Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  peygamber efendimiz kaç yılında peygamber oldu

  1 ziyaretçi

  peygamber efendimiz kaç yılında peygamber oldu Ne90'dan bulabilirsiniz

  Peygamberimiz Hz. Muhammed Kaç Yaşında Ve Hangi Tarihte Vefat Etmiştir?

  Hz. Muhammed'in Peygamberlikle Görevlendirilmesi Ne Zaman Ve Nasıl Olmuştur?

  Hz. Muhammed'in Peygamberlikle Görevlendirilmesi Ne Zaman Ve Nasıl Olmuştur?

   Hz. Muhammed'in peygamber oluşu tam olarak 40'lı yaşlarına kadar uzanmaktadır. 40 yaşında peygamberlik yüce Allah tarafından verilmiştir. Hz. Muhammed'in peygamber oluşu da Allah tarafından gönderilen melekler tarafından kendisine bildirilmiştir.

   Hz. Muhammed'in Peygamberlikle Görevlendirilmesi Ne Zaman ve Nasıl Olmuştur?

   Yüce dinimiz İslam'ın peygamberi Hz. Muhammed (S.A.V)'dır. Hz. Muhammed Mekke'de 571 yılında doğmuştur. Hem öz annesi hem de süt annesi bulunmaktadır. Varlıklı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş ve çevresinde örnek gösterilen insanlardan bir tanesi olmuştur. Hz. Muhammed kırk yaşlarına gelince toplumun kötülüklerini görerek, toplumdan uzaklaşmaya başladı. Daha çok bu dönemde yalnız kalmayı tercih etmişti. Sürekli olarak Hira mağarasına çekilir burada inzivaya çekilirdi. Ramazan ayı gelmesi ile birlikte Mekke'de ki en ünlü dağlar arasında Nur dağı yer almaktaydı.

   Nur dağında sürekli olarak dinlenerek toplumdan uzak kalırdı. Burada tek başına ibadet eder ve herkesten uzak bir vaziyette olurdu. Miladi takvime göre 610 yılında peygamber efendimiz yine Hira mağarasında iken bir emir geldi. Cebrail (A.S) tarafından gelen ilk emir "Oku!" idi. Peygamber efendimiz başta çok korkmuş ve "Ben okuma bilmem" diyerek yanıt vermiştir. Daha sonra ısrarla Cebrail (A.S.) oku diyerek alak süresini okumuştur. Peygamber efendimiz başta çok heyecanlandı ve Allah tarafından verilen bu emri yerine getirmeye başlayarak çevresinde ki herkesi bu dine davet etti. 

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  ​Peygamber Efendimiz 61 yaşında öldü ise Kur'an nasıl 23 yılda iner?

  ​Peygamber Efendimiz 61 yaşında öldü ise Kur'an nasıl 23 yılda iner?

  Değerli kardeşimiz,

  571-632 yılları, miladi sene olup, güneş yılı esasına göredir.

  Hz. Peygamber Efendimiz (asm)'in yaşının ise, ay yılı hesabına (kameri yıla) göre hesaplanması gerekir.

  Kameri yıl, şemsi yıla kıyaslanacak olursa, yaklaşık 33 senede bir yıl fark meydana gelmektedir. Zira kameri yıl, şemsi seneden yaklaşık on, on bir gün eksiktir.

  Aradaki bu farkları dikkate alacak olursak, Peygamber Efendimiz Hazretlerinin (asm) yaşı, ay yılına göre 63'ü bulur ve hesap doğru çıkar.

  Demek ki, Kur'an’ın 23 yılda inmesi, güneş yılına göre değil ay yılına göredir.

  Güneş yılına göre ise, Peygamberimiz 61 yaşında ahirete irtihal buyurmuştur.

  İlave bilgi için tıklayınız:

  61. surenin 6. ayeti Peygamberimizin vefat tarihini mi bildiriyor ...

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Peygamberimiz kaç yaşında peygamber olmuştur?

  Peygamberimiz kaç yaşında peygamber olmuştur?

  Değerli kardeşimiz,

  Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (asm), kırk yaşında bulunduğu(1) ve Yüce Allah onun kerametini açıklamayı ve kullarına onunla rahmet etmeyi dilediği zaman,(2) kendisine ilk vahiy ve peygamberlik başlangıcı, uykuda sadık rüyalar görmekle olmuştur.

  Hz. Muhammed (asm) hiçbir rüya görmezdi ki, sabahın aydınlığı gibi açıkça çıkmasın!(3)

  Peygamberimiz (asm), Yüce Allah'ın dilediği kadar müddet,(4) yaklaşık altı ay, bu hâl üzere kaldı.(5)

  Yüce Allah, bu altı ay içinde, Peygamberine önce uykuda, sonra da uyanık iken vahyetti. İbn Hacer’e göre de Peygamberimiz 40 yaşında peygamber olarak gönderilmiştir.(6)

  Kaynaklar:

  1. İbn Sa'd, Tabakât, 1/194; Tirmizî, 5/591; Belâzurî, Ensâb, 1/104
  2. İbn İshak, İbn Hişam, Sire, 1/246, Tirmizî, 5/596.
  3. Abdurrezzak, Musannef, 5/321, Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/232- 233,
  4. İbn İshak, Kitâbu'l-mübtedâ, 2/100, İbn Sa'd, Tabakât, 1/1 94.
  5. Süheyli, Ravdu'l-ünüf, 2/433, Aynî, Umdetu'l-Kârî, 24/131, İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, 12/313, 321.
  6. İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, 1/27, 12/321.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap