Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır

  1 ziyaretçi

  rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır Ne90'dan bulabilirsiniz

  3 Basamaklı En Büyük Tek Sayı: Rakamları Farklı Üç Basamaklı En Büyük Tek Ve Doğal Sayı Kaçtır?

  Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? ÇÖZÜM Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı 987 dir.

  Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? ÇÖZÜM Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı 987 dir.

  Transkript

  1

  2 Doğal Sayılar 2 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? 2 basamaklı en büyük doğal sayı 99 dur. Çünkü 99 sayısının bir fazlası olan 100, 3 basamaklıdır. ALIŞTIRMALAR basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? 2. 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? 3. 3 basamaklı en küçük tek doğal sayı kaçtır? 4. 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır? Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? Rakamları farklı 3 basamaklı en büyük doğal sayı 987 dir. 6. Rakamları farklı 5 basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır? 7. Rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? 8. Rakamları farklı 5 basamaklı en büyük çift doğal sayı kaçtır? 9. Rakamları farklı 6 basamaklı en küçük tek doğal sayı kaçtır? Sayma işleminde kullandığımız, 1, 2, 3,... 99, 100,... gibi sayılara sayma sayıları denir. Sıfırdan başlayarak sonsuza kadar devam eden sayılara doğal sayılar denir. Sayma sayılarına 0 (sıfır) sayısını eklersek doğal sayılar oluşur. Doğal sayılar: 0, 1, 2, 3, 4, 5,... Sayıları yazmada kullandığımız sembollere rakam denir. Rakamlar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 dur. Birler basamağında 0, 2, 4, 6 ve 8 rakamlarından biri bulunan doğal sayılara çift doğal sayılar denir. 20, 42, 684, 778,... Birler basamağında 1, 3, 5, 7 ve 9 rakamlarından biri bulunan doğal sayılara tek doğal sayılar denir. 7, 25, 81, 999, En büyük rakam kaçtır? 10. Rakamları farklı 6 basamaklı en küçük çift doğal sayı kaçtır? 1

  3 Doğal Sayıları Okuma ve Yazma Doğal sayıları okurken; Doğal sayı ilk önce bölüklerine ayrılır. Soldan sağa ilk önce bölükteki sayı okunur, sonra bölük adı söylenir. Birler bölüğündeki sayı okunduktan sonra birler bölüğünün adı söylenmez. Tamamı 0 (sıfır) olan bölüğün ismi okunmaz sayısının okunuşu; On iki milyon dört yüz doksan sekiz olur. Bölüklerde söylenmeyen basamak varsa 0 (sıfır) rakamı yazılır. Üç yüz kırk yedi milyon sekiz bin yirmi üç doğal sayısının okunuşunu yazınız Milyonlar bölüğü Binler bölüğü Birler bölüğü Sayının okunuşu; iki yüz seksen üç milyon beş yüz kırk iki bin yüz altı olur. ALIŞTIRMALAR 2 Aşağıda verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız Okunuşu; Seksen iki milyon üç yüz yetmiş altı bin yüz yirmi beş olan doğal sayıyı yazınız. Milyonlar büyüğü = 82 Binler bölüğü = 376 Birler bölüğü = 125 Buna göre sayı; şeklinde yazılır. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları yazınız. 5. Yüz on sekiz milyon dört yüz altmış iki bin dokuz yüz kırk dört 6. Beş yüz üç milyon altı yüz yirmi bin dört yüz seksen sekiz 7. Seksen üç bin yedi yüz yirmi bir 8. Sekiz milyon seksen bin sekiz yüz 9. Yüz milyon bir 2

  4 Doğal Sayılarda Basamak ve Bölük Kavramları doğal sayısını bölüklerine ayırıp bölük isimlerini yazınız Milyonlar bölüğü Binler bölüğü Birler bölüğü ALIŞTIRMALAR sayısını bölüklerine ayırıp bölük isimlerini yazınız basamaklı bir doğal sayı kaç bölükten oluşur? sayısında 742 sayısının bulunduğu bölük hangisidir? sayısının birler bölüğündeki sayı kaçtır? doğal sayısının onlar basamağı ile on milyonlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır? Onlar basamağındaki rakam: 1 On milyonlar basamağındaki rakam: = 8 bulunur sayısının yüz binler basamağındaki rakam ile milyonlar basamağındaki rakamın toplamı kaçtır? sayısının milyonlar basamağındaki rakam ile on binler basamağındaki rakamın farkı kaçtır? sayısının on milyonlar basamağındaki rakam ile yüzler basamağındaki rakamın yer değiştirmesi sonucu oluşan sayıyı yazınız. Doğal sayılarda rakamların bulunduğu yerlere basamak denir Birler basamağı Onlar basamağı Yüzler basamağı Binler basamağı On binler basamağı Yüz binler basamağı Milyonlar basamağı On milyonlar basamağı Yüz milyonlar basamağı Doğal sayılar sağdan sola üçerli gruplandırıldığında her bir gruba bölük denir Milyonlar bölüğü Binler bölüğü Birler bölüğü 3

  5 Basamak ve Sayı Değeri Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere basamak değeri denir. Sayıyı oluşturan rakamların kendi değerine sayı değeri denir. Bir doğal sayının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir Bas. Değ. Top.: sayısını oluşturan rakamların sayı ve basamak değerlerini yazınız. ALIŞTIRMALAR doğal sayısını oluşturan rakamların sayı değerleri ile basamak değerlerini yazınız. Sayı Değeri Basamak Değeri Sayı Değeri Basamak Değeri 6 x 1 = 6 0 x 10 = 0 8 x 100 = x 1000 = x = x = x = x = x = doğal sayısındaki 2 rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır? doğal sayısındaki 6 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? doğal sayısındaki 4 rakamının sayı değeri ile basamak değerinin toplamı kaçtır? A7 316 doğal sayısında A rakamı 4 artırılırsa sayının değerinde nasıl bir değişme olur? 4

  6 Doğal Sayıları Karşılaştırma > basamaklı 4 basamaklı < < > ALIŞTIRMALAR 5 Aşağıda verilen karşılaştırmalarda boş bırakılan yerlere >, <, = sembollerinden uygun olanları yazınız > Yukarıda verilen karşılaştırmada yerine gelebilecek rakamları bulunuz > > > > Buna göre sembolü yerine 0, 1, 2 ve 3 rakamları gelebilir < Yukarıda verilen karşılaştırmaya göre yerine yazılabilecek rakamları bulunuz < Yukarıda verilen eşitliğe göre yerine yazılabilecek olan rakamların toplamı kaçtır? , , , Yukarıdaki sayılar büyükten küçüğe sıralandığında baştan ikinci sayı hangisi olur? Basamak sayıları farklı olan doğal sayılar karşılaştırılırken, basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür > 9999 Basamak sayıları eşit olan doğal sayılar karşılaştırılırken en büyük basamaktan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır. Aynı basamakta büyük rakam yazılı olan sayı daha büyüktür >

  7 Doğal Sayı Oluşturma Belirli rakamlarla en büyük sayıyı yazmak için rakamlar en büyük basamaktan başlanarak büyükten küçüğe doğru yazılır. Belirli rakamlarla en küçük sayıyı yazmak için rakamlar en büyük basamaktan başlanarak küçükten büyüğe doğru yazılır. Sıfır rakamı başa gelmez. 7 basamaklı en büyük doğal sayı; basamaklı en küçük doğal sayı; Rakamları farklı 8 basamaklı en büyük doğal sayı; Rakamları farklı 6 basamaklı en küçük doğal sayı; ALIŞTIRMALAR 6 Aşağıda istenilen doğal sayıları yazınız basamaklı en büyük doğal sayı 2. 7 basamaklı en küçük doğal sayı 3. 6 basamaklı en büyük çift doğal sayı 4. 9 basamaklı en küçük tek doğal sayı 2, 3, 5, 8, 9 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek beş basamaklı; En büyük doğal sayı = En küçük doğal sayı = En büyük tek doğal sayı = En küçük çift doğal sayı = den büyük en küçük doğal sayı = den küçük rakamları farklı en büyük doğal sayı 7. 0, 2, 4, 5, 6 rakamlarını birer kez kullanarak yazılabilecek beş basamaklı; a) En büyük doğal sayı kaçtır? b) En küçük doğal sayı kaçtır? c) En büyük tek doğal sayı kaçtır? d) En küçük tek doğal sayı kaçtır? 5. Rakamları farklı 5 basamaklı en küçük doğal sayı e) den küçük en büyük doğal sayı kaçtır? 6

  8 Örüntüler 10, 13, 16, 19, Yukarıda verilen sayı örüntüsünün kuralı nedir? 10 dan başlayarak 3 artan sayı örüntüsü. ALIŞTIRMALAR , 14, 19, 24, 29,... sayı örüntüsünün kuralı nedir? 2. 95, 92, 89, 86, 83,... sayı örüntüsünün kuralı nedir? 3. 12, 19, 26,, 40,... sayı örüntüsünde yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? 4. 43, 40, 37,, 31,... sayı örüntüsünde yerine gelmesi gereken sayı kaçtır? 3. terimi 27 olan ve 4 artarak devam eden sayı örüntüsünün 1. terimi kaçtır? , 23, 27, terim 3. terim terimi 12 olan ve 2 artarak devam eden sayı örüntüsünün 1. terimi kaçtır? terimi 80 olan ve 4 azalarak devam eden sayı örüntüsünün 1. terimi kaçtır? 7. 22, 28, 34, 38, 46,... Yukarıdaki sayı örüntüsünde kuralı bozan sayı hangisidir? Belirli bir kurala göre dizilmiş sayılara sayı örüntüsü denir. 3, 5, 7, 9, Bir sayı örüntüsünü oluşturan her sayıya terim denir. 8, 11, 14, 17,... Yukarıdaki sayı örüntüsünün; 1. Terimi : 8 2. Terimi : Terimi : Terimi : terimi 30, 9. terimi 40 olan bir sayı örüntüsünün ardışık terimleri arasındaki fark eşit ise bu örüntünün 6. terimi kaçtır? 7

  9 Belirli bir kurala göre dizilen şekillere şekil örüntüsü denir. Şekil örüntülerinde art arda gelen şekiller arasında sayılara dayalı bir ilişki vardır. 1. Adım 2. Adım 3. Adım 2 blok 3 blok 4 blok Adım 2. Adım 3. Adım Yukarıda verilen şekil örüntüsünün kuralını yazıp 4. adımını çiziniz. 1. ALIŞTIRMALAR Adım 2. Adım 3. Adım 4. Adım Yu k a r ı d a v e r i l e n ş e k i l ö r ü n t ü s ü n ü n 4. adımını çiziniz. 1. Adım 2. Adım 3. Adım Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 6. adımında kaç tane üçgen vardır? Adım 2. Adım 3. Adım 1 Daire 5 Daire 9 Daire Kural: 1 daireden başlayarak her adımda 4 daire eklenerek oluşmuş şekil örüntüsü; 4. Adım 1. Adım 2. Adım 3. Adım Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 10. adımında kaç tane daire vardır? Adım 2. Adım 3. Adım Yukarıda verilen şekil örüntüsünün 98. adımındaki kare sayısı 96. adımındaki kare sayısından kaç fazladır? 8

  10 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi toplama işleminin sonucunu bulunuz ALIŞTIRMALAR 9 Aşağıda verilen toplama işlemlerinin sonuçlarını bulunuz toplama işleminin sonucunu bulunuz Doğal sayılarla toplama işlemi yapılırken aynı adlı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazılır. Toplama işlemine birler basamağından (en sağdan) başlanır. Toplama işleminde oluşan eldeler bir sonraki basamağa aktarılır

  11 Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Problemleri Kerem Bey bir teknoloji marketten 1920 liraya cep telefonu, 3270 liraya bilgisayar ve 42 liraya bilgisayar çantası almıştır. Buna göre Kerem Bey bu alışverişte kaç lira harcamıştır? ALIŞTIRMALAR Bir okulda 712 kız öğrenci, 562 erkek öğrenci vardır. Buna göre bu okulda toplam kaç öğrenci vardır? 2. İstanbul - Ankara kentleri arasındaki mesafe 449 km, Ankara - Trabzon kentleri arasındaki mesafe 736 km dir. Buna göre İstanbul dan Ankara ya uğrayarak Trabzon a giden Murat Bey toplam kaç km yol gitmiştir? 3. Bir ailede baba aylık 4180 lira, anne aylık 4255 lira maaş almaktadır. Buna göre bu ailenin aylık geliri toplam kaç liradır? 4. Alınan tüm ürünlerin ücretlerini toplarsak, toplamda ne kadar harcandığını buluruz Ahmet bir bilgisayar oyununda birinci gün puan, ikinci gün 3873 puan ve üçüncü gün puan kazanmıştır. Buna göre Ahmet üç günün sonunda toplam kaç puan kazanmıştır? 5. 5 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı 4 basamaklı en küçük çift doğal sayının toplamı kaçtır? 10

  12 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi çıkarma işleminin sonucunu bulunuz ALIŞTIRMALAR 11 Aşağıda verilen çıkarma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz çıkarma işleminin sonucunu bulunuz Doğal sayılarla çıkarma işlemi yapılırken aynı adlı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazılır. Çıkarma işlemine birler basamağından (en sağdan) başlanır. Eksilen Çıkan Fark

  13 Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi Problemleri Melike Hanım 4250 lira olan maaşının 1450 lirası ile ev kirasını ödemiştir. Buna göre Melike Hanım ın maaşından geriye kaç lirası kalmıştır? ALIŞTIRMALAR Vedat Bey liraya aldığı arabayı liraya satmıştır. Buna göre Vedat Bey bu satıştan kaç lira kâr etmiştir? 2. Büşra'nın boyu Esra nın boyundan 43 cm uzundur. Büşra nın boyu 182 cm ise Esra nın boyu kaç cm dir? 3. Rakamları farklı 5 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayının farkı kaçtır? 4. Melike Hanım ın maaşından ev kirasına ödediği miktarı çıkarırsak geriye kalan parasını buluruz Maaşı 1450 Ev kirası 2800 Geriye Kalan Selin Hanım alışverişte 260 liraya etek, 180 liraya kazak ve 215 liraya ayakkabı almıştır. Selin Hanım ın başlangıçta 1250 lirası olduğuna göre bu alışverişten sonra geriye kaç lirası kalmıştır? 5. Muba Ortaokulu nda toplam 2513 öğrenci vardır. Bu okulun 843 tane 8. sınıf öğrencisi, 599 tane 7. sınıf öğrencisi, 646 tane 5. sınıf öğrencisi var ise kaç tane 6. sınıf öğrencisi vardır? 12

  14 Toplama İşleminde Verilmeyeni Bulma Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen doğal sayıyı bulunuz. ALIŞTIRMALAR Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen doğal sayıyı bulunuz Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen doğal sayıyı bulunuz Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen doğal sayıyı bulunuz Toplama işleminde toplanan sayılardan biri verilmediğinde toplamdan, verilen toplanan çıkarılarak istenen sayı bulunur B A 1 C 920 bulunur. Yukarıdaki toplama işleminde harflere karşılık gelen rakamları bulunuz. 4 C 84A + 94B48 1 D 1691 Yukarıdaki toplama işleminde harflere karşılık gelen rakamları bulunuz A + 2 B 1 4 DC55 Yukarıdaki toplama işlemine göre A + B + C + D işleminin sonucu kaçtır? 13

  15 Çıkarma İşleminde Verilmeyeni Bulma Çıkan ve farkın verildiği bir işlemde eksilen; Fark + Çıkan Eksilen işlemi ile bulunuz. Eksilen ve farkın verildiği bir çıkarma işleminde çıkan sayıyı; Eksilen Fark Çıkan işlemi ile bulunuz Yukarıdaki çıkarma işleminde eksilen sayıyı bulunuz ALIŞTIRMALAR 14 Eksilen Yukarıdaki çıkarma işleminde çıkan sayıyı bulunuz Yukarıdaki çıkarma işleminde çıkan sayıyı bulunuz Yukarıdaki çıkarma işleminde çıkan sayıyı bulunuz Çıkan 70B A C 8151 Yukarıdaki çıkarma işleminde harflere karşılık gelen rakamları bulunuz. 3620A 8 B 04 C 7504 Yukarıdaki çıkarma işleminde harflere karşılık gelen rakamları bulunuz. 82C0A 809B3 D 383 Yukarıdaki çıkarma işleminde eksilen sayıyı bulunuz. Yukarıdaki çıkarma işleminde harflere karşılık gelen rakamları bulunuz. 14

  16 Zihinden Toplama İşlemi Zihinden toplama işlemini yaparken onlukları ve birlikleri ayrı ayrı toplayabiliriz. Yukarıda verilen toplama işlemini onlukları ve birlikleri ayrı ayrı toplayarak zihinden toplama işlemini yapınız =? = = = 86 ALIŞTIRMALAR 15 Aşağıdaki toplama işlemlerini, onlukları ve birlikleri ayrı ayrı toplayarak zihinden yapınız = = = Yukarıdaki toplama işlemini ikinci toplanan sayıyı birincinin üzerine sayarak zihinden toplama işlemini yapınız = = = 61 Aşağıdaki toplama işlemlerini, toplananlardan birini diğerinin üzerine sayarak zihinden yapınız = = Zihinden toplama işlemi yaparken sayılardan birini diğerinin üzerine sayabiliriz = 15

  17 Zihinden toplama işlemi yaparken sayılardan birini 10 veya 10 un katı olacak şekilde parçalayıp toplayabiliriz. Zihinden toplama işlemi yaparken sayılardan birini en yakın onluğa tamamlayarak yapabiliriz Yukarıdaki toplama işlemini sayılardan biri 10 un katı olacak şekilde parçalayarak zihinden çözünüz = = 52 ALIŞTIRMALAR 16 Aşağıda verilen toplama işlemlerini, sayılardan biri 10 un katı olacak şekilde parçalayarak zihinden yapınız = = = Yukarıdaki toplama işlemini sayılardan birini en yakın onluğa tamamlayarak zihinden çözünüz = = = = 73 bulunur. Aşağıda verilen toplama işlemlerini sayılardan biri 10 un katı olacak şekilde yuvarlayarak zihinden yapınız = = = 16

  18 Yukarıda verilen toplama işlemini zihinden yapınız = = ALIŞTIRMALAR 17 Aşağıda verilen toplama işlemlerini zihinden yapınız = = = = Yukarıdaki verilen toplama işlemini zihinden yapınız = = 90 Üç veya daha fazla sayıyı zihinden toplarken işleme kolay toplanan sayıları toplayarak başlayabiliriz. 17

  19 Zihinden Çıkarma İşlemi Zihinden çıkarma işlemi yaparken onlukları ve birlikleri ayırarak çıkarma işlemini yapabiliriz Zihinden çıkarma işlemi yaparken onar onar eksiltme yapıp en son birler basamağını eksiltebiliriz. Yukarıdaki çıkarma işlemini onlar ve birler basamağını ayırarak zihinden yapınız =? = = = 33 ALIŞTIRMALAR 18 Aşağıdaki çıkarma işlemlerini onlar ve birler basamağını ayırarak zihinden yapınız = = = Yukarıdaki çıkarma işlemini onar onar eksiltme yapıp en son birler basamağını eksilterek zihinden yapınız =? = = = 59 Aşağıdaki çıkarma işlemlerini onar onar eksiltme yapıp en son birler basamağını eksilterek zihinden yapınız = = = 18

  20 85 18 Yukarıdaki çıkarma işlemini, çıkan sayıyı en yakın onluğa yuvarlayarak zihinden yapınız =? = = = 67 ALIŞTIRMALAR 19 Aşağıda çıkarma işlemlerini çıkan sayıyı en yakın onluğa yuvarlayarak zihinden yapınız = = = = Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Sonucunu Tahmin Etme Yukarıda verilen toplama işleminin sonucunu, sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz ve bulduğunuz sonuç ile gerçek sonuç arasındaki farkı bulunuz. Tahminî sonuç = = 780 Gerçek sonuç = = 779 Aradaki fark = = işleminin sonucunu, sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz işleminin sonucunu, sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz işleminin sonucunu, sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Zihinden çıkarma işlemi yaparken çıkan sayıyı en yakın onluğa tamamlamak için eksilen ve çıkan sayıya aynı sayıyı ekler ya da çıkarırız. Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemi yaparken sayıları yuvarlayarak işlemin sonucunu tahmin edebiliriz işleminin sonucunu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Çözüm: Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarsak = 200 Tahminî sonuç = 200 olur. 19

  21 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Terimleri aynı olan toplama işleminin kısa yoldan yapılmasına çarpma işlemi denir = 4 x 7 = 28 Bir çarpma işleminde çarpılan sayılara çarpan, işlemin sonucuna çarpım denir. 25 x Çarpan 2. Çarpan Çarpım 36 x 14 Çarpma işleminin sonucunu bulunuz. 36 x ALIŞTIRMALAR 20 Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz x 36 = x 25 = x 68 = x 67 = 242 x 135 Çarpma işleminin sonucunu bulunuz x 39 = x 96 = x 516 = 242 x x 627 = 20

  22 Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Problemleri A s l ı b i r m a ğ a z a d a n t a n e s i 3 5 l i r a d a n 5 tane gömlek, tanesi 53 liradan 4 tane pantolon alıyor. Aslı bu alışveriş için toplam kaç lira ödeme yapmıştır? ALIŞTIRMALAR Elif akvaryumundaki her balık için her gün bir tane yem atmaktadır. Elif in akvaryumunda 8 balığı olduğuna göre Elif 45 günde akvaryuma kaç adet yem atmıştır? 2. Saatte 95 km sabit hızla giden bir araç 5 saatte kaç km yol alır? 3. Bir çikolata kolisinin içinde 24 paket, her pakette 12 çikolata vardır. Bu çikolata kolilerinden 32 adet satan bir market kaç adet çikolata satmıştır? 35 x lira Gömleklerin ücreti lira Toplam ödenen 53 x lira Pantolonların ücreti 4. Nihat ın yaşı, Melike nin yaşının 2 katının 5 eksiğine, Efe nin yaşı da Nihat ın yaşının 3 katının 2 fazlasına eşittir. Melike 3 yaşında olduğuna göre Efe kaç yaşındadır? 5. Bir çiftlikte 35 koyun, 43 keçi, 65 tavuk ve 12 horoz vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? 21

  23 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Bir bütünün eşit parçalara ayrılması işlemine bölme işlemi denir Bölünen Kalan Bölen Bölüm Bir bölme işleminde kalan 0 (sıfır) ise bu bölme işlemine kalansız bölme işlemi denir. yukarıda verilen bölme işleminin sonucunu bulunuz. ALIŞTIRMALAR 22 Aşağıda verilen bölme işlemlerinin sonuçlarını bulunuz = = = Buna göre; = = = 368 bulunur = = = 22

  24 Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Problemleri Bir sınıftaki 42 öğrenci sıralara üçerli oturmaktadır. Buna göre bu sınıfta kaç sıra vardır? ALIŞTIRMALAR Neslihan günde 25 sayfa okuyarak 425 sayfalık bir kitabı kaç günde bitirir? 2. Her gün eşit miktarda süt veren bir inek 30 günde 540 litre süt vermiştir. Buna göre bu inek günde kaç litre süt verir? liralık buzdolabını 12 eşit taksitle alan Seçil Hanım ın ödeyeceği bir taksit tutarı kaç liradır? Öğrenci sayısını 3 e bölerek sıra sayısını bulabiliriz sıra vardır 4. Bir kafeye giden 32 kişilik bir gruptaki herkes kahve içmiştir. Bu grup kafeden ayrılırken toplam 224 lira hesap ödediğine göre bir kahvenin fiyatı kaç liradır? 5. Bir kütüphanenin her bir rafında 34 adet kitap vardır. Bu kütüphanede toplam 8602 kitap olduğuna göre kütüphanede kaç raf vardır? 23

  25 Çarpma işleminin sonucu, çarpılan sayılar en yakın onluğa veya yüzlüğe yuvarlanarak tahmin edilebilir. İki basamaklı bir sayının bir basamaklı bir sayıya bölümü tahmin edilirken bölünen sayı, bölen sayının kolay işlem yapabileceğimiz bir katına yuvarlanır. Doğal Sayılarla Çarpma ve Bölme İşleminin Sonucunu Tahmin Etme 72 x 38 Çarpma işleminin tahminî sonucunu bulunuz. 72 ve 38 sayılarını en yakın onluğa yuvarladığımızda işlemin tahminî sonucu; 70 x 40 = 2800 olur. ALIŞTIRMALAR x 51 işleminin tahminî sonucunu, sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak bulunuz x 39 işleminin tahminî sonucunu, her iki sayıyı da en yakın onluğa yuvarlayarak bulunuz x 907 işleminin tahminî sonucunu, sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulunuz Bölme işleminin tahmini sonucunu bulunuz. 76 sayısını 8 in katı olacak şekilde yuvarladığımızda 80 olur. Buna göre işlemin tahminî sonucu; 80 8 = 10 olur işleminin tahminî sonucu kaçtır? işleminin tahminî sonucu kaçtır? işleminin tahminî sonucu kaçtır? işleminin tahminî sonucu kaçtır? 24

  26 322 8 bölme işleminin tahminî sonucu kaçtır? 322 sayısını 8 in katı olan 320 ye yuvarlarsak, işlemin tahminî sonucu = 40 olur. ALIŞTIRMALAR 25 Aşağıda verilen işlemlerin tahmini sonuçlarını bulunuz = = = = bölme işleminin tahmini sonucu kaçtır? 647 sayısını 32 nin katı olan 640 a yuvarlarsak, işlemin tahminî sonucu = = = = 20 olur. Yukarıda verilen işlemde sayılar en yakın onluğa yuvarlandığında bulunan tahminî sonuç kaç olur? Üç veya daha fazla basamaklı sayıların bir veya iki basamaklı sayılara bölümü tahmin edilirken, bölünen sayının soldan ilk iki basamağı bölen sayının en yakın katına yuvarlanır. Böl ü n e n s a y ı n ı n b i r l e r b a s a m a ğ ı 0 (sıfır) kabul edilir. 25

  27 Zihinden Çarpma İşlemi Bir doğal sayıyı 10 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna bir tane 0 (sıfır), 100 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna iki tane 0 (sıfır), 1000 ile zihinden çarpmak için sayının sonuna üç tane 0 (sıfır) yazılır. Bir doğal sayıyı 5 ile zihinden çarpmak için sayıyı 10 ile çarpıp 2 ye böleriz. Bir doğal sayıyı 50 ile kısa yoldan çarpmak için sayıyı 100 ile çarpıp 2 ye böleriz. 57 sayısını 10, 100 ve 1000 ile zihinden çarpınız. 57 x 10 = x 100 = x 1000 = ALIŞTIRMALAR 26 Aşağıda verilen çarpma işlemlerini zihinden yaparak sonuçlarını bulunuz x 10 = x 1000 = x 100 = x 1000 = x 300 = 18 x 5 Çarpma işleminin sonucunu zihinden bulunuz. 18 x 10 = = 90 Buna göre; 18 x 5 = 90 olur x 5 = x 5 = x 5 = x 50 = x 50 = 26

  28 15 x 4 15 x 8 Çarpma işleminin sonucunu zihinden bulunuz. 15 x 2 = x 2 = 60 Buna göre; 15 x 4 = 60 bulunur. ALIŞTIRMALAR 27 Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonuçlarını zihinden yaparak bulunuz x 4 = x 4 = x 40 = x 40 = Çarpma işleminin sonucunu zihinden bulunuz. 15 x 2 = x 2 = x 2 = 120 Buna göre; 15 x 8 = 120 bulunur x 8 = x 8 = x 80 = x 80 = Bir doğal sayıyı 4 ile zihinden çarpmak için sayıyı iki kez 2 ile çarparız. Bir doğal sayıyı 8 ile zihinden çarpmak için sayıyı üç kez 2 ile çarparız. 27

  29 4 ün katı olan bir sayıyı 25 ile zihinden çarpmak için sayıyı 4 e bölüp bulduğumuz sayıyı 100 ile çarparız. Bir sayıyı 9 ile zihinden çapmak için, sayıyı 10 ile çarpıp çıkan sonuçtan sayının kendisini çıkarırız. Bir sayıyı 11 ile zihinden çarpmak için, sayıyı 10 ile çarpıp çıkan sonuca sayının kendisini ekleriz. 35 x 11 işleminin sonucunu zihinden bulalım. Çözüm: 35 x 10 = = 385 Buna göre; 35 x 11 = 385 bulunur. 12 x 25 Çarpma işleminin sonucunu zihinden bulunuz = 3 3 x 100 = 300 Buna göre; 12 x 25 = 300 bulunur. ALIŞTIRMALAR 28 Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını zihinden yaparak bulunuz x 25 = x 25 = x 25 = x 25 = 23 x 9 Çarpma işleminin sonucunu zihinden bulunuz. 23 x 10 = = 207 Buna göre; 23 x 9 = 207 bulunur x 9 = x 9 = x 11 = x 11 = 28

  30 Zihinden Bölme İşlemi sayısını 10 a, 100 e ve 1000 e zihinden bölerek sonuçları bulunuz = = = 98 ALIŞTIRMALAR 29 Aşağıda verilen işlemleri zihinden yapınız = = = = Bölme işleminin sonucunu zihinden bulunuz. 160 x 2 = = 32 Buna göre; = = = 32 bulunur = = = = Bir doğal sayıyı 10 a zihinden bölmek için sayının sağından bir 0 (sıfır), 100 e zihinden bölmek için iki 0 (sıfır), 1000 e zihinden bölmek için üç 0 (sıfır) sileriz. Bir sayıyı zihinden 5 e bölmek için sayıyı 2 ile çarpıp 10 a böleriz. 29

  31 Bir sayıyı zihinden 4 e bölmek için, sayıyı art arda iki defa ye böleriz. Bölme işleminin sonucunu zihinden bulunuz. Bir sayıyı zihinden 8 e bölmek için, sayıyı art arda üç defa 2 ye böleriz = = 125 Buna göre; = 125 bulunur. ALIŞTIRMALAR 30 Aşağıda verilen işlemleri zihinden yapınız = = = Bölme işleminin sonucunu zihinden bulunuz = = = 75 Buna göre; = = = = 75 bulunur = = 30

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  rakamları farklı üç basamaklı en büyük sayı

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap