Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  maddenin belirli bir şekli olmayan taneciklerinin serbest dolaştığı hali

  1 ziyaretçi

  maddenin belirli bir şekli olmayan taneciklerinin serbest dolaştığı hali Ne90'dan bulabilirsiniz

  Maddenin belirli bir şekli olmayan taneciklerinin servers dolaştığı hali.... Idea question from @Sytrrrs7824

  6. Sınıf Fen Bilgisi Maddenin Tanecikli Yapısı konu anlatımı

  6. Sınıf Fen Bilgisi Maddenin Tanecikli Yapısı konu anlatımı

  Kütlesi ve hacmi olan her varlık madde olarak bilinir. Maddenin en küçük yapı taşları ise atomlardır. Atomlar aynı zamanda maddenin tanecikleri olarak da bilinirler. Bu taneciklerin katı ya da sıvı ve gaz halleri üzerinden farklı özellikleri bulunmaktadır.

   Maddenin Tanecikli Yapısı

   Etrafımızda birçok değişik madde görürüz. Bu maddeler aynı zamanda tanecikleri açısından da değişkenlik gösterir. Yani çevremizdeki her maddenin farklı özellikleri bulunur. Hatta bazı maddeler aynı yapıda olsa bile tanecikleri farklı özellikler gösterebilir. Bunlar içinde buz ve su ile su buharını söylemek mümkün. Çünkü fiziksel açıdan tanecikli ve boşluklu yapılara sahip olmaları ile farklı özellikler gösterirler.

   Taneciklerin aralarındaki mesafe ve hızları maddenin katı ya da sıvı ve gaz olmasına etkendir. Bu konuda maddenin tanecikleri hareketlidir ve bulunduğu hale bağlı olarak farklı şekillerde hareket ederler. Bunlar titreşim ya da dönme ve öteleme hareketleri şeklinde bilinmektedir. Yaptıkları hareketleri göre maddeler farklı hallerde bulunurlar. Şimdi bu hallere inceleyeceğiz.

   Katı Maddelerin Tanecikleri

   Katı maddelerin taneciklerinin farklı özellikleri bulunmaktadır. Şimdi madde içerisinde nasıl bulunuyorlar ve ne tür özellikler gösteriyorlar beraber bakalım.

   - Birbirleri arasında çok az mesafe vardır ve temas halindedirler.

   - Tanecikler arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.

   - Katı madde içerisinde tanecikler bulundukları yerde titreşim hareketleri gerçekleştirirler.

   - Katı maddelerin belli bir şekli ve hacimleri bulunmaktadır.

   - Dışarıdan herhangi bir etki gerçekleşmez ise katıların şekli değişmez.

   Sıvı Maddelerin Tanecikleri

   Aynı şekilde sıvı maddelerin tanecikleri de kendi içerisinde farklı özelliklere sahiptir. Şimdi bu özelliklerin ne olduğunu bakalım.

   - Tanecikler arasındaki boşluklar katı maddelere göre daha fazladır.

   - Sıvı tanecikler birbiriyle temas halinde bulunurlar.

   - Sıvı tanecikler dönme hareketi ile beraber titreşim ve öteleme hareketi gerçekleştirmektedirler. Bunları genelde birbirleri üzerine kayarak gerçekleştirirler.

   - Sıvı maddelerin taneciklerin akışkan olması ile belli bir şekilleri bulunmaz. Ancak belli bir hacimleri vardır.

   - Sıvı hacimler bulundukları kabı doldururlar.

   Gaz Maddelerin Tanecikleri

   Gaz halindeki maddelerin tanecikleri katı ve sıvılarda çok daha farklıdır. Şimdi bu taneciklerin özelliklerine bakalım.

   - Tanecikleri arasındaki boşluklar çok fazla olduğundan ve hızlı hareket ettiğinden her yöne doğru hareket gerçekleştirirler.

   - Gaz halindeki taneciklerden dönme ve titreşim ile beraber öteleme hareketini gerçekleştirirler.

   - Belirli bir şekilleri olmaması ile beraber bulundukları her alınıp tamamen kaplarlar.

   - Gaz tanecikleri çok hızlı hareket ettiği için kısa süre içerisinde bulundukları yeri tamamen sararlar.

   Görüldüğü üzere maddenin tanecikli yapısı katı ve sıvı ile gaz haline bağlı olarak farklı özellikler ve nitelikler göstermektedir. Hem hacim olarak hem şekil ve taneciklerin hızı ile aradaki mesafe farklılıklar yaratmaktadır. O yüzden maddenin tanecikli yapısını daha iyi anlayabilmek için, mutlaka katı ve sıvı ile gaz halindeki taneciklerin özelliklerini iyi bilmek gerekir. Aynı zamanda nasıl ve ne yöne hareket ettiklerini de bilmek önemlidir.

   Not: Tanecikler arasındaki mesafe arttıkça ve taneciklerin hızı arttıkça katı halden sıvı hale ya da gaz hale geçiş olduğunu anlarız. Tam tersi tanecikler arasındaki mesafe azaldıkça ve hız azaldıkça, bu defa maddenin gaz halden sıvı ya da katı hale geçtiğini anlayabilir. Böyle durumlara yoğunlaşma denir. Ancak bu durum başka bir konudur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  3. Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı

  ... konulu sunumlar: "3. Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı"— Sunum transkripti:

  1 3. Maddenin Hallerinin Tanecikli Yapısı
  4.Maddeyi Oluşturan Tanecikler

  2 1.MADDENİN YAPI TAŞLARI-ATOMLAR
  Atom:Maddeyi oluşturan en küçük yapı taşıdır. Maddenin Sınıflandırılması 1.Katı 2.Sıvı 3.Gaz 1.Katı Tanecikler arasında boşluk yoktur. Genleşir. Sıkıştırılamaz

  3 2. Sıvı Tanecikler arasında boşluk azdır. Konulduğu kabın şeklini alır
  2.Sıvı Tanecikler arasında boşluk azdır. Konulduğu kabın şeklini alır. Azda olsa sıkıştırılabilir Genleşir 3.Gaz Tanecikler arasında büyük boşluklar vardır. Yayılır. Genleşir. Konulduğu kabın şeklini alır. Sıkıştırılabilir.

  4 Molekül:İki yada daha çok atomun oluşturduğu kümelere molekül denir.
  Atomun Tarihçesi John Dalton:Atomlar maddenin en küçük yapı taşıdır ve bölünemez. J.J.Thomson:Atomun yapısında atomdan daha küçük parçacıklarda vardır. Ernest Rutherford:Atomun yapısında bulunan Küçük parçacıklar atomun merkezinin etrafında dolaşır.

  5 Katı,Sıvı ve Gazların Genleşme-Sıkışma Özellikleri Katı,sıvı gazlar genleşebilir. Gazlar katı ve sıvılara göre daha fazla genleşir. Sıvılar ve gazlar sıkıştırılabilir,katılar sıkıştırılamaz. Gazlar sıvılara göre daha fazla sıkıştırılabilir. Maddenin Sıkışma-Genleşme Özellikleri ile Tanecikli Yapıları Arasındaki İlişki Maddelerin sıkışma ve genleşme özellikleri maddeyi oluşturan taneciklerin arasındaki boşluk miktarına bağlıdır. Tanecikleri arasındaki boşluk miktarı en fazla olan gazlar,sıvılar ve katılara göre daha fazla sıkıştırılabilir ve genleşebilir.

  6 2.ELEMENTLER-BİLEŞİKLER-MOLEKÜLLER
  Element:Aynı cins atomlardan oluşan maddelere element denir. Bileşik:Farklı atomlar içeren saf maddelere bileşik denir. (İki yada daha fazla cins atomdan oluşmuş maddelere bileşik denir.) Molekül:İki yada daha çok atomun oluşturduğu topluluğa molekül denir. (Hem elementlerin hem de bileşiklerin molekülleri olabilir.) Saf madde:Hep aynı birimlerin (taneciklerin)yan yana gelmesiyle oluşan maddelere saf madde denir.

  7 Karışım:İki yada daha fazla maddenin kimliklerini kaybetmeden bir araya gelmesiyle oluşan maddelere karışım denir. Saf madde de aynı moleküller yan yana gelir.Karışım da farklı moleküller yan yana gelir. Karışımlar iki şekilde bulunur. 1.Homojen karışımlar(Çözeltiler):Özellikleri her yerinde aynı olan ve dışarıdan bakıldığında tek bir madde gibi görünen karışımlardır.Örnek:Şekerli su,tuzlu su.

  8 2.Heterojen karışımlar:Özellikleri her yerinde aynı olmayan ve dışarıdan bakıldığında birden fazla madde varmış gibi görünen karışımlara denir.Örnek:Kum-Su,Tebeşir tozu-Su,Ayran,Yağ-Su,Benzin-Su

  9 3.MADDENİN HALLERİ VE TANECİKLİ YAPISI
  Maddeler katı,sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunur. Katıları oluşturan tanecikler arasında boşluk olmadığı için akma özelliği yoktur. Sıvılar ve gazları oluşturan tanecikler arasındaki boşluk,taneciklerin hareket etmesine ve yer değiştirmesine sebep olur.Bu nedenle gazlar ve sıvılar akma özelliğine sahiptir. Sıvılar ve gazlar öteleme hareketi yapar. Öteleme hareketi:Taneciklerin birbirini iterek hareket etmesi,yer değiştirmesidir.

  10 4.FİZİKSEL DEĞİŞİM-KİMYASAL DEĞİŞİM
  Fiziksel değişim:Maddelerin kimlik değiştirmeden,başka bir maddeye dönüşmeden,sadece görünümlerinin değişmesine fiziksel değişim denir. Kimyasal değişim:Maddelerin kimliklerini kaybettikleri,başka madde yada maddelere dönüştükleri değişimlere kimyasal değişim denir.

  11 4.Maddeyi Oluşturan Tanecikler

  12 a) Saf Madde Kendine özgü fiziksel ve kimyasal özellikleri olan, ayırt edici özellikleri bulunan ve bu ayırt edici özellikleri sabit olan maddelere saf madde denir. Elementler ve bileşikler saf maddelerdir. Karışımlar ise (homojen ya da heterojen) saf madde değillerdir. Örnek : Saf su bileşik, tuzlu su karışımdır. Saf suyun kaynama sıcaklığı sabit, tuzlu suyun kaynama sıcaklığı ise sabit değildir, karışımda bulunan tuz miktarına göre değişir.

  13 b) Karışım : İki ya da daha fazla farklı maddenin kendi özelliklerini kaybetmeden istenilen her oranda (miktarda) bir araya gelmesiyle oluşan maddeye karışım denir. Örnek : Su – Tebeşir tozu, Su – Yağ, Su – Talaş, Su – Şeker, Su – Asit, Hava, Su – Tuz,Su- Ayran

  14 -Maddelerin Katı, Sıvı ve Gaz Olarak Sınıflandırılması
  Madde, doğada fiziksel özelliklerine göre katı, sıvı ve gaz olarak 3 halde bulunur. (Plazma ve likit kristalik hal 4. ve 5. hal kabul edilir). Madde hangi halde olursa olsun bütün maddeler taneciklerden oluşmuştur ve bu taneciklerin arasında boşluk bulunur.

  15 a) Maddenin Katı Hali : • Katı haldeki maddelerin belirli kütle hacim ve şekilleri vardır. • Katı haldeki maddeyi oluşturan tanecikler birbirlerine sıkıca bağlıdır ve taneciklerin arasındaki boşluk çok azdır. • Katı tanecikleri birbirlerine sıkıca bağlı oldukları için oldukça düzenli taneciklerdir. • Katı tanecikleri arasındaki boşluk çok az olduğu için katılar sıkıştırılamazlar

  16 • Katı haldeki maddeyi oluşturan tanecikler sadece oldukları yerde titreşme hareketi yaparlar. • Katı tanecikleri birbirlerine sıkıca bağlı oldukları için belirli şekilleri vardır ve sert cisimlerdir. (Molekül Çekimi=Kohezyon Kuvveti). • Akışkan değildirler.

  17 b) Maddenin Sıvı Hali : • Sıvı haldeki maddelerin belirli kütle ve hacimleri olup konuldukları kabın şeklini alırlar. • Sıvı haldeki maddeyi oluşturan tanecikler (arasındaki boşluk katılara göre fazladır) katılara göre birbirlerine daha zayıf bağlarla bağlıdır ve tanecikler birbirlerine daha uzaktır. • Sıvı tanecikleri arasındaki boşluk katılara göre daha fazla olmasına rağmen sıvılar sıkıştırılamaz kabul edilirler.

  18 • Sıvı tanecikleri hem titreşme hem de birbirleri üzerinden kayarak dönme hareketi yaparlar. • Sıvı tanecikleri birbirleri üzerinden kayarak dönme hareketi yaptıkları için sıvılar akışkan maddelerdir. • Sıvı tanecikleri katılara göre daha düzensizdir.

  19 c) Maddenin Gaz Hali : • Gaz halindeki maddelerin belirli kütleleri olup konuldukları kabı tamamen doldurarak kabın hacmini ve şeklini alırlar. • Gaz halindeki maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre daha fazladır ve gaz tanecikleri birbirlerinden tamamen bağımsız olup gelişigüzel (rast gele) hareket ederler. • Gaz tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla olduğu için gazlar sıkıştırılabilirler.

  20 • Gaz tanecikleri katı ve sıvılara göre daha düzensiz taneciklerdir
  • Gaz tanecikleri katı ve sıvılara göre daha düzensiz taneciklerdir. • Gaz tanecikleri hem titreşme, hem birbiri üzerinden kayarak dönme hem de bulunduğu kabın duvarlarına çarparak sıçrama (difüzyon=yayılma) hareketi yaparlar. • Gazlar da sıvılar gibi akışkan maddelerdir.

  21 NOT : 1- Katı, sıvı ve gazların belirli kütleleri vardır
  NOT : 1- Katı, sıvı ve gazların belirli kütleleri vardır. 2- Katı ve sıvıların belirli hacimleri olup, gazlar konuldukları kabın hacmini alırlar. 3- Katıların belirli şekli olup, sıvı ve gazlar konuldukları kabın şeklini alırlar. 4- Katı ve sıvı tanecikleri sıkıştırılamayıp gazla sıkıştırılabilirler. 5- Taneciklerin düzensizliği katılardan sıvılara, sıvılardan da gazlara gidildikçe artar.

  22 6- Taneciklerin hareket enerjisi katılardan sıvılara, sıvılardan da gazlara gidildikçe artar. 7- Maddeler ısıtıldıklarında ya da soğutulduklarında maddelerde üç türlü değişiklik gözlenebilir. Bunlar; • Sıcaklıkları değişimi. • Hal değişimi. • Boyut değişimi (Genleşme veya büzülme). 8- Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin ısı enerjisi etkisiyle bir halden diğerine dönüşmesine hal değişimi denir.

  23 Maddelerin Ortak Özellikleri:
  Bütün maddeler için ortak olan ve maddeleri ayırt etmek için kullanılamayan özellilerdir. Kütle, hacim, eylemsizlik ve tanecikli yapı maddeler için ortak özelliklerdir. a) Kütle : Maddenin değişmeyen miktarına kütle denir. Kütle m sembolü ile gösterilir. b) Eylemsizlik : Bir cismin hareketine devam etme isteğine eylemsizlik denir. Bir cisim başlangıçta duruyorsa durmaya, hareket halinde ise hareketine devam etmek ister.

  24 c) Tanecikli Yapı: Bütün maddeler atom (veya bazen molekül) denilen taneciklerden oluşmuştur.
  d) Hacim : Bir maddenin boşlukta kapladığı yere hacim denir. Maddelerin Sıkışma – Genleşme Özellikleri : Doğada bulunan maddeler göründüğü gibi bütünsel (bütün gibi görünen) yapıda değildir.

  25 Doğada bulunan bütün maddeler taneciklerden oluşur ve bu taneciklerin arasında boşluk bulunur. Maddedeki tanecikler arasında bulunan boşluk miktarı maddenin haline göre değişir. Katı haldeki maddeyi oluşturan tanecikler birbirlerine sıkıca bağlıdır ve taneciklerin arasındaki boşluk çok azdır. Katı tanecikleri arasındaki boşluk çok az olduğu için katılar sıkıştırılamazlar.

  26 Sıvı haldeki maddeyi oluşturan tanecikler katılara göre birbirlerine daha zayıf bağlarla bağlıdır ve tanecikler birbirlerine daha uzaktır. Sıvı tanecikleri arasındaki boşluk katılara göre daha fazla olmasına rağmen sıvılar sıkıştırılamaz kabul edilirler. Gaz halindeki maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki boşluk katı ve sıvılara göre daha fazladır ve gaz tanecikleri birbirlerinden tamamen bağımsız olup gelişigüzel (rast gele) hareket ederler. Gaz tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla olduğu için gazlar sıkıştırılabilirler.

  27 Maddelerin sıkışma özelliği taneciklerinin arasında bulunan boşluk miktarına göre değişir.
  Maddenin taneciklerinin arasında bulunan boşluk miktarı da maddenin haline göre değişir. Katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerin taneciklerinin arasında boşluk bulunmasına rağmen gazların taneciklerinin arasındaki boşluk miktarı fazla olduğu için sadece gazlar sıkıştırılabilirler.

  28 Katı ve sıvı haldeki maddelerin taneciklerinin arasındaki boşluk miktarı fazla olmadığı için katı ve sıvılar sıkıştırılamazlar. Gaz halindeki maddeyi oluşturan tanecikler sıkıştırılabildikleri için tanecikler serbest kaldıklarında tekrar genleşebilirler (eski hallerine geri dönerler). Katı ve sıvı haldeki maddeyi oluşturan tanecikler sıkıştırılamadığı için tanecikler serbest bırakıldıklarında tekrar genleşemezler.

  29 Atom Boşlukta yer kaplayan, hacmi, kütlesi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeyi oluşturan ve maddenin kendi özelliğini taşıyan en küçük yapı birimin atom denir. Katı, sıvı ve gaz halindeki maddeler atom denilen taneciklerden oluşmuşlardır. Atomun içerisinde de daha küçük tanecikler bulunur.

  30 Canlı ve cansız varlıkların tamamı atomlardan oluşmuştur
  Canlı ve cansız varlıkların tamamı atomlardan oluşmuştur. Canlıların en küçük yapı birimleri olan hücreler, çok sayıda atomdan oluşan protein, karbonhidrat ve yağlardan oluşmuştur. Atom küre şeklindedir ve elektrikli yapıya sahiptir. Atom, kelime anlamı olarak bölünemez, parçalanamaz anlamındadır. Atom, çıplak gözle ya da en gelişmiş elektron mikroskobu ile bile görülemez.

  31 Atom, bir maddenin sahip olduğu bütün özellikleri taşır
  Atom, bir maddenin sahip olduğu bütün özellikleri taşır. Bu nedenle maddenin kütlesi varsa atomun kütlesi de vardır. Madde sürtünme, dokunma ya da etki yoluyla elektriklenirken elektron alıp verebiliyorsa atomda elektron alıp verebilir.

  32 Atom Hakkında Ortaya Konan Görüşler ve Atom Teorileri
  Atom hakkında Democritus, Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr ve De Broglie isimli bilim adamları ve filozoflar görüşlerini ortaya koymuşlar ve günümüzdeki atom modeli ortaya çıkmıştır.

  33 ELEKTRON’UN KEŞFİ Maddenin yapısına ilk olarak modern yaklaşım Thomson’un katot ışınlarını inceleyerek elektronun keşfi ile başlar. Thomson : elektriksel gerilim uygulanan katot ışınları tüpünde katot ışınların negatif kutup tarafından itildiğini pozitif kutba doğru çekildiğini tespit etti. Aynı cins elektrik yüklerinin bir birini itmesi ve farklı yük elektrik yüklerinin birbirini çekmesi nedeniyle Thomson katot ışınlarının negatif elektrik yüklerinden olduğu sonucu çıkardı.

  34 Thomson deneyinde katot için farklı madde kullandığında ve deney tüpünün farklı gazla doldurulduğunda da katot ışınlarının aynı davranışta bulunduğunu gördü. Böylece elektronun maddenin cinsinin karakteristik bir özelliği olmadığını bütün atom cinsleri için elektronun her birinin aynı olduğunu neticesini ortaya koydu. Elektron negatif yüklü olduğundan elektriksel alanda pozitif kutba doğru saparlar. Elektriksel alandaki bu sapmalar taneciğin yükü (e)ile doğru, kütlesi(m) ile ters orantılıdır. Yükün kütleye oranı (e/m) bir elektrik alanı içinde elektronların doğrusal yoldan ne kadar sapacağını gösterir.

  35 PROTONUN KEŞFİ Katot tüpleriyle elektron elde edildiği gibi, elektrik deşarj (boşalma ) tüpleri ile de pozitif iyonlar elde edilir. Bu tüplerde uygulanan yüksek gerilim sonucunda atomdan elektronlar koparılarak pozitif iyonlar oluşturulur. Oluşan bu pozitif iyonlar bir elektriksel alanda elektronun ters yönünde hareket ederek negatif elektrota (katota) doğru ilerler. Bu iyonların büyük bir kısmı hareketleri sırasında ortamdaki elektronlara çarparak nötral atomlar oluştururlar.

  36 Çok az bir kısmı ise yollarına devam ederek katota erişirler
  Çok az bir kısmı ise yollarına devam ederek katota erişirler. Eğer ortası delikli bir katot kullanılırsa, pozitif parçacıklar delikten geçerler. Bu ışınlara pozitif iyonlar ya da kanal ışınları denir. Pozitif iyonlar için e/m nin saptanmasında katot ışınlarının incelenmesinde kullanılan yöntemin hemen hemen aynısı kullanıldı. Katot ışınlarında katot maddesi ne olursa olsun elde edilen ışınların e/m oranı hep aynı bulunmuştu. Oysa pozitif ışınlarda elde edilen e/m oranı tüpteki gazın oranına göre farklı olduğu bulundu

  37 Protonlar ve elektronlar yüklü parçacıklardır
  Protonlar ve elektronlar yüklü parçacıklardır. Bunlar yük bakımından eşit, işaretçe zıttılar. Protonlar +1 birim yüke, elektron ise –1 birim yüke eşittir. Nötr bir atomda proton sayısı elektron sayısına eşit olduğundan yükler toplamı sıfır Atom yarı çapı 10-8 cm olan bir küre şeklindedir. Söz konusu küre içerisinde proton ve elektronlar atomda rastgele yerlerde bulunurlar. Elektronun küre içindeki dağılımı üzümün kek içindeki dağılımına benzer.

  38 Elektronların kütlesi ihmal edilebilecek kadar küçüktür
  Elektronların kütlesi ihmal edilebilecek kadar küçüktür. Bu nedenle atomun ağırlığını büyük ölçüde protonlar teşkil eder. Nötron denilen parçacıklardan bahsedilmemesi Thomson atom teorisinin eksikliklerinden biridir. • Proton ve elektronların atomda rasgele yerlerde bulunduğu iddiası ise teorinin hatalı yönüdür.

  39 Bohr atom teorisi hidrojenin yayınma spektrumuna dayanılarak açıklanır
  Bohr atom teorisi hidrojenin yayınma spektrumuna dayanılarak açıklanır. Bohr’ a göre; • Elektronlar çekirdek etrafında belirli enerjiye karşılık gelen belirli uzaklıklarda bulunur. • Yüksek enerji düzeyinde bulunan elektron, düşük enerji düzeyine geçerse fotonlar halinde ışık yayarlar. • Kararlı hallerin tamamında elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörünge izlerler.

  40 Sir Ernest Rutherford Atomun çekirdeğini ve çekirdekle ilgili birçok özelliğin ilk defa keşfeden bir bilim adamıdır. • Atom kütlesinin tamamına yakını merkezde toplanır, bu merkeze çekirdek denir. • Elektronlar çekirdek etrafında dairesel yörüngelerde sürekli dolanırlar. (Yörünge daire şeklinde değil, enerji seviyesine karşılık gelen orbitallerde dolanır.)

  41 • Elektronların bulunduğu hacim çekirdeğin hacminden çok büyüktür
  • Elektronların bulunduğu hacim çekirdeğin hacminden çok büyüktür. • Çekirdekteki yük miktarı bir maddenin bütün atomlarında ayın, farklı maddenin atomlarında farklıdır. • Çekirdekteki yük sayısı, elektron sayısına eşittir. • Çekirdekteki pozitif yüklerin kütlesi yaklaşık atom kütlesinin yarısına eşittir.

  Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

  Maddenin Tanecikli Yapısı - Fen Bilimleri Dersi İçin Kaynak Sitesi

  Maddenin Tanecikli Yapısı - Fen Bilimleri Dersi İçin Kaynak Sitesi

  §Çok sıkı ve düzenli bir şekilde birbiri ile temas hâlindedir.

  §Tanecikleri arasındaki boşluk yok denecek kadar azdır.

  §Katıların tanecikleri sadece oldukları yerdetitreşim hareketi

  §Tanecikler arasındaki boşluklar çok azdır.

  §Taneciklerin birbiriyle sıkı bir şekilde temas hâlinde olmaları nedeniyle katı maddeler sıkıştırılamazlar.

  §Katı tanecikleri dönme ve öteleme hareketi yapamaz.

  §Katıların belirli bir şekilleri ve hacimleri vardır.

  §Dışarıdan bir etki olmadığı sürece katıların şekli değişmez.

  Sıvı Maddelerin Tanecikleri

  Sıvı hâldeki maddeler de tıpkı katılar gibi tanecikli ve boşluklu yapıdadır. Sıvı hâldeki maddeler;

  Katıdan Sıvıya Hal Değişimi

  Sıvıdan Gaza

  Sıvı maddeler dışarıdan ısı almaya başladığında;

  §Taneciklerin titreşim, dönme ve öteleme hareketleri giderek artar.

  §Isıtma işlemi devam ederse tanecikler giderek daha fazla titreşim, dönme ve öteleme hareketi

  §Artan titreşim, dönme ve öteleme hareketleri sonucunda birbirine hızla çarpan tanecikler arasındaki boşluklar da artmaya başlar.

  §Tanecikler arasındaki boşlukların artması sonucunda birbirinden bağımsız hareket etmeye başlarlar.

  §Öncelikle sıvının üst kısmında bulunan tanecikler onu çevreleyen diğer sıvı taneciklerinden kurtulup serbest hareket eden gaz taneciğine dönüşmüş olur.

  §Böylece sıvı madde hâl değiştirerek gaz hâline geçer.

  Katı ve sıvılara kıyasla, gaz maddelerin tanecikleri arasındaki boşluklar çok daha fazladır. Bu nedenle gaz maddelerin tanecikleri katı ve sıvı hâldeki taneciklere oranla çok daha hızlı ve serbest hareket edebilirler. Gaz taneciklerinin bu özellikleri gazların bulundukları ortama hızlı yayılmalarına neden olur.

  Yazı kaynağı : sites.google.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap