Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  nureddin yıldız peygamber kamil değildir

  1 ziyaretçi

  nureddin yıldız peygamber kamil değildir Ne90'dan bulabilirsiniz

  Yazı kaynağı : dintahripcileri.com

  Mürşid-i Kâmil İfadesinden Ne Anlamalıyız?

  Rasûlüllâh ﷺ Efendimiz'e

  N. Yıldız’ın

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2023 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Nurettin Yıldız

  Nurettin Yıldız hocanın ehli sünnet dışı söylemleri o kadar çok ki bunları burada sıralarsak konu çok uzar, okuyucu da sıkılır okumaktan vazgeçebilir düşüncesiyle konuyu kısa tutmaya çalışacağız. Hakkında söylenenler rivayet değil bizzat kendi sesinden dinlediğimiz video kasetlerden alıntıdır. Linkini de (bağlantısını) alta kopyaladık isteyen onun ağzından dökülenleri dinleyebilir.

  Nurettin Yıldız ‘Allah Gökte mi Yerde mi Hala Alimler Bu İşi Halledemedi’ demiştir. Böyle bir dini anlayış olamaz. Allah’ın sıfatıyla ilgili bir konuyu kimse halledememiş.
  Bir hoca böyle konuşamaz. Bu mevzu İslam dininde gayet açıktır.
  Ayrıca Nurettin Yıldız bu konu hakkında, ‘Ehli sünnete göre iki görüş vardır’ diyor. İbni Teymiyye’nin görüşünü Ehli sünnet görüşü olarak benimsetmeye çalışıyor. Oysaki tüm Ehli Sünnet ulemasına göre İbn-i Teymiyye ehli sünnet değildir.

      *   *   *
  Nurettin Yıldız, Allah celle celalühünün mekandan münezzeh olduğunu ne onaylıyor ne de inkar ediyor. Bunun anlamı bir kimse bir şey hakkında çekimser ise o şey hakkında şüphe ediyor demektir. İmani mevzularda ise şüpheye asla yer yoktur. Zira iman akidesine göre şüphe küfürdür.
  Cumhur ulemaya göre Allahu tealanın mekandan münezzeh olduğunu açıkça söyleyemeyen bir kimse asla ehli sünnet alimi olmaz.
  İhlas suresinde Allahu teala (mealen):
  – “De ki O Allah tektir. O Allah Samed’tir.” buyurmuştur.
  (Bak: Sure-i İhlas/1,2)
  Allahu tealanın Es-Samed Esmaül-Hüsnasının manası Allahın hiç bir şeye muhtaç olmaması herkesin ihtiyacını veren olmasıdır. Bir şeye muhtaç olan ilah olamaz.
  Allahın arşın üzerinde olması veya göklerde olması göklere ve arşa haşa muhtaç olması demektir. Aynı zamanda Arşın ve göklerin de yaratılmamış ezeli ve ebedi varlıklar olduğunu kabul etmektir  Bu ise Allaha şerik koşmaktır.
  İhlas suresinde ki mezkür ayeti kerime bunu reddediyor. Aksini iddia eden yani Allaha mekan isnat eden bu ayete inanmıyor demektir. Bu iş hallolmadı demek de bu ayeti ya bilmemektir yada bu ayete inanmamaktır.

  NURETTİN YILDIZ’IN
  https://dintahripcileri.com/nurettin-yildiz/

  bağlantısından (linkinden) yaptığımız alıntılar ve cevaplarımız:
  1) Mürşidi kamil eleştirisi:
  İnsanlardan mürşidi kamil olamayacağını iddia ediyor ona göre bir kimsenin mürşid olabilmesi için kusursuz olması gerekmiş. N. Yıldız’ın kendisi profesör olmuş ama bir sürü yanlışları olmasına karşın bundan dolayı kendisi niçin profesörlük ünvanını kullanıyor acaba? Yanlışları olduğu için ona neden cami görevlisi demiyorlar?
  Doktorlara niçin kusurundan dolayı hasta bakıcı denmiyor, mimara mühendise kusurlarından dolayı neden hamal denmiyor da doktorluk mühendislik mimarlık ünvanlarını kullanıyorlar? Peygamberlere Mürşidi  kâmillere gelince mi hata yapmalarından dolayı kemalleri ve mürşidlikleri alınıyor?
  Allahu tealanın Sure-i Kalem 4. ayette (mealen);
  – Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
  diye beyan ettiği Peygamberimize “Rasulullah bile kâmil değildi” demek, değil bir alime avam bir müslümana dahi yakışmayan çok çirkin bir hakarettir.
  2) Nurettin Yıldız’ın “Peygamberin ruhu için bile Kuran okunmadı” diyerek vefat etmişlere Kuran okumanın gereksizliğini kınayarak söylenmektedir. Vefat edenlerin ruhuna Kuran okunmadığına dair kaynağı nedir sormak lazım ona. Kaynağı yoktur çünkü kafadan sallamıştır. Oysaki ehli sünnetin vefat edenlerin ruhlarına Kuran okunduğuna dair kaynağı vardır. Kaynak, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifidir;
  “Ölülerinize Sure-i Yasin’i Okuyunuz” buyurmuştur (Kaynak: Hadisi Ebu Davud).

  3) Maturidilik ve Eşariliği bidat görüyor ama sapkın İbni Teymiyyeyi övüyor sapkın vehhabiliğe hiç olumsuz söz etmiyor. Nurettin Yıldız 4 yıl ilahiyat okumakla ömrünü tümden ilim ve ibadetle geçirmiş İmamı Maturidinin bildiğinin ne kadarına malik acaba?

  4) N. Yıldız, Yüce Osmanlıya hakaret ediyor ama Osmanlı düşmanlarına toz kondurmuyor. Beğenmediğin Osmanlı tüm İslam aleminin önünde 600 yıl haçlı katliamı ve zulümlerine karşı aşılmaz bir set olmuştur. N. Yıldız misyoner taarruzlarına karşı ne karşılık verdi acaba? Oysaki misyoner taarruzlarına karşı en küçük bir videosu dahi yok.
  Ona göre Padişahların suçu hacca gitmemiş olmalarıdır. Padişah Viyana seferi için 6 ay payitahttan ayrılmışta hac için 2 ay İstanbul’u terk edememiş. Padişah Viyana’ya orduyla gitti İslamı yok etmek isteyen küffarı ezdi. Yanında ordu olduğu için payitahtta fitne çıkarmaya hiçbir kimse cesaret edemezdi. O dönemde bir padişah hacca en çok 1000-2000 kişilik bir korumayla gidebilirlerdi. O durumda fitneciler arkasından hemen suikast ordusu hazırlarlar padişah hem canından olur hem devlet tehlikeye girerdi. Padişahlar alemi İslamın ve Müslümanların istikbali ve selameti için hacca gidememişlerdir.  Onlar bunu akıl etmişler ama Nurettin Yıldız’ın bunu akıl edeceğini düşünmemiz biraz fazla hayalcilik olur sanırız.

  5) Hz. Ebu Bekir ve Hz Ömer, İslam’a geçtikten sonra tüm ömürlerini ve servetlerini Allah yolunda harcamışlar. Nurettin Yıldız Hz Ebu Bekir ve Hz Ömer gibi iki büyük sahabeye hakaret etme cüretini nereden alıyor acaba?
  Neymiş Hz. Ebu Bekir bir hurma fidanından dolayı ağzını bozmuş. Neymiş Hz Ömer müslüman olmadan önce kendi kız çocuğunu katletmiş. Buna karşın Hz. Ömer müslüman olduktan sonra da benzer zulümleri işlemişmiş.. Bu çok ağır bir suçlamadır. Bu adam neye dayanarak o büyük sahabeye böyle büyük bir iftira atıyor?
  Kaynağı nedir?
  Bu ve bunun gibilerin kaynakları şia veya diğer sapkın mezheplerin iftiralarıdır.
  Rasulullahın Yüce Sahabelerini kötülemek, malumdur ki Kuran hakkında şüphe oluşturmak manasına gelir. Zira Kuran’ı bize nakleden kimseler dürüst kimseler olmazsa onların naklettikleri Kuran’a olan güven ve inanç sarsılmaz mı?

  DEĞERLİ DİN KARDEŞLERİM!
  BU VE BUNUN GİBİ ALİM GEÇİNENLERE BİR DE BU PENCEREDEN BAKINIZ! ALLAHU TEALA YOLUNUZU SIRAT-I MÜSTEKÎM ÜZERE KILSIN.

  İslam Dergisi Yazarı Bekir Abdullah 29 Ekim 2022

  Yazı kaynağı : islamdergisi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap