Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  mustafa kemal atatürk nerelerde kongreler düzenledi

  1 ziyaretçi

  mustafa kemal atatürk nerelerde kongreler düzenledi Ne90'dan bulabilirsiniz

  Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kongre 100 yaşında

  Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kongre 100 yaşında

  Şirket haberleri

  Finans terminali

  Anadolu images

  Enerji terminali

  Haber Akademisi

  Yeşilhat

  Ayrımcılık Hattı

  Teyit Hattı

  Kariyer AA

  Kurumsal haberler

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  MİLLİ MÜCADELE'NİN TEMEL TAŞI: SİVAS KONGRESİ - Son Dakika Haberleri

  MİLLİ MÜCADELE'NİN TEMEL TAŞI: SİVAS KONGRESİ - Son Dakika Haberleri

  Sivas Kongresi'nde "manda ve himaye" fikri reddedilerek ulusal bağımsızlık düşüncesi benimsendi. Ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutacak kararlar alındı.

  Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 4 Eylül 1919'da düzenlediği Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 108 gün Milli Mücadele'nin merkezi Sivas'ta, tarihi kongrenin 99. yıl dönümü coşkusu yaşanıyor.

  Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ''Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi'' sözüyle önemini vurguladığı Sivas'ta, tarihi kongrenin yıl dönümü nedeniyle 3 gündür devam eden etkinlikler, bugünkü törenle sona erecek.

  Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü

  Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi binasında yapıldı

  Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı ulusal kurtuluş mücadelesini Amasya'dan sonra, 27 Haziran 1919'da ''güvenilir kent'' olarak gördüğü Sivas'a gelerek sürdürdü. Sivas'ta yapılan toplantıda ülkenin durumu görüşülerek, en kısa zamanda kentte milli bir kongre yapılmasına karar verildi.

  Erzurum Kongresi’ne katılmak üzere Amasya’dan ayrılan Mustafa Kemal Paşa, 27
  Haziran 1919 günü Sivas’a geldi ve Sivas halkı Paşa'yı coşkuyla karşıladı.

  Sivas'a 2 Eylül 1919 günü yeniden gelen ve 18 Aralık 1919'a kadar burada kalan Mustafa Kemal Paşa ve beraberindeki heyet, 4 Eylül 1919 saat 14.00'da bugünkü Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi binasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'ni yaptı.

  Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü

  "Manda ve himaye kabul edilemez"

  Kayıtlara göre resmi çalışmaları 7 gün süren kongrede, Mustafa Kemal Atatürk başkanlığında ulusun kurtuluşu için çeşitli gündem maddeleri görüşüldü.

  8-9 Eylül 1919 tarihlerinde "manda" tartışmalarının yaşandığı kongre, 11 Eylül 1919'da sonuç bildirgesinin yayımlanmasıyla kapandı.

  Mustafa Kemal Paşa ve Heyet-i Temsiliye, 12 Eylül 1919'da halkın da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ulusun kurtuluşu için önemli kararların yer aldığı kongre beyannamesini yayımladı.

  Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü

  "Ya istiklal ya ölüm"

  ''Manda ve himaye kabul edilemez'' gibi ulusun kurtuluşu için çok önemli kararların alındığı kongrede, ilginç bir olay yaşandı. Yurdun çeşitli yörelerinden delegelerin katılımıyla düzenlenen kongrede, öğrenci arkadaşlarının temsilcisi olarak, aralarında topladıkları para ile kente gelen Hikmet ismindeki askeri tıbbiye öğrencisi de bulunuyordu. Heyecanlı manda tartışmalarının yaşandığı 8 Eylül akşamı, Mustafa Kemal Paşa'nın odasında yapılan toplantıda, askeri tıp öğrencisi Hikmet, şunları söyledi:

  Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü

  "Paşam, delegesi bulunduğum tıbbiyeliler, beni buraya istiklal davamızı başarmak yolundaki mesaiye katılmak üzere gönderdiler. Mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olanlar varsa bunlar her kim olursa olsun, şiddetle ret ve takbih ederiz. Farzı muhal, manda fikrini siz kabul ederseniz sizi de reddederiz."

  Bu sözler karşısında duygulanan ve "Arkadaşlar gençliğe bakın, Türk milli bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin" diyen Mustafa Kemal Paşa, daha sonra Hikmet Bey'e dönerek, "Evlat, müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz, ekalliyette (azınlıkta) kalsak dahi mandayı kabul etmeyeceğiz. Parolamız tektir ve değişmez, ya istiklal ya ölüm" dedi.

  Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü

  Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

  O dönem, Sivaslı kadınlar, Trabzon ve Erzurum’dan gelen çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan göçmenlerle yakından ilgilendi. Mustafa Kemal Paşa'nın Türk kadınlarının da Milli Mücadele'ye örgütlü olarak katılması gerektiğini söylemesi üzerine Sivaslı kadınlar dernek kurmak için çalışmalara başladı. Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti adı verilen dernek, 9 Aralık 1919'da kuruldu.

  Sivas Kongresi'nin önemi

  Sivas Kongresi ile Mustafa Kemal Paşa'nın gençlik yıllarından beri düşündüğü, Samsun'a çıktığı andan itibaren resmi yazışmalarında en önemli mesele olarak yer verdiği "milli egemenlik" ve "milli irade" kavramları devlet hayatına yansıtılmaya başladı.

  Halkın bütününü kapsayan ilk örgütsel faaliyet Sivas'ta yapıldı. Sivas Kongresi, şekli ve içeriği itibarıyla “milli bir meclis” işlevi gördü. 

  Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin 99. yıl dönümü

  7 günlük çalışmayla Sivas Kongresi, devletin önündeki engelleri ortadan kaldırdı. Halkı bir bütün halinde, çizdiği program doğrultusunda harekete geçirmeyi sağladı. Bu hareket, 9 Eylül 1922'de büyük bir zafere kapı açıp, 29 Ekim 1923'te ise Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandı.

  Kongrede yeni seçilen üyelerin katılımıyla yurdun tamamını kapsayan Heyet-i Temsiliye, ülkenin kaderinde birinci derecede söz sahibi bir kurul halini aldı, ulusal hareketin meşru organları biçimlendirilmiş oldu. 

  Kaynak: AA, TRT Haber

  Yazı kaynağı : www.trthaber.com

  Atatürk'ün yaptığı kongreler ve genelgeler - Gelin Canlar Bir Olalım

  Özel Toprak Anaokulu

  AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919)

   

       

       Samsun’dan sonra Amasya’ya gelen Mustafa Kemal Paşa yakın arkadaşlarıyla toplantılar yaptı.Onların da düşüncelerini alarak Amasya Genelgesi’ni yayımladı.(22 Haziran 1919)

  Bu genelgede şu önemli kararlar vardı:

  1.Vatanın bütünlüğü , milletin istiklali tehlikededir.

  2.İstanbul’daki hükümet,üzerine aldığı sorumluluğun gereklerini yerine getirememektedir.Bu durum milletimizin yok olduğu izlenimini vermektedir.

  3.Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

  4.Milletin durumunu ve davranışını göz önünde tutmak,haklarını dile getirip bütün dünyaya duyurmak için her türlü etkiden ve denetimden kurtulmuş,milli bir kurulun varlığı çok gereklidir.

  5.Anadolu’nun her yönden en güvenli yeri olan Sivas’ta milli bir kongrenin süratle toplanması kararlaştırılmıştır.

  6.Bunun için bütün illerin her sancağından, halkın güvenini kazanmış üç delegenin mümkün olan süratle yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

  7.Her ihtimale karşı, bu durumun milli bir sır halinde tutulması ve delegelerin gereken yerlerde kimliklerini gizleyerek seyahatlerini yapmaları gerekir.

       Mustafa Kemal Paşa , Amasya Genelgesi’yle  kurtuluş mücadelesinin gerekçesini ve yöntemini belirtmiştir!

  ERZURUM KONGRESİ(23 TEMMUZ-7 AĞUSTOS 1919)

      

        

           Doğu Anadolu’nun Ermenilere verilmek istenmesine karşı mücadele etmek amacıyla bu bölgede Doğu Anadolu Haklarını Koruma Cemiyeti kurulmuştu.Bu cemiyet kurtuluş çareleri aramak için bir kongre düzenlemişti.Mustafa Kemal Paşa bu kongrenin düzenleneceğini öğrenince hemen Erzurum’a geldi ve o da toplantıya katıldı.(23 Temmuz -7 Ağustos 1919)

  Bu kongrede şu önemli kararlar alındı:

  1.Milli sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür,parçalanamaz.(Onun hiçbir parçası kendinden ayrılamaz.)

  2.Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı,Osmanlı Hükümetinin dağılması halinde millet, hep birlikte direniş ve savunmaya geçecektir.

  3.Vatanın ve istiklalin  korunmasına  ve  sağlanmasına İstanbul  Hükümeti’nin gücü  yetmediği taktirde, amacı gerçekleştirmek için  geçici  bir hükümet kurulacaktır. Bu hükümetin üyeleri milli  kongre tarafından seçilecektir.  Kongre  toplanmamışsa  bu   seçimi  Temsil  Heyeti   (Heyet-i Temsiliye)

  4.Kuva-yi Milliye’yi amil (etken) ve milli iradeyi hakim kılmak esastır.

  5.Hıristiyan unsurlara (azınlıklara) siyasi hakimiyetimizi ve sosyal dengemizi bozucu haklar verilemez.

  6.Manda ve himaye kabul olunmaz.

  7.Milli meclisin derhal toplanması ve hükümet işlerinin meclis denetiminde yürütülmesini sağlamak için çalışılacaktır.

      Bu kongrede , Mustafa Kemal Paşa başkanlığında, dokuz kişiden oluşan bir temsil heyeti seçildi ve çalışmalarını tamamladı.(7 Ağustos 1919)

  SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919)

      Yurdun her tarafından gelen temsilcilerin katılımıyla 4 Eylül 1919’da Sivas Kongresi toplandı.Kongre başkanlığına Mustafa Kemal seçildi.

  Bu kongrede aşağıdaki kararlar alındı:

  1.Erzurum Kongresi’nde alınan kararlar aynı şekilde kabul edildi.

  2.tüm yurtta kurtuluş için faaliyet gösteren dernekler;“Anadolu ve Rumeli Haklarını Müdafaa Derneği” adı ile birleştirildi.

  3.Hangi devlet olursa olsun, o devletin koruması altına girilmeyecekti.

  4.Milli mücadeleyi tek elden yürütmek için “Temsil Heyeti” seçildi.Başkanlığına da Mustafa Kemal getirildi.

       

      Bu heyet , İstanbul Hükümeti temsilcileriyle, kapatılmış olan İstanbul’daki Mebusan Meclisi’nin açılması için görüşmelerde bulundu ve öneriyi kabul ettirdi.

  ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİ

      27 Aralık 1919’da Atatürk ve Temsil Heyeti üyeleri Ankara’ya geldiler.İstanbul’da açılacak olan  Meclis-i Mebusan’ın  çalışmaları yakından takip edilecekti.Ankara aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın merkezi haline geldi.

      12  Ocak 1920’de İstanbul’daki meclis toplandı.Bu meclis 28 Ocak 1920 de “Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Türk askerinin süngüsüyle koruduğu vatan toprakları bir bütündür, bölünemez” şeklinde özetleyebileceğimiz bir karar aldı.Misak-ı Milli olarak adlandırılan bu karar üzerine İistanbul’daki bu meclis kapatıldı.Bazı millet vekilleri İngilizler tarafından tutuklandı.İstanbul resmen işgal edildi.

  SEVR ANTLAŞMASI

      İtilaf devletleri (İngiltere,Fransa,İtalya), Osmanlı Devleti ile imzalamayı düşündükleri barış antlaşmasını hemen hazırlayamadılar.Osmanlı Devleti topraklarının paylaşılması ile ilgili aralarında anlaşmazlıklar çıktı.Sonunda, Osmanlı Devleti’ni barış konferansına davet ettiler.(22 Nisan 1920)

      Antlaşma şartları, İstanbul’da padişahın başkanlığında toplanan “Saltanat Şurası”nda görüşüldü.Daha sonra , Paris’e giden bir heyet, Sevr Antlaşması’nı imzaladı.(10 Ağustos 1920)

         

   Bu antlaşmanın hükümlerine göre:

  1.İstanbul , Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalacak,fakat Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını gözetmezse İstanbul, Türklerin elinden alınacak,

  2.Boğazlar, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık olacak “Boğazlar Komisyonu”nun idaresinde bulunacak,

  3.Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak,

  4.İzmir dahil,Ege Bölgesi’nin büyük bir bölümü ile Midye-Büyük Çekmece çizgisinin batısında kalan bütün Trakya, Yunanlılara verilecek,

  5.Antalya ve Konya yöresi, İtalyanlara verilecek,

  6.Adana, Malatya ve Sivas dolaylarını birleştiren bölgeler, Fransızlara verilecek,

     

      Antlaşma şartları hep bizim zararımıza olacak şekilde uzayıp gitmiştir.TBMM Sevr Antlaşması’nı imzalayanları VATAN HAİNİ ilan etmiştir!!!BU ANTLAŞMAYA KARŞI ÇIKMIŞ VE KABUL EDİLMEYECEĞİNİ BÜTÜN DÜNYAYA DUYURMUŞTUR!!!

  TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞI  

      İstanbul’daki meclis kapatılınca Türk milleti için kararlar alacak herhangi bir kurum kalmamıştı.Mustafa Kemal demokrasiye inandığı için  savaş şartlarında dahi olsa alınacak kararların kişisel olmasını istemiyordu.Milletin temsilcilerini de kararlara katmak, onları demokrasiye alıştırmak istiyordu.Yurdun  hemen her yerinde seçimler yapıldı.Yeni seçilen millet vekilleriyle, İstanbul’dan tutuklanmadan kaçabilen millet vekilleri Ankara’ya geldiler.

  23 Nisan 1920’de TBMM açıldı ve çok önemli kararlar aldı:

  1.Egemenlik (ülkeyi  yönetme gücü) milletindir.

  2.Hükümet kurmak gereklidir.

  3.Meclis başkanı hükümetin de başkanıdır.

  4.Yasama,yürütme,yargı yetkileri TBMM’ye aittir.

  TBMM bağımsızlığımızı sağlamak için çalışmalarını sürdürdü.

  Yasama  :  Kanun çıkarma.

  Yürütme:   Kanunları uygulama.

  Yargı     :   Adalet dağıtma, haklıyı haksızdan ayırma.

  KURTULUŞ SAVAŞI SIRASINDA MÜCADELE EDİLEN ÖNEMLİ CEPHELER

  BATI CEPHESİ

      Bu cephe, Yunanlılar’ın  İzmir’i işgal etmesiyle açılmıştır.Batılı sömürgeci devletlerin desteğini alan Yunanlılar, Anadolu’yu ele geçirmek için gelmişlerdi.

  İNÖNÜ SAVAŞI

      Yunanlılar, (6 Ocak 1921)  saldırıya  geçtiler.Bursa ve Uşak’tan hareket ederek, Eskişehir ve Afyon yönünde ilerlemeye başladılar.Amaçları, Ankara’ya  kadar ilerleyip TBMM’yi dağıtmaktı.Fakat yeni kurulmuş olan düzenli ordu ile yapılan bu ilk savaşta Yunanlılar püskürtüldü.Bu zafer yeni kurulan Türk Devletine büyük bir moral oldu.

  İNÖNÜ SAVAŞI

      İngiltere ve Fransa’dan para ve silah desteği alan Yunanlılar  tekrar saldırdılar.İsmet Paşa komutasındaki Türk Ordusu, saldırıyı gene püskürttü ve karşı saldırı  yaptı.Düşman kaçmak zorunda kaldı.Bu savaştan sonra halkın orduya olan güveni arttı.İtalyanlar işgal ettikleri topraklardan çekildi.

  SAKARYA SAVAŞI (23 AĞUSTOS-13 EYLÜL 1921)

      Savaş 23 Ağustosta Yunanlılar’ın saldırısı ile başladı.Mustafa Kemal: “Hatt-ı müdafaa yoktur, sath_ı müdafaa vardır.O satıh bütün vatandır.Vatanın her karış toprağı vatandaşların kanıyla sulanmadıkça düşmana terk olunmaz” dedi.Yunanlılar yenildiler ve geri çekildiler.(13 Eylül 1921)

  -Bu   zaferin sonunda Yunanlılar’ın saldırı gücü kalmadı.Yunanlılar geri çekilip Afyon civarında savunmaya geçtiler.

  -  Mustafa Kemal  Paşa’ya mareşallik ve gazilik ünvanı verildi.

  BÜYÜK TAARRUZ ve BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ (26 AĞUSTOS-9EYLÜL 1922) 

      Ordumuzun taarruzu 26 Ağustos ta başladı.Mustafa Kemal  30 Ağustos tarihindeki Dumlupınar mevkisinde yapılan savaşı bizzat yönetti.Bu nedenle bu savaşa “ Başkomutanlık Meydan Muharebesi ” denir.Yunanlılar kaçmaya başladılar.

      Mustafa Kemal  o gün tarihe mal olan emrini verdi: “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir,ileri!"

   9 Eylül  1922’de İzmir kurtarıldı.Batı Anadolu’da geriye kalan tek tük Yunan askeri de 18 Eylül 1922’ye  kadar tamamen temizlendi.

  YURTTAN DÜŞMANLAR TEMİZLENDİ.

  KURTULUŞ SAVAŞIMIZIN SAVAŞLAR DÖNEMİ BİTTİ.ANTLAŞMALAR DÖNEMİ BAŞLADI.

  YURDUMUZUN İŞGAL EDİLEMEYECEĞİNİ, TÜRK MİLLETİ’NİN AZİM VE KARARLILIĞINI BÜTÜN DÜNYA GÖRDÜ.

  CEPHELER

  DOĞU CEPHESİ

       Kurtuluş Savaşımız’ın  ilk cephesidir.Ermeniler bin yıla yakın bir süre Türklerle iç içe yaşamışlardı.Geleneklerine, inançlarına karışılmamıştı.Önce Ruslar’ın, sonra da İngilizlerin kışkırtmaları sonucunda Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandılar.İngiltere ve Fransa  1. Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurmayı düşünüyorlardı.Bu nedenle Ermenileri  kışkırtmışlardı.Erzurum’da bulunan Kazım Karabekir komutasındaki 15. Kolordu,Ermeni saldırılarını püskürttü.Kars ve çevresi Türkiye sınırları içinde kaldı.Gümrü Antlaşması  imzalandı.

  GÜNEY CEPHESİ

      Güneydeki  topraklarımızı 1. Dünya Savaşı  sonunda İngilizler işgal etmişti.İngilizler daha sonra yerlerini Fransızlar’a bırakmışlardı.Fransızlar da buradaki Ermenilerle birlikte Türkler’e karşı saldırıya geçmişlerdi.Bölge halkı birlikte hareket ederek önce Ermeni çetelerinin etkinliğini yok ettiler.Daha sonra da Fransızlar; Maraş,Antep ve Urfa’dan çıkarıldılar.20 Ekim 1921’deki Ankara Antlaşması ile Hatay dışındaki tüm topraklardan çekildiler.Hatay dışında bugünkü Suriye sınırımız çizildi.

  MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI (11 EKİM 1922)

      Kurtuluş Savaşını bitiren antlaşma olarak kabul edilen bu antlaşmayı TBMM,İngiltere,Fransa ve İtalya imzaladı.Yunanistan bu antlaşmaya katılmadı.İngiltere Yunanistan’ın temsilciliğini üstlendi.Türk Heyetine İsmet Paşa  başkanlık etti.Bu antlaşma ile diplomatik bir başarı kazandık.

  Bu antlaşma ile:

  1.Osmanlı Devleti’nin varlığı hukuken sona ermiştir.

  2.Bu antlaşma ile İtilaf Devletleri Kurtuluş Savaşı’nı  TBMM’nin kazandığını resmen kabul ettiler.

  3.Mondros Ateşkes Antlaşması geçerliliğini yitirmiştir.Misak-ı Milli’deki sınırlara büyük ölçüde ulaşılmıştır.

  4.Bu antlaşma ile İstanbul ve Doğu Trakya savaşılmadan kurtarılmıştır.

  LOZAN ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923)

      Lozan Antlaşması 20 kasım 1922’de toplandı.Toplantıya katılacak Türk Heyeti TBMM’nin üyeleri arasından seçildi.Başkanlığına Mudanya Ateşkes Antlaşması’nda gösterdiği başarıdan dolayı İsmet Paşa getirildi.

      Konferansın ilk görüşmelerinde Boğazlar,Musul Sorunu,Yunan Sınırı,Kapitülasyonlar,Osmanlı Borçları,Ermeni Sorunu ile Rum Patrikhanesi’nin İstanbul dışına çıkarılması sorunlarında anlaşma sağlanamadı.4 Şubat 1923’te görüşmeler kesildi.

      Görüşmelerin kesilmesi üzerine Türk Ordusu, Musul ve Boğazlar üzerine saldırı hazırlığına başladı.Savaşı göze alamayan İtilaf Devletleri, 23 Nisan 1923 günü konferansı tekrar topladılar.24 Temmuz 1923’te Lozan Antlaşması imzalandı.

  -Halen yürürlükte olan ve tarihimizin en uzun süre yürürlükte kalan antlaşmalarındandır.

  -Tüm dünya devletleri bağımsız yeni Türkiye’yi tanıdılar.

  -2 ekim 1923’te İngiliz donanması bayrağımızı selamlayarak (21 pare top ateşiyle) İstanbul’dan ayrıldı.

  - Hatay, Lozan Antlaşmasından  daha sonra 1939’da anavatana katıldı.

  Yazı kaynağı : www.toprakanaokulu.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap