Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  müslüman erkek hristiyan kadınla evlenebilir mi

  1 ziyaretçi

  müslüman erkek hristiyan kadınla evlenebilir mi Ne90'dan bulabilirsiniz

  Müslüman bir erkeğin Ehl-i kitap, başka dinden (Hristiyan veya Yahudi) bir kadınla evlenmesi caiz mi? Kimler Ehl-i kitaptır?

  Müslüman bir erkeğin Ehl-i kitap, başka dinden (Hristiyan veya Yahudi) bir kadınla evlenmesi caiz mi? Kimler Ehl-i kitaptır?

  Değerli kardeşimiz,

  Kendisinin Hristiyan veya Yahudi olduğunu söyleyen bir kadınla evlenemk caizdir; yapılan nikah geçerlidir. Ancak kimliğinde Hristiyan yazdığı halde kendisi ateist olan bir kadınla evlenmek caiz değildir.

  Müslüman kadın ve erkek, müşriklerle evlenemez. Müşrik kadın, Allah'a başka şeyleri ortak koşan, örneğîn puta, yıldızlara, ateşe ya da hayvana tapan kadındır.

  Allah Teâlâ şöyle buyuruyor:

  Bir Müslüman erkeğin Yahudi veya Hristiyanlardan bîr kadınla evlenmesinde bir sakınca yoktur. Bu konuda ulema icma etmişlerdir. Ayet-i kerimede şöyle buyuruluyor:

  Ehl-i kitap olan bir kadınla evliliğinin mubah olmasındaki hikmet; bu kadının Müslümanla evlenmesi sebebiyle Allah'a, peygamberlere, ahiret gününe, iman etme ihtimalidir.

  Müslüman Bir Kadının Müslüman Olmayanla Evlenmesi

  Müslüman bir kadının bir kâfirle evlenmesi icma ile haramdır.

  Çünki böylesi bir evlilikte, mümin kadının küfre düşmesi korkusu vardır. Koca, karısını kendi dinine çağıracaktır. Kadınlar genelde erkeklerine uyarlar ve onların yaptıklarından etkilenirler ve onları dinlerinde tahrik ederler. (4)

  Bir kadın, kız kardeşi, halası veya mahrem kadınlardan biriyle bir nikâhta toplanamaz... Bir erkeğin iki kız kardeşi ya da kadın ile halasını veya teyzesini bir nikâhta toplaması haramdır. Allah Teâlâ evlenilmesi haram olan kadınları açıklıyor:

  Hadislerde de bu konu genişletilerek açıklanmıştır:

  Birbirine çok yakın olan kadınlarla aynı anda evlenmenin yasaklanmasının hikmeti, daha çok ahlakidir. Bu tür evliliklerde birbirine yakın akraba olanları (yani iki kızkardeşi veya yeğenle teyze veya halası) aynı anda nikahlamak, onlar arasında kıskançlık ve rekabete yol açar. Sıla-i rahîmin kesilmesine sebep olur. Çoğu kere iki kuma birbirleriyle anlaşamaz, uyuşamazlar. Böylesi bir durum haramdır. Bundan dolayı da iki yakın akrabayı aynı anda nikahlamak haram kılınmıştır.

  Dipnotlar:

  (1) Bakara, 221
  (2) Maide, 5
  (3) Bakara, 221
  (4) Fetevâ-i Hindiye 11/330
  (5) Nisa, 23
  (6) Buharı. Nikâh. 27.

  (Mustafa KASADAR-Sadık AKKİRAZ, Kadın İlmihali, s. 356-357)

  * * *
  MÜSLÜMAN ERKEĞİN HRİSTİYAN HANIMLA EVLENMESİ CAİZ Mİ?

  İslâm hukuku evrensel bir hukukdur. Bu yüzden hükümleri bütün insanlığın ihtiyacına cevap verecek genişlikte ve müsamahada olacaktır. Nitekim İslâm hukukuna göre bir Müslüman, Müslüman olmayan Ehl-i kitaptan bir kadına eş olarak nikah yapar, yavrularının anası haline getirebilir. Bu caiz ve sahihtir. Bundan dolayı Hristiyan kadınlarla evlenenlerin nikahları sahih sayılmış, çocukları da meşru bulunmuştur.

  Ancak bu evliliğin caiz ve sahih olmasının yanında, düşünülmesi gereken bazı hususlar da söz konusudur:

  - Müslüman bir hanım varken Hristiyan terbiyesiyle, örf ve alışkanlıklarıyla büyümüş bir kadın, Müslüman kocadan doğan çocuklarına nasıl bir terbiye verecek, ne türlü bir alışkanlıkla kocasına ve yavrularına muhatap olacaktır? İşte düşünülmesi lazım gelen konu budur…

  - Müslüman koca İslâm terbiyesini isteyecek, Hristiyan ana ise kendi inancının gereğini yapmaya yönelecektir.

  - İki ayrı inanç ve kültür arasında kalan çocuk, bazen anasının, bazen de babasının inancına göre davranan çifte şahsiyetli mi olacaktır? Yoksa her ikisini de reddeden bir üçüncü şahsiyet mi doğacaktır? Yani hiçbir dini kabul etmeyen bir ateist mi?

  Hristiyan hanımın beyine etkisine bir misal:

  Demek Haçlı ordularına mukavemet etmiş, ama evindeki yabancı terbiye ile yetişmiş bir dilbere, direnç gösterememiştir.

  Nitekim Yıldırım, Bursa’da Ulu Camii’yi yaptırıp da büyük alim Emir Buhari Hazretleri’ne:

  Bundan sonradır ki Yıldırım’da bu kötü alışkanlık bir daha görülmemiş. Olivera’nın yaptığı olumsuz etki böylece son bulmuştur.

  Bu sebeple fıkıh kitaplarında şöyle yazılıdır: Müslüman bir kadın varken Hristiyan bir kadınla evlenmek sahih olsa da mekruhluktan kurtulamaz. Çünkü sakıncalardan uzak olamaz bu evlilik. Ama nikah sahih (geçerli), doğan nesil meşrudur. Çünkü İslâm hukuku her türlü ihtiyaca cevap verecek evrenselliktedir.. Vermiştir de. İstisnaları da olur elbette.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Gayrimüslimle evlenmek - Dinimiz İslam

  Müslüman Erkek Hristiyan Bir Kadınla Evlenebilir mi?

  Müslüman Erkek Hristiyan Bir Kadınla Evlenebilir mi?

  Günümüzde evlilik müesseselerinde dini nikahın önemi oldukça büyüktür. Resmi nikah ile beraber imam nikahı da tercih edilmektedir. İslam dinine göre Müslüman erkek Hristiyan bir kadınla evlenebilir mi? İslam’da gayrimüslim biriyle evlenmenin şartı nedir?

  Müslüman bir erkeğin gayrımüslim bir kadınla evlenmesi mümkün müdür? İslam dinine göre farklı inançlara sahip kadınla evlenmek mümkün mü? Muhafazakar bireyler, Müslüman erkeğin Hristiyan bir kadınla evlenebilir mi sorusuna güvenilir bir yanıt almak için araştırmalar yapıyor. Peki, İslam’da gayrimüslim kimseyle evlenmenin şartları nedir?

  Kur’an’ı Kerim’de ayrıntılı bir biçimde ele alınan evliliğin kimlerle ve hangi şartlarda yapılacağı birçok kişinin araştırma konusu olmaktadır. Peki Müslüman bir erkek gayrimüslim bir kadınla evlenebilir mi?

  MÜSLÜMAN BİR ERKEK GAYRİMÜSLÜM BİR KADINLA EVLENEBİLİR Mİ?

  Müslüman bir erkeğin Hristiyan ve Yahudilerle evlenmesi caiz ise de, tahrimen mekruhtur, harama yakındır. Gayrimüslim ile evlenmesi tenzihen mekruhtur. Ancak Allah’a şirk koşan ve ona ortak koşanlarla evlenmek tamamen uygunsunsuzdur.

  Evlenme akdinin sınırları ve şartları Kur’an-ı Kerim’de ve sünnette detaylı bir şekilde yer almıştır. Kimlerle evlenilip, kimlerle evlenilemeyeceği detaylı bir biçimde açıklanmıştır.

  Kur’an-ı Kerim’de, Müslümanların gayrimüslimlerle evlenmeleri konusunda belli sınırlamalar getirilmiş ve Müslüman bir kadın veya erkeğin müşriklerle evlenemeyeceği açıkça vurgulanmıştır. Bakara suresinin 221. ayetinde mealen; ‘İman etmedikleri sürece, Allah’a ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Allah’a ortak koşan kadın hoşunuza gitse de, mü’min bir cariye ondan daha hayırlıdır. İman etmedikleri sürece, Allah’a ortak koşan erkeklerle, kadınlarınızı evlendirmeyin. Allah’a ortak koşan hür erkek hoşunuza gitse de iman eden bir köle ondan daha hayırlıdır…’ buyrularak konuya açıklık getirilmiştir.

  Bunların dışında kalan ehl-i kitap (Hristiyan ve Yahudi) kimselerle evlenme konusunda ise; erkek ile kadın ayrı olarak mütalaa edilmiştir. Şöyle ki; ‘… Mümin kadınlardan iffetli olanlarla, daha önce kendilerine kitap verilenlerden olan iffetli kadınlar da, mehirlerini vermeniz kaydıyla; evlenmek, zina etmemek ve gizli dost tutmamak üzere size helaldir.’ (Mâide, 5/5) ayeti ile müslüman bir erkeğin ehl-i kitaptan bir kadınla evliliğine izin verilmiştir.

  Durum böyle olmakla birlikte eş seçiminde Müslüman hanımların tercih edilmesi aile huzuru ve toplumsal uyum açısından daha uygun olmaktadır.

  https://www.haber365.com.tr/kultur-sanat-haberleri/musluman-erkek-hristiyan-bir-kadinla-evlenebilir-mi-h245428.html

  Yazı kaynağı : hyetert.org

  ESKI ESERLER

  Soru: Yağmurun Sessizliği
  Arkadaşım bana, gerçekten inanan bir hristiyan varsa sen onla evlenebilirsin ve bugün gerçekten değiştirilse de kitabı hristiyanlık, yahudilik konusunda gerçekten kitaba inanmayan değiştirildiği için, ama kitabin asli gibi yaşayan insanlar var onlar cennete girecektir diyor.

  el Cevab: Müslümanların erkeklerinin ehli kitaptan bir bayanla evlenmesi belirli ölçülerde caizdir.
  Ama bir müslüman hanımın ehli kitaptan bir erkekle evlenmesi haramdır.
  Not :
  Ehli kitap yahudi ve hrıstiyanların muvahhidlerine de müşriklerine de verilen genel addır.


  Soru: Aytekin Altun
  Bir müslüman erkek şuursuz olduğu bir dönemde ateist bir kadınla evlenip çocuk sahibi olmuş durumda. Bugün geldiği noktada müslüman bir erkeğin inanç sahibi olmayan bir eşle evlenemeyeceğini biliyor. Eş der ki sen mutlu olacaksan kelime-i şehadeti söylerim. Resmen evli olduğu bu eşe karşı erkek ne yapmalı?

  el Cevab: Başlangıç itibarıyla müşrik ya da ateist bir kadınla evlenmek haramdır. Evliyken ihtida eden bir erkek eşine islam olmayı tebliğ eder. Kabul ederse nikah devam eder. Etmezse sabredebilir boşanmayı da tercih edebilir.
  -Eşiniz islam dairesine girmeyi kabul ediyorsa bunu kabul etmenizi ve iman ve islamın akli ve bilimsel delilleriyle onun islamının pekişmesine ve yerleşmesine gayret etmenizi tavsiye ederim.
  -Başka bir mahzur oluşmuyorsa tabii.


  Soru: Şeyma Sağdıç
  Müslüman bir erkek alevi bir kadınla evlenebilir mi? Evlenemezse neden?

  el Cevab:
  Alevilik günümüzde çok geniş bir mana yelpazesinde kullanılan bir terim. Allaha ve peygamberine meleklere kitaplara ve ahiret gününe kadere ve hayır ve şerrin Allahtan olduğuna öldükten sonra dirilmeye inanan müslümandır ve bir müslüman bu inanca sahip bir insanla evlenebilir.

  Bu inanç esaslarından birisine inanmayan müslüman değildir ve onunla evlenilmemelidir.
  Konuyu bireyselleştiremeyeceğim siz tanıyorsanız bu çerçevede durumu değerlendirin ve gereğini yapın.

  Soru Sahibi: İbrahim Polat (15.10.2015)
  Soru: Evli Hıristiyan bir kadın Müslüman olursa kocası ile durumu ne olur?  

  el Cevab: 
  Müslüman bir erkek Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla evlenebilir evli kalabilir. Nesil emniyeti (aile reisi erkek olması sebebiyle) vardır.
  Müslüman bir kadın Müslüman olmayan bir erkekle evlenemez. 
  Sonradan Müslüman olan bir hanım Müslüman olmayan bir erkekle evli kalamaz.

   

  EK: Müşrik Kadın Ve Erkeklerle Evlenmenin Hükmü
  Ayet 1:

  ‘’Müşrik kadınlarla onlar iman etmedikçe evlenmeyin! İman etmiş bir cariye; hoşunuza gitmiş olan müşrik bir kadından kesinlikle daha hayırlıdır. Müşrik erkeklerle onlar iman etmedikçe mü'min kadınları evlendirmeyin. Müşrik kimse sizin hoşunuza gitse bile mü'min bir köle ondan daha hayırlıdır. Onlar (müşrik erkek ve kadınlar) sizi ateşe götüren sebeplere çağırıyor, Allah ise kendi izniyle (sözüyle ve yarattığı imkânlarla) sizi cennete ve mağfirete (ulaştıracak itikadi ve ameli hükümlere) çağırıyor, insanlar öğüt alıp cennet ve mağfiretin yollarını tutmaları için ayetlerini değişik şekillerde ve zamanlarda açıklıyor. ’’[1]

  Ayet 2:
  ‘’Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret ederek size geldiği zaman, onları imtihan edin. Allah, onların imânlarını hakkıyla bilendir. Eğer siz onların mü'mineler olduğuna kanaat getirirseniz artık onları kâfir eşlerine geri döndürmeyiniz. Ne bunlar onlar için helâldir ve ne de onlar bunlar için helâl olurlar. Ve onlara (kocalarına) infak etmiş oldukları şeyi verin ve kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde o kadınlar ile evlenmekten dolayı sizin için bir günah yoktur. Ve kâfir kadınları nikâhınızda tutmayın onlarla olan eski nikâhınızı tasarruflarınıza mani kılmayın ve ne infak ettiniz ise isteyin, onlar da ne infak etmişler ise istesinler. İşte bu, Allah'ın hükmüdür. Aranızda hükmeder ve Allah alîmdir, hakîmdir. ’’[2]

  Ayet 3:
  ‘’Bugün sizin için temiz olan şeyler helâl kılınmıştır. Kendilerine kitap verilmiş olanların helal şeylerden yaptıkları taamı yemekleri sizin için helâldir, sizin taamınız da onlar için helâldir. Ve hür iffetli mü'min kadınlarla ve sizden önce kendilerine kitap verilen hür iffetli kadınları, namuslarınızı muhafaza etmeniz, zina etmemeniz, gizli dostlar edinmemeniz halinde, mehirlerini verip nikâhlamak size helâldir ve her kim şeriatın hükümlerini inkâr ederse, muhakkak işlediği boşa gider ve o ahirette zarara uğrayanlardan olur’’. [3]

  ---Maide 5. Ayetle kitabî kadınlarla evlenmek helal kılınmakla birlikte Müslüman bir bayanın ehl-i kitap da olsa başka bir dinden bir erkekle evlenmesi helal değildir.
  ---Müslüman bir kadının ehl-i kitap bir erkekle evlenip evlenemeyeceği meselesi nübüvvet asrından itibaren hükmü üzerinde icmanın hasıl olduğu tartışmasız bir konudur. 

  Konu hakkında bakabileceğiniz Türkçe müstakil eserler:
  -Hüseyin Çelik, "Ehl-i Kitabın Kestiğinin Yenilmesi ve Kadınları İle Evlenilmesi (Maide 5. Ayeti Bağlamında Bir Tahlil.)", Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2010/1, c. 12, sayı 1, s. 71;
  -Nihat Dalgın, , Gündemdeki Tartışmalı Dini Konular, Ensar Neşriyat, İstanbul, Şubat 2010, s. 210,214;

  Dipnotlar
  [1] Bakara /221 
  [2] Mümtehine /10 
  [3] Maide 5

  Yazı kaynağı : www.eskieserler.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap