Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  nafaka artırım davası dilekçe örneği

  1 ziyaretçi

  nafaka artırım davası dilekçe örneği Ne90'dan bulabilirsiniz

  Nafaka Artırım Davası Dilekçe Örneği

  ………. AİLE MAHKEMESİSAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  DAVACI : 

  VEKİLLERİ : 

  DAVALI : 

  KONU : Aylık ………-YTL olan İştirak Nafakasının ………..-YTL Arttırımı ile Aylık ………-YTL ye Çıkartılması Talebimizdir.

  AÇIKLAMALAR :

  HUKUKİ SEBEPLER : MK.m.182 ve İlgili Mevzuat.

  DELİLLER :

  TALEP SONUCU : Arz edilen nedenlerle aylık ……….-YTL olan iştirak nafakasının ……….-YTL arttırımı ile aylık ……….-YTL ye çıkartılmasına yargılama giderlerinin ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten talep ederiz. 

  DAVACI VEKİLİ

  Yazı kaynağı : www.beylikduzuavukat.com

  Nafaka artırım davası örnek dilekçe

  İZMİR .. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  DAVACI          : Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres

  DAVALI          : Ad, Soyad, TC Kimlik numarası, Adres

  KONU             :  … TL tutarındaki yoksulluk nafakasının … TL tutarına, … TL tutarındaki iştirak nafakasının … TL tutarına artırılması istemli davamızdır.

  AÇIKLAMALAR

  …… Aile Mahkemesi’nin kararı ile davalı ile boşanmamıza karar verilmiş olup, bu dava sonucunda tarafıma … TL tutarında, davalı ile müşterek çocuklarımıza ise aylık … TL tutarında nafaka bağlanmıştır.

  Yaklaşık 3 yıl önce karara çıkan dosyamızda hükmedilen nafaka miktarı artık tarafıma ve çocuklarıma günümüz şartlarında yetersiz gelmektedir. Çocuklarım boşanma kararından sonraki süre zarfında büyümüşler ve bakım, eğitim giderleri artmıştır. Oturmakta olduğumuz evin kirası boşanma tarihinde 700 tl iken bugün 1000 tl olmuştur. Bu şartlar altında boşanma davasında hükmedilen nafaka miktarı ile çocuklarımla birlikte geçinememekteyim.

  Davalının ise çalıştığı yerden kazandığı aylık ücret nafakanın artılması halinde kendisini etkilemeyecek kadar fazla miktardadır. Davalı son derece refah içerisinde yaşamaktadır; fakat aylık ödediği nafaka miktarı dışında çocukların hiçbir giderine karışmamakta ve hiçbir şekilde harçlık dahi vermemektedir.

  Açıklanan sebeplerle nafaka artırım davası açma zaruretim doğmuştur.

  HUKUKİ DELİLLER   : Ekte sunulu belgeler, keşif, bilirkişi, tanık, yemin ve her türlü yasal delil

  HUKUKİ SEBEPLER            : TMK, TBK ve sair ilgili mevzuat

  TALEP VE SONUÇ   : Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen gözetilecek nedenlerle tarafım için … Aile Mahkemesi’nce hükmedilen aylık … TL turarındaki yoksulluk nafakasının … TL’ye çıkarılmasına, çocuklarım için hükmedilen aylık … TL tutarındaki iştirak nafakasının … TL’ye çıkarılmasına, yargılama giderlerinin karşı taraf üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. (Tarih)

    Ad-Soyad

  İmza

  Yazı kaynağı : www.gozel.av.tr

  Nafaka Artırımı Dava Dilekçesi Örneği

  Nafaka Artırım Davası Dilekçesi Örneği

  İSTANBUL ANADOLU AİlE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

  DAVACI :

  VEKİLİ :

  DAVALI :

  KONU : Nafaka artırım talebimizi içeren dilekçemizdir.

  AÇIKLAMALAR

  1- Davalı taraf ile müvekkilemiz İstanbul Anadolu Aile Mahkemesinin XX/XX/XXXX tarih, XXXX/XXX Esas ve XXXX/XXX Karar Sayılı ilamı ile boşanmışlardır. Boşanma sonucunda dosya yargıtaya giderek XX.XX.XXXX tarihinde kesinleşmiştir.

  2- Kesinleşen davada müvekkilimiz lehine aylık 12.500,00 TL nafakaya hükmedilmiştir.

  3- Boşanma davasının sonucunda küçük XXXXX ve XXXXX’in velayeti davacı anne olan müvekkilimize verilmiştir.  Aynı zamanda müşterek çocuklara davalı tarafından aylık 7.500,00-TL nafaka ödenmesine hükmedilmiştir.

  4- Yaklaşık 4 yıl önce karara çıkan bu dosyadan verilen nafaka miktarları, müvekkilimizin ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmiştir.  Müvekkilimiz bu süreçte eşi ile sorunlarının medyaya yansımasından dolayı manevi olarak da yıpranmış ve işini kaybetmiştir. Çocuklar ise eğitim hayatlarına başlamıştır.  Dosyaya ek olarak çocukların okul bilgilerini ve aylık okul taksit miktarlarını sunuyoruz.

  5- Müvekkilimiz işini kaybederken davalı taraf bu boşanma davası nedeniyle daha fazla ün yapmış ve medyada adını duyuracak bir çok işe imza atarak müvekkilimizle evliliği sayesinde daha fazla kazanım elde etmiştir. Boşanma sonrasında çocuklarıyla görüşmelerini bile yapmamış davalıdan nafakalar icra takibi yoluyla alınabilmiştir.

  6-Dosyaya ek olarak sunduğumuz müşterek çocuklara ait harcama bilgileri görüldüğünde müvekkilimizin ne denli zorlandığı ve önceki dosyada belirlenen nafaka miktarının oldukça düşük kaldığı ortaya çıkacaktır.

  7-Müvekkilimize ödenen 12.500,00 TL nafakanın 25.000,00 TL’ye çıkarılması,
  Müşterek Çocuk XXXX’e ödenen 7.500,00 TL nafakanın 20.000,00 TL’ye çıkarılması,
  Müşterek Çocuk XXXXX’e ödenen 7.500,00 TL nafakanın 15.000,00 TL’ye çıkarılması, durumunda müvekkil ve çocukları boşanma davası sebebiyle kaybettikleri yaşam standartlarını ancak karşılayabileceklerdir.

  8- Davalının ekonomik durumundaki düzelme de göz önüne alınarak, çocukların ihtiyaçlarında aşırı derece de artış olması, çocukların büyümesinden kaynaklı eğitim giderleri, kurs giderleri gibi kalemlerinde bu ihtiyaçlara eklenmesi ve daha önce tespit edilen rakamın müvekkilimizin geçimi için çok küçük kalması sebebiyle iş davanın açılma zorunluluğu doğmuştur.

  DELİLLER : İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi XXXX/XXX E sayılı dosyası, Ekonomik Durum Araştırması, Harcama Belgeleri, Eğitim Giderlerini Gösterir Ödeme Takvimi, Tanık, Bilirkişi ve Diğer Yasal Kanuni Deliller

  SONUÇ ve İSTEM: Yukarıada kısaca açıklamadığımız ve mahkemenizce re’sen nazara alınacak nedenlerle Müvekkilimiz için aylık 12.500,00-TL olarak tespit edilen nafakanın arttırılarak aylık 25.000,00-TL ye çıkartılmasına, Müşterek Çocuk XXXX’e için aylık 7.500,00 TL olarak tespit edilen nafakanın ekte sunduğumuz eğitim giderleride değerlendirilerek aylık 20.000,00 TL’ye çıkarılmasına, Müşterek Çocuk XXXX’e için aylık 7.500,00 TL olarak tespit edilen nafakanın ekte sunduğumuz gider belgeleride değerlendirilerek aylık 15.000,00 TL’ye çıkarılmasına, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini tensip ve görüşlerinize sunarız.

  DAVACI VEKİLİ

  Yazı kaynağı : www.dilekce.baltaci.av.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap