Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  maliye bakanlığı memur maaş katsayısı 2023

  1 ziyaretçi

  maliye bakanlığı memur maaş katsayısı 2023 Ne90'dan bulabilirsiniz

  Maliye Bakanlığı, Maaş Katsayılarına İlişkin Genelge'yi Yayımladı - Memurlar.Net

  Maliye Bakanlığı, Maaş Katsayılarına İlişkin Genelge'yi Yayımladı - Memurlar.Net

  2023 YILI OCAK AYINA AİT MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN GENELGE

  Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin Bakanlığımıza vermiş olduğu yetkiye dayanılarak 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırının belirlendiği "2023 Yılı Ocak Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge" ekte yer almaktadır.

  Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 1/1/2023-30/6/2023 dönemi maaş artışlarının yüzde 30 olarak uygulanacağı açıklanmıştır. Söz konusu artışa ilişkin Kanun Teklifinin görüşmelerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde başlanacak olup, Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilmesi halinde, Resmi Gazetede yayımlanmasını müteakip 1/1/2023-30/6/2023 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayılar, sözleşme ücreti artış oranları ve ücret tavanları ile ortalama ücret toplamı üst sınırı söz konusu artış esas alınarak Bakanlığımızca yeniden belirlenerek duyurulacaktır.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  2023 Yılı Aylık Katsayıları Kamu Görevlilerinin Hangi Ödemelerini Değiştirdi? - Memurlar.Net

  2023 Yılı Aylık Katsayıları Kamu Görevlilerinin Hangi Ödemelerini Değiştirdi? - Memurlar.Net

  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 05 Ocak 2023 tarihi itibariyle yayımlanan Mali ve Sosyal Haklara ilişkin Genelge ile aylık katsayı, memuriyet taban aylığı katsayısı, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayıları açıkladı. Bu katsayılar % 16,48 oranında arttırılarak yayımlanmıştır.

  Ancak memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam öngören düzenlemeleri de içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı.

  Bu Kanuna göre; 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle belirlenecek aylık katsayı 0,4336839, memuriyet taban aylığı katsayısı 6,7879916, iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde kullanılacak yan ödeme katsayısı 0,1375348 olacak.

  01/01/2023 ila 01/07/2023 tarihleri arasında geçerli olan katsayılara göre memurlar ve diğer kamu görevlileri ile ilgili gerekli bilgileri açıklıyoruz.

  Ancak katsayıların en net hali Hazine ve Maliye Bakanlığınca resmi olarak yayımlanmakta olup, aşağıdaki gösterge rakamları yaklaşık tahmini rakamlardır.

  Yazı kaynağı : www.memurlar.net

  2023 yılı için memurların günlük hayatta bilmesinde fayda olan pratik bilgiler

  2023 yılı için memurların günlük hayatta bilmesinde fayda olan pratik bilgiler

  Yeni Şafak · Ahmet Ünlü - 2023 yılı için memurların günlük hayatta bilmesinde fayda olan pratik bilgiler

  Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 1 No.’lu Genelge ile maaş verileri % 16,48 oranında belirlenerek açıklandı. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından verilecek zam oranı % 30 olarak açıklanmıştır. Yapılan bu açıklamanın hayatiyet kazanabilmesi için kanuni düzenleme yapılması gerekmektedir. Bugünkü yazımızda 2023 yılı Ocak ayı sonrasında memurların günlük hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları/karşılaşacakları ve bilmesinde büyük fayda olan kritik bilgileri okuyucularımızla paylaşacağız.

  Maaş Katsayısı: Memur maaş katsayısı toplu sözleşme ile belirlenmektedir. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla maaş katsayısı 0,388581’dir (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 0,4336839 olacaktır). Maaş katsayısı yılda iki defa belirlenmektedir. Ancak Cumhurbaşkanı tarafından yapılacak zam oranı % 30 olarak açıklanmıştı. Bu oranın uygulanabilmesi için kanuni düzenleme yapılması gerekmektedir.

  Taban Aylık: Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’na göre almakta olan personele 1.000 gösterge rakamının taban aylık katsayısı ile çarpımından oluşan ve memur maaşının bir unsuru olan tutara memuriyet taban aylığı denilmektedir. 2023 yılının ilk yarısı için taban aylık tutarı ise; 1000 x 6,082041 = 6.082,04 TL’dir (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 6.787,99 TL olacak).

  Kıdem Aylığı: Devlet memurlarına her bir hizmet yıl için 20 gösterge rakamının maaş katsayısı ile çarpımında oluşan tutara kıdem aylığı denilmektedir. 25 yıldan fazlası için kıdem aylığı verilmemektedir. 10 yıllık hizmeti olan bir memurun kıdem aylık tutarı; 10x20x0,388581= 77,71 TL’dir (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 86,73 TL olacak).

  Yan Ödeme Katsayısı: İş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı tutarının hesaplanmasında kullanılan katsayıdır. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla Yan Ödeme Katsayısı 0,1375348’dir.

  Aile Yardımı Ödeneği: Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72’nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

  Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

  Eş için, 2.273xMaaş Katsayısından oluşmaktadır. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 2.273x0,388581 = 883,24 TL’dir. Her çocuk için 250xMaaş Katsayısından oluşmaktadır. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 250x0,388581= 97,14 TL’dir. Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra belirtilen göstergeler için maaş katsayısı 0,4336839 olacaktır.

  Doğum Yardımı Ödeneği: 633 sayılı KHK’nın Ek 4 üncü maddesi hükmü gereğince ödenmekte olan doğum yardımı, Türk vatandaşlarına canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılmaktadır. 1/5/2015 tarihinden itibaren ödenmektedir ve bu tarihten itibaren artış yapılmamıştır.

  Ölüm Yardımı Ödeneği: Eş veya çocuğun ölümü halinde 9500xMaaş katsayısı= 9500x0,388581 = 3.691,51 TL (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra maaş katsayısı 0,4336839 olacak ve hesaplamalar ona göre yapılacaktır), memurun ölümü halinde ise, 9500x2xmaaş katsayısı = 9500x0,388581x2= 7.383,03 TL’dir. Milletvekilleri için ölüm yardımı ise 9500 x 0,388581 = 3.691,51 x12 = 44.298,12 TL’dir.

  Sigortalılar için yapılacak cenaze ödeneği 2.054 TL’dir.

  En Yüksek Devlet Memuru Aylığı: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı’nın gösterge ve ek göstergesinin maaş katsayısı ile çarpımından oluşmaktadır. Yapılan son düzenleme ile 9500x0,388581 = 3.691,51 TL’dir (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 4.119,99 TL olacak).

  399 Sayılı KHK 3/c Sözleşmeli Personel Tavan Ücreti: 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 21.268,04 TL (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 23.736,64 TL olacak) olup bu tutar yılda iki defa belirlenmektedir.

  7/15754 Sayılı BKK Sözleşmeli Personel Tavan Ücreti: 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 18.959,98 TL (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 21.160,68 TL olacak) olup, bu tutar yılda iki defa belirlenmektedir. Bilişim personelinin brüt maaşları da bu tutara göre belirlenmekte ve azami 5 katı olarak belirlenmektedir.

  2023 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi (Ücretliler İçin):

  70.000 TL’ye kadar 15%

  150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası 20%

  370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası 27%

  1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası 35%

  1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası 40%

  Asgari Ücret Tutarı: 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla brüt: 10.008 TL, net: 8.506,8 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesilmemektedir. Bu tutar memur ve sözleşmeli personelin vergi matrahından indirilmektedir.

  Emekli olacak memurlara ödenecek yol tazminatı: Emekli olacak memurlara ödenecek yol tazminatı 375 sayılı KHK’de belirlenmiştir. 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 13.558 x 0,388581 = 5.268,38 TL’dir (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 5.879,88 TL olacak).

  En düşük emekli aylığı: 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlar ile SSK, Bağ-Kur’a tabi olanlar için en düşük emekli aylığı 3.500 (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 5.500 TL olacak), 5434 sayılı Kanun’a tabi olanlar içinse 7.079,27 TL’dir. (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 7.900,97 TL olacak).

  Kıdem tazminatı tavan tutarı: 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla kıdem tazminatı tavanı 17.904,62 TL’dir (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 19.982,82 TL olacak).

  Mal beyanına esas şube müdürü maaşı: 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla 17.337,17 TL’dir. (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 19.218,69 TL olacak).

  Milletvekili emekli maaşı: 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla milletvekilleri 115.225x0,388581 = 44.774,24 TL (Kanuni düzenleme yapıldıktan sonra 49.971,22 TL olacak) emekli maaşı alacaklardır.

  Yazı kaynağı : www.yenisafak.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap