Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  orman genel müdürlüğü engelli personel alımı 2023

  1 ziyaretçi

  orman genel müdürlüğü engelli personel alımı 2023 Ne90'dan bulabilirsiniz

  Engelli ve Eski Hükümlü/TMY Daimi İşçi Alımına Yapılan Başvurular Hakkında Bilgilendirme

  Bilindiği üzere, 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete' de Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 Engelli ve 83 Eski Hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplam 224 daimi işçi alımı yapılacağı duyurulmuştur.

  Anılan ilanımızda; “Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır." şeklinde belirtilmiştir.

  Ancak, söz konusu Resmi Gazete ilanımızda “ilan süresince başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağı" açıkça belirtilse de Kurumumuzca yapılan incelemeler neticesinde; adaylarca açık iş ilanlarına yapılan başvuruların bazılarının Türkiye İş Kurumu üzerinden bazılarının ise https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr (Kariyer Kapısı) adresi üzerinden yapıldığı anlaşılmıştır.

  Bu sebeple,  Bölge Müdürlükleri internet sitesinde yapılan “Başvurusu Kabul Edilenlerin" ilanlarında sadece Türkiye İş Kurumu üzerinden yapılan başvurular dikkate alındığından ve Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapan adayların mağduriyet yaşamaması adına mevzu bahis açık iş ilanları 30.11.2022 tarihli ve 32029 sayılı Resmi Gazete' de belirtilen genel ve özel şartlarla  02.01.2023 – 06.01.2023 tarihleri arasında yeniden Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlanacaktır. Daha önceden hem İŞKUR hem de Kariyer Kapısına başvuru yapan adayların belirtilen tarihlerde başvurularını Türkiye İş Kurumu üzerinden yeniden yapması gerekmektedir.

  İlan Olunur. ​

  Yazı kaynağı : www.ogm.gov.tr

  Orman Genel Müdürlüğü Engelli Ve Eski Hükümlü/TMY Statüsünde Daimi İşçi Alımı İlanı

  ​​

  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY STATÜSÜNDE DAİMİ İŞÇİ ALIMI İLANI

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yararlananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 141 engelli ve 83 eski hükümlü/TMY statüsünde çalıştırılmak üzere toplamda 224 daimi işçi alımı yapılacaktır.

  Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 06.12.2022 – 12.12.2022 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

  Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır.  İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır. Aday işçilerin idaremizde uygulanan işletme toplu iş sözleşmesine tabi olmaları durumunda deneme süresi dört ay olarak uygulanacaktır.

  Engelli statüsüne başvuru yapan adayların sözlü sınavı Bölge Müdürlükleri merkezinin yer aldığı İl'de yapılacak iken eski hükümlü/TMY statüsüne başvuru yapan adayların sözlü ve uygulamalı sınavı ise Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Ankara İlinde gerçekleştirilecektir. İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar, noter kurası ile sınav yeri ve tarihi Orman Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.  

  Her aday, yalnızca bir açık iş ilanına başvuru yapabilecektir. Ayrıca talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

  ENGELLİ DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR


  GENEL ŞARTLAR

  1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,                                                                                          

  2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,                                                                                              

  3.Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,                                                                                                    

  4.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,                                                                                                                                                                            

  5.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,                                                                   

  6.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,                                                                                        

  7.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl'de ikamet ediyor olmak, 

  8. Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir, 

  9.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.


  ÖZEL ŞARTLAR 

  1.Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

  MEB onaylı;                                                                                                            

  *Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası,

  *Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası,

  *Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası,

  *İnsan Kaynakları Sertifikası,

  *Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası,

  *Halkla İlişkiler Sertifikası,

  *Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası,

  *Genel Muhasebe Sertifikası,                                                                                 

  *Çağrı Merkezi Sertifikası 

  Ortaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir. 

  2.En az Ortaöğretim mezunu olmak. 

  3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.

  ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY DAİMİ İŞÇİ ALIMI GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

  GENEL ŞARTLAR 

  1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,                                                                                              

  2. Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak, 

  3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak, 

  4.Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) olduklarına dair durumlarını belgelendirmek,                                                                                                         

  5.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,                                     

  6.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,                                                                   

  7.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,                                                                                              

  8.Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. 

  9. İŞKUR Açık İş İlanları Ulusal düzeyde yapılacaktır.

  ÖZEL ŞARTLAR 

  1.En az ortaöğretim mezunu olmak, 

  2. "Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri" alanlarından “sağlam" onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir), 

  3.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak. 

   

  İlan olunur.

  Yazı kaynağı : www.ogm.gov.tr

  2023 Yılı 109 Adet Sözleşmeli Personel Alım İlanı

  T.C.

  TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

  ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  2023 YILI 109 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


  Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra birimlerinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Ek-1'de yer alan il ve pozisyonlara Ek-2'de belirtilen mezuniyetlerden toplam 109 (yüz dokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

         I.            BAŞVURU ŞARTLARI

  GENEL ŞARTLAR

  ÖZEL ŞARTLAR

  A)    AVUKAT

  B)    KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ

  a)      Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir alanından mezun olmak,

  b)     10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan şartları taşıyor olmak,

  c)      Son başvuru tarihinde, belge tesliminde ve hizmet sözleşmesi imzalanması sırasında süresi dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (silahlı – silahsız) sahip olmak. Özel Güvenlik Kimlik Kartını (silahlı – silahsız) ibraz edemeyenlerin atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

  d)     Yapılacak görev gereği 7/24 saat esasına göre vardiyalı olarak kapalı ve açık alanlarda çalışmasına engel durumu olmamak,

  e)      Görevini yapmaya engel sağlık sorunu olmamak. Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü devlet hastanesinden sağlık kurulu raporu istenilecektir. Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen "Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu yoktur." ibareli sağlık kurulu raporunun aşağıda belirtilen hususları da içermesi gerekmektedir;

  f)       Erkek adaylar için boyunun 170 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20'den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 175 cm ise kilosu en fazla 75+20=95 kg ve en az 75-20=55 kg olmalıdır.)

  Kadın adaylar için boyunun 160 cm'den kısa olmaması, kilosunun ise cm cinsinden boy uzunluğunun son 2 rakamından 20'den fazla veya az olmaması gerekmektedir. (Örneğin boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+20=90 kg ve en az 70-20=50 kg olmalıdır.)

  g)      Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, 35 yaşından gün almamış olmak,

  C)    DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)

      II.            BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

  ·         Adaylar 05/01/2023 - 13/01/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri 13/01/2023 gecesi saat 23:59'da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.

  ·         Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  ·         Başvurular EK 1 listede belirtilen iller ve pozisyonlar bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her aday il sayısı kadar tercih yapabilecektir.

  ·         Adaylar öğrenim durumuna göre yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.

  ·         Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Yerleşmeye hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.

  ·         Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

  ·         Avukat pozisyonlarına müracaat eden adayların; Avukatlık Ruhsatnamesi ile en az 2 yıl mesleği ile ilgili çalıştıklarını (E-devlet sistemi üzerinden İşyeri Unvan Listesinin de belirtildiği Barkotlu belge olarak Sigortalılık Tescil ve Hizmet Kaydının alınarak ibraz edilmesi gerekmektedir.) gösterir belgeyi “Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan “Belgeler" bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

  ·         Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Özel Şartlar Bölümünde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan “Belgeler" bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

  ·         Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuran adayların sürücü belgelerini, SRC3 –SRC4 belgesi ve Psikoteknik değerlendirme belgelerini "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan “Belgeler" bölümündeki ilgili alana pdf formatında yüklemeleri gerekmektedir.

  ·         Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

  ·         Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.

  ·         Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.


   III.            BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

   IV.            İLETİŞİM BİLGİLERİ

  İlan olunur.​

  Yazı kaynağı : www.ogm.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap