Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  manda ve himayenin kabul edilemeyeceği ilk kez nerede belirtilmiştir

  1 ziyaretçi

  manda ve himayenin kabul edilemeyeceği ilk kez nerede belirtilmiştir Ne90'dan bulabilirsiniz

  TÜRK MİLLETİ 100 YIL ÖNCE SİVAS’TAN DÜNYAYA SESLENMİŞTİ “MANDA VE HİMAYE KABUL EDİLEMEZ”

  TÜRK MİLLETİ 100 YIL ÖNCE SİVAS’TAN DÜNYAYA SESLENMİŞTİ “MANDA VE HİMAYE KABUL EDİLEMEZ”

  Emperyalist işgale karşı ilk manifesto Amasya Genelgesi idi. Ülke bütünlüğünün ve ulusun geleceğinin tehlikede olduğuna dikkat çekildikten sonra, kurtuluşun milletin azim ve kararı ile sağlanabileceğinin altı çiziliyor, en kısa zamanda Sivas’ta, halkın seçeceği temsilcilerle, kurtuluş çarelerinin aranacağı ve yol haritasının çizileceği bir toplantı çağrısı yapılıyordu.

  23 Temmuz - 7 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılan Erzurum Kongresi, ülkenin genelini kapsayacak Sivas Kongresi’nin ön hazırlığı olarak okunmalıdır. Erzurum Kongresi, ülkenin genelini kapsayacak ve bölgesellikten merkezileşmeye yönelecek Sivas Kongresi’ne geçişin sağlanmasında önemli deneyimler kazandırmıştır.

  4 -11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen Sivas Kongresi, 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanacak Büyük Millet Meclisi’nin ön hazırlığı olarak değerlendirilmelidir. İngiliz işbirlikçisi Damat Ferit Hükümetinin bütün engelleme çabalarına karşın Sivas Kongresi, yurdun değişik yörelerinden gelen 38 delegenin katılımıyla gerçekleşmiştir.

  Sivas Kongresi’nde en çok tartışılan konulardan biri de ABD mandası altına girme konusundaki öneriler üzerine yapılmıştır. Bazı delegeler, ülkenin işgal ve parçalanmaktan kurtulması ve varlığını sürdürebilmesi için güçlü bir devletin vesayetini kabullenmek anlamına gelen mandayı savunmuşlar ve ABD mandasının kabulünde ısrar etmişlerdir.

  Sekiz gün süren kongrede alınan kararlar, aynı zamanda yeni bir devletin kuruluş ilkeleridir. Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğunun vurgulanması, manda ve himayenin kesin olarak reddi, mücadele örgütlerinin yerellikten merkezileşmeye yönelmesi, 23 Nisan 1920’de Ankara’da TBMM’nin açılışına kadar görev üstlenecek olan Heyet-i Temsiliye’nin oluşturulması ve Başkanlığına Mustafa Kemal Paşa’nın seçilmesi, baştan sona hukuk meşruiyeti içinde gerçekleşmiştir.

  Türk Milleti’nin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin, Mustafa Kemal Paşa öncülüğünde kurumsallaştığı ve yeni devletin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi’nin 100. yılında; “MANDA VE HİMAYE KABUL EDİLEMEZ” diyerek özgürlük yolunu açan kurtuluş ve kuruluş mücadelesinin kahramanlarını saygıyla anıyoruz.

  Türkiye Barolar Birliği

  Yazı kaynağı : www.barobirlik.org.tr

  Manda ve Himaye İlk Kez Hangi Kongrede Kesin Olarak Reddedilmiştir? Manda ve Himaye Kabul edilemez Ne Demek?

  Manda ve Himaye İlk Kez Hangi Kongrede Kesin Olarak Reddedilmiştir? Manda ve Himaye Kabul edilemez Ne Demek?

  1. Dünya Savaşından sonra milletler cemiyeti adına büyük devletler, güçsüz durumda olan ülkeleri kendi egemenlikleri altına alması, Manda ve Himaye kavramını açıklamaktadır. Bu durum, güçlü devletlerin daha da güçlenmesine, zayıf durumdaki devletlerin daha çok zayıflamasına neden olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk bunun bağımsızlığın önünde engel teşkil ettiğini söylemiştir. Bu sebeple Manda ve Himaye ilk olarak Erzurum Kongresinde reddedilmiştir.

  Manda ve Himaye İlk Kez Hangi Kongrede Reddedildi

  Sözlük anlamı yetki ve görev olarak ifade edilen Manda ve Himaye, ilk olarak 1. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkmıştır. O zamanlar oluşan bu kavram, zayıf olan devletlerin güçlü devletler tarafından yönetilmesi anlamını taşımaktadır. Devletin bağımsızlığını ve istiklalini engellemesi ve sömürgeleşmelerin yaygınlaşması bu noktada büyük bir problem yaratmıştır. İşte bu sebeple Mustafa Kemal Atatürk, Manda ve Himayeyi kesinlikle reddetmiştir.

  Kurtuluş savaşı yıllarında özellikle taviz verilmemesi gereken bir konu olan Manda ve Himaye, reddedilme düşüncesini de doğurmuştur. Manda ve Himaye ilk kez 1919 yılında Erzurum Kongresi'nde reddedilmiştir. Sivas Kongresi'nde ise kesin olarak reddedildiği bilinmektedir.

  Manda ve Himaye Kabul Edilemez Ne Demek

  Manda ve Himaye 'nin kabulünden sonra güçlü devletlerin kendi çıkarları için zayıf devletleri sömürmesiyle beraber, birden fazla manda yönetimleri ortaya çıkmıştır. İngiltere; Filistin, Ürdün, Irak ve Arap ülkelerini, Fransa; Lübnan ve Suriye gibi devletleri kendi himayesi altına almıştır. Orta Doğu'yu İngiltere ve Fransa kendi aralarında manda yöntemiyle paylaşmışlardır.

  Mustafa Kemal Paşa ise Manda ve Himaye yönetimini engellemek için harekete geçmiştir. 23 Temmuz – 7 Ağustos yılları arasında toplanan Erzurum Kongresi'nde Manda ve Himaye reddedilmiştir. Bu kongrede en çok Amerika mandası gündeme gelmiştir. Mustafa Kemal Paşa o dönemde, "Manda ve Himaye kabul edilemez" diyerek buna karşı olduğunu ortaya koymuştur.

  Manda ve Himaye Kabul Edilemez Fikri

  Manda ve Himaye 'nin kabul edilmeme fikri ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün aracılığıyla gerçekleşmiştir. Amerikan mandası ilk olarak 1919 yıllarında Erzurum'da ve aynı yıllarda toplanan Sivas Kongresi'nde konu olmuştur. O zamanlarda kongreye katılan milliyetçi delegelerin büyük kısmı manda görüşünü savunmuştur.

  Aynı zamanda mandaya karşı çıkan Atatürk, bazı delegeciler tarafından 'İngilizci' olarak suçlandı. Manda ve Himaye 'nin kabul edilemez fikri ilk olarak Erzurum Kongresi'nde ortaya çıkmıştır. Sivas Kongresi'nde ise kesin olarak reddedilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Manda Ve Himaye Nedir? Manda Ve Himaye Kabul Edilemez Ne Demektir?

  Manda Ve Himaye Nedir? Manda Ve Himaye Kabul Edilemez Ne Demektir?

  Manda Ve Himaye Nedir? Manda Ve Himaye Kabul Edilemez Ne Demektir?

  Tarihte güçlü devletlerin zayıf ve güçsüz durumda bulunan diğer devletleri koruma bahanesiyle himayesi altına almış birçok devlet bulunmaktadır. Güçsüz devletlerin bu duruma karşı koyamayarak zamanla güçlü devletlerin içinde yok olup gittiği görülmektedir. Manda ve himaye kavramları bir devletin kendi hakkını kendisinin değil de başka devletlerin eline bırakması olarak ifade edilmektedir. Başka devletlerin manda ve himayesine girmek isteyen devletler en baştan yenilgiyi kabul etmiş devletler olarak nitelendirilmektedir.

    Manda ve Himaye Nedir?

   Manda ve himaye kavramları kendisini yönetemeyecek durumda olan devletlerin güçlü bir hale gelinceye kadar başka devletlerin yönetimi altına girmek olarak tanımlanmaktadır. Özellikle 1. Dünya savaşından sonra ortaya çıkmış bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Güçsüz olan devletler ülkelerini yönetmeyi bırakarak güçlü olana kadar başka devletlerin mandası o devlet ve ülke için geçerli olmaktadır.

   Manda ve himaye kavramları devletler arasındaki çıkar çatışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu durumun bir sonucu olarak güçlü devletler daha da güçlenmişler zayıf devletlerde daha da zayıflayarak kendi haklarını arayamaz hale gelmişlerdir. 1.Dünya savaşında ortaya atılan bu kavram zayıf olan devletleri Milletler Cemiyeti adına güçlü olan devletler himayesi altına alarak güçlerine güç katmışlardır. Bu devletler kısa sürede ekonomik ve askeri bakımdan gelişip güçlenirken zayıf olan devletler ise güçlü devletlerin içinde kaybolup gitmişlerdir.

   Manda ve himaye altına girmiş ülkelerin sömürge devletleri ile arasındaki farklar oldukça fazla olmaktadır. Sömürge altında olan devletler iç ve dış işlerinde tamamen o devlete bağlıyken başka bir devletin himayesine girmiş ülkeler ise iç işlerinde serbesttirler. Manda ve himaye belirli bir zamanı kapsıyorken sömürgeciliğin belirli bir zamanı olmamaktadır.

   Manda ve Himaye Kabul Edilemez Ne Demektir?

   Manda ve himaye fikri ilk olarak 1. Dünya savaşında ortaya çıkmış bir kavram olmaktadır. Güçlü devletlerin başka devletleri himayesi altına alması olarak değerlendirilmektedir. Bu fikrin ilk kez reddedildiği yer ise Erzurum Kongresi olarak ifade edilmektedir. Ancak hala devletin kurtuluşunu başka devletlerin manda ve himayesi altına girmekte görenler için bu fikir son ve kesin bir şekilde Sivas Kongresinde reddedilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap