Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  peygamber efendimiz ile ilgili sorular

  1 ziyaretçi

  peygamber efendimiz ile ilgili sorular Ne90'dan bulabilirsiniz

  Peygamberimizi tanıma testi

  Peygamberimizi tanıma testi

  Hz Muhammed (sav) Hayatı İle ilgili Test Soruları

  (Not: Cevap anahtarı testin sonundadır)

  1-Aşağıdakilerden hangisinde Peygamberimizin doğum ve vefat tarihleri doğru verilmiştir?

  a- 572-632      b- 571- 632

  c- 572- 630    d- 571- 630

  2- Peygamberimizin mensub olduğu kabile ağıdakilerden hangisidir?

  a- Ümeyye oğulları b- Haşim oğulları 

  c- Nedim oğulları d- Halim oğulları

  3- Peygamberimizin annesinin sütü yetmediği için ilk süt annesinin adı nedir?

  a-Halimeb- Süveybe c- Amine d- Ümmü Eymen

  4- Peygamberimizin süt kardeşinin adı nedir?

  a- Şeyma b- Fatma c- Sevde d- Rabia

  5- Peygamberimizin yanında kaldığı sürekli süt annesi kim olmuştur?

  a- Süveybe b- Amine c- Halime d- Hatice

  6- Peygamberimizin çocukken yaşadığı Şakkı Sadr olayı nedir?

  a-Ayın ikiye bölünmesi  b- Koyunların sütünün artması 

  c- Ekinlerin artması d- Göğsünün yarılması

  7- Peygamberimizi annesinin vefatıyla ilk himayesine aldığı akrabası kimdir?

  a- Dedesi b- Amcası c- Babası d- Dayısı

  8- Peygamberimizin “Annemden sonraki annem” diye iltifat ettiği kadın kimdir?

  a- Halime b- Ümmü Eymen 

  c- Hatice d- Ümmü Seleme

  9- Peygamberimizle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır?

  a- Annesi Medine dönüşü vefat etmiştir 

  b- Annesi doğumundan sonra vefat etmiştir 

  c- Babası peygamberimiz doğmadan ölmüştür.

  d- Babası kendisini çok seviyordu.

  10- Hz. Muhammed (sav)’in peygamberlik mührünü ilk tespit eden kişi kim olmuştur?

  a- Varaka b- Bahira c- Hz. Hatice d- Hz. Ali

  11- savaşılması yasak olan haram aylarda yapılan savaşlara ne denir?

  a- Ficar savaşları b- Uhut savaşı

  c- Ölüm savaşları d- kabile savaşları 

  12- Cahiliye döneminde savaşılması yasak olan haram aylar hangileridir?

  a- Recep, Şaban, Ramazan, Recep 

  b- Recep, Şaban, Zilkade,Zilhicce 

  c- Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep

  d- Zilkade, Zilhicce, Recep , Ramazan

  13- Peygamberimiz evlendiğinde kaş yaşındaydı ve il eşinin adı neydi?

  a- 39 yaşında Hatice b- 40 yaşında Hatice

  c- 25 yaşında Hatice d- 30 yaşında Ayşe

  14- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin çocuklarından değildir?

  a- Kasım     b- Ümmü Rukiye    c-İbrahim    d- Fatma

  15- Peygamberimizin kendisiyle soyunun devam ettiği çocuğu kimdir?

  a- Kasım b- Abdullah c- Zeynep d- Fatma

  16- Peygamberimize ilk vahiy kaç yılında ve nerede gelmiştir?

  a- 610 Sevr mağarası       b-610 Hira mağarası

  c- 615 Hira mağarası       d- 615 sevr mağarası

  17- Peygamberimize ilk inen sure nedir?

  a- Fatiha b- Bakara c- Alak d- Müddesir

  18- Peygamberimize ilk vahiy geldiğinde peygamber olduğunu açıklayan kimdir?

  a- Bahira b- Ebu Bekir c- Ebu Talip d- Varaka

  19- Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlığı ilk kabul eden kişi değildir?

  a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Hatice c-Hz. Ömer d- Hz. Zeyd

  20- Peygamberimiz insanları açıktan  ilk defa İslama davet ettiğinde ilk büyük tepkiyi veren kimdir?

  a- Ebu Cehil b- Ebu Lehep c- Muğire bin Velit d- Utbe

  21- Peygamberimizi koruyan ve himayesine alan amcası kimdir?

  a- Ebu Lehep b- Hamza c- Ebu Talip d- Abbas

  22- Sadece Allah’a inandığı için şehit edilen ilk müslüman kimdir?

  a- Bilal b- Habbap c- Sümeyye d- Yasir

  23- Müşrikler peygamberimize inanmadıkları için bir takım ithamlarda bulunmuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu ithamlardan değildir?

  a- Mecnun b- Falcı c- Yalancı d- Şair

  24- Müşriklerin eziyetine dayanamayan müslümanlar ilk olarak nereye hicret etmişlerdir?

  a- Medine b- Habeşistan c- Taif d- Mısır

  25- Peygamberimiz Mekkelilerin eziyetlerinin artması sonucu İslamiyeti anlatmak için ilk olarak nereye gitmiştir?


  a- Medine b- Taif c-Habeşistan d- Mute

  26- Peygamberimizi Taif dönüşü himaye eden kim olmuştur?

  a- Ebu Talip b- Abdulmuttalip 

  c- Adiyy oğlu Mutim d- Ebu Bekir

  27- Peygamberimiz hac mevsiminde Medinelilerle ilk defa kaç yılında nerede görüşmüştür?

  a- 622- Akabe       b- 620- Safa tepesi 
  c- 621- Akabe d-    621- Safa tepesi

  28- Medinelilerin Mekkelilerden önce İslamı seçmelerinin sebebi nedir?

  a- İslamı çok beğenmeleri b- İslamı araştırmaları

  c- Peygamberi iyi tanımaları d- Yeni bir peygamberin geleceğini bilmeleri

  29- Peygamberimizin Medinelilerle birlikte gönderdiği ilk Kur’an öğretmeni kimdir?

  a- Hz. Mus’ap b.Ümeyr b- Hz. Ali 

  c- Hz. Abdullah b. Mesud d- Hz. Osman

  30- “Kulu Muhammed (as) bir gece Mescid’i Haram’dan, kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid’i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı ne yücedir.” Ayetinde hangi olay anlatılmıştır?

  a- Mescid’i Aksa’nın fethedileceği b- İsra ve Miraç olayı 

  c- Hicret olayı d- Fetih olayı

  31- Peygamberimiz kaç yılında Medine ye hicret etmiştir?

  a- 620 b- 621 c- 622 d- 623

  32- Beş vakit namaz hangi olayda farz kılınmıştır?

  a- Hicrette b- Mekkenin fethinde 

  c- Bedir savaşında d- Miraç’ta

  33- Mekke’den hicret ederek Medine’ye yerleşen müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara ne denir?

  a- Muhacir b- Ensar c- Şahit d- Havari

  34- Peygamberimiz hicret ederken yerine kimi yatağında bırakmıştır?

  a- Hz. Ali b- Hz. Ömer 

  c-Hz. Ammar d- Hz. Ebu Bekir

  35- Peygamberimiz ilk mescidi nerede yaptırmıştır?

  a- Mekke’de b- Medine’de c- Taif’te d- Kuba’da

  36- Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak kimin evinde misafir olarak kaldı?

  a- Esat b. Zürare b- Mus’ab b. Ümeyr 

  c- Ebu Eyyüb’el Ensari d- Enes b. Malik

  37- Peygamberimiz aşağıdakilerden kimin damadıdır?

  a- Hz. Ebu Bekir b- Ebu Talip 

  c- Hz. Osman d- Hz. Abdullah b Mesud

  38- Peygamberimizin mescidin yanında kalarak ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan müslümanlara ne denir?

  a- Ashabı Yemin b- Ashabı Şimal 

  c- Ashabı suffe d- Ashabı Kerim

  39- Ezanı rüyasında görerek peygamberimize gelip haber veren ilk ashab kimdir?

  a- Hz. Ömer b- Hz. Zeyd b Abdullah 

  c- Hz. Zeyd b Harise d- Hz. Mesut

  40- Medine’de Peygamberimize inandığını söylediği halde en büyük düşmanlığı yapan kimdir?

  a- Ebu Cehil b- Ebu Süfyan 

  c- Abdullah b. Übeyy d- Abdullah b. Vasi

  41- Müslümanların ilk kıblesi hangisidir?

  a- Kabe b- Mescid’i Aksa 

  c- Mescid’i Nebi d- Mescid’i Dırar

  42- Bedir savaşı kaç yılında kimlerle yapılmıştır?

  a- Mekklilerle/ 620 b- Yahudilerle/ 624 c- Mekkelilerle/624 d- Mekkelilerle/ 622

  43- Peygamberimizin Bedir savaşında aldığı esirleri 10 kişiye okuma yazma öğretmesi sonucu serbest bırakması peygamberimizin hangi özelliğini belirtir?

  a- Cesaretini b- Affediciliğini 

  c- Öğretime verdiği önemi d- Barış severliğini

  44- Peygamberimizin Medine’deki Yahudilerle yaptığı anlaşmayı ilk bozan hangi kabile olmuştur?

  a- Beni Kaynuka b- Beni Kureyza c- Beni nadir d- Hazreç

  45- Bedir savaşından sonra müslüman olan ve Müslümanlığını gizleyerek Mekkedeki gelişmeleri peygamberimize haber veren amcası kimdir?

  a- Hz.Hamza b- Ebu Talip c- Abbas d- Ebu Lehep

  46- Peygamberimizin “Peygamber zırhını giydikten sonra çıkarmaz” diyerek katıldığı savaş hangisidir?

  a- Bedir b- Uhut c- Hendek d- Hudeybiye

  47-Peygamberimizin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn lakabı verilensahabe kimdir? 

  a- Hz.Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Ali d- Hz. Osman

  48- Peygamberimizle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

  a- Hz EbuBekir damadıdır 

  b- Hz Ömer Kayın babasıdır 

  c- Hz Ali Damadıdır.

  d- Hz Osman damadıdır.

  49- Hendek savaşında Medine’nin etrafının hendekle kazılmasını öneren sahabe kimdir?

  a- Malik b Enes b- Selman’ı Farisi 

  c- Bilal’i Habeşi d- Habbab b. Eret

  50- Peygamberimizin arkadaşlarıyla Kabeyi ziyaret etmeleri sırasında Hz Osman’ı elçi olarak Mekkelilere göndermişti. Hz Osman’ın gecikmesi sonucu peygamberimizin istediği biat hangisidir

  a- Akabe biati b- Nasır biati 

  c- Rıdvan biati d- Sabır Biati

  51- Peygamberimizin aile çevresine ne denir?

  a- Ehli Sofa b- Ehli Beyt c- Ehli Kelam d- Ehli Kitap

  52- Peygamberimizin hayatındaki olaylardan hangisi takvim başlangıcı kabul edilmiştir?

  a- Doğumu b- Ölümü 

  c- Peygamberliği d- Hicreti

  53- Peygamberimizin son seferi nereye olmuştur?

  a- Tebük b- Taif c- İran d- Mısır

  54- Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesindeki mesajlardan değildir?

  a- Kan davaları kalkmıştır 

  b- Bütün insanlar eşit kabul edilmiştir 

  c- Can ve mal güvenliği ihlal edilmiştir 

  d- Irkçılık ret edilmiştir

  55- Peygamberimizin yattığı yer olan ve tertemiz çiçekli bahçe anlamına gelen yerin adı nedir?

  a- Kabe b- Ravzai Mutahhara 

  c- Ravzaia Reyhan d- Ravzai Buhran

  56- Peygamberimizin doğduğu dönemde Arabistan’da aşağıdaki inançlardan hangisi yoktu?

  a- İslam b- Haniflik c- Putperestlik d- Hıristiyanlık

  57- Peygamberimizin gençlik döneminde haksızlığa karşı birlik içinde olduğu grubun adı nedir?

  a- Mazlumlar cemiyeti b- Hılful Fudul 

  c- Hılful fasih d- Peygamber birliği

  58- Peygamberimizin hicretteki yol arkadaşı kimdir?

  a- Hz. Ebu Bekir b- Hz. Ömer c- Hz. Osman d- Hz. Ali

  59- Peygamberimiz hicret esnasında hangi mağaraya saklanmıştır?

  a- Hıra b- Nur dağı c- Sevr d- kurba

  60- I-Habeşistan hicreti II- Miraç III- İlk vahyin gelişi IV- Taif yolculuğu

  Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak aşağıdaki şıklardan hangisi doğrudur?

  a- I,II,III,IV b- II,I,III,IV c- III,I, IV,II d- III,I,II,IV

  61-Hudeybiye antlaşm

  asının en önemli sonucu hangisidir?

  Müslümanlar bir güç olarak kabul edilmiştir 
  Müslümanlar bir yıl sonraya hac sözü aldılar
  c- Müslümanlar ilk kez zafer elde etmişlerdi. 

  d- Mekke müslüman oldu

  62- Peygamberimiz Mute savaşında hangi sahabeleri komutan tayin etti?

  a-Hamza, Ali, Ömer 

  b Zeyd, Cafer, Abdullah bin Revaha 

  c-Ali, Cafer, Zeyd 

  d Zeyd, Cafer, Halid

  63- Mekkeden Medineye hicret edenlere ne denir?

  a- Muhacir b- Ensar c- Mirihac d- Muhabir

  64- Peygamberimiz kaç yaşındayken babası vefat etmiştir?

  a- Beş b- Altı c- Yedi d- Hiçbiri

  65- Anne babasının vefatından sonra peygamberimizi himaye den iki insan hangisidir?

  a- Ebu Bekir- Hatice b- Abdulmuttalip- Hamza 

  c- Abdulmuttalip- Ebu Talip d- Ali- Hamza

  66- İslamiyetin doğduğu sırada Arabistan’da en yaygın inanç hangisidir?

  a-Putperestlik b- Haniflik c- Hıristiyanlık d- Yahudilik

  67- Peygamberimiz çocukları, yetimleri- yoksulları gözetir, onlara ayrı bir değer verirdi. Bu husus peygamberimizin hangi özelliğini belirtir?

  a- Affediciliğini b- Cesaretini c- Merhametini d- Sabrını 

  68- Peygamberimize ilk inanan insan kimdir?

  a- Ebu Bekir b- Hatice c- Ali d- Zeyd

  69- Hamza’nın şehit edilmesi, Peygamberimizin dişinin kırılması, Müslümanların yenilgiye uğraması olayları hangi savaşı belirtir?

  a- Bedir- b-Uhut c- Hendek d- Mekkenin Fethi

  70- Peygamberimizin iki kızıyla da ( birinin ölümü üzerine) evlenen zinnureyn lakaplı sahabe kimdir?

  a- Hz. Osman b- Hz. Ali c- Hz. Ömer d- Hz. Cafer

  71-Peygamberimiz gençlik yıllarında amcasının yanında ilk önce hangi meslekle uğraşmıştır?

  a- Peygamberlikle b- Çobanlık c- Tarım d- Şairlik

  72-Peygamberimizin süt kardeşi olan amcası hangisidir?

  a- Hamza b- Ebu Talip c- Abbas d- Ebu Lehep

  73- Peygamberimize verilmiş en büyük mucize hangisidir?

  a- Ayın yarılması b- Kuran-ı Kerim 

  c- Parmaklarından su akması d- Mirac olayı

  74- Peygamberimizin anne ve babası hangi şıkta doğru verilmiştir?

  a- Halime-Abdullah b- Amine- Abdulkerim 

  c-Amine-Abdullah d- Amine- Abdulkadir

  75- Peygamberimizin 632 yılında yüz binin üzerinde insana yaptığı konuşmanın adı nedir?

  a- Belagat hutbesi b- Kurtuluş Hutbesi 

  c- Toplantı Hutbesi d- Veda Hutbesi

  76- Aşağıdaki olaylardan hangisi hüzün yılı olarak kabul edilmiştir?

  a- Hatice ve Ebu Talib’in ölümü b- Annesinin ölümü 

  c- Babasının ölümü d- dedesinin ölümü

  78- Kur’an’da büyük Fetih olarak değerlendirilen olay hangisidir?

  a- Mekkenin fethi b- Taifin fethi 

  c- Hudeybiye anlaşması d- Rıdvan biati

  79- Mekke döneminde müşriklerin senatosu hangisidir?

  a- Darun Nedve b- Darul Erkam 

  c- Darul Dırar d- Darul acuze

  80- Şakkul Kamer mucizesi aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Ayın yarılması b- Mirac 

  c- Parmaklarından su akması d- İsra mucizesi

  81- Peygamberimiz vefatından önce düzenlediği orduya kimi komutan tayin etmişti?

  a- Hz. Ömer b- Halit b. Velid 

  c- Usame b. Zeyd d- Musap b.Ümeyr

  82- Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin eşlerinden değildir?

  a- Cüveyriye b- Mariye 

  c- Zeynep binti Hafsa d- Zeynep binti Cahş

  83- İslamın gizli yayıldığı dönemde peygamberimizin senatosunun adı aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Darul Ekrem b- Darul Erkam 

  c- Darul Hikme d- Darul Ülema

  84- Aşağıdakilerden hangisi Miraç gecesinin hediyelerinden değildir?

  a- zekat b-Beş vakit namaz  c-Bakara suresinin son ayeti d-Şirk koşmayanların bağışlanacağı

  85- Bir mağara ağzına güvercinin yuva yapması ve bir örümceğin ağ örmesi hangi olayda gerçekleşmiştir?

  a- Miraç olayında b- Hicrette 

  c- Fetihte d- Mekkeye gidişinde

  86- Peygamberimizin doğumundan önce gerçekleşen büyük olay hangisidir?

  a- Fil olayı b- Bizans surlarının yıkılması 

  c- Ateşe tapanların ateşinin sönmesi d- Zemzemin bulunuşu

  87- Peygamberimizin gençliğinde haram aylarda katıldığı savaş hangisidir?

  a- Bedir b- Ficar c- Kadisiye d- Facer

  88- İfk olayı  aşağıdakilerden hangisidir?

  a- Hz. Ayşe’nin iftiraya uğraması 

  b- Hz. Hatice’nin iftiraya uğraması

  c- Hz. Hafsa’nın iftiraya uğraması 

  d- Hz. Cüveyriye’nin iftiraya uğraması

  89- I- Bedir savaşı II- Mute Savaşı III- Kuba mescidinin yapımı IV- I.Akabe biati

  Yukarıdaki olayları tarihi sıraya koyarsak sıralama nasıl olur?

  a- I,II,III,IV b- IV,III,I,II 

  c-II,III,I,IV d- IV,III,II,I 

  90- Peygamberimiz Uhud savaşında kılıcını kime vermiştir?

  a- Hz. Ebu Dücane’ye b- Hz. Ali’ye

  c-Hz. Musab bin Ümeyr’e d- Hz. Hamza’ya

  91- Peygamberimiz açıktan ilk tebliği nereden yapmıştır?

  a- Kabeden b- Hiradan 

  c- Safa tepesinden d- Sunu tepesinden

  92- Adel ve Kare kabilelerinden bir heyetin İslamı öğrenmek için öğretmenler istemesi üzerine on kişilik bir grubu göndermiştir. Bu grubun Hüzeyl kabilesinin saldırısına uğrayarak bir kısmı şehit bir kısmı esir düşmüştür. Bu olay İslam tarihinde ne olarak anılır?

  a- Raci b- Bir i Maune c- Bedir d- Sevik

  93- Peygamberimiz, amcası Ebu Talip’ten sonra kimin kervanıyla ticaret yapmıştır?

  a- Hz. Ebu Bekir b- Hz Hatice 

  c- Abdul Menaf d- Abdul Vehhap

  94- Allah’ın üçbin melekle peygamberine yardım ettiği savaş hangisidir?

  a- Bedir b- Uhut c- Hendek d- Tebük

  95- Medine’ye hicretten sonra peygamberimizin Ensarla Muhaciri kardeş yapması, Yahudilerle anlaşma metni imzalaması, savaş halindeki iki kabileyi barıştırmasıyla peygamberimiz öncelikle neyi amaçlamıştır?

  a- Toplumsal barışı b- Ticareti geliştirmeyi 

  c- İslamı yaymayı d- Toplumsal sınıf oluşturmayı

  96- Hudeybiye antlaşmasından sonra kendisine kırılan sahabelere karşı peygamberimize hanımı nasıl bir yol gösterdi?

  a-Onları azarlamasını istedi 

  b- Onlara karşı merhametli olmasını istedi 

  c-Cehennemle korkutmasını istedi

  d-Bir şey söylemeden kurbanı kesmesini ve traş olmasını istedi.

  97- Kuran-ı Kerim peygamberimiz döneminde niçin kitap haline getirilmedi?

  a- Matbaa gelişmemişti b- Okur yazar yeterli değildi 

  c- Vahiy tamamlanmamıştı d- Vahiy katipleri yetersizdi

  98- “Ey amca güneşi sağ elime, ayı da sol elime verseler bu dini anlatmaktan vazgeçmem” demesi peygamberimizin hangi özelliğini vurgulamaktadır.

  a- Cesaretini b- Affediciliğini 

  c- Merhametini d- İnsan sevgisini

  99- Peygamberimizin gençliğinde bir düğüne gitmesi sırasında orada uyuyakalması, eğlenceye ve kötü alışkanlığa yönelmemesi onun hangi özelliğini vurgular?

  a- İsmet sıfatını b- Fetanet sıfatını 

  c- Tebliğ sıfatını d- Emin sıfatını

  100- Peygamberimize en son inen sure hangisidir?

  a- Nas b- Nasr c- Nahl d- İsra

  (İlim Rehberi)

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Peygamberimizin Hayatıyla İlgili Kısa Sorular ve Cevapları

  1- Peygamberimizin gen�li�inde bir d���ne gitmesi s�ras�nda orada uyuyakalmas�, e�lenceye ve k�t� al��kanl��a y�nelmemesi onun hangi �zelli�ini vurgular?

  a- �smet s�fat�n�  

  b- Fetanet s�fat�n�

  b- Tebli� s�fat�n�

  d- Emin s�fat�n�

  2- Hz Muhammed, �Sizler sa��r ve uzaktaki birine de�il, her �eyi duyan ve g�ren Allah�a dua ediyorsunuz.� demi�tir. Buna g�re a�a��dakilerden hangisi yanl��t�r?

  a) Allah bize �ok yak�nd�r; dua etti�imizde ona kar��l�k verir
  b) Allah��n bizi duymas� i�in feryatlar etmeliyiz.
  c) Sessizce dua etti�imizde de Allah bizi duyar.
  d) G�steri� i�in y�ksek sesle dua etmemek gerekir.
  3- Peygamberimizin mescidinin yan�ndaki odalarda kal�rlard� Peygamberimizin �zel talebesiydiler �htiya�lar�n�n kar��lanmas�yla, e�itim ve ��retimleriyle peygamberimiz ilgilenirdi

  Yukar�da �zellikleri verilen ki�ilere ne ad verilir?

  a) Ensar             

  b) Muhacir

  c) Ashab� Kehf 

  d) Ashab� Suffe

  4- Hz. Muhammed (S.A.V.) Medine�ye misafir olarak gelen H�ristiyan bir gruba Mescid-i Nebevi�nin bir k��esinde kendi dinlerine g�re ibadet etmelerine m�saade etmi�tir.

  Hz. Muhammed�in bu davran��� O�nun a�a��da sahip oldu�u �zelliklerinden daha �ok hangisinin i�erisinde de�erlendirilir?

  A) Ho�g�r�  

  B) Sab�r

  C) �smet 

  D) Tebli�

  5.Kendisinden bir giysi daha isteyen k�z�na bir tane dahi elbise bulunmayan insanlar�n oldu�unu hat�rlatarak, onun bu iste�ini nazik bir �ekilde geri �eviren Peygamberimiz bizlere nas�l �rnek olmak istemi�tir?

  A) C�mert Olmak

  B) L�ks Ya�amak

  C) �sraftan Ka��nma

  D) �ocuklar�n Dedi�ini Yapmak

  6.Hz. Muhammed (SAV)�in ilk e�i a�a��dakilerden hangisidir?

  A)Hz Ay�e

  B)-Hz Zeynep

  C)Hz Hatice

  D)-Hz �mm� Seleme

  7.Hz. Muhammed e�i, �ocuklar� ve torunlar�yla zaman ge�irmeyi sever, gerekti�inde �ocuk ve torunlar� ile oynar, onlarla yak�ndan ilgilenirdi.

  Buna g�re a�a��dakilerden hangisi Hz. Muhammed�in bu �zelli�ini ifade eder?

  A) Hz. Muhammed�in zaman� �oktu

  B) Hz. Muhammed aile bireylerini �ok severdi.

  C) Hz. Muhammed oyun oynamay�  severdi.

  D) Hz. Muhammed�in  ailesi geni�ti

  8-Peygamberimize (s.a.v) �sl�m�dan �nce g�venilirli�inden dolay� Mekkelilerin verdikleri lakap a�a��dakilerden hangisidir?

  A) Muhammed Mustafa

  B) Muhammed��l-Emin

  C) Muhammed��nRes�lullah

  D) Ebu Kas�m

  9- Hz. Muhammed (SAV) bir s�z�nde �iman ettim de ve sonra dosdo�ru ol� diyerek a�a��dakilerden hangisini vurgulam��t�r?

  A) Salih amelin �nemini

  B) Allah�a iman etmeyi

  C) �nan� davran�� ili�kisini

  D) Yalanc�l���n k�t� oldu�unu

  10- Hz. Muhammed (SAV) e �Ey b�r�n�p sar�nan kalk ve uyar�� ayeti geldikten sonra Mekkelilere putlara tapman�n yanl�� oldu�unu �ekinmeden a��k y�reklilikle ilan etmesi onun a�a��daki �zelliklerinden hangisini yans�t�r?

  A) Cesaretini     

  B) G�venilirli�ini

  C) C�mertli�ini

  D) Adaletin

  11.Hz. Muhammed�in , sofraya oturdu�u zaman e�ine, �Bu yemekten kom�uya da verdin mi?� diye sormas�, O� nun a�a��da verilen tutumlardan hangisiyle ilgili de�ildir?

  A) Kom�ular�n� sevdi�i

  B) Yard�msever ve c�mert oldu�u

  C) Kom�uluk haklar�na uymaya �nem verdi�i

  D) Ailesini g�zetip kollad���

  12- Hz. Muhammed�in �Hi�biriniz, kendisi i�in arzu etti�ini, karde�i i�in de arzu etmedik�e, ger�ekten iman etmi� say�lmaz.� s�z� �ncelikle a�a��da verilen g�zel huylardan hangisini ifade etmektedir?

  A) Edep ve Haya (utanmak)

  B) Vefa ve Do�ruluk

  C) Dostluk ve Arkada�l�k

  D) �efkat ve Merhamet

  13-�lim, m�minin yitik mal�d�r. Onu nerede bulursa al�r.���lim �in�de de olsa al�n�z.�

  Yukar�da verilen hadisler peygamberimizin hangi �zelli�ini g�sterir?

  a) Allah�a ibadet etti�ini

  b) G�venilir olu�unu

  c) Hakk� g�zetmesini

  d) Bilme �nem verdi�ini

  14- �Ey M�sl�manlar, �ayet birinize haks�z muamelede bulunmu�sam onu �demeye haz�r�m. Kimin hakk� varsa i�te �ahs�m i�te mal�m gelsin als�n.

  Hadisinden a�a��daki sonu�lardan hangisi ��kar�lamaz?

  A)M�sl�manlar� cesaretlendirmek istemesi

  B)M�sl�manlara �rnek olmas�

  C)Kul hakk�na verdi�i �nem

  D)S�yledi�ini kendi hayat�nda uygulamas�

  15- Bir g�n peygamberimiz ashab�yla birlikte otururlarken bir cenaze ge�er. Peygamberimiz hemen aya�a kalkar. �evresindekiler, ge�en cenazenin M�sl�man�a ait olmad���n� bir Yahudi cenazesi oldu�unu s�ylerler. Peygamberimiz:� Olsun, bir Yahudi de olsa insand�r� diyerek cevap verir.

  Bu olay peygamberimizin en �ok hangi y�n�n� g�sterir?

  a) Sabr�

  b) Cesareti

  c) S�z�nde durmas�

  d) �nsanlara de�er vermesi

  16.Peygamberimizle ilgili olarak a�a��da verilen bilgilerden hangisi yanl��t�r?

  A) 25 yas�nda Hz. Hatice ile evlenmi�tir.

  B) Ahlak� ve d�r�stl��� ile herkesin g�venini kazanm��t�r.

  C) Ticaretle u�ra�m��t�r.

  D) Peygamberimiz 25 yas�nda peygamber olmu�tur

  17.Hz. Muhammed (sav) ayakkab�lar�n�, giysilerini ve e�yalar�n� tamir ederdi. Temizlikle ilgilenirdi. Eve su getirir, hayvanlar�n bak�m�n� yapard�.Bu davran��lar� onun aile ili�kileriyle ilgili bize nas�l bir fikir vermektedir?

  A) �ok sert bir erkek oldu�unu

  B) Payla��mc� olmad���n�

  C) Her konuda ba�ar�l� oldu�unu

  D) Yard�mla�may� sevdi�ini

  Yukar�daki c�mlelerde Hz. Muhammed�in daha �ok hangi �zelli�i �n plana ��kar�lm��t�r.

  A) �nsanlara de�er vermesi

  B) G�venilir olmas�

  C) Ho�g�r�l� olmas�

  D) Adaletli olmas�

  19. Kuran� peygamberimize kim getirmi�tir?

  a) �srafil(a.s.) 

  b) Mikail(a.s.)

  c) Azrail(a.s.)  

  d) Cebrail(a.s.)

  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  1. Kur �an � � Kerim , Hz. Muhammed �e hangi y�llar aras�nda indirilmi�tir ?

  A. 610 � 612       B. 610 � 622       

  C. 610 � 632       D. 610 - 642

  2. Hen�z do�madan babas�n�n �l�m�yle yetim kalan Hz. Muhammed annesinin �l�m�yle ka� ya��nda �ks�z kald� ?

  A. 4 ya��nda       B. 5 ya��nda        

  C. 6 ya��nda       D. 3 ya��nda

  3- Peygamber Efendimiz Hz Muhammed, hastalar� ziyaret eder onlara dua ederdi. Misafiri �ok severdi ve misafirlerine �ok kibar davran�rd�. Kar��s�nda konu�an� daima dinler onlar�n s�z�n� kesmezdi. Verdi�i s�zden d�nmezdi, daima do�ru s�ylerdi. D��manlar� bile onun en g�venilir insan oldu�unu s�ylerdi.

  Metinde peygamberimizin hangi y�n� anlat�lm��t�r?

  A-G�zel ahlak�                     

  B-D��manlar� ile sava��

  C-�lime verdi�i �nem           

  D-Aile hayat�

  4-A�a��dakilerden hangisinde Peygamberimizin do�um ve vefat tarihleri do�ru verilmi�tir?

  a- 572-632      b- 571- 632

  c- 572- 630     d- 571- 630

  5- Peygamberimizin mensup oldu�u kabile a��dakilerden hangisidir?

  a- �meyye o�ullar�         b- Ha�im o�ullar�

  c- Nedim o�ullar�            d- Halim o�ullar�

  6-

  Yukar�daki tablodaki c�mlelerin do�ru e�le�tirilmesi hangi se�enekte verilmi�tir?

  A-   1-d   -  2-c  -   3-a   -   4-b

  B-   1-c   -  2-a   -  3-d    -  4-b

  C-   1-d   -  2-c   -  3-b   -   4-a

  D-  1-b    -  2-d  -  3-a    -   4-c

  7- Peygamberimizin annesinin s�t� yetmedi�i i�in ilk s�t annesinin ad� nedir?

  a-Halime b- S�veybe

  c- Amine d- �mm� Eymen

  8- Peygamberimiz hicretten hemen sonra ________ ile ___________ aras�nda karde�lik ilan etti.

  Yukar�daki bo�luklara hangi kelimelerin gelmesi uygun olur?
  a. Muhacir � Hicret edenler

  b. Muhacirler � Ensar

  c. G�� edenler � Mekkeliler

  d. M�sl�manlar � Ensar  9- Peygamberimizin s�t karde�inin ad� nedir?

  a- �eyma b- Fatma c- Sevde d- Rabia

  10- Peygamberimizin yan�nda kald��� s�rekli s�t annesi kim olmu�tur?

  a- S�veybe b- Amine c- Halime d- Hatice

  11- Peygamberimizin �ocukken ya�ad��� �akk� Sadr olay� nedir?

  a-Ay�n ikiye b�l�nmesi

  b- Koyunlar�n s�t�n�n artmas�

  c- Ekinlerin artmas�

  d- G��s�n�n yar�lmas�

  12- Peygamberimizi annesinin vefat�yla ilk himayesine ald��� akrabas� kimdir?

  a- Dedesi b- Amcas� c- Babas� d- Day�s�

  13- Peygamberimizin �Annemden sonraki annem� diye iltifat etti�i kad�n kimdir?

  a- Halime             b- �mm� Eymen

  c- Hatice               d- �mm� Seleme

  14-Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mekke �ehrinde do�mu�tur.

  Do�du�u �ehir olan  Mekke ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanl��t�r?

  A-Mekke Suudi Arabistan �lkesinin bir �ehridir.

  B-Kabe Mekke �ehrinde bulunur.

  C-Peygamberimiz� in mezar� Mekke�dedir .

  D-Mekke�ye her y�l milyonlarca m�sl�man hac� olmak i�in giderler.

  15-Peygamberimizin ailesi ile verilen bilgilerden hangisi do�rudur?

  A-Dedesinin ad� Ebu Talip�tir

  B-Annesinin ad� Halime�dir

  C-Amcas�n�n ad� Abdulmuttalip�tir

  D-�lk e�inin ad� Hz. Hatice�dir

  Yazı kaynağı : bilgiyelpazesi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap