Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mıknatıs kullanılarak yapılan yön bulma kullanılan araç

  1 ziyaretçi

  mıknatıs kullanılarak yapılan yön bulma kullanılan araç Ne90'dan bulabilirsiniz

  Pusula

  Pusula

  Pusula, başlıca olarak ulaşımda ve arazi incelemesinde kullanılan, dünya üzerinde yön tespit etmeye yarayan cihaz.[1] Pusulalar; manyetik veya cayroskopik olarak ya da bir yıldıza göre yön belirleme prensipleriyle çalışırlar.[1] En eski pusula türü, Dünya'nın manyetik alanına göre yönleri gösteren manyetik pusuladır[1] ve sıklıkla pusula sözcüğü, manyetik pusula ile eşanlamlı olarak kullanılır.

  Manyetik pusula, dünyanın manyetik alanının doğrultusunu gözlemlemekte kullanılan, kerteriz alıp mevki bulmaya yardım eden mıknatıslaşmış bir iğnedir. Manyetik olmayan bir maddeden yapılmış bir kutu içinde bulunur. Temel organı hareketli bir mıknatıstan oluşan diğer ölçü aygıtları da bu adla anılır.

  Pusula, İtalyanca bir sözcük olan bussola kelimesinden Türkçeye geçmiştir.[2]

  Pusulanın çalışma prensibi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Manyetik pusulanın en önemli parçası olan ve bir manyetik alan içerisinde bulunan pusula iğnesi serbestçe hareket edebilecek şekilde pusula gövdesine monte edilmiştir. Pusula iğnesi serbest kaldığında her zaman aynı yönü gösterir. İğnenin sabit olarak aynı yönü göstermesi yeryüzünde iğneyi çeken bir gücün olmasından kaynaklanmaktadır. Yeryüzü bir ucu kuzeye, diğer ucu güneye uzanan devasa bir mıknatıs gibidir. Dünyanın manyetikliği, pusula iğnesinin manyetik kuzeye (manyetik alanın kuzey kutbuna) doğru dönmesine neden olur.

  Tarihçe[değiştir | kaynağı değiştir]

  İlk pusulalar mıknatıs taşı kullanarak üretilmiştir. İlk olarak denizciler; küçük bir parça mıknatıs taşını bir çöp üzerine koyup suya bıraktıklarında, çöpün Dünya'nın manyetik alan çizgileriyle aynı hizaya gelip, bir ucunun Kutup Yıldızı'nı gösterdiğini keşfettiler.[1] Bu keşfi hemen bir ikincisi takip etti. Mıknatıs taşına uzun süre temas ettirilen demir veya çelik bir iğne de kuzey-güney istikametinde hizaya geliyordu.[1]

  Manyetik pusula ilk olarak Çin'in Han Hanedanlığı döneminde (MÖ 206'dan beri) kehanet için bir aygıt olarak icat edildi[3] ve daha sonra 11. yüzyılda Song Hanedanı Çinlileri tarafından seyir için benimsendi.[4]

  Fransa'da pusuladan ilk olarak 1200'de söz edilmeye başlandı. Bunu, 1207'de İngiltere ve 1213'te İzlanda izledi. O zamanlar pusulanın ilkel bir yapısı vardı. İlk önemli gelişmeyi gerçekleştiren Pierre de Maricourt oldu (1269). İğneyi bir mile geçirdikten sonra, bunu bir yanı saydam ve derecelenmiş bir kutunun içine yerleştirdi.

  Kullanım alanları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Pusulayı ilk önce denizciler seyrüseferde kullanmışlardır. Denizcileri; sivil havacılar, askerler (kara, deniz ve hava kuvvetleri), madenciler, mimarlar, ormancılar, tapu ve kadastro işi ile uğraşan harita teknisyen ve harita mühendisleri, izciler, dağcılık sporu yapan dağcılar, koşarak hedef bulma (oryantiring) sporu yapan sporcular, yelken yarışı yapan yatçılar takip etmiştir.

  Pusula çeşitleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Standart plaka , aynalı, askeri ve kutu (prismatik) pusulalar doğada kullanılan modern dizayn edilmiş pusulalardır. Askeri tip pusulalar daha çok hassas ölçümlerin yapılabilmesi için tasarlanmıştır; hassas ölçüm yapılması zor olduğundan bu tip pusulaların kullanımları da oldukça zordur. Standart veya aynalı pusulaların kullanım alanı daha yaygındır. Parmak pusula oryantiring sporu için en kullanışlı olan pusuladır. Ataç pusulalar, döner kapsülün altına yerleştirilmiş ataç yardımıyla haritalara takılabilirler.

  Mıknatıs ile çalışan pusulalarda oluşabilen sapmalar iki ana gruba ayrılır:

  Kerteriz (açıklık) pusulası[değiştir | kaynağı değiştir]

  Manyetik güney açısını (açıklık) belirlemek için herhangi bir gök cisminden kerteriz almaya yarayan ve kaptan köprüsünün açık bir noktasına yerleştirilen bir pinülle donatılmış büyük pusula.

  Asma pusula[değiştir | kaynağı değiştir]

  Gemilerin seyir kamaraları ile süvari ve ikinci kaptan kamaralarının kemerlerine başaşağı olarak asılan özel pusula. Süvari ve ikinci kaptanın dinlenirken gemi rotasını kontrol etmesini sağlar.

  Elektromanyetik pusula[değiştir | kaynağı değiştir]

  Hareketli donanımı bir eksen çevresinde dönen ve aygıttan bağımsız bir manyetik alanın etkisindeki bir mıknatıstan oluşan, elektro manyetik ölçü aygıtı. Pouilletin tasarladığı ve Gaugainin geliştirdiği tanjant pusulasında, yer manyetik alanıyla içinden ölçülecek akımın geçtiği sabit bir bobinin yarattığı alanın bileşkesinin etkisindeki mıknatıslaşmış iğne tanjantı bu akımla, orantılı bir açı kadar sapar.

  Aynı şekilde sinüs pusulası da vardır.

  Dümen (Dümenci) pusulası[değiştir | kaynağı değiştir]

  Serdümenin verilen rota açısından ayrılmaması için dümen dolabının üzerine yerleştirilmiş pusula.

  Filika pusulası[değiştir | kaynağı değiştir]

  Küçük teknelerde ve filikalarda kullanılan, kararlılığı yüksek küçük pusula.

  Sıvılı pusula[değiştir | kaynağı değiştir]

  Pusula kartının salınımlarını azaltmak için kabında alkol ve su karışımı bulunan pusula.

  Sıvılı pusula bir sakıncayı ortadan kaldırır. Manyetik donanımı, su-alkol karışımı bir sıvı içinde yüzen şamandıralara bağlı iki büyük mıknatıstan meydana gelir. Bu şamandıralar pusulanın ağırlığını hafifletir ve mil üzerindeki pusula mihverinin sürtünmesini azaltır. Çelik gemiler yerin manyetik alanının yeğinliğini ve yönünü büyük ölçüde değiştirir. Bundan dolayı belirli yönlerde pusulayı kimi kez kullanılamaz hale getiren önemli sapmalar ortaya çıkar. Geminin demir kısımlarının etkisi pusulanın yakınına uygun biçimde yerleştirilen denkleştiricilerle giderilir. Sürekli manyetiklik, mıknatıslarla geçersiz hale getirilir, geçici manyetiklik ise yumuşak düşey demirlerle (bilyeler ve flinder çubukları) geçersiz hale getirilir.

  Cayroskop pusulası[değiştir | kaynağı değiştir]

  Cayroskopun mekanik kararlılığına göre düzenlenmiş ve bu nedenle manyetik etkilere karşı duyarsız olan pusula.

  Ağırlık merkezinden asılan ve elektrik yardımıyla büyük hızla döndürülen bir cayroskoptan meydana gelir. Başka bir düzenek olmaksızın, ekseni dönmeye başladığı anda yöneltildiği bir yıldızın hareketini izler. Bir karşı ağırlık sistemi bu yatay ekseni yerinde tutar ve bir sönümleme sistemi bu eksenin coğrafi kuzey doğrultusundan ayrılmasını önler. Düzelticiler, geminin enlemini, hızını ve çeşitli hareketlerden kaynaklanan ivmeleri göz önünde bulundurmayı sağlar. Yineleyiciler, dümen kamarasına, kaptan köprüsünün iki yanına yerleştirilir ve radyogonyometre, radar vb. ile donatılır.

  Yavru pusula[değiştir | kaynağı değiştir]

  Cayropusulanın hareketlerini bir senkron motor sistemiyle izleyen ve bir pusula gibi yön gösteren aygıt.

  Kerteriz almak için geminin sancak/iskele alabandalarına yakın köprü üstlerine olduğu gibi geminin yeke dairesine, harita kamarasına ve kimi kez de kaptan kamarasına yerleştirilir.

  Kadranlı pusula[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bir kutu içine yerleştirilen ve aygıtı yönlendirerek istendiğinde saati öğrenmeyi sağlayan küçük güneş saati.

  Pusula tanımları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Falso pusula[değiştir | kaynağı değiştir]

  Gerekli düzeltmeleri yapılmamış hatalı yön gösteren pusula.

  Sağır pusula[değiştir | kaynağı değiştir]

  Geminin yön değiştirmelerinden etkilenmeyip sürekli olarak geminin rota tuttuğu yönü gösteren pusula.

  Diğer[değiştir | kaynağı değiştir]

  Pusula dolabı; içinde pusula, mıknatıslı çubuklar ve pusulayı aydınlatan lambalar bulunan camlı silindirsel bir kutudur.

  Kullanım alanlarına göre pusulalar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Havacılık ve Denizcilik[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bütün doğrultuları manyetik kuzey doğrultusuyla karşılaştırmaya yarayan aygıt.

  Manyetik kuzey, gerçek kuzey, yani coğrafi kuzey ile doğal sapma denilen bir açı oluşturur. Harita üzerinde işaretlenen bu açı yardımıyla pilot ya da kaptan uçağının ya da gemisinin gidiş yönünü tayin edebilir.

  En basit pusula olan kuru pusula üzeri bir camla kapatılmış ve kardana asılmış bir kaptan oluşur. Bu kabın merkezinde üzerine bir mihver (pusula mihveri) oturtulmuş sivri uçlu düşey bir mil bulunur. Pusula mihveri üzerine rüzgâr gülü yapıştırılmış hareketli bir çember taşır; rüzgâr gülüne de birbirine koşut mıknatıslı birçok iğneden meydana gelmiş manyetik bir donanım asılıdır. Geminin yalpalaması ve rotadan kaçması, rüzgâr gülünde, sönümlenmesi uzun süren salınımlara yol açar.

  Jeomanyetik[değiştir | kaynağı değiştir]

  Belirli bir yerde yer manyetik alan doğrultusunun ufukla yaptığı açıyı ölçen, yatay bir eksenin taşıdığı mıknatıslaşmış iğne. Eğimin göz önüne alınması XVI yy. sonunda yaşamış İngiliz fizikçi Roment Norman'ın düşüncesidir.

  Belirli bir yerde manyetik meridyenin coğrafi meridyenle yaptığı değişken açıyı ölçen pusula. Yatay bir düzlemde devinen mıknatıslaşmış bir iğnenin tam olarak kuzey-güney doğrultusunu almadığını ilk kez Kristof Kolomb'un gözlediği sanılır.

  Arazi ölçümlerinde kullanılan ve bir gözleme düzeneğiyle donatılmış pusula.

  Uçları derecelenmiş bir çember üzerinde hareket eden mıknatıslaşmış yatay bir iğne, kare bir kutunun içindedir. Kutunun yanındaysa bir dürbün ya da iki pinül vardır. Bunların doğrultusu, derecelerin bununduğu bir çapa koşuttur. Bu aygıt, A tepe noktasına ulaşmayan BAC üçgenini ölçmeye yarar.

  Yandaki şekilde, gözlemlenecek ve ölçülecek FO'G ve DOE açıları görülmektedir: BAC açısı bunların farkına eşittir. Topografya rölövelerinde çok işe yarayan portatif aygıtlar da yapılmıştır.

  Pusulanın özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Bulmacada mıknatıs kullanılarak yapılan, yön bulmada kullanılan araç nedir

  Mıknatıs I Mıknatıs Nedir? I Mıknatısın Özellikleri Nelerdir? I Mıknatıs Neleri Çeker? I Mıknatısın Kutupları I Mıknatısın Çektiği Malzemeler I Oyuncak Araba I Oyuncak Araba Yapımı I Tasarla ve Yap I Tasarım I Etkinlik I Proje I TÜBİTAK Bilim Genç

  Mıknatıs I Mıknatıs Nedir? I Mıknatısın Özellikleri Nelerdir? I Mıknatıs Neleri Çeker? I Mıknatısın Kutupları I Mıknatısın Çektiği Malzemeler I Oyuncak Araba I Oyuncak Araba Yapımı I Tasarla ve Yap I Tasarım I Etkinlik I Proje I TÜBİTAK Bilim Genç

  Bilmekte Fayda Var!

  Mıknatıs Nedir? Mıknatısın Özellikleri Nelerdir?

  Mıknatıslar gözle görülemeyen manyetik alan üreten malzemelerdir. Mıknatıslar demir, nikel, kobalt gibi metalleri çeker; bakır, alüminyum gibi bazı metallere ve metal olmayan cisimlere ise etki etmez. Mıknatıslarda kuzey (N) ve güney (S) olmak üzere iki kutup bulunur. Zıt kutuplar birbirini çeker, aynı kutuplar birbirini iter. 

  Tasarla ve Yap köşesinin bu projesinde, mıknatısla hareket eden bir oyuncak araba tasarlayıp mıknatısların özelliklerini anlamaya çalışıyoruz.

  Nelere İhtiyacımız Var?

  class=attr__format__media_original

  Uyarı:

  Kesici ve delici aletleri kullanırken dikkatli olalım. Silikon tabancasının elimizi yakmamasına dikkat edelim.

  Ne Yapıyoruz?

  1- İlk önce karton kutu kapağını fotoğraftaki gibi katlayıp bantla yapıştıralım. Bu yapı arabamızın gövdesini oluşturacak.

  class=attr__format__media_original

  2- Şimdi, arabamızın tekerleklerini takalım. 20 cm uzunluğundaki tahta çubuğu makas yardımı ile iki parça olacak şekilde keselim. Tahta çubukları arabanın gövdesine geçirelim. Tekerlekleri takarken arabanın gövdesinin yere değmemesine ve ön ve arka taraftaki tahta çubukların birbirine paralel olmasına dikkat edelim.

  class=attr__format__media_original

  class=attr__format__media_original

  3- Tekerleklerimizi tahta çubuklara silikon tabancası yardımıyla yapıştırarak sabitleyelim ve kuruması için biraz bekleyelim. Silikon sıcak olduğu için elimizi yakmamaya özen gösterelim. Arabamızın ön ve arka tarafını, küçük karton parçalarını o kısımlara bantlayarak kapatalım.

  class=attr__format__media_original

  4- Dört neodim mıknatısı birbirine tutturup arabanın gövdesinin üzerine bantlayalım.

  class=attr__format__media_original

  5- Mıknatısların fark edilmemesi için karton kutu parçaları ile bandı kullanarak bir kabin yapalım ve arabamızın gövdesine sabitleyelim. Arabamız artık yola çıkmaya hazır. Şimdi, diğer dört mıknatısı birleştirip kutupları da ayarlayarak arabamızı hareket ettirebiliriz.

  class=attr__format__media_original

  6- Mıknatısları fotoğrafta görüldüğü gibi gömleğimizin içine yapıştırıp saklayabilir ve arabamızı hareket ettirirken arkadaşlarımızı şaşırtabiliriz.

  class=attr__format__media_original

  Yazı kaynağı : bilimgenc.tubitak.gov.tr

  4. Sınıf Fen Bilimleri Mıknatısların Kullanım Alanları konu anlatımı

  4. Sınıf Fen Bilimleri Mıknatısların Kullanım Alanları konu anlatımı

  Mıknatıs çeşitleri kobalt, nikel ve demir gibi maddeler ile beraber, bunlar üzerinden hazırlanmış ürünleri çeken ya da iten maddelerdir. Farklı kutupları bulunur ve bu kutuplara bağlı olarak çekme ya da itme gücüne sahiptir. Aynı zamanda her mıknatısın gücüne bağlı olarak farklı çekme veya itme güçleri bulunur.

   Mıknatısların Kullanım Alanları

   Kuzey ve güney olmak üzere iki ucu bulunmaktadır. Ayrıca mıknatısların ucunda N ve S harfleri bulunmaktadır. Bunlar İngilizce kelimeler üzerinden alınmış baş harfleridir. N (North = Kuzey) ve S (South = Güney) biçiminde ifade edilmektedir.

   Not: Mıknatısların aynı kutupları bir araya geldiği zaman birbirlerini iterler. Aynı zamanda farklı kutupları bir araya getirildiği zaman birbirlerini çekerler. Buna manyetik çekim denir ve oluşan alana ise manyetik alan ismi verilir.

   Aynı zamanda mıknatıslar değişik şekillere sahiptir ve böylece farklı alanlarda kullanılarak günlük hayatımızı kolaylaştırır. Şimdi mıknatısların kullanım alanlarına bakalım ve bunları sırasıyla inceleyelim.

   Pusulada mıknatıs kullanımı: Kaşifler ya da dağcılar ve gemicilerin yönlerini bulması adına pusulanın içerisinde mıknatıs bulunur. Bu mıknatıs dünyanın manyetik alanlarına göre çalışır. Böylece pusula içerisindeki renkli uç kısım her zaman kuzeyi gösterir.

   Buzdolabında mıknatıs kullanımı: Buzdolabı kapaklarının rahatlıkla kapanabilmesi için mıknatıs kullanılır. Aynı zamanda magnet ismi ile bilinen buzdolabı üzerinde kullanılan süslerde mıknatıs kullanılır.

   Terzilerin mıknatıs kullanımı: Terziler toplu iğneleri bir arada tutabilmek amacıyla mıknatıs kullanır.

   Hurdalıklarda mıknatıs kullanımı: Hurdalıklarda büyük demir parçalarını kaldırmak ve çekebilmek için dev mıknatıslar kullanılır.

   Fabrika bacalarında mıknatıs kullanımı: Fabrika bacalarından çıkan dumanlardaki metalleri çekebilmek amaçlı mıknatıs kullanılır. Böylece metal parçalar doğaya ve çevreye zarar vermez.

   Teknolojik aletlerde mıknatıs kullanımı: Televizyon ya da tablet ve bilgisayar ile cep telefonu içerisinde mıknatıs kullanılır. Özellikle bu cihazların hoparlör kısmında çok fazla değerlendirilir. Böylece çok daha hassas ve kolay bir kullanım imkanı elde edilir. Aynı zamanda çamaşır makinesi ve elektrik süpürgesi gibi daha birçok farklı beyaz eşya konusunda, elektrikli motor yapısında değerlendirilir.

   Küçük parçalarda mıknatıs kullanımı: Kredi kartı ya da banka kartı ile beraber bankamatik ve pek çok DVD ile VCD gibi küçük parçalarda mıknatıs kullanılır. Böylece daha hassas bir şekilde iletim imkanı elde edilir.

   Kapı zilleri ile beraber hoparlör ve mikrofonlarda mıknatıs kullanımı: Kapı zilinin çalması ya da hoparlörden ses gelmesi ile mikrofon üzerinden seslerin yayılması için mıknatıs kullanılır.

   Sağlık cihazlarında mıknatıs kullanımı: İnsanların hastalıklarını anlamak ve ortaya çıkarabilmek için kullanılan MR ve benzeri sağlık cihazlarında güçlü mıknatıslar kullanılır.

   Hızlı trenlerde mıknatıs kullanımı: Hızlı trenler mıknatıs yardımı ile hareket eder. Özellikle hızlı trenlerin alt kısımlarında mıknatıs bulunmaktadır. Bu mıknatıslar trenlerin çok daha hızlı gitmesine ya da yavaşlamasına fırsat verir. Özellikle kısa süre içerisinde hızlanır ve aynı şekilde kısa sürede yavaşlama imkanı elde edilir.

   Tüm bu kullanım alanları ile beraber mıknatıs hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Yaşantımızı kolaylaştırır ve aynı zamanda kullandığımız ürünlerin sağlıklı şekilde çalışmasına olanak verir. Yukarıda saydığımız ve içerisinde mıknatıs bulunan kullanım alanlarını iyi bilmemiz gerekmektedir. Bu konuda pratik yapabilir ve içerisinde mıknatıs olan çevremizdeki birçok değişik cihazı da inceleyebiliriz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap