya’ya gönderdiği yönündeydi."

  Çelişkili ifadeler

  Nurten Özkaya’nın ise 1,5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Canlı yayında eşinin hamile olduğunu bilmediğini söyleyen Erdal Özkaya'nın aslında hamilelikten haberdar olduğu programın diğer günlerinde ortaya çıktı. Erdal bey bu dedikoduları çok takmadığını canlı yayında söylese eşinin yangından önce hamile olduğunu öğrenince "Çocuk kimden?" sorusu sorduğu ortaya çıktı. Ve bu soru yüzünde eşi ile artışma yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Sinop’taki yangın olayı ile ilgili Erdal Özkaya’nın çelişkili ifadeleri Müge Anlı ve stüdyoda bulunanları da şaşkına çevirdi.

  Mesajları ifşa oldu

  Sinop yangınıyla ilgili şüpheler Erdal Özkaya ve Şaban Özcan'ı işaret ederken 3 Temmuz tarihli bölümde şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Erdal Özkaya'nın soruşturmayı yürüten ekibe bir kumpas içerisinde olduğu ortaya çıktı. 

  Sinop’ta yaşanan esrarengiz yangın sonrası ortadan kaybolan Hanife Özcan, Nurten Özkaya ve Ramazan Özkaya’ya ne olduğunu araştıran Müge Anlı, Nurten Özkaya’nın eşi Erdal Özkaya’nın attığı mesajlara ulaştı. Yeğeniyle WhatsApp’tan mesajlaşan Erdal Özkaya’nın Müge Anlı’nın ekibinden şikayetçi olmasını istediği ortaya çıktı. İfşa edilen mesajlar sonrası çok sinirlenen Anlı, “Sana yazıklar olsun. Senin için burada uğraştık Arif Hoca senin tedavin için çalıştı çabaladı. Gerçekten yazıklar olsun. Ben bu kadar yıldır burada program yapıyorum hiç böyle bir şey görmedim. Ne katilinden gördüm nede başka birinden. Çok tehlikelisin çok tehlikelisin! Elim ayağım titriyor ya bende sana üzülüyorum ya bana da yazıklar olsun. Benden Arif hocadan tedavin için yardım istiyorum.” Dedi.

  Erdal Özkaya'ya ne oldu?

  Mesajların ortaya çıkması ardından Müge Anlı, Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Erdal Özkaya ve Muhtar Şaban Özcan'ın savcılıkta ifade verdiğini açıkladı. 

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  M�ge Anl� Sinop yang�n�nda yeni geli�me var m�? Sinop'taki yang�nda son durum ne?

  M�ge Anl� Sinop yang�n�nda yeni geli�me var m�? Sinop'taki yang�nda son durum ne?

  Bug�n M�ge Anl� canl� yay�n�nda Sinop'ta ya�anan ak�lalmaz yang�n konusu i�lenmeye devam ediliyor. 22 Nisan 2019 tarihinde �zkaya Ailesi'nin evi ��pheli bir yang�nla k�l olmu�tu. Evde oldu�u d���n�len �� ki�iye dair hi�bir ize rastlanmamas� sebebi ile cinayetten ka��r�lmaya pek �ok iddia geldi. Peki, Sinop'taki yang�nda son durum ne? 

  S�NOP'TAK� YANGINDA SON DURUM NE?

  M�ge Anl�’ya konu olan esrarengiz Sinop yang�n�yla ilgili yeni geli�meler merak ediliyor. 22 Nisan 2019 tarihinde �zkaya Ailesi’nin evi ��pheli bir yang�nla k�l olmu�tu. Evde oldu�u d���n�len �� ki�iye dair hi�bir ize rastlanmamas� sebebi ile cinayetten ka��r�lmaya pek �ok iddia geldi. �te yandan e�i, o�lu ve anneannesini kaybeden Erdal �zkaya’n�n �eli�kili ifadeleri soru i�aretlerine sebep oldu.

  Yang�n�n �zerinden bir y�ldan fazla bir s�re ge�mesine ra�men olaydaki hala s�r perdesi aralanmad�. Hanife �zcan, Nurten �zkaya ve 4 ya��ndaki o�lu Ramazan �zkaya'n�n yang�nda �ld�klerine dair bug�ne kadar hi�bir ize rastlanmamas� olay� i�inden ��k�lmaz bir hale getirdi.

  O�LUNU ALMANYA'YA KA�IRDI�I �DD�A ED�LD�

  Yang�n sonras� ortaya at�lan iddialardan biri de evdeki 3 ki�inin �ld�r�l�p ba�ka yere g�m�lmesine y�nelikti. Yang�nda kaybolan 3 ki�iyle ilgili en ilgin� iddia ise Erdal’�n o yang�nda �ocu�unu kurtard��� ve tehdit nedeniyle Erdal’�n o�lu Ramazan’� Almanya’ya g�nderdi�i y�n�ndeydi."

  MESAJLARI �F�A OLDU

  Sinop yang�n�yla ilgili ��pheler Erdal �zkaya ve �aban �zcan'� i�aret ederken 3 Temmuz tarihli b�l�mde �a��rt�c� olaylar ya�and�. Erdal �zkaya'n�n soru�turmay� y�r�ten ekibe bir kumpas i�erisinde oldu�u ortaya ��kt�.

  Sinop’ta ya�anan esrarengiz yang�n sonras� ortadan kaybolan Hanife �zcan, Nurten �zkaya ve Ramazan �zkaya’ya ne oldu�unu ara�t�ran M�ge Anl�, Nurten �zkaya’n�n e�i Erdal �zkaya’n�n att��� mesajlar� if�a etti.

  Ye�eniyle WhatsApp’tan mesajla�an Erdal �zkaya’n�n M�ge Anl�’n�n ekibinden �ikayet�i olmas�n� istedi�i ortaya ��kt�. �f�a edilen mesajlar sonras� �ok sinirlenen Anl�, “Sana yaz�klar olsun. Senin i�in burada u�ra�t�k Arif Hoca senin tedavin i�in �al��t� �abalad�. Ger�ekten yaz�klar olsun. Ben bu kadar y�ld�r burada program yap�yorum hi� b�yle bir �ey g�rmedim. Ne katilinden g�rd�m nede ba�ka birinden. �ok tehlikelisin �ok tehlikelisin! Elim aya��m titriyor ya bende sana �z�l�yorum ya bana da yaz�klar olsun. Benden Arif hocadan tedavin i�in yard�m istiyorum.” dedi.

  ERDAL �ZKAYA'YA NE OLDU?

  Mesajlar�n ortaya ��kmas� ard�ndan M�ge Anl�, Erdal �zkaya hakk�nda su� duyurusunda bulunaca��n� a��klad�. Erdal �zkaya ve Muhtar �aban �zcan'�n savc�l�kta ifade verdi�ini a��klad�. 

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Erdal Özkaya Ağzından Kaçırdı!

  Sinop’taki yangını araştıran Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü! Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulundu

  Müge Anlı çılgına döndü! Erdal Özkaya hakkında suç duyurusunda bulundu |Video

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap