Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  onemli buluslar yapmis turk islam bilginleri

  1 ziyaretçi

  onemli buluslar yapmis turk islam bilginleri Ne90'dan bulabilirsiniz

  Önemli Buluşlar Yapmış Türk-İslam Bilginleri Kimlerdir?

  Önemli Buluşlar Yapmış Türk-İslam Bilginleri

  Önemli Buluşlar Yapmış Türk-İslam Bilginleri

  Önemli buluşlar yapmış Türk-İslam bilginleri, tarihimizde önemi büyük icat ve buluşlara imza atan Müslüman Türk bilginleri konulu araştırma yazısı.

  Türk Milleti, binlerce yıllık geçmişi olan şanlı bir millettir. Orta Asya’da başlayan Türk Milleti’nin etki alanı; Anadolu’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada hissedilmiştir. Bu etki alanının genişlemesinde binlerce yıl boyunca önemli buluşlara imza atmış Türk Bilginlerinin rolü büyüktür. Aynı şekilde İslam’ın yayılmasında da İslam Bilginleri önemli rol oynamıştır. Önemli buluşlar yapmış Türk-İslam Bilginleri dünyadaki pek çok gelişimin temelini atmıştır.

  Önemli Buluşlar Yapmış İslam Bilginleri

  Cabir bin Hayyan

  İslam’daki ilk mucitler arasında yer alır. Simyacılığın babası olarak bilinir. Altının eritilmesinde kullanılan Kral Suyu’nu bulmuştur. Tıp, astronomi, fizik, kimya, coğrafya gibi alanlarda önemli eserleri bulunmaktadır.

  Kindi

  Frekans analizini bulan Arap bilim adamıdır. Felsefeden matematiğe, fizikten kimyaya, psikolojiden tıpa ve müzikten astronomiye kadar pek çok eseri vardır.

  Birûni

  Dünyanın çapı ve çevresini ölçmeye yarayacak formülleri bulmuştur. Yaşadığı çağın en büyük matematikçisi ve geometricisidir. Bunun yanı sıra diğer fen ilimlerinde de önemli eserleri mevcuttur.

  Dinaveri

  İranlı Müslüman bilim insanıdır. Bilimin hemen her kolu ile ilgilenmiştir. Botanik (bitkiler) konusunda uzmandır. Yazdığı eserler yüzyıllar boyunca kaynak olarak gösterilmiştir. Pek çok bitkinin isim babasıdır.

  Hârizmî

  Irak doğumlu olan Harizmi sıfır (0) rakamını ve “x” bilinmeyeni kullanan ilk bilim adamı olarak tanınmaktadır. Matematik ve özellikle algoritma konusunda alimdir.

  Nasîrüddin Tûsî

  İranlı Müslüman bilim adamı Nasiruddin Tusi; fizik, matematik ve astronomi alanında eserler vermiştir. Kendi adı ile anılan “Tusi çifti”ni ve “günmerkezlilik” buluşları arasındadır.

  El-Cezeri

  Şırnak doğumludur ve Kürt olduğu kabul edilir. Fizik, matematik ve sibernetik alanında çalışmalar yapmıştır. İlk robotu yapan ve çalıştıran kişi olarak tarihe geçmiştir.

  İbn-i Heysem

  Arap fizikçi, matematikçi ve filozoftur. Gözün kısımlarını adlandırmış, göz ışın kuramını bulmuştur. Adıyla anılan “İbn-i Heysem’in Işık Kuramı” vardır.

  Battani

  Şanlıurfa Harran doğumlu Müslüman bilim adamıdır. Güneş yılını ölçen ilk kişidir. Sin x = a cos x eşitliğini bulmuştur.

  Ömer Hayyam

  İranlı şâir, matematikçi, yazar, filozof ve astronomdur. Celali Takvimi’ni oluşturmuştur. Pascal üçgenini asıl bulan kişi Ömer Hayyam’dır.

  Ebu’l-Vefâ el-Bûzcânî

  İranlı Müslüman matematikçi ve astronomi uzmanıdır. Pek çok ölçüm kendisinin buluşları ile yapılabilmiştir.

  İbn Nefis

  Kılcal damarları keşfetmiştir. Tıp başta olmak üzere bilimin hemen her alanı ile ilgilenmiştir.

  Önemli Buluşlar Yapmış Türk Bilginleri

  Farabi

  Kazak asıllı Türk ya da Fars kökenli bilim adamıdır. Felsefenin yanı sıra pek çok alanda eserler yazmıştır.

  İbn-i Sina

  Özbek asıllı Türk ya da Fars kökenli bilim adamıdır. Tıp insanı olmasının yanında; kimya, astronomi ve felsefeye kadar pek çok dalda eserler vermiştir. Pek çok hastalığın çaresini bulmuştur.

  Ferganî

  Türk ve Müslüman bilim adamı olan Fergani astronomi ve matematik alanında önemli buluşlara imza atmıştır. Bu nedenle ismi Ay yüzeyindeki bir kratere verilmiştir. Mekanik alanında da “Mikyas ül-Cedid” isminde bir icadı vardır.

  Uluğ Bey

  Timur İmparatorluğu’nun 4. Sultanı, Türk Matematikçi ve astronomi bilginidir.

  Ali Kuşçu

  Matematikçi ve astronomi bilginidir. Ayın safhalarını bulmuştur.

  Fatih Sultan Mehmed Han (2. Mehmet)

  Tarihteki ilk havan topunu icat eden kişi Osmanlı Devleti Hükümdarı, İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmed Han’dır.

  Akşemseddin

  Akşemseddin Müslüman Türk bilim adamıdır. Fatih Sultan Mehmet’in Hocasıdır. Mikrobu ilk keşfeden kendisidir.

  İbn-i Türk

  Müslüman Türk matematikçidir. Denklem çözme yöntemleri bulmuştur.

  Bursalı Kadızade Rumi

  Yay ölçümlerini yapan formülü bulmuştur.

  Pîrî Reis

  Henüz keşfedilmemiş Amerika’yı da gösteren dünya haritalarını çizmiş büyük bir denizcidir.

  Takiyüddin

  Osmanlı döneminde yaşamış matematik ve astronomi uzmanıdır. Sinüs, kosinüs gibi trigonometri terimlerini tanımlamıştır.

  Kâtip Çelebi

  Dünya haritasını gününün çok ötesinde doğrulukla çizmiştir.

  Lagâri Hasan Çelebi

  Barut macunundan havai fişekler hazırlayarak uçmayı icat etmiş ve kendisi bu şekilde uçmayı başarmıştır.

  Cahit Arf

  Türk matematikçi. Kendi adı ile anılan Arf değişmezi, Arf halkaları, Hasse–Arf teoremini bulmuştur. 10 liralık banknotta portresi vardır.

  Hulusi Behçet

  Tıp insanı Hulusi Behçet, kendi adı ile anılan Behçet Hastalığının tanımlayıcısıdır.

  Turhan Alçelik

  Göz kamaştırma etkisi yapmaksızın uzun mesafeli aydınlatma sağlayan araç farını bulan Türk mucit 1958 doğumludur.

  Orhun Muratoğlu

  Eklem hastalıklarında kullanılan protez malzeme mucididir.

  Tuncay Uluğ

  İstanbul Tıp Fakültesi’nde görev yapan mikro cerrahi alet mucidi doktordur. Kendi adı ile anılan ameliyat aleti vardır.

  Aziz Sancar

  Biyokimya uzmanı Aziz Sancar 1946 doğumludur. Hücrelerin hasar gören DNA’ları nasıl onardığını bularak 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü almıştır.

  *** Önemli Buluşlar Yapmış Türk-İslam Bilginleri konulu araştırma yazısı hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : turkceodevim.com

  Önemli Buluşlar Yapan Türk İslam Bilginleri Hakkında

  Önemli Buluşlar Yapan Türk İslam Bilginleri Hakkında

  Önemli Buluşlar Yapan Türk İslam Bilginleri Hakkında;

  Müslüman ve Türk bilim adamları, felsefeciler, toplum bilimciler hem dönemlerinin hem de dümyanın gelişmesinde büyük öneme sahiptir. Ortaçağın karanlık Avrupa’sında dünyaya yöne veren Müslüman bilim adamları günümüzdeki bir çok teknolojik makinelerin, icatlarında temellerini atmışlardır.

  Şimdi isterseniz derlediğimiz Tük İslam bilginlerine kısa kısa değinelim.

  Yazı kaynağı : egitimdedegerler.com

  Önemli buluşlar yapmış Türk-İslam bilginleri ile ilgili bir araştırma yapınız.

  Önemli buluşlar yapmış Türk-İslam bilginleri ile ilgili bir araştırma yapınız.

  Cabir bin Hayyan, İslam’daki ilk mucitler arasında yer alır. Simyacılığın babası olarak bilinir. Altının eritilmesinde kullanılan Kral Suyu’nu bulmuştur. Tıp, astronomi, fizik, kimya, coğrafya gibi alanlarda önemli eserleri bulunmaktadır.

  Kindi, Frekans analizini bulan Arap bilim adamıdır. Felsefeden matematiğe, fizikten kimyaya, psikolojiden tıpa ve müzikten astronomiye kadar pek çok eseri vardır.

  Birûni, Dünyanın çapı ve çevresini ölçmeye yarayacak formülleri bulmuştur. Yaşadığı çağın en büyük matematikçisi ve geometricisidir. Bunun yanı sıra diğer fen ilimlerinde de önemli eserleri mevcuttur.

  Dinaveri, İranlı Müslüman bilim insanıdır. Bilimin hemen her kolu ile ilgilenmiştir. Botanik (bitkiler) konusunda uzmandır. Yazdığı eserler yüzyıllar boyunca kaynak olarak gösterilmiştir. Pek çok bitkinin isim babasıdır.

  Hârizmî, Irak doğumlu olan Harizmi sıfır (0) rakamını ve “x” bilinmeyeni kullanan ilk bilim adamı olarak tanınmaktadır. Matematik ve özellikle algoritma konusunda alimdir.

  Nasîrüddin Tûsî, İranlı Müslüman bilim adamı Nasiruddin Tusi; fizik, matematik ve astronomi alanında eserler vermiştir. Kendi adı ile anılan “Tusi çifti”ni ve “günmerkezlilik” buluşları arasındadır.

  El-Cezeri, Şırnak doğumludur ve Kürt olduğu kabul edilir. Fizik, matematik ve sibernetik alanında çalışmalar yapmıştır. İlk robotu yapan ve çalıştıran kişi olarak tarihe geçmiştir.

  İbn-i Heysem, Arap fizikçi, matematikçi ve filozoftur. Gözün kısımlarını adlandırmış, göz ışın kuramını bulmuştur. Adıyla anılan “İbn-i Heysem’in Işık Kuramı” vardır.

  Battani, Şanlıurfa Harran doğumlu Müslüman bilim adamıdır. Güneş yılını ölçen ilk kişidir. Sin x = a cos x eşitliğini bulmuştur.

  Ömer Hayyam, İranlı şâir, matematikçi, yazar, filozof ve astronomdur. Celali Takvimi’ni oluşturmuştur. Pascal üçgenini asıl bulan kişi Ömer Hayyam’dır.

  Ebu’l-Vefâ el-Bûzcânî, İranlı Müslüman matematikçi ve astronomi uzmanıdır. Pek çok ölçüm kendisinin buluşları ile yapılabilmiştir.

  İbn Nefis, Kılcal damarları keşfetmiştir. Tıp başta olmak üzere bilimin hemen her alanı ile ilgilenmiştir.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap