Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mucoplus 1200 mg efervesan tablet ne işe yarar

  1 ziyaretçi

  mucoplus 1200 mg efervesan tablet ne işe yarar Ne90'dan bulabilirsiniz

  MUCOPLUS 1200 mg 20 efervesan tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  MUCOPLUS 1200 mg 20 efervesan tablet Nedir ve Ne ��in Kullan�l�r

  2.MUCOPLUS nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  MUCOPLUS; 20 (1 x 20) efervesan tablet i�eren; silikajelli kapak ile kapat�lm�� plastik t�p i�erisinde, karton kutuda kullanma talimat� ile beraber sunulmaktad�r. Her bir efervesan tablet, beyaz, yuvarlak ve d�z y�zeylidir.

  MUCOPLUS suda tamamen eritildikten sonra i�ilerek kullan�lan bir ila�t�r.

  1

  MUCOPLUS etkin madde olarak asetilsistein i�erir. Asetilsistein, bir amino asit olan sistein t�revi bir ajand�r. Balgam s�kt�r�c� etkiye sahiptir.

  MUCOPLUS yo�un k�vaml� balgam�n at�lmas�, azalt�lmas�, yo�unlu�unun d�zenlenmesi ekspektorasyonun (balgam�n at�labilmesi) kolayla�t�r�lmas� gereken durumlarda, bronkopulmoner (bron� ve akci�er) hastal�klarda, bron�iyal sekresyon (solunum yolu salg�s�) bozukluklar�n�n tedavisinde kullan�lan mukolitik (balgam, mukusu par�alayan) bir ila�t�r. Ayr�ca y�ksek doz parasetamol al�m�na ba�l� olarak ortaya ��kan karaci�er yetmezli�inin �nlenmesinde kullan�l�r.

  MUCOPLUS so�uk alg�nl��� ve soluk yollar�n�n iltihaplanmas� (bron�it) durumunda balgam olu�mas�n� azalt�r. Olu�an balgamlar� suland�rarak, �ks�r�kle at�lmas�n� kolayla�t�r�r.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  MUCOPLUS 1200 mg 20 efervesan tablet Kullanma Talimat�

  MUCOPLUS 1200 mg 20 efervesan tablet Kullanma Talimat�

  MUCOPLUS 1200 mg efervesan tablet A��z yolu ile al�n�r.

  Bu Kullanma Talimat�nda:

  1. MUCOPLUS nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  2. MUCOPLUS�i kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

  3. MUCOPLUS nas�l kullan�l�r?

  4. Olas� yan etkiler nelerdir?

  5. MUCOPLUS�in saklanmas�

  Ba�l�klar� yer almaktad�r.

  2.MUCOPLUS nedir ve ne i�in kullan�l�r?

  MUCOPLUS; 20 (1 x 20) efervesan tablet i�eren; silikajelli kapak ile kapat�lm�� plastik t�p i�erisinde, karton kutuda kullanma talimat� ile beraber sunulmaktad�r. Her bir efervesan tablet, beyaz, yuvarlak ve d�z y�zeylidir.

  MUCOPLUS suda tamamen eritildikten sonra i�ilerek kullan�lan bir ila�t�r.

  1

  MUCOPLUS etkin madde olarak asetilsistein i�erir. Asetilsistein, bir amino asit olan sistein t�revi bir ajand�r. Balgam s�kt�r�c� etkiye sahiptir.

  MUCOPLUS yo�un k�vaml� balgam�n at�lmas�, azalt�lmas�, yo�unlu�unun d�zenlenmesi ekspektorasyonun (balgam�n at�labilmesi) kolayla�t�r�lmas� gereken durumlarda, bronkopulmoner (bron� ve akci�er) hastal�klarda, bron�iyal sekresyon (solunum yolu salg�s�) bozukluklar�n�n tedavisinde kullan�lan mukolitik (balgam, mukusu par�alayan) bir ila�t�r. Ayr�ca y�ksek doz parasetamol al�m�na ba�l� olarak ortaya ��kan karaci�er yetmezli�inin �nlenmesinde kullan�l�r.

  MUCOPLUS so�uk alg�nl��� ve soluk yollar�n�n iltihaplanmas� (bron�it) durumunda balgam olu�mas�n� azalt�r. Olu�an balgamlar� suland�rarak, �ks�r�kle at�lmas�n� kolayla�t�r�r.

  2.MUCOPLUS kullanmadan �nce dikkat edilmesi gerekenler

  �lac� kullanmadan �nce doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  MUCOPLUS��n anneye veya bebe�e herhangi bir zararl� etkisinin olup olmad��� tam olarak bilinmemektedir. Gebeyseniz veya gebe kalmay� planl�yorsan�z,    MUCOPLUS��

  kullanmadan �nce doktorunuza ba�vurunuz.

  Tedaviniz s�ras�nda hamile oldu�unuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  �lac� kullanmadan �nce doktorunuza veya eczac�n�za dan���n�z.

  Asetilsisteinin anne s�t�ne ge�ip ge�medi�i bilinmemektedir. Emzirme d�neminde zorunlu olmad�k�a MUCOPLUS��n kullan�lmamal�d�r. Emzirmeye devam edip etmemeniz gerekti�i konusunda doktorunuza dan���n�z.

  Asetilsisteinin ara� ve makine kullan�m� �zerine herhangi bir olumsuz etkisi bildirilmemi�tir.

  MUCOPLUS��n her bir efervesan tableti, 13,55 mmol (311,78 mg) sodyum ihtiva eder. Bu durum, kontroll� sodyum diyetinde olan hastalar i�in g�z �n�nde bulundurulmal�d�r.

  MUCOPLUS��n her bir efervesan tableti, aspartam (E951) ihtiva eder. Aspartam, fenilalanin i�in bir kaynak i�ermektedir. Fenilketon�risi olan hastalar i�in zararl� olabilir.

  MUCOPLUS�a ek olarak herhangi bir ila� almadan �nce doktorunuza dan���n�z.

  Yazı kaynağı : www.ilacrehberi.com

  Mucoplus Efervesan Tablet 1200mg

  Mucoplus Efervesan Tablet 1200mg

  Mucoplus 1200mg efervesan tablet, her bir suda çözünen tabletinde 1200mg asetilsistein içeren ve çoğunlukla balgamı azaltmak için kullanılan ilaçlardır. Bu balgam söktürücü ilaçlar suda iyice eritildikten sonra ağızdan içilerek kullanılırlar.

  Soğuk algınlığı, grip, nezle ve bronşit gibi rahatsızlıklarda balgam oluşmasını azaltır. Oluşan balgamları sulandırarak, öksürükle atılmasını kolaylaştırır. Bol bol su içerek asetilsisteinin balgamı azaltmasına yardımcı olabilirsiniz.

  Grip, soğuk algınlığı veya bronşit gibi solunum yolu hastalıklarında balgam görülebilir. Virüsler, bakteriler veya alerjenler balgam gelişmesine neden olabilir. Yoğun kıvamlı balgam arttıkça solunum güçleşir. Rahat nefes alamamak gece kaliteli uyku için engel olabilir. Uyku kalitesinde düşme ve solunum güçlüğü hastalığın ilerlemesine veya hastalık süresinin uzamasına neden olabilir.

  Asetilsistein içeren Mucoplus efervesan tablet:

  solunum yolu hastalıklarının tedavisinde yardımcı olabilir.

  1. Mucoplus ne işe yarar?

  Mucoplus 1200mg efervesan tablet; etkin madde olarak asetilsistein içerir. Asetilsistein, bir amino asit olan sistein türevi bir ajandır. Balgam söktürücü etkiye sahiptir.

  Mucoplus ne için kullanılır?

  Asetilsistein

  Antioksidan ve balgam söktürücü kapasitesi sayesinde, iltihabı azaltarak ve mukusu parçalayarak akciğer fonksiyonunu iyileştirebilir.

  Asetilsistein aynı zamanda güçlü bir antioksidan olan glutatyon üretilmesinde görev alır. Glutatyon oluşturmak için glutamin ve glisin amino asitleriyle bağ kurar.

  Antioksidan özellikleri, kalp hastalığı, kısırlık ve bazı psikiyatrik durumlar gibi oksidatif stresin neden olduğu diğer birçok rahatsızlıkla mücadele için de önemlidir (1).

  N-asetilsistein, akciğerlerinizdeki hava kanallarında bulunan balgamı azaltarak ve glutatyon seviyelerini artırarak hırıltı, öksürük ve solunum ataklarının şiddetini ve sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir (2).

  Kalp ve kardiyovasküler sistem üzerindeki oksidatif stresi azaltabilir (3). Kan damarlarının genişlemesine ve kan akışını iyileştirmeye yardımcı olan nitrik oksit üretimini arttırabilir (4).

  Asetilsistein, beyninizdeki önemli bir nörotransmitter olan glutamat seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur (5). Beyin veya hafıza ile ilgili rahatsızlıkları olanlara fayda sağlayabilir (6).

  Bakınız: Asetilsistein Nedir?

  2. Kimler Mucoplus kullanabilir?

  Eczanelerden reçeteli ve reçetesiz alınabilen Mucoplus, genel olarak birçok yetişkin ve çocuklarda uygun dozlarda kullanılabilir.

  Ancak Mucoplus gibi asetilsistein içeren ilaçlar bazı insanlar için uygun değildir. Aşağıdakilerden birine sahipseniz asetilsistein kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışın (7):

  Mucoplus 1200mg efervesan tablet yetişkin kullanımına uygundur.

  3. Nasıl ve ne zaman alınmalı?

  Asetilsistein aç veya tok alınabilir.

  Ancak en iyi faydayı sağlamak için aç alınmasında fayda vardır.

  Asetilsistein gibi tek amino asit takviyeleri aç karnına alındığında en iyi sonucu verir. Amino asitlerin emilimi, onları birlikte aldığınız yiyeceklerden ve diğer amino asitlerden etkilenebilir.

  Doktorunuz balgamınızın ve diğer belirtilerinizin şiddetine ve cinsine göre ilacın dozunu belirleyecektir. İlaçlarınızı doktorunuzun önerdiği şekilde kullanın.

  Parasetamol zehirlenmesi tedavisinde; yükleme dozu 140mg/kg, idame dozu ise 4 saatte bir 70mg/kg olarak uygulanır.

  Asetilsistein içeren ilaçlar oda sıcaklığında serin ve kuru bir odada saklanabilir. Süresi dolmuş, rengi bozulmuş veya bozulma belirtileri gösteren ilaçları kullanmayın.

  4. Gebelik ve Emzirme

  Hamileyseniz, gebe kalmak istiyorsanız ya da bebek emziriyorsanız doktorunuza danışmadan ilaç kullanmamalısınız.

  Gebelik

  N-asetilsistein genellikle gebelik ve emzirme döneminde güvenli kabul edilir.

  Asetilsistein gebelik kategorisi: B‘dir (8). Bu şu anlamlara gelir:

  Asetilsistein içeren Mucoplus efervesan tabletlerin sizin için ne kadar gerekli olduğu veya ilaca gerçekten ihtiyacınız olup olmadığı konusunda bilgi almak için kadın hastalıkları ve doğum doktorunuza danışın.

  Emzirme

  Mucoplus ilaçlarının etken maddesi olan asetilsistein anne sütüne geçebilir. Emzirilen bir bebekte yan etkilere neden olabilir. Bebek emziriyorsanız doktorunuza danışın. Emzirmeyi bırakmaya veya bu ilacı almayı bırakmaya karar vermeniz gerekebilir.

  5. Yan etkiler

  Mucoplus (asetilsistein), uygun şekilde kullanıldığında güvenli ve iyi tolere edilir olarak kabul edilir. Bir doktor reçetesine göre kullanıldığında genellikle yan etki oluşturması beklenmez.

  Gelişebilecek yan etkiler:

  Asetilsistein yüksek dozlarda kullanıldığında bulantı, kusma, ishal veya kabızlık gibi yan etkilere neden olabilir (9).

  Ağızdan alınan asetilsisteine karşı gelişebilecek alerjiler hafif olma eğilimindedir. Ancak burun akıntısı, hapşırma ve burun tıkanıklığına neden olabilir.

  Semptomlar devam ederse veya kötüleşirseniz veya kızarıklık veya baş dönmesi yaşarsanız bir sağlık uzmanına danışın.

  Ciddi Alerjik Reaksiyon

  Nadir görülse de Mucoplus ilaçlarına karşı ciddi alerjik reaksiyon gelişmesi mümkündür. Ciddi alerjik reaksiyon (anafilaksi) durumunda zaman kaybetmeden bir acil servise başvurun!

  Zaman kaybetmeden acil doktora başvurmanız gereken durumlar:

  – Kaşıntılı, kırmızı, şişmiş, kabarmış veya soyulmuş bir cilt görünümü
  – Hırıltılı nefes alma
  – Göğüste veya boğazda sıkışma hissi
  – Nefes almakta veya konuşmakta zorluk
  – Ağzınız, yüzünüz, dudaklarınız, diliniz veya boğazınızda şişme başlarsa

  Bu belirtilere sahipseniz, ciddi bir alerjik reaksiyonunuz olabilir ve hastanede derhal tedaviye ihtiyaç duyabilirsiniz.

  Bunlar Mucoplus efervesan tabletlerin tüm yan etkileri değildir. Tüm olası yan etkiler için ilacın kutusundan çıkan broşüre bakın veya doktorunuza danışın.

  6. Diğer ilaçlarla birlikte kullanmak

  Mucoplus (asetilsistein) efervesan ilaçlarının etki mekanizmasına yani çalışma şekline müdahale eden bazı ilaçlar vardır. Şunları alıyorsanız doktorunuza danışın:

  7. Mucoplus formları

  İlaç kullanırken her zaman doktorunuzun talimatlarına uyunuz. Emin olmadığınızda doktorunuza veya eczacınıza sorunuz.

  Yazı kaynağı : hekimimyanimda.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap